SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHI LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC VÀ GIẢI BÀI TOÁN TÍNH PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC

17 1.6K 0
SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHI LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC VÀ GIẢI BÀI TOÁN TÍNH PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHI LẬP PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC VÀ GIẢI BÀI TỐN TÍNH PHƯƠNG TRÌNH HỐ HỌC I/ ĐẶT VẤN ĐỀ Hố học lớp mơn khoa học tự nhiên khó học sinh Các em bắt đầu làm quen với kí hiệu hố học cơng thức hố học ,các khái niệm đơn chất ,hợp chất ,hỗn hợp nguyên tố hoá học nguyên tử ,phân tử Và đặc biệt phân tử hạt vi mơ mắt thường khơng nhìn thấyđược tất lạ khó với học sinh Đặc biệt toấn khó khơng lý thuyết khơng làm Là giáo viên dạy hố 8-9 tơi thấy tốn có cách giải chung sách giáo khoa đứa giảng đặc biệt luyện tập loại toán thường đưa mộy cách làm nhanh để học sinh làm dễ hiểu Trong tơi xin trình bày số kinh nghiệm lập phương trình hố học số dạng tốn tính theo phương trình hố học II/ NỘI DUNG 1/ Lập phương trình hố học -Viết cơng thức hoá học cácchất phản ứng chất sinh - Chọn hệ số cho số nguyên tử nguyên tố hai vế Cách làm sau + Nên ngun tố mà có số ngun tử nhiều khơng + Trường hợp mà ssó nguyên tử nguyên tố vế chẵn mà vế lẻ trước hết phải đặt hệ số cho chất mà có ssố nguyên tử lẻ tiếp tục đặt hệ số cho phân tử chứa số nguyên tử chẵn vế lại cho số nguyên tử nguyên tố vế Ví dụ Lập phương trình hố học cảu phản ứng có sơ đồ sau Al + O2  Al2O3 Giải Bước : Đắt hệ số trước công thức Al2O3 số nguyên tử oxi vế trái nên Số phân tử phải Bước Cân số nguyên tử Al để vế phương trình Sau cân phương trình sau Al + O2  Al2O3 Trong trường hợp phân tử có loại ngun tố thường hai ngun tố kết hợp với thành nhóm nguyên tố , ta coi nhóm nguyên tố nguyên tố tiến hành cân Ví dụ Lập phương trình phản ứng có sơ đồ sau Al + H2SO4  Al2(SO4)3 + H2 + Nhóm SO4 coi nguyên tố + Nhóm SO4 hai vế có nhièu lại khơng nên ta cân trước đặt hệ số vào trước H 2SO4 sau cân đến hệ số nguyên tử H sau Al Phương trình lập sau 2Al + H2SO4  Al2(SO4)3 + H2 Điều quan trọng q trình phương trình khơng thay đổi số cơng thức hố học Những điểm cần lưu ý làm tốn tính theo phương trình hố học Học sinh sử dụng thànhthạo công thức liên hệ số mol khối lượng thể tích mol điều kiện tiêu chuẩn m M n= V m = n.M n = 22,4 - Lập phương trình hố họcnhư phần 1đã nêu - Từ phương trình hố học rut tỉ lệ số mol chất cho biết chất cầc tìm a/ Trong tốn tính theo cong thức phương trình hố học cần biết khối lượng motj chất chất tham gia hay tạo thành tính chất cịn lại Lượng chất thể tính theo mol ,gam,kilơgam,hoặc theo thể tích ml lit,m3 - Tất tốn tính theo quy tắc tam xuất Ví dụ a Bài tốn tính theo số mol Cho 28 gam sắt tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl Tínhthể tích khí sinh (đktc) Giải nFe = 28 56 = 0,5 mol Phương trình phản ứng Theo phương trình Theo đầu Fe + HCl mol 2mol  FeCl2 + mol H2  1mol x mol 0,5 mol x= 0,5.1 0,5 Thể tích khí H2 sinh VH2 = 0,5.22,4 =11,2 (l) Lưu ý Nếu yêu cầu đầu tính khối lượng chất gam thể tích ml phải đổi kiện mol sau lại vận dụng cơng thức đổi theo u cầu Ví dụ b Bài tốn tính theo khối lượng Kg ,tấn thể tích m3 Nung 10 đá vơi lị nung Tính khối lượng vơi sống (CaO) tạo thành Coi hiệu suất đạt 100% Giải CaCO3  CaO + CO2 Theo phương trình phản ứng 100 56 Theo đầu 10tấn x X= 56.10 100 =5,6 (tấn) Với không đổi 10 CaCO3 mol số lớn Ví dụ Cho 10m3 khí oxi nguyên chất cháy hết với cac bon Tính thể tích khí CO thu ( khí đo đktc) Giải Phương trình phản ứng C + O2  CO2 Thưo phương trình phản ứng 22,4 l 22,4 l Theo đầu 10 l yl y= 22,4.10 22,4 = 10 m3 b/ Trường hợp gặp toán biết lượng hai chất tham gia yêu cầu tính lượng chất sinh số hai chất tham gia phản ứng có chất cịn dư thưm gia hết Lượng chất sinh tính theo chất phản ứng hết phải tìm xem chất phản ứng hết Ví dụ A + B  C + D Cách giải lập tỉ số Số mol chất A (theo đề bài) Số mol chất A( theo phương trình) Số mol chất B ( theo đề bài) Số mol chất B ( theo phương trình) So sánh tỉ số tỉ sơnào lớn chất cịn dư chất phản ứng hết Tính theo chất phản ứng hết Ví dụ Cho hỗn hợp gồm 4,48 gam bột Fe 3,2 gam bột S đem nung ống nghiệm sau thời gian ngừng nung Phản ứng xảy theo sơ đồ Fe + S  FeS Tính khối lượng FeS tạo thành sau phản ứng Giải nFe = 4,48 56 =0,08 (mol) nS = 3,2 32 phương trình hố học Fe + S  FeS theo phương trình 1mol mol 0,08 mol 0,1 mol theo lập tỉ số 0,08  0,1 = 0,1 (mol)  S dư Tính FeS theo số mol Fe Fe + S  FeS 1 0,08 0,08 0,08 nFe = 0,08 mol  mFeS =0,08 (56+32) =7,04 (g) Chú ý đầu cho kiện chất tham gia mol mà yêu cầu kết tình gam hay thê tích lít khơng đặt quy tắc tam suất mà phải đổi mol khối lượng gam thể tích lít Nếu khơng tốn sai Ví dụ Cho 0,5 mol H2 tác dụng vừa đủ với oxi tạo nước Tính thể tích oxi cần dùng (đktc) Giải H2 + O2  2H2O mol 1mol 0,5 mol x mol x= 0,5.1 =0,25 (lít) Kết sai Phải tính theo x mol x= 0,5.1 =0,25 H2 + O2  H2O mol mol 0,5mol x mol (mol) VH2 = 0,25 22,4 = 5,6 lít III/ KẾT LUẬN Trên kinh nghiệm mà rút qua năm giảng dạy tổ môn đồng nghiệp đánh giá đạt kết tốt học sinh lớp - Trường trung học sở Thụy Xuân Ngày tháng 11 năm 2004 GIÁO VIÊN VŨ THỊ NHUẦN BÀI SOAN THI GIẢNG Chương II Mol tính toán hoấ học Tiết 26 Mol AMục tiêu Học sinh biết khái niệm mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí 2/ Vận dụng khái niệm để tính khối luợng mol, thể tích mol cá chất điều kiện tiêu chuẩn 3/ Vận dụng kỹ tính phân tử khối củng cố cơng thức hố học đơn chất hợp chât B/ chuẩn bị giáo viên học sinh PHÒNG GD-ĐT THÁI THỤY TRƯỜNG THCS THỤY XUÂN BÀI SOẠN THI GIẢNG HOÁ TIẾT 26:MOL Họ tên giáo viên : VŨ THỊ NHUẦN Ngày sọan : 25/11/04 Ngày dạy : 7/12/04 Chương II MOL VÀ TÍNH TỐN HỐ HỌC Tiết 26 Mol A/Mục tiêu Học sinh biết khái niệm mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí 2/ Vận dụng khái niệm để tính khối luợng mol, thể tích mol cá chất điều kiện tiêu chuẩn 3/ Vận dụng kỹ tính phân tử khối củng cố cơng thức hố học đơn chất hợp chât B/ Chuẩn bị giáo viên học sinh GV: Bảng NTK, bảng phụ có vẽ hình 31 (SGK-64) Các tập HS : Ôn lại khái niệm NTK,PTKcách tính phân tử khối C/ Hoạt động dạy học Họat động giáo viên Hoạt động Hoạt động học sinh ( Kiểm tra cũ) GV : Gợi ý học sinh đứng chỗ trả lời 1/ Nguyên tử khối gì?, Phân tử khối gì? 1/ NTK khối lượng tính đvc PTK khối lượng tính đvc 2/ Tính nguyên tử khối oxi , hiđrô phân tử khối O2 , CO2 , H2O GV ghi góc bảng 2/ NTK: O = 16 đvc PTK O2 = 32đvc H=1đvc CO2 =44đvc 3/ Khối lượng tính gam nguyên tư C bao nhiêu? Từ kiểm tra GV nêu vấn để em thấy nguyên tử , phân tử hạt vô nhỏ bé không đếm , cân HS trả lời 1,9926.10-23 (gam) Nhưng hoá học lại cần biết cố nguyên tử phân tử chất tham gia phản ứng sản phẩm Vì nhà khoa học đưa khái niệm dành cho hạt vi mơ mol Trong chương nghiên cứu để biết xem mol tính tốn hố hcọ có liên quan đến nào? GV ghi tên chương này, Hoạt động I/ Mol gì? - GV : Trước tìm hiểu khái niệm mol GV dẫn ví dụ - Khi chợ em mua tá bút chì yến gạo HS trả lời 12 10 kg - Như tá bút chì 12 - yến gaọ 10 kg Vậy mol gi? Các em tìm hiểu khái HS trả lời niệm SGK Mol lượng chất chứa 6.1023 nguyên tử phân tử chất - HS ghi GV nhắc lại định nghĩa - 6.1023 gọi số avôgađrô GV thuyết minh số 6.10 23 - Kí hiệu N : N = 6.1023 làm tròn từ 6,023.1023 gọi số avơgađrơ Kí hiệu N GV gọi học sinmh đọc phần đọc thêm (SGK-64) để thâý số avôgađrô lên đến mức độ ? Nếu nói mol hiđrơ em hiểu ? ?Vậy phải nói cho đúng? HS trả lời hiểu mol nguyên tử Hiđrô mol phân tử hay mol nguyên tử Trả lời ?Vậy mol nguyên tử H có nguyên tử H 1mol nguyên tử H có chứa N nguyên tử H mol phân tử H2 có chứa N phân tử H2 mol phân tử H2 có chứa 6.1023 phân tử H2 khơng ? Được N=6.1023 GV treo bảng phụ có đề tập 1/ Em điền chữ Đ vào trước câu mà em cho câu sau  Số nguyên tử Fe có mol nguyển tử sắt số nguyên tử Magiê có mol nguyên tử Mg  Số nguyên tử oxi có mol phân tử oxi bắng số nguyên tử đồng có mol nguyên tử đồng  3/ 0,25 mol phân tử nước có 1,5.1023 phân tử nước HS làm tập vào HS điền chữ Đ vào trước câu 1,3 Từ tập GV chuyển tiếp sang phần II mol nguyên tử sắt mol nguyên tử magiê có số nguyên tử chúng có khối lượng kaông em chuyển sang phần II Khối lượng mol gi? Hoạt động III Khối lượng mol gì? Các em biết khối lượng tá bút chì 12 , yến gạo 10Kg Vậy mol chất có khối lượng mol (gọi tắt khối lượng mol) ? Vậy khối lượng mol gì? HS trả lời Các em tìm hiểu khái niệm Khối lượng mol chất khối lượng tính gam N nguyên tử SGK ? Cách tính khối lượng mol nào? GV treo bảng có tính phân tử khối phân tử chất HS ghi + Tính gam + Kí hiệu M O2,CO2 , H2O nguyên tử khối O Như sau(Ghi thêm khối lượng mol) PTK(NTK) KL Mol O2 32đvC 32 (g) CO2 44 đvC 44 (g) H2O 18đvC 18 (g) O 16 đvC 16 (g) ? Em so sánh NTK, (PTK) chất , nguyên tử với lhối lượng mol chất ngun tố HS trả lời Tính gam Khối lượng mol nguyên tử hay phân tử chất có trị số với nguyên Khối lượng Có trị số với NTK(PTK) Ký hiệu : M tử khối hay phân tử khối chất HS ghi + Có trị số với NTK hay PTK Ghi ví dụ vào GV cho học sinh làm tập Tính khối lượng chất sau Al2O3, H2SO3 , SO2 GV Gọi HS trả lời - Mo2 = 32 g Mo = 16 g Mco2 = 44 g MH O = 18 g HS làm vào - MAl O - Lưu ý khối lượng mol nguyên MH SO = 98 g khối MSO = 102 g = 64 g lượng mol phân tử GV : Như mol khí O2 CO2 có số phân tử khối lượng khác lên thể tích chúng có khác khơng sang phần III Hoạt động IV Thể tích mol chất khí GV: Lưu ý nói đến chất khí ? Thể tích mol chất khí thể tich phân tử HS trả lời : thể tích bị chiếm N ? Có nói bị chiếm N nguyên tử phân tử chất khơng? GV treo bảng phụ vẽ hình 31(SGK) Khơng ; chất khí có phân tử thơi Cho học sinh quan sát trả lời nhận xét ? Khối lượng mol chất khí ? ? So sánh thể tích chất khí? HS trả lời chất khí có khối lượng GV nhắc lại Nếu điều kiện (t0 , mol khác tích p) V (ml) đktc (p =1atm, t=O0c ) chất khí 22,4 l điều kiện phòng (p =1atm,t0 =200c)V HS ghi diều kiện (t0,p)1 mol chất khí =24l tích VH2 = VO2 =VN2 đktc (p = 1atm,t0 =O0c) VH2 = VO2 =VN2 = 22,4 l điều kiện t0phòng (p =1atm,t=200c ) Hoạt động V Luyện tập củng cố VH2 =VO2 = VN2 = 24 l GV gọi học sinh lên bảng nêu lại nội dung Cho học sinh làm tập Em cho biết câu , câu sai câu sau 1/ điều kiện thể tích 0,5 mol khí N2 thể tích 0,5 mol khí SO3 2/ Thể tích 0,5 mol khí H nhiệt độ phòng 11,2 l 3/ đktc thể tích 0,25 mol khí CO 5,6 l 4/ Thể tích g khí H thể tích g khí oxi Hoạt động VI Hướng dẫn tập nhà (2 phút) Bài (a) Lưư ý khối lượng mol nguyên tử Cl, mol phân tử Cl2 ? Khối lượng N phân tử khối lượng mol , HS trả lừi (1 mol) Đó tính khối lượng mol phân tử chất Đầu tiên tính PTK Thay đơn vị g ... A + B  C + D Cách giải lập tỉ số Số mol chất A (theo đề bài) Số mol chất A( theo phương trình) Số mol chất B ( theo đề bài) Số mol chất B ( theo phương trình) So sánh tỉ số tỉ sônào lớn chất... hệ số nguyên tử H sau Al Phương trình lập sau 2Al + H2SO4  Al2(SO4)3 + H2 Điều quan trọng trình phương trình khơng thay đổi số cơng thức hố học Những điểm cần lưu ý làm tốn tính theo phương trình. .. học Học sinh sử dụng thànhthạo công thức liên hệ số mol khối lượng thể tích mol điều kiện tiêu chuẩn m M n= V m = n.M n = 22,4 - Lập phương trình hố họcnhư phần 1đã nêu - Từ phương trình hố học

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:00

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • II/ NỘI DUNG

 • 2 Những điểm cần lưu ý khi làm bài toán tính theo phương trình hoá học

  • Ví dụ a

  • Ví dụ b

 • Giải

  • Ví dụ 2

 • Giải

  • Ví dụ

  • Ví dụ

   • III/ KẾT LUẬN

  • Ngày 5 tháng 11 năm 2004

   • MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC

   • Hoạt động của học sinh

   • Hoạt động 2

   • I/ Mol là gì?

   • Hoạt động III

   • Khối lượng mol là gì?

    • Hoạt động IV

   • Thể tích mol của chất khí

    • Hoạt động V

   • Luyện tập củng cố

    • MSO2 = 64 g

   • Hoạt động VI

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan