0

SKKN Hiệu trưởng tổ chức việc huy động cộng đồng tham gia xã hội hóa giáo dục ở trường thpt nguyễn bỉnh khiêm

25 1,332 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2014, 11:23

Trang 3 I. PHẦN MỞ ĐẦU TÊN ĐỀ TÀI: HIỆU TRƯỞNG TỔ CHỨC VIỆC HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM VÀ THPT BUÔN MA THUỘT I.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Công tác quản lý giáo dục ở trường THPT trong giai đoạn hiện nay đang diễn ra với những thay đổi mạnh mẽ trên các lĩnh vực hoạt động của nhà trường. Người hiệu trưởng vừa phải chịu trách nhiệm lớn hơn trước cộng đồng xã hội, vừa phải biết phát huy sức mạnh, sự hợp tác của các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và huy động các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục ở trường trung học phổ thông là giáo dục học sinh có tri thức, đạo đức, lối sống lành mạnh, đáp ứng yêu cầu của xã hội đề ra. Giáo dục phổ thông hiện nay, trong đó quản lý nhà trường là hạt nhân cơ bản. Vì vậy, nhiều trường trung học phổ thông ở tỉnh Đắk Lắk, nhất là các trường đạt chuẩn Quốc gia đã có nhiều biện pháp, cách thức quản lý hiệu quả để huy động cộng đồng tham gia xây dựng giáo dục, góp phần thực hiện nhiệm vụ năm học. Vì vậy, tôi chọn đề tài : Hiệu trưởng tổ chức việc huy động cộng đồng tham gia xã hội hóa giáo dục ở trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm và THPT Buôn Ma Thuột, nhằm mục đích phân tích và đưa ra một số biện pháp thiết thực, phù hợp nhằm thực hiện được mục tiêu của nhà trường đã đề ra và đảm bảo hỗ trợ tích cực cho hoạt động dạy và học. Trang 4 I.2 MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Xã hội hóa giáo dục là một quá trình mà trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, trường THPT Buôn Ma Thuột nỗ lực tiến hành nhiều cách thức, biện pháp để thực hiện mục tiêu giáo dục: xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện. Cốt lõi của vấn đề là phát huy tính tích cực của học sinh trong rèn luyện đạo đức, ý thức tự học tốt, chủ động ứng xử các tình huống giao tiếp khi tham gia các hoạt động tập thể; thái độ học tập nghiêm túc, sống có trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội. Thầy giáo, cô giáo chú tâm giảng dạy và trau dồi chuyên môn. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài là tìm hiểu và khảo sát trường THPT hở thời điểm này, người hiệu trưởng đã vận dụng và “bươn chải” trong lúc nhận trách nhiệm tổ chức bộ máy nhà trường đào tạo thế hệ trẻ, đồng thời đáp ứng sự phát triển nhà trường trong điều kiện bị sự tác động của cơ chế thị trường để cố gắng tăng cường mối quan hệ với các tổ chức, đoàn thể như: Sở giáo dục và đào tạo, tổ chức Đảng, chính quyền địa phương, Công đoàn, Đoàn thanh niên, ban đại diện cha mẹ học sinh để giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường. Mục đích của quá trình giáo dục đó là hình thành nhân cách cho học sinh song song với việc tạo cho các em kỹ năng, kiến thức cơ bản các môn học. Hiện nay, mục tiêu của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm và trường THPT Buôn Ma Thuột không chỉ dừng lại ở kết quả lên lớp, thi tốt nghiệp, thi đỗ đại học mà còn tạo điều kiện cho học sinh được rèn luyện để có ý thức trung thực trong hành động, học tập, tình yêu với thiên nhiên, biết quan tâm đến người xung quanh và sống có trách nhiệm với bản thân và nhà trường. Tuy nhiên, muốn đạt được những thành quả nhất định về chất lượng giáo dục, người hiệu trưởng cần thiết phải tăng cường mối quan hệ giữa trường THPT với cộng đồng trong việc chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ. Trang 5 I.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC VIỆC HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG: Khi tiến hành thực hiện đề tài, chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu: khảo sát thực tiễn, phỏng vấn trực tiếp các đối tượng liên quan và phân tích so sánh để đưa ra những nhận định, đánh giá khách quan công tác xã hội hóa ở trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm huyện nông thôn vùng cao Krông Păc và THPT Buôn Ma Thuột ở địa bàn thành phố trung tâm của tỉnh Đắk Lắk. Quy trình tổ chức việc huy động cộng đồng tham gia xã hội hóa giáo dục của nhà trường được thực hiện như sau: 1.Thành lập ban chỉ đạo xã hội hóa giáo dục: Gồm bí thư chi bộ Đảng, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn trường, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường và các tổ trưởng chuyên môn. 2.Xây dựng kế hoạch huy động cộng đồng tham gia xã hội hóa giáo dục dự trên điều kiện cụ thể của các nguồn lực để xây dựng kế hoạch cho từng năm học hay nhiều năm học. 3.Hiệu trưởng trình bày kế hoạch đã được xây dựng trong chi bộ, hội đồng trường với ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường thảo luận kế hoạch và thống nhất các nguồn lực vật chất và phi vật chất được huy động, xin ý kiến chính quyền địa phương, đồng thời báo cáo với Sở giáo dục và đào tạo. 4.Tổ chức phổ biến kế hoạch xã hội hóa giáo dục đến từng cha mẹ học sinh của các lớp trong kỳ họp toàn thể cha mẹ học sinh gần nhất để lấy ý kiến phản hồi, trao đổi cách thức huy động. 5.Điều chỉnh kế hoạch và thống nhất quy trình thực hiện với đại diện cha mẹ học sinh các lớp, các lực lượng xã hội, đoàn thể có liên quan; đồng thời triển khai nội dung cho giáo viên chủ nhiệm lớp cùng phối hợp tham gia vận động cha mẹ học sinh, các nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ cho nhà trường. Trang 6 6.Tiến hành các biện pháp, phân công trách nhiệm các thành viên thực hiện việc xã hội hóa theo chương trình, kế hoạch đã đề ra dưới sự giám sát của các tổ chức đoàn thể, ban đại diện cha mẹ học sinh và giáo viên chủ nhiệm các lớp. 7.Công khai, minh bạch các nguồn huy động, hiệu quả việc thực hiện, đánh giá rõ ràng chất lượng công trình, dự án, công việc được làm đến mọi thành viên trong nhà trường và những người tham gia đóng góp Mục đích của việc huy động các nguồn lực xã hội vào trường THPT là góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, phát huy được tiềm năng của mọi thành phần trong cộng đồng tích cực đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, kết nối cộng đồng xã hội với nhà trường. Đây cũng là một xu thế chung của nước ta và nhiều nước trên thế giới. II. PHẦN NỘI DUNG II.1. Cơ sở lý luận: Nghị quyết của Chính phủ số 05/2005/NQ-CP đã định hướng: “Huy động nguồn lực của các ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế- xã hội và cá nhân để phát triển giáo dục-đào tạo, Tăng cường quan hệ của nhà trường với gia đình và xã hội; huy động trí tuệ, nguồn lực của toàn ngành, toàn xã hội vào việc đổi mới nội dung, chương trình, thực hiện giáo dục toàn diện”[1] Hướng dẫn thực hiện Giáo dục trung học năm học 2012-2013 của ngành giáo dục Đắk Lắk đã đề ra : “Bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của cấp học và điều kiện từng địa phương, từng cơ sở trường học với phương châm lồng ghép và tích hợp nội dung, giải pháp cá cuộc vận động và các phong trào thi đua nhằm huy động nhiều nguồn lực, nâng cao hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường”[2]. Trang 7 Trong tài liệu dành cho cán bộ quản lý trường trung học phổ thông đã lý giải: Xã hội hóa giáo dục là “huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân đóng góp công sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản lý của Nhà nước”. Có hai nguồn lực chính trong quá trình huy động xã hội: -Nguồn lực vật chất bao gồm: tài lực, vật lực, nhân lực, đất đai, trường sở, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. -Nguồn lực phi vật chất bao gồm: việc tạo ra môi trường giáo dục thống nhất, các yếu tố tinh thần, sự ủng hộ chủ trương giáo dục, sự tư vấn trao đổi thông tin, trao đổi thông tin, kinh nghiệm. Trong thực tế các nhà quản lý cấp cơ sở chưa tập trung đúng mức để khai thác nguồn lực này cũng thường xem nguồn lực phi vật chất là quan trọng hơn nguồn lực vật chất.[3] Theo ý kiến của PGS, TS Nguyễn Thị Lan Phương và Trịnh Thị Anh Hoa, Nguyễn Thị Minh Phương thì: Khái niệm về cộng đồng: Cộng đồng là một tập hợp người có cùng chung một lợi ích, cùng làm việc vì một mục đích chung nào đó và cùng sinh sống trong một khu vực xác định.[4] Vai trò của cộng đồng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục: Thứ nhất là tham gia quản lý, giám sát các hoạt động của nhà trường, quản lý học sinh ngoài giờ học. Thứ hai là tham gia vào quá trình giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo môi trường thuận lợi để học sinh phát triển khả năng của mình, góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh Thứ ba là đóng góp kinh phí hoặc góp phần xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường.[4] Vai trò của trường THPT đối với sự phát triển của cộng đồng xã hội: Trang 8 Thứ nhất là trường THPT là một bộ phận của cộng đồng xã hội góp phần thực hiện giáo dục cho mọi người. Thứ hai là trường THPT góp phần thực hiện các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội và thể thao của cộng đồng, đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và duy trì mối quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng. Thứ ba là học sinh THPT là những tuyên truyền viên, truyền đạt và áp dụng những kiến thức học được từ nhà trường cho cộng đồng.[4] Như vậy, việc huy động cộng đồng xã hội hóa giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng của người hiệu trưởng trường THPT vì giữa nhà trường và gia đình, xã hội đều có sự tác động tích cực với nhau trong quá trình giáo dục toàn diện cho học sinh. Tăng cường huy động tiềm năng của các lực lượng xã hội xây dựng cho nhà trường phát triển bền vững có ý nghĩa quan trọng trong việc gắn nhà trường với thực tiễn của cuộc sống đa dạng, làm phong phú những giá trị mà nhà trường đang gìn giữ và phát huy ở cộng đồng. II.2 THỰC TRẠNG VIỆC HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA XÃ HỘI HÓA Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM, TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT, ĐĂK LĂK a. Đặc điểm nhà trường và việc huy động cộng đồng tham gia xã hội hóa của học sinh ở trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm: Huyện Krông Păc nằm về phía đông tỉnh Đắk Lắk, là một huyện nông thôn, miền núi có điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi, chuyên canh cây cà phê, lúa và cá loại nông sản khác nên đời sống của người dân khá ổn định. Dân số huyện hiện nay khoảng 217.889 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 69.433 người, chiếm 32,4% với 21 dân tộc anh em cùng sinh sống. Toàn huyện có 16 đơn vị hành chính xã, thị trấn. Trang 9 Công tác giáo dục ở huyện Krông Păc được chính quyền các cấp và nhân dân coi trọng. Riêng bậc THPT có 5 trường và 1 trung tâm GDTX. Đặc điểm: Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm nằm ở địa bàn miền núi huyện Krông Păc, tỉnh Đắk Lắk được thành lập từ năm 1977, lúc đầu có tên gọi: Trường Phổ thông Trung học Krông Păc. Trong quá trình phát triển của nhà trường, do nhu cầu học tập của học sinh địa phương, nhà trường đã chia tách và tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cho 03 trường THPT khác. Năm 2000, trường chính thức được đổi tên THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền tỉnh Đăk Lăk, huyện Krông Păc, sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk là nguồn lực tinh thần mạnh mẽ để tập thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nỗ lực không ngừng trong hoạt động dạy và học, khẳng định vị thế, đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001- 2010. Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm có đội ngũ giáo viên giỏi, kinh nghiệm giáo dục tốt thường được cấp trên đề bạt, bổ nhiệm hoặc chuyển đi nơi khác. Vì vậy, nhà trường luôn quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi, có tinh thần học hỏi kinh nghiệm giáo dục. Học sinh tuyển vào trường bình quân 14 – 15 lớp với số học sinh 650 – 750 mỗi năm. Điểm đầu vào lớp 10 cao hơn các trường trong huyện, nhưng so với các trường THPT khác trong tỉnh, nhất là trường THPT Buôn Ma Thuột vẫn còn thấp hơn từ 10 đến 12 điểm. Cơ sở vật chất nhà trường với diện tích gần 24.000m2, có 42 phòng học, 4 phòng tin học. 3 phòng thí nghiệm thực hành bộ môn: Lý, Hóa, Sinh., 2 phòng dạy giáo án điện tử đảm bảo cho việc giảng dạy và học tập. Hiện nay, nhà trường có: 40 lớp ( trong đó: khối 12: 12 lớp; khối 11: 14 lớp; khối 10: 14 lớp). Tổng số học sinh toàn trường : 1849 Trang 10 Đội ngũ cán bộ, giáo viên: 88, được chia thành 08 tổ chuyên môn. Giáo viên được đào tạo từ các trường đại học khác nhau, nhiều nhất là đại học sư phạm Quy Nhơn, Huế, Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh… Công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường trong một thời gian dài chỉ dừng lại ở kế hoạch cụ thể về huy động nguồn lực phi vật chất như: giới thiệu truyền thống nhà trường, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương quan tâm khen thưởng, động viên nhân ngày kỷ niệm thành lập trường, khai giảng, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hoặc tổng kết năm học. Việc huy động nguồn lực vật chất chỉ dừng lại ở mức thu khiêm tốn từ ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong những năm học thích hợp. Việc huy động xã hội hóa chưa thường xuyên và không có kế hoạch dài hạn. b. Đặc điểm nhà trường và việc huy động cộng đồng tham gia xã hội hóa của học sinh ở trường THPT Buôn Ma Thuột: Thành phố Buôn Ma Thuột là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Đắk Lắk, có diện tích tự nhiên 37.718 ha, với dân số khoảng 338.794 người, gồm 40 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số có 54.413 người chiếm 16,36%, có 13 phường và 8 xã. Trường THPT Buôn Ma Thuột có từ trước năm 1975. Sau giải phóng được nhà nước tiếp quản và trở thành trường công lập đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk. Từ đó cho đến nay, trường THPT Buôn Ma Thuột vẫn là loại hình trường công lập do nhà nước quản lý, với chức năng nhiệm vụ đào tạo chất lượng cao bậc giáo dục THPT của tỉnh. - Cơ cấu tổ chức của nhà trường : Tổng số cán bộ giáo viên, công nhân viên gồm 105 người, trong đó 04 người là cán bộ quản lý, 96 giáo viên và 05 công nhân viên; 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 16 thạc sĩ; có 09 tổ chuyên môn và 01 tổ hành chính; gồm 01 chi bộ Đảng với 41 Đảng viên; 01 tổ chức công đoàn với 112 công đoàn viên và 46 chi đoàn (01 chi đoàn giáo viên) . Trang 11 Hằng năm, nhà trường tuyển sinh học sinh vào lớp 10 khoảng trên 650 học sinh với số điểm tuyển cao: từ 35,5 đến 36 điểm trên 3 môn thi. Hiện nay, nhà trường có 45 lớp (Trong đó khối 12: 16 lớp; khối 11: 16 lớp; khối 10: 13 lớp). Tổng số hoc sinh: 1924 - Cơ sở vật chất : Trường THPT Buôn Ma Thuột toạ lạc trên khu đất rộng trên 23.000m 2 ngay trung tâm Thành phố Buôn Ma Thuột, trường có 03 dãy phòng học kiên cố với 45 phòng, 01 khu hiệu bộ : gồm phòng làm việc của Ban Giám hiệu, phòng sinh hoạt các tổ chuyên môn, phòng truyền thống, phòng hội họp; 01 nhà đa năng, 01 khu giáo dục thể chất, 01 thư viện đạt chuẩn, 03 phòng bộ môn Lý, Hoá, Sinh đúng quy cách, 04 phòng máy vi tính học sinh và 01 phòng máy giáo viên. Nhà trường đã được UBND tỉnh Đăk Lăk công nhận đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2010, chất lượng giáo dục được phát triển: Năm 2011 và 2012 đứng vị trí 188 và 151 trong tốp 200 trường THPT có tỷ lệ học sinh đỗ vào Đại học cao trong toàn quốc. Trong thời gian dài, trường THPT Buôn Ma Thuột đã có kế hoạch huy động nguồn lực vật chất từ các cha mẹ học sinh trong toàn trường như : đóng góp kinh phí xây dựng qũy khuyến học, trang bị máy chiếu phục vụ giảng dạy trên lớp, hỗ trợ giáo viên trong các ngày lễ, Tết việc huy động nguồn lực phi vật chất có quan tâm nhưng chưa đúng mức c. Thực trạng huy động cộng đồng tham gia xã hội hóa giáo dục và những khó khăn, hạn chế của nhà trường trong nhiều năm qua: Tuy đã có nhiều cố gắng tích cực trong việc huy động các nguồn lực trong việc xã hội hóa giáo dục nhằm hỗ trợ các hoạt động giáo dục nhưng vẫn bộc lộ nhiều hạn chế: - Công tác chỉ đạo của hiệu trưởng đối với việc huy động cộng đồng tham gia xã hội hóa giáo dục tuy có kế hoạch cụ thể từng thời điểm nhất định Trang 12 nhưng không có kế hoạch tổng thể, việc phân phối các lực lượng đoàn thể, tổ chức tập hợp các nguồn lực chưa phù hợp. - Việc xây dựng các cơ chế liên kết với các doanh nghiệp. đơn vị kết nghĩa nhằm đảm bảo cho kế hoạch thực hiện xã hội hóa chưa được chú trọng đúng mức. - Trong nhiều năm liền, có lúc thiên về huy động nguồn lực đóng góp chủ yếu từ phụ huynh học sinh hoặc chỉ chú ý đế những giá trị tinh thần để tuyên truyền động viên giáo viên và học sinh, thiếu sự kết hợp giữa hai nguồn lực để giáo dục toàn diện cho học sinh. - Nhận thức về việc xã hội hóa có lúc chưa nhận thức được đầy đủ, xem xã hội hóa chỉ là biện pháp huy động sự đóng góp của nhân dân trong điều kiện ngân sách Nhà nước hạn hẹp. Tư tưởng và thói quen bao cấp vẫn còn nặng nề.[1] - Cách thức huy động đôi lúc còn vấp phải những ý kiến trái chiều, nhiều dư luận xã hội chưa đồng nhất về mức đóng góp. Hoặc đồng thuận với mức đóng góp tự nguyện lại thực hiện không thuận chiều do quy định của cấp trên là không ấn định mức thu bình quân nên người đóng góp không biết xử lý như thế nào cho phù hợp: người đóng góp cao thi băn khoăn, người đóng góp thấp thì ái ngại. - Công tác phối hợp còn nhiều hạn chế, nội dung, hình thức huy động giữa trường THPT và cộng đồng chưa phù hơp với nhận thức, điều kiện kinh tế ở vùng thành thị hoặc nông thôn. - Cộng đồng xã hội là lực lượng đóng góp kinh phí chủ yếu nhưng nhà trường cần phải thỏa thuận và tạo cơ chế để họ được tham gia quản lý, giám sát hiệu quả thực hiện việc thực hiện kế hoạch huy động hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất đó. - Nội dung xã hội hóa giáo dục trong từng năm học chưa phong phú, đa dạng còn thiếu các hoạt động: giới thiệu truyền thống nhà trường, tư vấn [...]... thiệu các vấn đề về xã hội chính trị đang được quan tâm, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống II.3 HIỆU TRƯỞNG TỔ CHỨC HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT: Từ những đặc điểm, khó khăn, hạn chế trên, nhà trường tổ chức các biện pháp nhằm phát triển chất lượng giáo dục sau: 1.Mục tiêu của giải pháp, biện pháp: Mục tiêu của các giải pháp, biện pháp để huy động cộng đồng tham gia xã. .. quốc có tỷ lệ đỗ vào các trường đại học cao II.4 NHẬN XÉT VÀ GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CỦA VIỆC HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT: Công tác phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội để huy động các nguồn lực trong việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, tạo dựng vị thế là một nhiệm vụ quan trọng của nhà quản lý giáo dục Hiệu trưởng phải dành nhiều thời gian tìm hiểu, tăng cường... huy động cộng đồng tham gia xã hội hóa giáo dục và kết quả chất lượng giáo dục bền vững Mối quan hệ giữa cộng đồng xã hội và trường THPT là quan hệ tương hỗ, tác động qua lại lẫn nhau, lợi ích của nhà trường cũng đóng góp cho lợi ích của xã hội Vì thế, các biện pháp huy động các lực lượng xã hội về nguồn lực phi vật chất và vật chất phải tiến hành song song, có tác dụng xuyên thấm vào nhau trong việc. .. về xã hội hóa giáo dục ở các trường học khác, tham vấn kinh nghiệm, tri thức để huy động sự đóng góp và giám sát của cha mẹ học sinh Người cán bộ quản lý phải khẳng định uy tín, năng lực thông qua việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh nhằm tạo niềm tin trong cộng đồng xã hội ở địa phương, làm chỗ dựa tốt cho việc triển khai các kế hoạch xã hội hóa, khơi dậy được các tiềm năng ở cộng đồng tham gia. .. nhà trường và các lực lượng xã hội để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả của quá trình giáo dục Bởi vì, cộng đồng xã hội có tác dụng cung cấp nhân lực, vật lực và tài lực giúp nhà trường giáo dục toàn diện cho học sinh về truyền thống, lối sống, tri thức khoa học, văn hóa, văn nghệ, hướng nghiệp… Đối với trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm: Năm 2005, được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục. .. tạo sự đồng thuận của cộng đồng xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục của trường Ngoài việc tìm các biện pháp huy động nguồn lực vật chất, còn phải huy động nguồn lực phi vật chất như sự động viên, khích lệ, tạo cơ chế phát triển, xây dựng môi trường học tập tốt, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh Khi công tác huy động các lực lượng xã hội từ nhà trường đến cộng đồng. .. tâm tổ chức thực hiện sát với thực tế nhu cầu và lợi ích của người học Tóm lại: Đổi mới công tác của hiệu trưởng về việc tổ chức huy động xã hội hóa giáo dục là phải thường xuyên duy trì những mối quan hệ giữa đơn vị trường học với cộng đồng, nuôi dưỡng và phát triển các mối quan hệ mật thiết, gắn bó đó với các lực lượng xã hội để tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của cộng đồng Trang 25 TÀI LIỆU THAM. .. học tập, cán bô quản lý, giáo viên phải xem xã hội hóa giáo dục quá trình và là một phần không thể thiếu trong hoạt động quản lý, giảng dạy của mình Mặt khác, việc tăng cường mối quan hệ với cộng đồng không còn hoạt động của riêng giáo viên chủ nhiệm mà phải là của hiệu trưởng, các thành viên khác: tổ chức đoàn thể, ban đại diện cha mẹ học sinh ở trường học Trang 24 Hiệu trưởng phải tự học tập và bồi... nhà trường và cộng đồng xã hội để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia Nhà trường chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, tạo điều kiện cho học sinh học tập và rèn luyện “Giữa trường THPT và chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, gia đình học sinh có mối quan hệ, tương hỗ lẫn nhau Huy động nguồn lực xã hội tạo điều kiện cho nhà trường liên hệ... hiện công tác giáo dục Nhà trường khuyến khích giáo viên tự học, tham gia các lớp cao học, viết đề tài nghiên cứu giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy, phấn đấu đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp Trang 19 *Kết quả chất lượng giáo dục ở trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm: Số lượng đề tài sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp tỉnh từ năm 20052010 là 28 đề tài; số lượt giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy . Trang 3 I. PHẦN MỞ ĐẦU TÊN ĐỀ TÀI: HIỆU TRƯỞNG TỔ CHỨC VIỆC HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM VÀ THPT BUÔN MA THUỘT I.1. LÝ. lý hiệu quả để huy động cộng đồng tham gia xây dựng giáo dục, góp phần thực hiện nhiệm vụ năm học. Vì vậy, tôi chọn đề tài : Hiệu trưởng tổ chức việc huy động cộng đồng tham gia xã hội hóa. những giá trị mà nhà trường đang gìn giữ và phát huy ở cộng đồng. II.2 THỰC TRẠNG VIỆC HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA XÃ HỘI HÓA Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM, TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT, ĐĂK
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Hiệu trưởng tổ chức việc huy động cộng đồng tham gia xã hội hóa giáo dục ở trường thpt nguyễn bỉnh khiêm, SKKN Hiệu trưởng tổ chức việc huy động cộng đồng tham gia xã hội hóa giáo dục ở trường thpt nguyễn bỉnh khiêm,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan