0

Một số kinh nghiệm dạy tiết trả bài tập làm văn lớp 5

20 2,599 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:55

. tiểu học mới,các bài làm văn gắn với chủ điểm của đơn vị học. Song song với các tiết làm văn luyện nói, luyện viết thì tiết Tập làm văn trả bài có một vị trí quan trọng vì: giờ trả bài có mục đích. tiến hành khảo sát chất lượng của hai lớp: 5C và 5D. + Lớp 5D là lớp thực nghiệm + Lớp 5C là lớp đối chứng 4 Tôi cho cả hai lớp cùng làm chung một đề văn. Đề bài: Em hãy tả ngôi trường thân yêu. quả: Lớp Sĩ số Giỏi Khá Trung bình Yếu SL % SL % SL % S.L % 5C 20 1 5 5 25 11 55 3 15 5D 25 1 4 7 28 13 52 4 16 Chất lượng khảo sát đầu năm của lớp 2 là tương đương nhau. Đặc biệt qua bài viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm dạy tiết trả bài tập làm văn lớp 5, Một số kinh nghiệm dạy tiết trả bài tập làm văn lớp 5, , Những vấn đề mới và khó: