SKKN Đổi mới - Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn “Luyện từ và câu” ở lớp 4

23 1.7K 4
SKKN Đổi mới - Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn “Luyện từ và câu” ở lớp 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN NGÀNH GDTH PGD&ĐT LỤC NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường TH Vũ Xá Độc lập - Tự - Hạnh phúc -*&* _*&* _ đề tài nghiên cứu nghiệp vụ s phạm '' i - Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn: “Luyện từ câu” lớp Bốn'' Người thực hiện: Nguyễn Văn Bường Giáo viên: Trường Tiểu học Vũ Xá VŨ XÁ, THÁNG NĂM 2011 NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN VĂN BƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN NGÀNH GDTH A/ PHẦN MỞ ĐÀU I LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ : Tiếng Việt tiếng phổ thông dân tộc Việt Trong nhà trường Tiểu học, tiếng Việt đối tượng mà học sinh cần chiếm lĩnh Đồng thời, Tiếng Việt môn học: môn Tiếng Việt Môn Tiếng Việt bậc Tiểu học có nhiệm vụ hình thành phát triển cho học sinh kĩ sử dụng tiếng Việt nghe, nói, đọc, viết để học tập giao tiếp môi trường hoạt động lứa tuổi, góp phần rèn luyện thao tác tư Mơn Tiếng Việt cịn cung cấp cho học sinh kiến thức sơ giản tiếng Việt Học tiếng Việt, học sinh cịn bồi dưỡng tình u tiếng Việt, hình thành thói quen giữ gìn sáng tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa Trong chương trình Tiểu học, mơn Tiếng Việt chia thành phân mơn, phân mơn có nhiệm vụ rèn cho học sinh số kĩ định Trong mơn Tiếng Việt phân mơn Luyện từ câu có nhiệm vụ cung cấp nhiều kiến thức sơ giản nói- viết Tiếng Việt rèn luyện kỹ dùng từ đặt câu (nói - viết) kỹ đọc cho học sinh Cụ thể là: 1- Mở rộng hệ thống hoá vốn từ trang bị cho học sinh số hiểu biết sơ giản từ câu 2- Rèn luyện cho học sinh kỹ dùng từ đặt câu sử dụng dấu câu 3- Bồi dưỡng cho học sinh thói quen dùng từ nói viết thành câu, có ý thức sử dụng Tiếng Việt văn hoá giáo tiếp Nhận thức rõ tầm quan trọng phân môn Luyện từ câu lớp 4, mạnh dạn nghiên cứu chuyên đề ''Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn Luyện từ câu lớp 4'' NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN VĂN BƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN NGÀNH GDTH II CƠ SỞ LÝ LUẬN Chuyên đề sử dụng kiến thức có học, phần ghi nhớ, tham khảo sách hướng dẫn, tài liệu bồi dưỡng dạy học tích cực dự án Plan, Seqap tài trợ III CƠ SỞ THỰC TIỄN Thuận lợi a Giáo viên: - Nhà trường tạo điều kiện cho công tác thay sách đạt kết tốt, đội ngũ giáo viên có đồng chí đồng chí học chương trình mới, phương pháp dạy học từ đợt đầu Có tay nghề, đầy đủ SGK, sách hướng dẫn học sử dụng phương tiện dạy học đại Đội ngũ giáo viên yêu nghề, có lực sư phạm Phân mơn Luyện từ câu lớp nhìn chung ngắn gọn, cụ thể bớt nhiều so với chương trình Từ ngữ ngữ pháp lớp cũ, phân môn rõ dạng bài: Bài Lý thuyết Bài tập Thực hành với định hướng rõ ràng - Bản thân PGD, BGH nhà trường tạo điều kiện cho tập huấn phương pháp DHTC dự án Plan, Seqap tài trợ - Các đồng chí GV tổ chuyên môn khối 4-5 đảng viên, chuyên môn vững vàng, công tác với nhiều năm nên hiểu nhau, chia sẻ rễ ràng - Tổ trưởng, tổ phó dạy khối lớp nên cơng việc bồi dưỡng HS thuận lợi b Học sinh: - Học sinh quen với cách học từ lớp 1,2,3 nên em biết lĩnh hội luyện tập thực hành hướng dẫn tổ chức giáo viên - Sự quan tâm phụ huynh học sinh góp phần nâng cao chất lượng mơn học nói riêng mơn Tiếng Việt nói chung NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN VĂN BƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN NGÀNH GDTH - Các em học sinh học buổi/ngày Buổi sáng học lý thuyết buổi chiều luyện tập củng cố để khắc sâu kiến thức Từ giúp em có khả sử dụng thành thạo tập thực hành áp dụng linh hoạt vào phân mơn khác Khó khăn: a Giáo viên: Do đặc điểm nhà trường 100% lớp học buổi ngày nên việc thăm lớp dự học hỏi chun mơn mình, bạn cịn hạn chế Trình độ giáo viên chưa đồng đơi lúc cịn giảng dạy theo phương pháp cũ Nên việc phân chia thời lượng lên lớp mơn dạy đơi cịn dàn trải, hoạt động thầy - trị có lúc thiếu nhịp nhàng b Học sinh: Bên cạnh học sinh với lối tư cụ thể, số phụ huynh chưa thực quan tâm đến em cịn có quan điểm '' Trăm nhờ nhà trường, nhờ thầy, nhờ cô'' làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập môn B NỘI DUNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, YÊU CẦU KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CỦA PHẦN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU Nội dung chương trình Gồm 62 tiết học kỳ I 32 tiết học kỳ II bao gồm từ Việt, Hán Việt, thành ngữ, tục ngữ phù hợp với chủ điểm học tập đơn vị học Học kỳ I: chủ điểm Chủ điểm 1: Thương người thể thương thân: "Nhân hậu - Đoàn kết'' Chủ điểm 2: Trung thực - Tự trọng Chủ điêm 3: Trên đôi cánh ước mơ thực ước mơ Chủ điểm 4: Có chí nên - Nghị lực - Ýchí NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN VĂN BƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN NGÀNH GDTH Chủ điểm 5: Tiếng sáo diều - Đồ chơi - Trò chơi Học kỳ II: chủ điểm Chủ điểm 1: Người ta hoa đất - Tài - Sức khoẻ Chủ điểm 2: Vẻ điệp muôn màu - Cái đẹp Chủ điểm 3: Những người cảm - Dũng cảm Chủ điểm 4: Khám phá giới - Du lịch - Thám hiểm Chủ điểm 5: Tình yêu sống - Lạc quan yêu đời Yêu cầu kiến thức: 2.1- Mở rộng hệ thống hố vốn từ: Mơn Tiếng Việt có 10 đơn vị đọc mơn Luyện từ câu mở rộng hệ thống hoá 10 chủ điểm 2.2- Trang bị kiến thức giảng dạy từ câu * Từ- Cấu tạo tiếng: - Cấu tạo từ: + Từ đơn từ phức + Từ ghép từ láy - Từ loại + Danh từ - Danh từ gì? - Danh từ chung danh từ riêng - Cách viết hoa danh từ riêng + Động từ - Động từ - Cách thể ý nghĩa, mức độ đặc điểm, tính chất NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN VĂN BƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN NGÀNH GDTH * Các kiểu câu: + Câu hỏi - Câu hỏi gì? - Dùng câu hỏi vào mục đích khác - Cách phép lịch đặt câu hỏi + Câu kể - Câu kể gì? Cách dùng câu kể - Câu kể Ai gì? + Câu cầu khiến - Câu cầu khiến gì? - Cách đặt câu cầu khiến - Giải pháp bày tỏ yêu cầu, đề nghị? + Câu cảm - Thêm trạng ngữ câu - Trạng ngữ gì? Thêm trạng ngữ nơi chốn cho câu - Thêm trạng ngữ thời gian cho câu - Thêm trạng ngữ nguyên nhân, mục đích, phượng tiện câu * Các dấu câu: dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu chấm, dấu ngoặc kép, dấu ngoặc đơn Yêu cầu kỹ từ câu: 3.1 Từ - Nhận biết cấu tạo tiếng - Đặt câu theo mẫu NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN VĂN BƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN NGÀNH GDTH - Giải câu đố có tiếng liên quan đến cấu tạo tiếng - Nhận biết từ loại - Dựa câu với từ cho - Xác định từ tình sử dụng thành ngữ - Tục ngữ 3.2 Câu - Nhận biết kiểu câu - Đặt câu theo mẫu - Nhận biết kiểu trạng ngữ - Thêm trạng ngữ cho câu - Tác dụng dấu câu - Điền dấu câu thích hợp - Viết đoạn văn với dấu câu thích hợp 3.3 Dạy Tiếng Việt văn hố giao tiếp Thơng qua nội dung dạy, bồi dưỡng cho học sinh ý thức thói quen dùng từ đúng, nói viết thành câu ý thức sử dụng Tiếng Việt giao tiếp phù hợp với chuẩn mực văn hoá - Chữa lỗi dấu câu - Lựa chọn kiểu câu kiến thức, kĩ mà học sinh cần đạt nhiệm vụ mà người giáo viên cần nắm vững giảng dạy phân mơn II QUY TRÌNH DẠY LUYỆN TỪ VÀ CÂU Dạy lí thuyết KTBC: (3-5') Dạy thực hành KTBC: (3-4') NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN VĂN BƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN NGÀNH GDTH Bài mới: Bài mới: a GBT: (1 - 3') a GTB (1-2') b Hình thành KN: (8-10') b Hướng dẫn thực hành (30- 33') - Giáo viên phân tích ngữ liệu - Đọc xác định yêu cầu BT c Hướng dẫn luyện tập: (18 - 20') - Hướng dẫn phần BT mẫu - Đọc xác định yêu cầu tập - Học sinh làm BT - Hướng dẫn giải phần tập mẫu - Chấm chữa - nhận xét -> Chốt KT - Học sinh làm tập - Chữa, chấm nhận xét -> chốt KT d Củng cố -Dặn dò (1-2') c Củng cố - Dặn dò (1-2') I PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Phương pháp vấn đáp: Phương pháp gợi mở vấn đáp phương pháp dạy học không trực tiếp đưa kiến thức hoàn chỉnh mà hướng dẫn cho học sinh tư bước để em tự với vốn kiến thức sẵn có, tìm kiến thức Phương pháp gợi mở vấn đáp nhằm tăng cường kĩ suy nghĩ sáng tạo trình lĩnh hội tri thức xác định mức độ hiểu kinh nghiệm có học sinh Giúp em hình thành khả tự lực tìm tịi kiến thức Qua học sinh ghi nhớ tốt sâu sắc Yêu cầu sử dụng giáo viên phải lựa chọn câu hỏi theo nội dung học, câu hỏi đưa phải rõ ràng dễ dàng phù hợp với đối tượng học sinh lớp Giáo viên dành thời gian cho học sinh suy nghĩ NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN VĂN BƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN NGÀNH GDTH Sau cho học sinh trả lời em khác nhận xét bổ sung Phương pháp phù hợp với loại lý thuyết thực hành VD: Khi dạy danh từ (Tuần 5) mục đích học sinh phải nắm danh từ - Biết tìm danh từ trừu tượng đoạn văn đặt câu với danh từ VD: Mang theo truyện cổ tơi Nghe sống thầm tiếng mưa Con sơng chảy có rặng dừa nghiêng soi Đời cha ơng với đời Như sông với chân trời dã xa Chỉ cịn truyện cổ thiết tha Cho tơi nhặt ông cha ? Em tìm TN vật đoạn thơ? Dòng 1: Truyện cổ Dòng 5: Đời, cha ơng Dịng 2: Cuộc sống, tiếng xưa Dịng 6: Con sơng chân trời Dịng 3: Cơn nắng, mưa Dịng 7: Truyện cổ Dịng 4: Con sơng, rặng dừa Dòng 8: Ồng cha - Sắp xếp từ vừa tìm theo nhóm: - Từ người : Ơng cha - Cha ơng - Từ vật : sông, dừa, chân trời - Từ tượng : mưa, nắng - Từ khái niệm : Cuộc sống, truyện cổ, tiếng xưa, đời - Từ đơn vị : Cơn, con, rặng NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN VĂN BƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN NGÀNH GDTH ? Những từ thuộc loại từ gì? (danh từ) ? Vậy danh từ gì? (Danh từ từ vật: người, vật, tượng, khái niệm đơn vị) Vậy qua câu hỏi gợi mở cho em kết thúc khái niệm ngữ pháp mà nội dung đề * Tóm lại phương pháp gợi mở vấn đáp sử dụng tất tiết học phát huy tính chủ động sáng tạo học sinh Phương pháp nêu giải vấn đề Phương pháp nêu giải vấn đề giáo viên đưa tình gợi vấn đề điều khiển học sinh phát vấn đề hoạt động tự giác trực tiếp chủ động sáng tạo để giải vấn đề thông qua mà kiến tạo tri thức rèn luyện kỹ Tăng thêm hiểu biết khả áp dụng lý thuyết vào giải vấn đề thực tiễn Nâng cao kỹ phân tích khái quát từ tình cụ thể khả độc lập khả hợp tác trình giải vấn đề Khi sử dụng phương pháp này, giáo viên cần chuẩn bị trước câu hỏi cho phù hợp với mục đích, yêu cầu nội dung đảm bảo tính sư phạm, đáp ứng với đối tượng học sinh, giáo viên cần chuẩn bị tốt kiến thức để giải vấn đề mà học sinh đưa VD: Khi dạy mở rộng vốn từ: '' Đồ chơi - trò chơi'' giáo viên đưa số thành ngữ - tục ngữ sau: ''Chơi với lửa'', ''ở chọn nơi, chơi chọn bạn'', thích hợp để khuyên bạn a Nếu bạn em chơi với số bạn hư nên học hẳn b Nếu bạn em thích trèo lên chỗ cao chênh vênh, nguy hiểm để tỏ gan Với tình (1) em chọn thành ngữ tục ngữ ''ở chọn nơi, chơi chọn bạn” Những với tình (2) em chọn thành ngữ NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN VĂN BƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN NGÀNH GDTH tục ngữ * Tóm lại: Với phương pháp giáo viên nên hiểu tình có nhiều cách giải hay để ứng dụng học tập, sống Phương pháp trực quan: Phương pháp trực quan phương pháp dạy học có giáo viên sử dụng phương pháp nhằm giúp học sinh có biểu tượng vật thu nhận kiến thức, rèn luyện kỹ theo nội dung học cách thuận lợi Thu hút ý giúp học sinh hiểu ghi nhớ tốt hơn, học sinh khái quát nội dung phát liên hệ đơn vị kiến thức Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát theo nội dung cần truyền đạt VD: Khi dạy ''Đồ chơi - trò chơi'' giáo viên đưa tranh qua trình chiếu SGK để tìm từ ngữ tên đồ chơi - trò chơi mà em mở rộng học Bức tranh 1: Học sinh tìm từ đồ chơi: diều -Trò chơi : Thả diều Bức tranh 2: Từ đồ chơi: ''dây'', “nồi xoong'', ''búp bê''; ''trò chơi'', '' nấu ăn'', ''cho bé ăn bột'', ''nhẩy dây'' Bức tranh 3: Từ đồ chơi: ''dây'' , ''nồi xoong'', ''búp bê''; ''trò chơi'', ''nấu ăn'', ''cho bé ăn bột'', ''nhảy dây'' * Tóm lại: Sử dụng phương pháp trực quan giảng dạy phân môn Luyện từ câu quan khai thác triệt để kênh hình học nhờ mà giáo viên giúp học sinh nắm tốt Phương pháp rèn luyện theo mẫu: Phương pháp rèn luyện theo mẫu phương pháp dạy học mà giáo viên đưa mẫu cụ thể qua hướng dẫn học sinh tìm hiểu điểm mẫu, chế tạo mẫu thực theo mẫu NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN VĂN BƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN NGÀNH GDTH Giúp học sinh có điểm tựa để làm đặc biệt với học sinh trung bình yếu cịn học sinh giỏi không bắt buộc phải theo mẫu để học sinh phát huy tính tích cực chủ động Phương pháp phân tích- Sơ đồ tư duy: Đây phương pháp dạy học học sinh hướng dẫn tổ chức giáo viên tiến hành tìm hiểu dấu hiệu theo định hướng học từ rút học Giúp học sinh tìm tịi huy động vốn kiến thức cũ để tìm kiến thức Tạo điều kiện cho học sinh tự phát kiến thức (về nội dung hình thức thể hiện) VD: Khi dạy: ''Câu hỏi dấu chấm hỏi'' B1: Cho học sinh tìm câu hỏi tập đọc: ''Người tìm đường tới sao'' Các em tìm câu: Vì bóng khơng có cánh mà bay được? Cậu làm mà mua nhiều sách dụng cụ thí nghiệm thế? Phân tích: ? Câu hỏi (1) ai? (Xi - ôn - cốp - xki tự hỏi mình) ? Câu hỏi (2) ai? (Bạn Xi - ôn - cốp - xki hỏi) ? Dấu hiệu giúp em nhận câu hỏi? (Cuối câu có dấu chấm hỏi) - Giáo viên: Khi đọc câu hỏi phải nhấn mạnh vào ý cần để hỏi Qua phân tích giáo viên, học sinh rút đựơc học: Câu hỏi (còn gọi câu nghi vấn) dùng để hỏi điều chưa biết NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN VĂN BƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN NGÀNH GDTH VD: Bạn đọc chưa? VD: Có phải Trái đất quay xung quanh Mặt trời Không? VD: Chú đất trở thành Đất Nung phải không? VD: Bạn Hoa trở thành học sinh giỏi à? Phần lớn câu hỏi để hỏi người khác có câu để tự hỏi VD: Chiếc bút mua đâu nhỉ? VD: Vì Trái đất lại quay nhỉ? VD: Thứ sinh nhỉ? Câu hỏi thường có từ nghi vấn (có phải, khơng; phải khơng, à, ) Khi viết cuối câu hỏi có dấu chấm hỏi (?) VD: Có phải Trái đất quay xung quanh Mặt trời không? VD: Chú đất trở thành Đất Nung phải không? VD: Bạn Hoa trở thành học sinh giỏi à? * Tóm lại: Trên số phương pháp dạy học mà áp dụng giảng dạy phân môn Luyện từ câu Tuy nhiên nhận thấy khơng có phương pháp, kĩ thuật dạy học tối ưu Mỗi phương pháp, kĩ thuật, hình thức dạy học thường có mặt mạnh - mặt yếu mặt mạnh phương pháp hỗ trợ cho mặt yếu phương pháp Cho nên để tránh nhàm chán cần phối kết hợp nhiều phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học giảng dạy phù hợp với nhiều đối tượng học sinh Có tiết học đạt kết cao III Biện pháp thực dạy phân môn Luyện từ câu lớp Để thực yêu cầu kiến thức, kỹ phân môn Luyện từ câu Tơi có đề xuất số biện pháp sau: NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN VĂN BƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN NGÀNH GDTH Nắm vững phát huy kiến thức kỹ năng, vốn sống mà học sinh sẵn có đạt lớp 1,2,3 Với mạch kiến thức xếp theo vòng trịn đồng tâm tuỳ theo lớp mà có yêu cầu khác Tuy nhiên em nắm kiến thức lớp lớp em nắm kiến thức dễ dàng VD: Ở lớp 1: Các em học âm - vần - học sinh tìm tiếng có vần, nói câu chứa tiếng có vần vừa học lớp em học kỹ cấu tạo tiếng: tiếng thường gồm có phận ''âm đầu - vần - thanh'' (có tiếng khơng có âm đầu) Hay khái niệm ''Câu hỏi dấu chấm hỏi'' lớp học sinh cần đạt yêu cầu ''Chọn dấu chấm hay dấu hỏi để điền vào ô trống'' lớp em phải đặt trả lời câu hỏi Nhưng đến lớp khơng phải hiểu khái niệm mà cịn phải biết giữ lịch đặt câu hỏi tránh câu hỏi làm phiền lòng người khác VD: Bạn chờ hết sinh hoạt, nói chuyện khơng? Phải biết sử dụng vào câu hỏi với mục đích khác, khơng dừng lại hỏi điều muốn biết mà phải biết dùng câu hỏi để thể hiện: thái dộ, khen chê, khẳng định, phủ định, yêu cầu mong muốn VD: Câu hỏi thể thái độ khen chê - Em gái em học mẫu giáo chiều qua mang phiếu bé ngoan Em khen bé: ''Sao bé ngoan nhỉ?'' - Tối qua, bé nghịch, bôi mực bẩn hết sách em Em tức kêu lên: ''Sao em hư nhỉ? Anh không chơi với em nữa?'' VD: Câu hỏi thể yêu cầu mong muốn: Em trai em nhảy nhót giường huỳnh huỵch lúc em chăm học Em bảo: ''Em chơi cho chị học không? NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN VĂN BƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN NGÀNH GDTH VD: Câu hỏi thể nhờ cậy, giúp đỡ - Bà cụ hỏi người đứng vớ vẩn trước bến xe: ''Chú xem giúp tơi có xe Hà Nội không? Sử dụng linh hoạt nhiều hình thức dạy học tiết dạy Đó hình thức tổ chức: làm việc cá nhân, trao đổi nhóm, đàm thoại gây hứng thú cho học sinh tránh nhàm chán đơn điệu VD: Khi dạy bài: ''Mở rộng vốn từ ''ước mơ'' BT2: Học sinh thảo luận nhóm đơi Tìm thêm từ nghĩa với ''ước mơ'' - em tìm từ tiếng ''ước'' - em tìm từ tiếng ''mơ'' BT3: Nêu yêu cầu chép thêm từ: đẹp đẽ, viển vông, cao cả, lớn nho nhỏ, kỳ quặc, dại dột, đáng Học sinh thảo luận nhóm - Đánh giá cao: ước mơ cao đẹp, ước mơ đáng, ước mơ cao cả, ước mơ lớn - Đánh giá khơng cao: ước mơ bình thường, ước mơ nho nhỏ - Đánh giá thấp: ước mơ kỳ quặc, ước mơ dại dột, ước mơ viển vông BT4: Nêu VD loại ước mơ nói Bài cho học sinh làm việc cá nhân * Tóm lại: Vận dụng linh hoạt hình thức dạy học làm cho lớp học sôi nổi, gây hứng thú cho học sinh Phát huy tính tích cực học sinh Đổi phương pháp dạy học phải phát huy tính tích cực học sinh giáo viên cần ý đối tượng học sinh phân nhiều mức độ (giỏi, NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN VĂN BƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN NGÀNH GDTH khá, TB, kém) để có phương pháp dạy thích hợp Muốn phát huy tính tích cực học sinh người giáo viên phải có hệ thống câu hỏi thật cụ thể phù hợp với đối tượng học sinh VD: Khi dạy ''Câu kể'' ''Ai làm gì?'' (tuần 17) BT1: Đọc đoạn văn sau: ''Trên nương người việc Người lớn đánh trâu cày Các cụ già nhặt cỏ đốt Mấy bé bắc bếp thổi cơm Các bà mẹ lom khom tra ngơ Các em bé ngủ khì lưng mẹ Lũ chó sủa om rừng'' tìm xem câu từ ngữ hoạt động - Chỉ người vật hoạt động Thì học sinh tìm Từ hoạt động: đánh trâu cày, nhặt cỏ đốt lá, ngủ khì lưng mẹ, bắc bếp thổi cơm, lom khom tra ngô, sủa om rừng Từ người vật hoạt động: Người lớn, cụ già, bé, em bé, lũ chó Lúc giáo viên gạch chân từ mà em tìm Sau tiến hành hỏi: Em đặt câu hỏi cho ngữ hoạt động? Thì học sinh nêu: Người lớn làm gì? Các cụ già làm gì? * Chú ý: Đến đối tượng học sinh học em nói, làm việc Phối hợp hoạt động lên lớp để tích luỹ vốn hiểu biết, vốn từ ngữ cho học sinh Phối kết hợp hoạt động nhằm bồi dưỡng cho học sinh ý thức thói quen sử dụng Tiếng Việt văn hoá giao tiếp Cũng phân môn khác Tiếng Việt nhiệm vụ phân môn Luyện từ câu bồi dưỡng ý thức thói quen sử dụng tiếng việt văn hố Để thực nhiệm vụ khơng bó gọn việc tổ chức hoạt động dạy học lớp mà việc học tập môn học khác với hoạt động nhà trường NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN VĂN BƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN NGÀNH GDTH * Với môn môn Tiếng Việt Tập đọc, Chính tả, TLV, K/C giúp học sinh nhiều việc mở rộng vốn từ, cách dùng từ để đặt câu khác nhau, từ phải gắn với câu, xếp từ ý cho văn cảnh cụ thể VD: KHi đọc: ''Thưa chuyện với mẹ”, có câu hỏi ''Con vừa bảo gì?'', ''Ai xui thế?'' học sinh thấy nhận biết câu hỏi qua dấu câu học sinh nhận biết câu hỏi qua cách đọc câu hỏi Thông qua hoạt động lên lớp chơi, chào cờ, toạ đàm trao đổi học sinh tích luỹ vốn từ cho VD: Qua bài: ''Mở rộng vốn từ đồ chơi - trò chơi'' em thấy trị chơi có lợi - Những trị chơi có hại, cần tránh Thơng qua toạ đàm trao đổi, em biết đặt câu hỏi cách lịch sự, tránh hỏi trống câu hỏi tò mò thiếu tế nhị Biết giữ phép lịch bày tỏ yêu cầu đề nghị * Tóm lại: Việc tổ chức hoạt động ngồi lên lớp có tác dụng lớn đến việc dạy phân môn Luyện từ câu giúp em có thói quen dùng từ đúng, nói viết thành câu, biết quý biết giữ gìn sáng Tiếng Việt C PHẦN KẾT LUẬN I KẾT QUẢ Qua trình vừa nghiên cứu chuyên đề vừa áp dụng vào thực tế giảng dạy, nhận thấy phương pháp dạy học mà tơi áp dụng có kết đáng mừng Kết khảo sát lần thứ nhất: Vào cuối tháng với ''Từ đơn - Từ ghép'' kết thu sau: NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN VĂN BƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN NGÀNH GDTH Lớp Xếp loại Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu 4A 26 12 4B 25 10 Tổng số 51 10 22 13 Sau KT khảo sát chất lượng học sinh TB yếu nhiều số học sinh giỏi chưa cao Tơi thảo luận tổ nhóm vào buổi sinh hoạt chun mơn để tìm cách giảng dạy phù hợp với nhận thức học sinh nhằm giúp học sinh nắm bắt tốt hơn, nâng cao chất lượng hiệu môn Sau áp dụng đổi phương pháp dạy theo chuyên đề Tôi khảo sát lần vào cuối tháng 11 với tập tìm danh từ - Động từ - Tính từ 5đoạn văn Kết cho thấy: Lớp Xếp loại Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu 4A 26 10 4B 25 9 Tổng số 51 11 19 17 * Kết khảo sát cho thấy chất lượng học sinh nâng lên rõ rệt Cụ thể làm học sinh em hiểu phân biệt từ rõ rệt Các em hiểu phân biệt từ loại, biết sử dụng từ loại đặt câu viết văn Kết chứng minh chuyên đề có hiệu theo đạo nhà trường ngành đề Cho đến tiếp tục thực phát huy mặt đạt được, khắc phục mặt tồn đọng để nâng cao chất lượng dạy học NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN VĂN BƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN NGÀNH GDTH II.BÀI HỌC Qua kết thu sau triển khai chuyên đề cho thấy chất lượng dạy học biến chuyển Trong trình thực chuyên đề ''Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn Luyện từ câu lớp '' Tôi rút số kinh nghiệm sau: Nắm vững nội dung chương trình mức độ yêu cầu học đối tượng học sinh Lập kế hoạch học: Giáo viên cần nắm vứng nội dung học SGK hướng dẫn cụ thể mục tiêu cần đạt Tuỳ theo đặc điểm học mà xây dựng kế hoạch giảng cho phù hợp Song dù cần có đầy đủ hoạt động lớp tổ chức hoạt động Vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học: Giáo viên nắm vững phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, để lựa chọn phối hợp linh hoạt phương pháp hình thức cho phù hợp với nội dung dạy chủ điểm học Tổ chức hoạt động lên lớp: Giáo viên cần khéo léo sử dụng linh hoạt phương pháp, hình thức tổ chức dạy học Các hoạt động tiết dạy khơng tách rời nhau, mà phải có đan xen liên kết hỗ trợ lẫn Bên cạnh giáo viên cần phải có dự kiến câu trả lời học sinh tình sư phạm xảy hoạt động, có biện pháp giải điều chỉnh kịp thời Đa dạng hố hình thức tổ chức dạy học: Giáo viên vận dụng linh hoạt hình thức tổ chức dạy học theo nhóm, dạy học cá nhân, tổ chức học sinh hình thức trị chơi để kích thích hứng thú học tập học sinh, nhằm đạt kết cao học mà học NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN VĂN BƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN NGÀNH GDTH học sinh không nhàm chán Trong trình thực chuyên đề: ''Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn Luyện từ câu lớp '' Tôi tham khảo tài liệu dạy học phân môn học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè đồng nghiệp, áp dụng phương pháp- hình thức, kĩ thuật DHTC mà dự án PLAN, SEQAP tài trợ, chuyên đề hoàn thành dạy thực nghiệm tất khối Những chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót Tơi mong đóng góp ý kiến đồng chí lãnh đạo bạn bè đồng nghiệp để chun đề tơi có tính khả thi Tôi xin trân trọng cảm ơn! Vũ Xá, ngày 22 tháng năm 2011 Người viết Nguyễn Văn Bường NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN VĂN BƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN NGÀNH GDTH D TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo Giáo dục thời đại Báo Giáo dục Thủ đô Báo dạy học ngày Sách Tiếng Việt lớp Sách giáo viên Tiếng Việt lớp Sách thiết kế Tiếng Việt lớp Tài liệu: Đổi PP DHTC môn Tiếng Việt Tiểu học PLAN, SEQAP tài trợ Mạng Internet NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN VĂN BƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN NGÀNH GDTH MỤC LỤC Trang A Bìa B Phần Mở đầu C Phần Nội dung đề tài D Phần Kết luận 17 E Tài liệu tham khảo 21 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN VĂN BƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN NGÀNH GDTH NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN VĂN BƯỜNG ... Từ đơn từ phức + Từ ghép từ láy - Từ loại + Danh từ - Danh từ gì? - Danh từ chung danh từ riêng - Cách viết hoa danh từ riêng + Động từ - Động từ - Cách thể ý nghĩa, mức độ đặc điểm, tính chất. .. 2. 1- Mở rộng hệ thống hố vốn từ: Mơn Tiếng Việt có 10 đơn vị đọc mơn Luyện từ câu mở rộng hệ thống hoá 10 chủ điểm 2. 2- Trang bị kiến thức giảng dạy từ câu * T? ?- Cấu tạo tiếng: - Cấu tạo từ: + Từ. .. CỨU KHOA HỌC- CHUYÊN NGÀNH GDTH học sinh không nhàm chán Trong trình thực chuyên đề: '' ''Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn Luyện từ câu lớp '''' Tôi tham khảo tài liệu dạy học phân môn học hỏi

Ngày đăng: 30/03/2015, 14:02

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan