0

Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học ở các lớp 1,2, 3

10 1,522 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 16:21

. 1 Tên đề tài SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Ở CÁC LỚP TIỂU HỌC A- PHẦN MỞ ĐẦU I- Lý do chọn đề tài: Thiết bị đồ dùng dạy học là những phương tiện vật chất giúp cho giáo viên và học sinh tổ. cấu tạo của bộ đồ dùng hàng khối, lớp mà mình phụ trách, chưa biết rõ số lượng đồ dùng trong bộ đồ dùng dạy học, chưa nhớ phạm vi sử dụng của các đồ dùng dạy học cho các tiết dạy. Đặc biệt, những. viên sử dụng tốt có hiệu quả đồ dung dạy học ở các lớp 1, 2, 3, tạo cho học sinh hứng thú trong học tập có kết quả. 2- Phương pháp: Đổi mới phương pháp dạy học toán 1 phải phù hợp trình độ của học sinh.
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học ở các lớp 1,2, 3, Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học ở các lớp 1,2, 3,

Từ khóa liên quan