Nâng cao chất lượng phát triển nhận thức ngôn ngữ cho trẻ lớp 3 tuổi

12 2.4K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 22:31

. nâng cao chất lợng phát triển nhận thức- ngôn ngữ cho trẻ lớp 3 tuổi Giáo viên : Nguyễn Thu Huyền Trờng mầm non an hoà - vĩnh bảo A/ Lý do chọn đề tài Phát triển nhận thức ngôn ngữ cho. hút trẻ ngay tùe đầu tiết học . Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lợng phát triển nhận thức- ngôn ngữ cho trẻ lớp 3 tuổi Giáo viên : Nguyễn Thu Huyền Trờng mầm non an hoà - vĩnh bảo 3- . trẻ . - Trẻ tham gia hoạt động Làm quen với môi trờng xung quanh một cách tự nhiên , không gò bó . Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lợng phát triển nhận thức- ngôn ngữ cho trẻ lớp 3 tuổi

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan