0

Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh THPT thông qua dạy học môn Lịch sử

22 3,055 21

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:00

. dẫn học sinh thực hành rèn kỹ năng sống chưa kỹ - Học sinh thiếu sự quan tâm, ít trau dồi về kỹ năng sống Những nguyên nhân trên đã ảnh hưởng không ít đến quá trình hình thành kỹ năng sống cho. các bài dạy có nội dung lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong môn lịch sử. b. Phạm vi nghiên cứu Tìm hiểu một số đặc điểm cơ bản của kỹ năng sống được hình thành qua việc học môn lịch sử – lớp. trường THPT Hoằng Hoá II- Thanh Hoá. 5/ Kết quả nghiên cứu: - Đa số học sinh nắm được nội dung kiến thức cơ bản của bài học - Giúp học sinh rèn luyện được một số kỹ năng sống thông qua các bài học
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh THPT thông qua dạy học môn Lịch sử, Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh THPT thông qua dạy học môn Lịch sử,

Từ khóa liên quan