SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thư viện ở trường phổ thông

20 1.7K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 21:46

. t c thư viện trong tuần. Nội dung báo cáo thể hiện rõ các công việc của m t Giáo viên phụ trách thư viện v hiệu quả sử dụng của thư viện trong tuần. Để thực hiện được chức năng này, ta v o trình. khác: ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. Giáo viên phụ trách thư viện T/ M Lãnh đạo trường Người thực hiện: Trường THCS 18 Đơn v :………… Đề t i SKKN quản lý thư viện trường phổ thông T i li u tham khảo: Giáo trình visual foxpro T i li u. để trong thời gian t i chúng t i tiếp t c hoàn thiện, giúp cho việc quản lý thư viện ngày m t t t hơn. Xin chân thành cảm ơn! Chương III HƯỚNG DẪN CÀI Đ T V NHẬP CÁC THÔNG TIN CẦN THI T CHO

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan