0

SKKN Hướng dẫn học sinh viết văn miêu tả sử dụng biện pháp nhân hóa

19 3,694 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:27

. thức cho học sinh. 3 . Các biện pháp thực hiện hướng dẫn học sinh sử dụng biện pháp pháp nhân hoá khi viết văn miêu tả: Dạy học sinh lớp 4 sử dụng biện pháp nhân hoá để trong viết văn nhằm mục. dẫn học sinh sử dụng biện pháp nhân hoá khi viết văn miêu tả tôi đã tiến hành giúp học sinh làm rõ các vấn đề sau: * Thế nào là văn miêu tả? Để hiểu về văn miêu tả trước hết tôi hướng dẫn học sinh. chưa nắm vững về các biện pháp hướng dẫn học sinh viết văn miêu tả nói chung và sử dụng biện pháp nhân hoá trong viết văn miêu tả nói riêng. Phương pháp, cách thức dạy Tập làm văn ở lớp 4 đối với
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Hướng dẫn học sinh viết văn miêu tả sử dụng biện pháp nhân hóa, SKKN Hướng dẫn học sinh viết văn miêu tả sử dụng biện pháp nhân hóa,

Từ khóa liên quan