0

một số kinh nghiệm dạy hình học lớp 4

24 1,190 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 22:18

MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HÌNH HỌC LỚP 4 Trong chương trình toán Tiểu học, cùng với việc học các kiến thức về số học, đại lượng… học sinh còn được học các kiền thức về hình học. Các kiền thức về hình học ở Tiểu học không phải được dạy và học thành môn riêng mà nó là một bộ phận gắn bó mật thiết với các kiến thức số học, đại số, đại lượng giải toán tạo thành một môn học thống nhất. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A * SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HÌNH HỌC Ở LỚP 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A HỌ VÀ TÊN: VŨ THỊ LIÊN ĐƠN VỊ : TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A ĐÔNG TRIỀU- QUẢNG NINH Năm học: 2009-2010. I. Phần mở đầu: I.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Xuất phát từ mục tiêu giáo dục hiện nay là đào tạo nên những con người mới, con người phát triển toàn diện. Cơ sở nền móng của sự phát triển này là học sinh cấp Tiểu học. Việc giáo dục học sinh Tiểu học được thực hiện chủ yếu thông qua các môn học trong nhà trường, trong đó môn Toán giữ một vị trí quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu trên. Toán học với tư cách là môn khoa học nghiên cứ một số mặt của thế giới hiệ thực có một hệ thống khái niệm quy luật và phương pháp riêng. Hệ thống này luôn phát triển trong quá trình nhận thức thế giới và đưa ra kết quả là những tri thức toán học. Học sinh trong quá trình học tập ở nhà trường cần nắm vững các tri thức cơ bản và những phương pháp nhận thức, từ đó trang bị cho mình một công cụ cần thiết để nhận thức thế giới, thông qua đó nhân cách của mỗi học sinh được hình thành và phát triển. Như vậy với tư cách là môn học trong nhà trường thì môn toán giúp trang bị cho học sinh một hệ thống tri thức và phương pháp riêng để nhận thức thế giới và làm công cụ cần thiết để học tập các môn học khác tốt hơn. Trong chương trình toán Tiểu học, cùng với việc học các kiến thức về số học, đại lượng… học sinh còn được học các kiền thức về hình học. Các kiền thức về hình học ở Tiểu học không phải được dạy và học thành môn riêng mà nó là một bộ phận gắn bó mật thiết với các kiến thức số học, đại số, đại lượng giải toán tạo thành một môn học thống nhất. Các kiến thức này hỗ trợ bổ sung cho nhau góp phần phát triển toàn diện năng lực toán học cho học sinh. Như chúng ta đã biết hình học luôn gắn liền với đại lượng, độ dài, diện tích, thể tích. Do vậy mà khi lĩnh hội các tri thức về một hình, hình học nào đó thì đồng thời các em cũng được lĩnh hội các tri thức về đại lượng liên quan đến nó. Ngược lại để thực hiện hiểu biết của mình về một hình học nào đó thì phải thông qua các đại lượng gắn liền với hình học đó. Tóm lại: Yếu tố hình học với vai trò là một trong những nội dung cơ bản của môn Toán ở Tiểu học vùa góp phần xây dựng cơ sở ban đầu cho phân môn hinh học riêng ở Trung học. Vì vậy các yếu tố hình học ở Tiểu học nói chung và ở toán 4 nói riêng có tầm quan trọng như vậy lên việc tìm hiểu và lựa chọn phương pháp dạy học cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học, nội dung này là một việc làm cần thiết mà tôi cho rằng người giáo viên Tiểu học cần phải có và nắm vững nội dung đó. Theo đặc điểm cấu trúc nội dung chương trình toán thì các yếu tố hình học nói chung và chu vi, diện tích các hình nói riêng lại nằm rải rác, xen kẽ các nội dung khác trong chương trình toán lớp 4. Chính vì điều này đã thể hiện tính thồng nhất và quan điểm tích hợp trong cấu trúc nội dung, nên được coi là một ưu điểm, tuy nhiên cũng tạo ra một số khó khăn cho cả giáo viên và học sinh trong quá trình truyền đạt và lĩnh hội tri thức. Vấn đề này giải thích bởi vì khi học một hệ thống kiến thức có lôgic chặt chẽ nhưng sắp xếp không liên tục học sinh sẽ gặp khó khăn nhất đinh trong việc liên hệ giữa kiến thức cũ và mới. Như vậy một tiết hình học không đơn thuần. có thể kiểm tra bài cũ và truyền thụ kiến thức mới mà mỗi khi người giáo viên phải mất thời gian để nhắc lại kiến thức cũ có liên quan rồi mới có thể tiếp tục thực hiện những yêu cầu của bài mới. Chúng ta biết rằng đặc điểm của học sinh Tiểu học là tư duy cụ thể vẫn còn chiếm ưu thế. Chính vì vậy các em thường gặp khó khăn trong việc lĩnh hội các kiến thức hình học mang tình chất trừu tượng mới. Đây chình là khóa khăn chung trong việc dạy các yếu tố hình học ở Tiểu học nói chung và chu vi, diện tích ở lớp 4 nói riêng. Để giải quyết các khó khăn đó đòi hỏi trong quá trình dạy học nội dung này người giáo viên không những có trình độ kiến thức tốt về hình học, có lòng say mê nghề nghiệp mà còn phải biết sử dụng hợp lý các phương pháp và hình thức dạy học sao cho phù hợp và hợp lí nhất. Có như vậy kết quả của quá trình dạy học mới được nâng cao. Trên thực tế do thói quen hoặc trình độ còn hạn chế, nên người giáo viên chỉ sử dụng phương pháp truyền thống, áp đặt kiến thức cũ một chiều tới học sinh và coi đó là phương pháp tối ưu trong quá trình dạy học nội dung này. Cách dạy đó dẫn tới tình trạng học sinh lĩnh hội kiến thức hình học một cách gò ép, máy móc chưa phù hợp với xu thế đổi mới và mục tiêu giáo dục hiện nay đã đề ra. Để nâng cao chất lượng dạy hình học của lớp 4 trong thực tế ở trường Tiểu học An Sinh A- Đông Triều tôi đã áp dụng phương pháp dạy học mới nhằm phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh. Đây là một việc làm thiết thực phù hợp với xu thế đổi mới phương pháp dạy học trong giai đoạn hiện nay. Với những lí do trên cũng như trong thực tế giảng dạy, qua dự giờ thăm lớp. Tôi đã quyết định chọn và viết sáng kiến kinh nghiệm về: “ Một số biện pháp dạy hình học ở lớp 4”. Đồng thời giúp tôi làm quen với công tác nghiên cứu khoa học và nâng cao trình độ chuyên môn trong công tác giảng dạy, cùng các bạn đồng nghiệp giải tỏa được những khó khăn của học sinh. I.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Bản thân tôi nghiên cứu đề tài này để tìm ra những biện pháp tốt nhất những kinh nghiệm thiết thực để giúp học sinh biết cách áp dụng các phương pháp, hệ thống hóa kiến thức, hiểu khắc sâu, nhớ lâu tri thức, phát triển hoạt động trí tuệ sáng tạo của học sinh, nhằm nâng cao hiệu quả trong việc dạy- học các yếu tố hình học thông qua môn toán lớp 4. I.3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: I.3.1: Thời gian: Tháng 9/2009: Nhận đề tài Tháng 11/2009: Làm đề cương bước 1 Tháng 3/2010: Làm đề cương bước 2 Giữa học kì II đến hết năm học 2009-2010 viết bài Hoàn thành đề tài và nộp vào ngày 20/5/2010. I.3.2: Địa đểm nghiên cứu: Học sinh lớp 4A- trường Tiểu học An Sinh A- Đông Triều- Quảng Ninh. I.4. ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT LÍ LUẬN THỰC TIỄN: Tìm hiểu nghiên cứu nội dung chương trình và phương pháp dạy học các bài toán về hình học ở lớp 4. • Phân loại các bài tập và phương pháp nhằm rèn luyện kĩ năng giải các bài toán hình học ở lớp 4. • Đóng góp một số phương pháp nhằm hoàn thiện về phương pháp dạy học các bài toán về hình học ở lớp 4 nói chung. • Tích cực dự giờ trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn dẫn tới việc giảng dạy đạt hiệu quả cao. II- PHẦN NỘI DUNG II.1. Chương I: TỔNG QUAN *Việc dạy và học toán ở Tiểu học: Việc đưa toán vào nhà trường và coi nó như một môn học quan trọng, nhằm mục đích đào tạo học sinh thành những nhà toán học và góp phần giáo dục học sinh thành những con người mới, phát triển toàn diện như mục tiêu giáo dục quy định. Với tư cách là một môn học trong nhà trường, toán học có thể cung cấp cho học sinh một hệ thống tri thức và phương pháp riêng để nhận thức thế giới. Do vậy trong quá trình học tập ở nhà trường, học sinh cần nắm vững kiến thức toán học và phương pháp nhận thức đưa đến các tri thức đó để tiếp tục nhận thức các tri thức khoa học khác. Đối với học sinh tiểu học lần đầu tiên đến trường với hoạt động học là hoạt động chủ đạo thì việc dạy toán cho các em ngay từ những năm học đầu tiên là việc làm cần thiết. Vấn đề đặt ra là phải lựa chọn nội dung, phương pháp sao cho phù hợp với đặc điểm tâm lí của học sinh tiểu học, phù hợp với lứa tuổi của các em. Nội dung chương trình toán Tiểu học hiện nay gồm khá đầy đủ các kiến thức về: số học đại số, hình học, đại lượng giải toán có lời văn. Về phương pháp giảng dạy theo tinh thần đổi mới khi dạy toán ở Tiểu học nói chung và dạy học toán nói riêng là tạo ra các tình huống để học sinh tự mình khám phá và lĩnh hội tri thức. Điểu quan trọng là dẫn dắt các em đi đến khái niệm, tự mình khám phá những mối quan hệ, những liện hệ giữa các yếu tố có tính chất khoa học. Học sinh bằng hoạt động của mình dưới sự hướng dẫn của giáo viên tự chiếm lĩnh tri thức cho mình. *Việc dạy và học hình học ở Tiểu học: Sự phát triển của hình học đã trải qua nhiều thời kì từ chỗ còn mang tính trực giác, kinh nghiệm chưa có lập luận chặt chẽ đến việc nghiên cứu các không gian vật lí và mô hình của không gian đó. Tuy nhiện trong việc giảng dạy ở Tiểu học thì các kiến thức về hình học mang ý nghĩa thực của nó mà mới đươc coi là bước chuẩn bị cho việc học hình học. Do vậy ở Tiểu học khi học hình hoc vẫn dựa trên cơ sở trực giác, chưa đòi hỏi phải lập luận chặt chẽ. Như vậy việc dạy các yếu tố hình học ở Tiểu học mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp cho học sinh những hiểu biết cần thiết về hình dạng, Vị trí kích thước của các vật trong không gian, đồng thời chuẩn bị cho việc ọc hình học ở lớp trên. Chính vì đó mà nội dung chương trình hình học ở Tiểu học bao gồm giới thiệu một số đối tượng hình học đơn giản là: điểm, đoạn thẳng, đường thẳng đường gấp khúc… một số hình như hình tam giác, tứ giác, hình vuông hình chữ nhật… các hoạt động hình học chủ yếu là vẽ hình, nhận dạng hình, cắt ghép hình. Bước đầu làm quen với toán chu vi, diện tích, thể tích. Mặc dù vẫn khẳng định và chuẩn bị cho việc học hình học một cách có hệ thống nhưng việc dạy hình học ở Tiểu học vẫn thể hiện được hai phương diện của việc dạy hình học như sau: • Quan sát và hành động trên các đồ vật, thu thâp các thông tin có liên quan nhằm hình thành một số kĩ năng thao tác với các đối tượng hình: Vẽ hình, cát ghép hình, đo đạc, biến hình. • Bước đầu trừu tượng hóa dẫn tới mô hình toán học đồng thời làm quen với ngôn ngữ hình học. Xuất phát từ các quan điểm chỉ đạo và các định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học, có nhiều giải pháp để triển khai một cách có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học. Một số giải pháp có liên quan đến vấn đề nghiên cứu cụ thể là: dạy cá nhân, dạy học theo nhóm, trò chới học tập…dù ở hình thức nào thì giáo viên vẫn là người đóng vai trò chỉ đạo điều khiển tổ cho hoạt động còn dưới sự dẫn dắt của giáo viên sẽ tìm kiếm, chiếm lĩnh tri thức mới theo khả năng của mình, từ đó phát triển tư duy sáng tạo năng lực kiểm tra và đánh giá. *Tóm lại: Những biện pháp tổ chức dạy học nhằm nâng cao phương pháp dạy hình học ở lớp 4 sẽ có tác dụng tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn toán ở Tiêu học nói chung và lớp 4 nói riêng. II.2. Chương II: NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU II.2.1. MỘT SỐ KINH NGHIỆM NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HÌNH HỌC Ở LỚP 4: II.2.1.1. Những nội dung trong quá trình dạy và học hình học. • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. • Hai đường thẳng song song, vẽ hai đường thẳng song song. • Thực hành vẽ hình vuông, hình chữ nhật. • Hình bình hành, diện tích hình bình hành. • Hình thoi, diện tích hình thoi. II.2.1.2. Những nguyên nhân khó khăn khi dạy và học hình học: Trong quá trình học tập học sinh chưa phân biệt được các khái niệm về đường thẳng, khái niệm về chu vi, diện tích khác nhau như thế nào. - Biểu tượng về diện tích đối với học sinh Tiểu học là khái niệm vừa trừu tượng. Chính vì vậy mà khi dạy vẽ các tiết học này giáo viên khó diễn tả trên một số hình vẽ gợi ý của sách giáo khoa do đó các em khó hình dung được khái niệm này sau khi giáo viên nêu nội dung. Ví dụ 1: Cho hai hình A và B có chu vi bằng nhau thì học sinh thường kết luận ngay rằng diện tích hai hình đó cũng bằng nhau. Vĩ dụ 2: Khi giáo viên yêu cầu học sinh vẽ các góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Học sinh thường chưa hình sung ra các góc và vẽ còn lẫn lộn giữa hai góc tù và góc bẹt. II.2.2. DỰ GIỜ ĐỒNG NGHIỆP: Từ việc tìm hiểu thực tế của trường mình đang công tác tôi đã dự một số giờ của đồng nghiệp. Người dạy: DƯƠNG THỊ HUYỀN- LỚP 4B Tiết 42: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 1. Ổn định tổ chức: lớp hát tập thể 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Gọi 2 học sinh lên bảng vẽ hai Hai học sinh lên vẽ trên bảng đường vông góc và nêu cách vẽ. • Gọi học sinh khác đứng tại chỗ A B A nhận xét. • Giáo viên nhận xét chung và cho điểm D C B C 1. Bài mới: a). Giới thiệu bài: Giáo viên ghi bảng. b). Giới thiệu hai đường thẳng song song. • Giáo viên vẽ một hình chữ nhật ABCD lên bảng. Giáo viên kéo dài về hai phía cạnh đối diện nhau, tô màu hai đường kéo này. A B C D - Giáo viên giới thiệu hai đường thẳng - Nhiều học sinh nhắc lại. AB và CD là hai đường thẳng song song với nhau. • Tương tự như vậy: ? Ngoài hai đường thẳng AB và CD thì còn cặp cạnh nào khác đối diện. Giáo viên yêu cầu 1 học sinh lên bảng - Học sinh lên vẽ. kéo dài 2 cạnh này. - Giáo viên cho học sinh này thấy: “Hai A B đường thẳng song song với nhau thì không bao giờ cắt nhau”. D C - Giáo viên liên hệ thực tế: - Học sinh nêu: Hai đường mé song ? Ngoài hình chữ nhật ABCD, em thấy song của bìa quyển vở hình chữ nhật; những đồ vật nào cũng có 2 đường thẳng hai cặp cạnh đối diện nhau của bảng song song. đen… c) Thực hành: Bài 1. – Học sinh nêu yêu cầu. 1. Giáo viên yêu cầu học sinh nêu được - Một học sinh nêu miệng: [...]... những tiết dạy sau Qua quá trình nghiên cứu và thực tế giảng dạy ở trường Tiểu học cũng như công tác chủ nhiệm lớp Tôi thấy rằng việc nâng cao biện pháp dạy các bài toán về hình học ở lớp 4 là vô cùng cần thiết Trên đây là một số kinh nghiệm được rút ra khi sử dụng biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy các yếu tố hình học ở lớp 4 mà tôi thực hiện, áp dụng và thu được kết quả khả quan Trong năm học 2009-... Tôi đã tiến hành dạy lớp 4A theo phương pháp đã đề xuất Qua quá trình khảo sát ban đầu thì hai đối tượng mà tôi chọn có trình độ ngang nhau Để thu được kết quả thực nghiệm tốt, tôi tiến hành dạy thực nghiệm ở lớp 4A và vận dụng một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy các yếu tố hình học lớp 4 đã thu được kết quả là: • Tạo cho học sinh có kĩ năng tư duy về hình học chuẩn xác • Học sinh hiểu bài nắm... chung: Như vậy, để giảng dạy một tiết dạy về hình học lớp 4 có hiệu quả thì mỗi người giáo viên cần có sự chuẩn bị kỹ về đồ dùng cũng như nắm chắc kiến thức nội dung bài học để từ đó có sự vận dụng sáng tạo vào trong các tiết học cụ thể của mình II.2.3 ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHI DẠY HÌNH HỌC Ở LỚP 4: - Trên cơ sở dạy theo sách hướng dẫn tài liệu giảng dạy Tôi muốn đưa ra một số biện pháp góp phần... CỨU: - Dự một tiết tại lớp 4B trường Tiểu học An Sinh A- Đông Triều; sĩ số: 20 em Tiến trình dạy như dự giờ: • Tôi trực tiếp dạy 1 tiết tại lớp 4A, sĩ số: 20 em • Tiến trình giờ dạy: Như giáo án • Kết quả: Học sinh nắm chắc kiến thức biết vận dụng các quy tắc, công thức vào giải toán * Để có kết quả thực nghiệm khách quan tôi đã tiến hành kiểm tra, cho cả hai lớp cùng làm một đề, một phiếu trắc nghiệm. .. khí sôi nổi và sự sáng tạo của học sinh * Từ tiết dạy dự giờ trên tôi xin đưa ra một số trắc nghiệm nhỏ tới học sinh của lớp: - Nội dung phiếu trắc nghiệm: Em có thích học những bài toán về hình học không? A Rất thích B Thích C Không thích lắm - Kết quả phiếu thu được như sau: + Số học sinh trả lời rất thích: 07 em đạt 35% + Số học sinh trả lời thích: 10 em đạt 50% + Số học sinh trả lời không thích lắm:... học sinh có hứng thú say mê học tập Từ kết quả trên tôi thấy rằng để nâng cao phương pháp dạy học các bài toán về hình học là rất phù hợp với học sinh và mang lại hiệu quả cao hơn 1 KẾT LUẬN CHUNG- KIẾN NGHỊ: Là một giáo viên trong trường Tiểu học trực tiếp giảng dạy lớp 4 tôi nhận thấy muốn nâng cao chất lượng dạy học nói chung và nâng cao hiệu quả dạy học các yếu tố hình học nói riêng Người giáo viên... chương trình mới II.2 .4 DẠY THỬ NGHIỆM: Giáo án thử nghiệm lớp 4A Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mục tiêu: Giúp học sinh: Hình thành công thức tính diện tích hình bình hành Bước đầu biết vận dụng công thức tính diện tích hình bình hành để giải các bài tập có liên quan Học sinh có ý thức yêu thích môn học, tạo khả năng tư duy vận dụng vào giải toán nhanh Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Chuẩn... giờ học, giờ học đạt hiệu quả • Bên cạnh đó còn rèn được trí thông minh cho học sinh, học sinh ghi nhớ kiến thức không máy móc • Tạo niềm vui yêu thích môn học và được mong muốn khám phá kiến thức, thế giới tri thức đầy thú vị * Qua việc dạy thực nghiệm và 2 lớp có kết quả như sau: - Đối chiếu 2 lớp * Kết quả điểm bài kiểm tra: Tiết 1: lớp 4B- sĩ số: 20 em Điểm Điểm 9-10 Số h/s 7em= 35% Tiết 2: Lớp 4A-... 4A- sĩ số: 20em Điểm Điểm 9-10 Số h/s 15em = 75% Điểm 7-8 Điểm 5-6 8em = 40 % 5em= 25% Điểm 7-8 Điểm 5-6 5em = 25% 0 Điểm dưới 5 0 Điểm dưới 5 0 * Qua hai tiết dạy trên tôi thấy việc sử dụng một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy hình học mỗi giáo viên cần khai thác nội dung và tìm hiểu phương pháp dạy học giải các bài toán về hình học, phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh Giúp cho học sinh... toán cho ta biết những hình nào - Giáo viên đưa bảng phụ - Giáo viên gọi 2 học sinh làm trên bảng Bài 4: Tô màu: Giáo viên tổ chức trò chơi - Giáo viên phổ biến luật – 1 học sinh đọc yêu cầu - Học sinh nêu: - Hình tứ giác MNPQ - Hình tứ giác EGHD - Học sinh làm bảng - Lớp làm bảng phụ- nhận xét – Lớp chia 3 nhóm -Cử 1 đại diện lên tô màu - Lớp cổ vũ ? Các hình tô màu được tạo bởi các hình nào ? Em hãy chỉ . MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HÌNH HỌC LỚP 4 Trong chương trình toán Tiểu học, cùng với việc học các kiến thức về số học, đại lượng… học sinh còn được học các kiền thức về hình học. Các. KHI DẠY HÌNH HỌC Ở LỚP 4: - Trên cơ sở dạy theo sách hướng dẫn tài liệu giảng dạy. Tôi muốn đưa ra một số biện pháp góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy hình học ở lớp 4. - Để giảng dạy. các bài toán hình học ở lớp 4. • Đóng góp một số phương pháp nhằm hoàn thiện về phương pháp dạy học các bài toán về hình học ở lớp 4 nói chung. • Tích cực dự giờ trao đổi kinh nghiệm với đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: một số kinh nghiệm dạy hình học lớp 4, một số kinh nghiệm dạy hình học lớp 4,

Từ khóa liên quan