SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 3

20 3K 19
SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. pháp dạy học nói chung và phương pháp dạy học toán nói riêng tôi xin trình bày quan điểm của mình khi dạy một số dạng toán có văn ở lớp 3 . 7 Như tôi đã trình bày ở phần I , học sinh lớp 3 thường. MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC TOÁN CÓ VĂN Ở LỚP 3 PHẦN I : LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1- Cơ sở lý luận . Trong tất cả các môn học ở tiểu học cùng với môn Tiếng Việt, môn Toán có vị trí vô. BÀI HỌC KINH NGHIỆM. 1) Bài học kinh nghiệm: Để giảng dạy tốt các dạng toán có văn ở lớp 3 theo tôi giáo viên cần thực hiện tốt một số yêu cầu sau: 18 - Giáo viên cần nắm vững trình độ học

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:34

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • PHẦN II : NỘI DUNG

    • I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

    • Giải

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan