Một số giải pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 qua môn tiếng Việt

12 3.1K 16

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 16:21

. việc rèn kĩ năng sống cho học sinh qua môn Tiếng Việt. Chắc chắn đây chưa phải là giải pháp hay nhất nhưng nó sẽ giúp cho giáo viên một số kinh nghiệm để giáo dục và rèn luyện kĩ năng. học ở Tiểu học lớp 2 – Tài liệu dành cho giáo viên (NXB giáo dục Việt Nam). 2. Sách giáo viên tiếng Việt lớp 2 – tập 1, 2 (NXB giáo dục Việt Nam). 3. Sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2 (NXB giáo. dục hình thành kĩ năng sống cho học sinh thông qua lồng ghép nội dung giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong môn tiếng Việt của học sinh lớp 2G trường Tiểu học An Thạnh 1, thị xã

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan