Tổng hợp kiến thức sinh học 10_Luyện thi đại học

139 1.2K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 06:43

. roi. - Hình thức sống: dị dưỡng hoại sinh, ký sinh, cộng sinh. - Sinh sản bằng bào tử khơng có lơng và roi. - Đại diện: nấm men, nấm sợi, địa y, giới nấm,. . … + Nấm men: Đơn bào, sinh sản bằng. sống là gì? Thế nào là hệ sinh thái. GIỚI THI U CÁC GIỚI SINH VẬT I. Các giới sinh vật 1. Khái niện về giới sinh vật Giới là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm những sinh vật có chung những đặc điểm. tài nguyên sinh vật  mất cân bằng sinh thái  giảm độ đa dạng sinh học * Bên cạnh ơ nhiễm môi trường làm giảm nguồn thức ăn, nơi ở, điều kiện sống  tuyệt diệt nhiều loài, nhiều quần xã và hệ sinh

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan