0

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong tiết dạy Văn ở THCS

11 2,234 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 21:45

. nghiệm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong tiết dạy Văn ở THCS SÁNG KIẾN ỨNG DỤNG CNTT TRONG TIẾT DẠY VĂN Ở BẬC THCS Phần I PHẦN MỞ ĐẦU I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Đại văn hào Nga M.Gorki đã từng nói: Văn. THCS Lao Bảo 8 Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong tiết dạy Văn ở THCS vào dạy học tiết Văn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục: - Như đã nói ở trên, dạy – học Ngữ văn. Thảo Trang - Trường THCS Lao Bảo 2 Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong tiết dạy Văn ở THCS tư liệu phục vụ tốt cho công tác giảng dạy. Hiện nay, việc ứng dụng CNTT giúp giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong tiết dạy Văn ở THCS, SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong tiết dạy Văn ở THCS,

Từ khóa liên quan