0

SKKN Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp ở thcs

21 1,727 2
  • SKKN Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp ở thcs

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:14

"Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp" CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BẢN CAM KẾT I. TÁC GIẢ Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Sinh ngày : 18/ 01 /1968 Đơn vị : Trường T.H.C.S. Nguyễn Bỉnh Khiêm Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng Điện thoại : E-mai : II.SẢN PHẨM Tên sản phẩm: "Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp ở thcs" III.CAM KẾT Tôi xin cam đoan SKKN này là sản phẩm của cá nhân tôi. Nếu có xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu với một phần hoặc toàn bộ sản phẩm SKKN tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo về tính trung thực của bản cam kết này . Vĩnh Bảo, Ngày 02 tháng 2 năm 2009 Người cam kết Nguyễn Thị Thu Người viết :Nguyễn Thị Thu - GV trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 "Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp" DANH SÁCH CÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ VIẾT SỐ TT TÊN SKKN THUỘC MÔN NĂM VIẾT XẾP LOẠI 1 VAÌ SUY NGHĨ VỀ DAỴ KHÁI NIỆM ĐẠO ĐỨC THEO HƯỚNG LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM GDCD 1995 A 2 Văn kể chuyện và dạy kiểu bài văn kể chuyện cho học sinh lớp 7 Ngữ văn 2000 A 3 HIỂU ẨN DỤ VÀ DẠY ẨN SỤ THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP NGỮ VĂN 2001 A 4 Dạy kiểu bài phân tích tác phẩm văn học cho học sinh lớp 9 Ngữ văn 2002 A 5 CÁC KIỂU CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRONG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH Ở BỘ MÔN GDCD GDCD 2005 A 6 Rèn kỹ năng nhận diện đề văn thuyết minh và các bước tạo lập văn bản thuyết minh qua môt tiết dạy tập làm văn Ngữ văn 2006 A 7 RÈN KỸ NĂNG XÁC ĐỊNH KIẾN THỨC VÀ XÂY DỰNG BỐ CỤC CHO BÀI VĂN THUYẾT MINH VỀ TÁC GIẢ HOẶC TÁC PHẨM VĂN HỌC NGỮ VĂN 2007 B Người viết :Nguyễn Thị Thu - GV trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 2 "Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp" A. ĐẶT VẤN ĐỀ Đổi mới phương pháp dạy học nói chung và phương pháp dạy bộ môn Ngữ văn trong trường T.H.C.S. nói riêng không ngoài mục đích nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Đặc biệt ở phân môn Tiếng Việt . Việc dạy phân môn này theo hướng tích hợp đã đặt ra cho người đứng lớp những yêu cầu mới về kiến thức cũng như phương pháp giảng dạy. Song thực tế hiện nay, còn có nhiều đơn vị kiến thức tiếng Việt trong chương trình giảng dạy của bậc học còn chưa thống nhất về cách hiểu, hoặc chưa được người đứng lớp hiểu đúng, vì thế việc xác định kiến thức và phương pháp giảng dạy còn nhiều bất cập. Nhất là kiến thức về các biện pháp tu từ trong tiếng Việt, trong đó phải kể đến phép tu từ so sánh. Mục đích của việc nghiên cứu về phép tu từ so sánh và hướng dạy phép tu từ so sánh theo phương pháp tích cực không ngoài việc đi vào tìm hiểu đúng và sâu bản chất của phép tu từ so sánh : từ khái niệm , các loại so sánh đến cấu trúc, tác dụng Đó chính là căn cứ , là cơ sở vững chắc để xây dựng giáo án theo yêu cầu của tiết dạy.Từ hiểu đúng về so sánh tu từ cho phép tôi lựa chọn kiến thức và phương pháp thích hợp để thiết kế bài dạy nhầm đạt được mục tiêu bài dạy một cách tốt nhất. Kết quả cần đạt được của bài viết này là đưa ra được những cách hiểu đúng về phép tu từ so sánh như :So sánh là gì ? Cấu trúc của so sánh ? Yêu cầu của so sánh ? Các yếu tố của so sánh ? Các kiểu so sánh Đặc biệt là chỉ rõ các đơn vị kiến thức cần dạy của bài so sánh , và cách dạy các đơn vị kiến thức này. Phép tu từ so sánh- chỉ là một đơn vị kiến thức nhỏ , một phép tu từ trong rất nhiều phép tu từ của tiếng Việt, nhưng đây cũng là vấn đề khiến tôi trăn trở và bỏ công nghiên cứu , sưu tầm và thử nghiệm nhiều năm qua. Hy vọng cùng được trao đổi với các bạn đồng nghiệp cách hiểu của mình về so sánh và cách dạy phép tu từ so sánh qua bài viết nhỏ này. Người viết :Nguyễn Thị Thu - GV trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 3 "Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp" B. NỘI DUNG VẤN ĐỀ I. CƠ SỞ LÝ LUẬN Sosánh có thể coi là phép tu từ phổ biến, là phương thức quan trọng trong việc làm tăng giá trị biểu cảm của ngôn ngữ. Dạy phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 6, ngoài việc giúp các em hiểu bản chất , cấu trúc , tác dụng của nó còn là bước đầu dạy các em cách làm phong phú ngôn ngữ của mình thông qua phép tu từ này; hơn thế, còn là một con đường giúp các em giải mã những tác phẩm văn chương. Vì thế, muốn dạy tốt kiến thức về so sánh, người thầy phải hiểu và nắm chắc những kiến thức cơ bản về phép tu từ này, trên cơ sở đó tìm phương pháp và bước đi thích hợp thì mới mong đạt được mục tiêu của bài dạy. II.CƠ SỞ THỰC TIỄN Thực tế giảng dạy cho thấy, phân môn Tiếng Việt từng được coi là đơn giản nhất so với hai phân môn còn lại là Văn học và Tập làm văn . Vì thế, không ít đơn vị kiến thức Tiếng Việt, đặc biệt là phép tu từ so sánh chưa được người thầy coi trọng để nghiên cứu cẩn thận nên từ hiểu chưa đủ hoặc chưa đúng đã dẫn đến việc dạy sai hoặc không làm chủ được kiến thức hay không xác định đựơc phương pháp dạy thích hợp. Kết quả là học sinh không hiểu bản chất của so sánh, không sử dụng được so sánh trong nói và viết, không cảm nhận được nội dung tư tưởng câu văn, câu thơ có hình ảnh so sánh . III. NỘI DUNG KINH NGHIỆM 1. SO SÁNH LÀ GÌ ? a) Khái niệm So sánh thường được hiểu là đưa một sự vật, sự việc ra đối chiếu về một mặt nào đó với sự vật, sự việc khác nhưng lại có đặc điểm tương tự mà giác Người viết :Nguyễn Thị Thu - GV trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 4 "Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp" quan có thể nhận biết được, nhằm làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. b) Cấu trúc của so sánh: Một so sánh có cấu trúc so sánh hoàn chỉnh gồm bốn yếu tố sau: - Yếu tố cần so sánh (vế được so sánh) - Yếu tố được dùng làm chuẩn để so sánh (vế so sánh) - Yếu tố thể hiện quan hệ so sánh (từ chỉ quan hệ so sánh) - Yếu tố nêu thuộc tính của sự vật (nói rõ phương diện so sánh) Ví dụ: “Tiếng suối/trong/như/tiếng hát xa” (Hồ Chí Minh) Dạng không hoàn chỉnh là dạng thiếu vắng yếu tố nêu thuộc tính so sánh. “Trẻ em/như/búp trên cành” (Hồ Chí Minh) Hoặc vắng cả yếu tố chỉ quan hệ so sánh và yếu tố nêu thuốc tính sự vật: “Tim tôi/chiếc lá dâu xanh Tằm đời ăn rỗi trơ cành còn chi !” (Trần Huyền Trân) Vắng yếu tố so sánh (vế được so sánh): “Rẻ/như/bèo” (Thành ngữ) Có khi thiếu vế được so sánh, cả yếu tố nêu thuộc tính so sánh: “Như đấm bị đông” (Thành ngữ) Người viết :Nguyễn Thị Thu - GV trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 5 "Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp" c) Yêu cầu của so sánh: Nhìn lại các hiện tượng so sánh trong ngôn ngữ nghệ thuật cả cổ tích lẫn hiện đại, dù cấu trúc hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh thì một so sánh hay, có hiệu quả cao, cần đảm bảo những yêu cầu sau (không phải là tất cả): - Gần gũi, cụ thể: So sánh với mục đích là để cụ thể hóa sự vật. Bởi vậy vế so sánh yêu cầu phải cụ thể. Ví dụ: Nhọ nồi, cột nhà cháy, củ súng, củ tam thất, than là những vật để cụ thể hóa khái niệm “đen”. Với khái niệm “hiền”, có thể cụ thể hóa bằng cách so sánh với Bụt, cô Tấm, đất Ví dụ: “Đen như cột nhà cháy” (Thành ngữ) So sánh phải gần gũi. Hình ảnh so sánh có gần gũi thì mới nhận ra thuộc tính, dễ hình dung ra sự vật. “Mặt trời xuống biển như hòn lửa” (Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận) Thật dễ hình dung “hòn lửa” trong bếp mỗi gia đình, vừa gọi được hình khối, tính chất, mầu sắc (thuộc tính của mặt trời) vừa gần gũi với người lao động. Thiên nhiên – Vũ trụ bỗng trở lên bé nhỏ, gần gũi với con người. - Hợp lý: Mọi so sánh thường khập khiễng. Quan niệm ấy tưởng như là chân lý. Nhưng ta vẫn có thể tìm thấy ở những so sánh hay nét tương đồng giữa hai hay nhiều sự vật khác loại. Đấy cũng là một yêu cầu của so sánh. Ca dao có câu: “Thân em như tấm lụa đào Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai” Người viết :Nguyễn Thị Thu - GV trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 6 "Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp" Tấm lụa đào bán ngoài chợ ít nhất là có hai thuộc tính: đẹp, ai mua cũng được. Từ đó có thể hiểu với hai nét tương ứng về người phụ nữ ngày xưa: đẹp nhưng không làm chủ được vận mệnh của mình. - Tiêu biểu: Một so sánh phải đảm bảo được vật đem ra làm chuẩn phải có dấu hiệu đặc trưng, tiêu biểu. Tố hữu đã từng cụ thể cái “thơm” cái “sạch” thanh cao, tinh khiết bằng các hình ảnh rất điển hình: “Thơm như hương nhị hoa nhài Sạch như nước suối ban mai giữa rừng” (Tiếng hát sông Hương) - Bất ngờ, mà hợp lý: Sự bất ngờ mà hợp lý là ở chỗ chính những hình ảnh so sánh (vế so sánh) đem đến cho ta những hứng thú bất ngờ khi ta tìm thấy sự có lý của so sánh qua liên tưởng. Quả nhót, quả cà chua, quả ớt ai mà chuẳng thấy. Nhưng phải thực sự là thi sĩ mới nhìn thấy được: “Trái nhót như bóng đèn tín hiệu Trỏ lối sang mùa hè. Quả cà chua như cái đèn lồng nhỏ xíu Thắp mùa đông ấm những đêm thâu. Quả ớt như ngọn lửa đèn dầu ” (Lửa đèn – Phạm Tiến Duật). Bất ngờ chỉ là cảm nhận ban đầu. Còn sau đó cũng nhận ra sự hợp lý và càng nghĩ càng thấy thú vị về sự hợp lý đó. - Biểu cảm: Người viết :Nguyễn Thị Thu - GV trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 7 "Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp" Mọi so sánh đều thể hiện thái độ tình cảm của người nói. Bởi vậy một so sánh hay phải gợi được cảm xúc. Mỗi lần để cho nàng Kiều nói đến thân phận mình là một lần nàng đau đớn, xót xa còn tác giả và chúng ta thì xót thương cho nàng: “Thiếp như hoa đã lìa cành” “Thiếp như con én lạc đàn” (Nguyễn Du) Lẽ dĩ nhiên, cảm xúc ấy chỉ có được nhờ tính chân thực của hình ảnh so sánh mà người nói (viết) sử dụng. - Có hình ảnh: Muốn đạt được yêu cầu này thì sự vật dùng làm chuẩn (vế so sánh) phải có đường nét, hình sáng, màu sắc đủ để giác quan ta nhận biết được. Tố Hữu từng viết: “Đảo tươi một dải lụa đào bay” (Từ Cu Ba) Ví trí , địa hình riêng tạo lên dáng vóc đất nước. Bởi vậy, từ tầm cao nhìn về trái đất Tố Hữu đã liên tưởng đất nước Cu Ba nhỏ bé với một hình ảnh rất gợi cảm, rất mềm mại. Một cảm nhận hết sức độc đáo của tác giả. d) Các yếu tố của so sánh: - Yếu tố được so sánh (vế được so sánh): Có thể khẳng định , bất kỳ sự vật, hiện tượng nào cũng có thể đem ra so sánh. Có thể so sánh người, sự vật: “Thân em như chẽn lúa đòng đòng Phất phơ giữa ngọn nắng hồng ban mai” (Ca dao) “Con rận bằng con ba ba Người viết :Nguyễn Thị Thu - GV trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 8 "Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp" Đêm nằm nó ngáy cả nhà thất kinh” (Ca dao) Có đôi khi đem hành động và thuộc tính ra để so sánh: “Trong như riếng hạ bay qua Đục như tiếng suối mới sa nửa vời” (“Truyện Kiều – Nguyễn Du) “Gọi như hò đò” (Thành ngữ) - Yếu tố nêu thuộc tính so sánh: Sự có mặt của yếu tố này trong cấu trúc của một so sánh sẽ giúp ta dễ tìm ra nét tương đồng giữa hai sự vật. Đương nhiên, sự thiếu vắng yếu tố này cũng đồng nghĩa với việc muốn hiểu được so sánh buộc ra phải liên tưởng để tìm ra xem người ta muốn so sánh thuộc tính nào của sự vật. “Trẻ em như búp trên cành” (Hồ Chí Minh) Thật khó chỉ ra đích xác Người muốn so sánh thuộc tính nào của trẻ em với búp trên cành. Nhưng vì lẽ đó mà ra có thể liên tưởng tới nhiều ý nghĩa. Bởi một sự vật gồm nhiều thuộc tính mà. - Yếu tố thể hiện quan hệ so sánh (từ chỉ quan hệ) Bao gồm các từ so sánh, từ “là” và từ có quan hệ hô ứng. Các từ so sánh thường dùng là: như, tựa như, tựa là, như thể, chừng như Ví dụ: “Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang” (Tế Hanh) Hay: “Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng Người viết :Nguyễn Thị Thu - GV trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 9 "Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp" Rướn thân trắng bao la thâu góp gió” (Tế Hanh) Từ “là” cũng được dùng để chỉ quan hệ so sánh, ví dụ: “Ruộng rẫy là chiến trường Cuốc cày là vũ khí Nhà nông là chiến sỹ Hậu phương thi đua với tiền phương” (Hồ Chí Minh) Ngoài ra, cặp từ có quan hệ hô ứng cũng thường gặp trong các so sánh. Ví dụ: “Qua đình ngả nón trông đình Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu” (Ca dao) -Yếu tố được dùng làm chuẩn để so sánh (vế so sánh): Đây là yếu tố quan trọng không thể thiếu vắng được trong một so sánh vì không có vế chuẩn thì không có so sánh. Không có vế được so sánh thì so sánh trở thành ẩn dụ rồi. Nó là kết quả có chọn lọc của người sử dụng. Chính nó làm lên tính độc đáo trong phong cách ngôn ngữ của từng cá nhân. Khi Tế Hanh so sánh: “Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng Rướn thân trắng bao la, thâu góp gió” (Quê hương) “Mảnh hồn làng” là linh hồn của quê hương Ông, là tất cả những gì đẹp đẽ nhất, riêng biệt nhất của làng chài bé nhỏ ven biển Quảng Ngãi. Chúng ta nhận ra tấm lòng nhân hậu và tha thiết với quê hương, một tình quê đậm đà mà Người viết :Nguyễn Thị Thu - GV trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 10 [...]... trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 13 "Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp" + Phép so sánh có cấu tạo đầy đủ gần 4 yếu tố: Sự vật được so sánh (vế A), phương diện so sánh, từ so sánh, sự vật dùng để so sánh (vế B) + Phép so sánh có cấu tạo không đầy đủ: Có thể lược bỏ một (một số) yếu tố nào đó (a,b,d) - Trường hợp thay đổi trật tự các yếu tố trong so sánh : Vế B đứng trước vế A “Trường... giữa 2 kiểu so sánh - Từ đó có thể rút ra mô hình của hai kiểu so sánh So sánh ngang bằng : A là B So sánh hơn kém : A chẳng bằng B - Học sinh có thể tìm thêm những từ ngữ chỉ ý so sánh ngang bằng hoặc so sánh không ngang bằng 4 Tìm hiểu tác dụng của so sánh: Người viết :Nguyễn Thị Thu - GV trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 14 "Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp" Từ các ví dụ... đó, cho các em hình thành đoạn văn theo yêu cầu của bài tập sách giáo khoa hoặc của thầy cô IV KẾT QUẢ THỰC HIỆN Người viết :Nguyễn Thị Thu - GV trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 16 "Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp" Trên đây là toàn bộ nội dung kinh nghiệm "Hiểu so sánh và dạy so sánh theo hướng đổi mới phương pháp" - chương trình thay sách Từ nghiên cứu tìm tòi đến thử nghiệm... so sánh, học sinh phải hiểu được hình ảnh so sánh được nói đến, hiểu được những thuộc tính của sự vật Người viết :Nguyễn Thị Thu - GV trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 15 "Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp" được đề cập đến thông qua hình ảnh so sánh Chỉ có thế mới hình dung được sự vật và cảm nhận được tình cảm của tác giả gửi gắm qua so sánh Một phần yêu cầu của bài tập 1 và. .. hơn Trong phép so sánh không ngang bằng, vế A và vế B chỉ những sự vật, sự việc tuy hơn kém nhau một phương diện nào đó nhưng vẫn có nét tương đồng với nhau Chính nét tương đồng này cho phép so sánh các sự vật,sự việc với nhau 2 DẠY PHÉP TU TỪ SO SÁNH Từ hiểu so sánh như trên, căn cứ vào mục đích yêu cầu kiến thức của bài dạy, tôi xác định các đơn vị kiến thức và cách dạy phép tu từ so sánh như sau:... Người viết :Nguyễn Thị Thu - GV trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 11 "Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp" Cái khăn đội đầu như thể hoa sen” (Ca dao) Các so sánh ngang bằng thường sử dụng các từ chỉ quan hệ so sánh như: như, như là, như thế, giống như, y như So sánh không ngang bằng có mô hình : A không bằng B Từ chỉ quan hệ so sánh trong các so sánh không ngang bằng là : khác, kém... "Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp" chất phác, giản dị mà thiêng liêng của nhà thơ Quê hương đằng sau những vần thơ ấy đ) Các kiểu so sánh: đ.1/ So sánh vô cùng phong phú Có so sánh đồng loại có so sánh khác loại So sánh người với người: “Tính nết lão ta giống y như Chí Phèo của Nam Cao”, “Bà ta cứ như mụ Tú Bà sống lại” So sánh vật với vật: Từ xa nhìn lại,... “Rừng dước” được so sánh với "hai dãy trường thành vô tận” Người viết :Nguyễn Thị Thu - GV trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 12 "Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp" - Chỉ ra được điểm giống nhau nhất định, những nét tương đồng nhất định (ít nhất theo quan sát của tác giả) giữa các sự vật được đem ra so sánh với nhau - Tìm hiểu mục đích của các cách nói bằng so sánh trên là để... sống và cái chết 5 Luyện tập về phép so sánh: Học sinh phải được làm các dạng bài tập từ thấp đến cao trong mỗi tiết học: phát hiện so sánh, tìm ví dụ về so sánh, thêm vào mẫu để tạo phép so sánh, phân loại so sánh, sử dụng phép so sánh khi nói, viết, cảm nhận tác dụng nghệ thuật của phép so sánh Với bài tập nhận diện và liên hệ (bài 1 – SGK – trang 26) Ngoài việc củng cố khái niệm còn có ý nghĩa mở rộng... định rằng, phép tu từ so sánh không phải là đơn vị kiến thức khó hoặc xa lạ với học sinh lớp 6 Cái khó là người thầy cần phải có một cái nhìn thật chính xác khoa học về nó , phải xác định được những kiến thức trọng tâm và một hướng dạy phù hợp thì bài dạy mới đạt được mục tiêu đề ra Trên đây là toàn bộ những hiểu biết của tôi về phép tu từ so sánh và hướng dạy so sánh - chương trình thay sách theo tinh . trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 16 " ;Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp& quot; Trên đây là toàn bộ nội dung kinh nghiệm " ;Hiểu so sánh và dạy so sánh theo hướng đổi. về các biện pháp tu từ trong tiếng Việt, trong đó phải kể đến phép tu từ so sánh. Mục đích của việc nghiên cứu về phép tu từ so sánh và hướng dạy phép tu từ so sánh theo phương pháp tích cực. - GV trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 2 " ;Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp& quot; A. ĐẶT VẤN ĐỀ Đổi mới phương pháp dạy học nói chung và phương pháp dạy bộ môn Ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp ở thcs, SKKN Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp ở thcs, SKKN Hiểu và dạy phép tu từ so sánh theo hướng đổi mới phương pháp ở thcs

Từ khóa liên quan