0

SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN (PHẦN HÌNH HỌC) CHO HỌC LỚP 4

16 1,612 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:44

. SKKN: PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN (PHẦN HÌNH HỌC) CHO HỌC LỚP 4 PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Trong bốn mạch kiến thức cơ bản của Toán 4, mạch các yếu tố hình học (YTHH) không. về nội dung dạy học Toán cũng như kế thừa và phát huy các kết quả đổi mới của phương pháp dạy học, mà việc dạy học Toán nói chung và dạy học các YTHH nói riêng của tôi ở hai năm học liền, có. tiết dạy về các YTHH thành công, chúng ta cần phải làm gì ? - Điều đầu tiên tôi chú trọng nhất đó là phương pháp dạy học. Vì Hình học ở tiểu học là Hình học trực quan nên phương pháp cơ bản để dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN (PHẦN HÌNH HỌC) CHO HỌC LỚP 4, SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN (PHẦN HÌNH HỌC) CHO HỌC LỚP 4,

Từ khóa liên quan