0

Một số kinh nghiệm rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5

16 2,191 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 11:45

. Mt s kinh nghim rốn c din cm cho hc sinh lp 5 Một số kinh nghiệm rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 Phần I: M U I .L í DO CH N T à I 1. Cơ sở lý luân: Có thể nói bc Tiu hc là bc học quan. đình song việc rèn đọc của học sinh không đồng đều. Một số học sinh tiếp thu tốt thì chỉ cần nghe giáo viên đọc và hớng dẫn cách đọc là các em có thể đọc đợc một bài văn hay hoặc một bài thơ theo. 0 Cui kì I 6 18, 75 20 62 ,5 6 18, 75 0 Gia kì II 10 31, 25 18 56 , 25 4 12 ,50 0 Cuối kì II 12 37 ,50 18 56 , 25 2 6, 25 0 Khối 5: ( Năm học 2008 - 2009). Điểm Lần KT Tổng 9,10 7, 8 5, 6 Dới TB SL % SL % SL
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5, Một số kinh nghiệm rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5,

Từ khóa liên quan