SKKN Hình thành kĩ năng sử dụng dấu câu cho học sinh lớp 3

36 4.9K 32
SKKN Hình thành kĩ năng sử dụng dấu câu cho học sinh lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. động tốt khi học phân môn Tập đọc (Có kĩ năng sử dụng dấu câu sẽ biết cách ngắt, nghỉ câu 2 Sáng kiến kinh nghiệm: Hình thành kĩ năng sử dụng dấu câu cho học sinh lớp 3 văn, câu thơ đúng. việc Hình thành kĩ năng sử dụng dấu câu cho học sinh lớp 3 . II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng. Học sinh khối 3 2. Phạm vi nghiên cứu. Hình thành kỹ năng sử dụng dấu câu. Để tiến. dạy học các bài tập sử dụng dấu câu, giáo viên cần lưu ý học sinh các điểm sau: 6 Sáng kiến kinh nghiệm: Hình thành kĩ năng sử dụng dấu câu cho học sinh lớp 3 * Dấu phẩy dùng để đánh dấu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:26

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Trên nương

 • Trên nương, mỗi người một việc.

 • đánh trâu ra cày

 • bắc bếp

 • nhặt cỏ, đốt lá

 • tra ngô

 • I.SƠ YẾU LÝ LỊCH

  • A. ĐẶT VẤN ĐỀ

   • I. Cơ sở lý luận

   • II. CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan