Tổng hợp kiến thức sinh học 12_Luyện thi đại học

268 1.7K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 06:43

. Lý thuyết Sinh học 12 Trường THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyeãn Ngoïc Haûi 2. Polyribôxôm là gì? Có vai trò gì trong quá trình dịch mã? 3. So sánh quá trình tổng hợp ADN và tổng hợp protein được tổng hợp liên tục, mạch còn lại tổng hợp gián đoạn? 5. Hãy nêu tên các enzim và chức năng của chúng trong quá trình nhân đôi ADN. 6. Nêu những điểm giống và khác nhau giữa nhân đôi ADN ở sinh. ở sinh vật nhân sơ Ở sinh vật nhân sơ, sự điều hòa chủ yếu diển ra ở giai đoạn phiên mã trong các ôpêron, dựa vào một prôtêin nhận biết một trình tự ADN ngắn. Trang 11 Lý thuyết Sinh học 12

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan