SKKN GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT DÂN CA Ở THCS

32 5.2K 48
SKKN GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT DÂN CA Ở THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. là:“ Giúp học sinh hát tốt dân ca Nam Bộ trong trường Trung học cơ sở”. 2. Mục đích đề tài: - Giúp HS hát tốt các làn điệu dân ca Nam Bộ. - Rèn luyện kĩ năng hát tốt các bài hát dân ca. về dạy hát các làn điệu dân ca Nam Bộ cho các em học sinh, nên tôi đã viết sáng kiến kinh nghiệm: " Giúp học sinh hát tốt dân ca Nam bộ trong trường trung học cơ sở " để các thầy, cô. đưa dân ca Nam Bộ và lồng ghép di sản văn hóa vào tiết học âm nhạc tôi đã tiến hành như sau: - Giúp học sinh hát tốt cá làn điệu dân ca Nam bộ. - Làm cho học sinh yêu thích các làn điệu dân

Ngày đăng: 23/03/2015, 20:36

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan