0

SKKN Một số kinh nghiệm khi dạy văn bản Nhật dụng Ở THCS

34 2,363 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:41

. dạy. Trước hết khi dạy văn bản nhật dụng giáo viên cần hiểu đúng khái niệm văn bản Nhật dụng là gì? Văn bản Nhật dụng không phải là một khái niệm chỉ thể loại hay kiểu văn bản. Nói đến văn bản. pháp dạy các văn bản nhật dụng. Xuất phát từ những lý do trên, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “ Một số kinh nghiệm khi dạy văn bản Nhật dụng ” để góp phần nâng cao hiệu quả giờ dạy văn bản Nhật. việc dạy văn bản nhật dụng trong trường THCS . 2. Các nội dung cụ thể trong đề tài. a/Hệ thống văn bản nhật dụng trong SGK Ngữ văn THCS Lớp Tên văn bản Đề tài nhật dụng của văn bản 6 Ngữ văn 6 -
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số kinh nghiệm khi dạy văn bản Nhật dụng Ở THCS, SKKN Một số kinh nghiệm khi dạy văn bản Nhật dụng Ở THCS, , V. DĂN DÒ, HƯỚNG DẪN TỰ HỌC :

Từ khóa liên quan