0

Một số phương pháp giảng dạy môn thể thao tự chon cho học sinh lớp 6

20 4,086 12
  • Một số phương pháp giảng dạy môn thể thao tự chon cho học sinh lớp 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:24

Áp dụng SKKN môn Thể dục 6 LỜI NÓI ĐẦU Nước ta đang bước đầu vào một thế mới với nền công nghiệp hóa và hiện đại hóa mở đầu cho thập kỷ mới. Nó đòi hỏi con người thông minh sáng tạo và năng động để làm chủ đất nước. Vì thế mà sự nghiệp Giáo dục hiện hay được coi là “quốc sách hàng đầu”. Đào tạo nhân tài cho đất nước. Điều này khẳng định rất rõ vai trò vị trí của người giáo viên nói chung và người giáo viên THCS nói riêng. Năm học 2011 – 2012 tiếp tục thực hiện giảng dạy chương trình theo SGK mới. Trong bối cảnh hiện nay ngành Giáo dục & Đào tạo đang nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính sáng tạo chủ động của học sinh trong hoạt độnh học tập nhằm phù hợp với xu thế của thời đại. Vấn đề này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với giáo viên THCS là phải đổi mới cách dạy: giáo viên chỉ là người hướng dẫn điều khiển học sinh đi tìm kiến thức mới, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Chính vì vậy học sinh phải là người tự giác, chủ động, tìm tòi, phát hiện kiến thức mới một cách linh hoạt, sáng tạo thông qua sự dẫn dắt của Giáo viên trog các tiết dạy. Do vậy việc lựa chọn phương pháp dạy học sao cho phù hợp với kiểu bài và phù hợp với đối tượng Học sinh là một vấn đề rất quan trọng, đó cũng là một thủ thuât sư phạm của người Giáo viên. Nhận thức được điều đó tôi mạnh dạn tìm hiểu và ngiên cứu đề tài “phương pháp dạy học môn thể thao tự chọn trong trường THCS” mà tôi đã áp dụng và theo dõi tại trường THCS nơi tôi đang công tác. Năm học 2011- 2012 1 Áp dụng SKKN môn Thể dục 6 A. PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1/ Cơ sở lý luận: Để thực hiện tốt nghị quyết Trung Ương II khóa VII & nghị quyết Trung Ương II khóa VIII tháng12/1996 về việc đổi mới phương pháp dạy học với mục đích: phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh: - Bồi dưỡng phương pháp tự học, tự sáng tạo. - Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. - Tác động đến tình cảm đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh. Qua việc thực hiện thay sách giáo khoa các lớp khối THCS là một bước ngoặt, bước tiến mới trong công cuộc đổi mới nền giáo dục nước ta, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Muốn vậy đòi hỏi người thầy phải đđổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp với nhu cầu đổi mới giáo dục. Để góp phần thực hiện mục tiêu “Đào tạo học sinh thành những con người năng động, độc lập, sáng tạo tiếp thu được những tri thức khoa học, kĩ thuật hiện đại, biết vận dụng tìm ra các giải pháp hợp lí cho vấn đề trong cuộc sống của bản thân & của xã hội”. Bộ môn thể dục cũng như các bộ môn khác ở THCS đang cố gắng đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với các đối tượng HS. 2/ Cơ sở thực tiễn. Qua nhiều năm thực tế giảng dạy điều mà tôi trăn trở là làm thế nào để học sinh tiếp cận với bộ môn thể dục và đặc biệt là sở thích của các em là môn thể thao gì. Để từ đó có sự yêu thích say mê môn học. Đối với tiết dạy về thể dục giáo viên có thể áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Sau khi xem xét cân nhắc, dựa vào cơ sở nêu trên, tôi quyết định phương pháp cần lựa chọn để đạt hiệu quả và chất lượng cao trong dạy học thể thao tự chọn trong trường Trung học cơ sở là: Nhóm phương pháp sức bền, trực quan , phương pháp thực hành đi theo con đường tìm tòi nghiên cứu, tỏ ra còn nhiều ưu thế trong việc Năm học 2011- 2012 2 Áp dụng SKKN môn Thể dục 6 thực hiện mục tiêu đào tạo và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi này (13-14 tuổi). Đồng thời cũng thể hiện được phương pháp đặc thù của bộ môn, nhất là kinh nghiệm sống còn ít vốn hiểu biết còn nghèo nàn, các biểu tượng tích luỹ còn hạn chế, các em còn nặng về tư duy hình tượng cụ thể, tư duy theo thực nghiệm thì việc xaây dựng các khái niệm đòi hỏi phải lấy “thị phạm động tác” (các phương tiện trực quan) làm điểm tựa. Các phương pháp này phát huy được tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo dưới sự tổ chức vàchỉ đạo của giao viên, kiến thức thu nhận được sẽ trở thành tài sản riêng của các em. Vì vậy các em hiểu bài sâu hơn, nắm kiến thức chắc hơn. Trong trường hợp này các phương pháp góp phần triển tư duy rèn kĩ năng cho học sinh, cho các em tập rượt, làm quen với các phương pháp nghiên cứu nói riêng, phương pháp nhận thức nói chung, đặc biệt là kết hợp với các yếu tố nêu và giải quyết vấn đề. Bên cạnh quan sát và làm mẫu được sử dụng trong nhóm phương pháp trực quan và thực hành thì phương pháp đàm thoại tìm tòi trong nhóm phương pháp dùng lời cũng được vận dụng phổ biến trong dạy học Phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bong chuyền trong trường Trung học cơ sở. 3/ Thời gian - Địa điểm. a/ Thời gian: Tôi nghiên cứu đề tài từ tháng 12 năm 2011 trong môn Thể dục. b/ Địa điểm : Trường THCS bản thân đang trực tiếp giảng dạy. c/ Giới hạn đối tượng nghiên cứu: Phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyền trong trường Trung học cơ sở. Năm học 2011- 2012 3 Áp dụng SKKN môn Thể dục 6 B. PHẦN NỘI DUNG Chương 1:TỔNG QUÁT. 1/ Cơ sở lí luận : Chương trình thể dục nghiên cứu về các động tác phức tạp đòi hỏi phải có sự khéo léo, uyển chuyển, nhanh nhẹn nhưng phải dứt khoát. Đó là một thuận lợi cho cả giáo viên và học sinh trong đổi mới cách dạy học và đổi mới cách học. Khi xem xét xong cơ sở để tiến hành đổi mới phương pháp dạy học bằng các phương pháp tích cực, tôi tiến hành tìm hiểu và xác định. 2/ Đối với giáo viên và học sinh . Giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn học sinh tự tìm tòi chiếm lĩnh tri thức môn thể dục. Muốn đạt được như vậy bài soạn không chỉ thiết kế công việc của thầy mà chủ yếu thiết kế hoạt động học tập của trò ( như làm thị phạm động tác, quan sát động tác, tranh hình, bài tập ). Khi lên lớp người thầy phải là huấn luyện viên, giao nhiệm vụ hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động học tập. Lúc này người thầy chỉ uốn nắn khi học sinh thực sự gặp khó khăn & đóng vai trò làm trọng tài cho cuộc tranh luận của các em. Còn đối với học sinh. Để học sinh chủ động và tích cực tự lực chiếm lĩnh Tri thức sinh học các em cần phải đạt được. - Tạo nhu cầu nhận thức có mong muốn tìm hiểu các động tác cần thiết cho bản thân. - Tự lực tham gia vào các hoạt động học tập do giáo viên hướng dẫn. - Có điều kiện để bộc lộ khả năng tự nhận thức, tự bảo vệ ý thức của mình khi tranh luận. - Khuyến khích nêu thắc mắc nêu tình huống có vấn đề và tham gia giải quyết. 3/ Đối với nội dung. Nội dung mỗi tiết học cần tránh luyện tập quá sức để có đủ thời gian cho học sinh thực hiện hoạt động học tập. Năm học 2011- 2012 4 Áp dụng SKKN môn Thể dục 6 Ngoài giờ tập yêu cầu học sinh tham gia các trò chơi để nhằm các em cuốn hút yêu thích bộ môn và có thời gian tập thêm ở nhà nhằm tăng cường hoạt động tự lực học tập của học sinh . 4/ Đối với đồ dùng học tập. Trong dạy học, đồ dùng học tập có vai trò quan trọng, nó vừa là nguồn cung cấp tri thức vừa là phương tiện giúp học sinh tìm tòi tri thức mới. Xác định rõ như vậy nên tôi đã lựa chọn đồ dùng học tập là những đồ dùng dễ kiếm, dễ sử dụng, dễ làm để từ đó có thể nhân nhanh ra số lượng lớn hoặc hướng dẫn học sinh tự làm được. Trong quá trình giảng dạy tôi thấy một trong những phương pháp dạy học được chú ý trong quá trình cải tiến để tìm lại kết quả cao trong dạy các đơn vị kiến thức cơ bản là quan sát tìm tòi với các hình thức học tập: Một là hình thức học tập cá nhân: Mỗi cá nhân phải hoàn thành nhiệm vụ do tôi giao cho mỗi bài tập cụ thể, hoặc từng động tác & phải tạo ra được các sản phẩm cụ thể. Hai là hình thức học tập theo nhóm: Tôi chia lớp thành từng nhóm, mỗi nhóm thực hiện một loại nhiệm vụ hoặc cùng thực hiện một nhiệm vụ học tập, sau đó mỗi nhóm cử một đại diện nên thị phạm động tác và bảo vệ kết quả đã đạt được của nhóm mình trước lớp. Hình thức này buộc các thành viên trong nhóm cùng hoạt động, cùng làm việc trao đổi thảo luận với nhau. Kết luận chương 1 Xuất phát từ những cơ sở lí luận, nghiên cứu cơ sở thực tế gắn với việc dạy. Tôi đã nghiên cứu và chọn đề tài: “Phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyền trong trường trung học cơ sở ”. Năm học 2011- 2012 5 Áp dụng SKKN môn Thể dục 6 Chương 2: NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1/ Nhiệm vụ nghiên cứu. + Nghiên cứu lý thuyết. + Nghiên cứu thực trạng. + Hệ thống hoá một số vấn đề lí luận về Phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyeàn trong trường trung học cơ sở + Nâng cao chất lượng dạy học môn Thể dục ở trường Trung học cơ sở. + Tìm hiểu nghiên cứu khảo sát thực trạng việc sử dụng Phương pháp dạy học thể thao tự chọn trong Trường THCS trong huyện + Đề xuất các biện pháp sử dụng phương pháp dạy học của giáo viên. 2/ Các nội dung cụ thể trong đề tài: a/ Nghiên cứu đặc điểm sinh lí lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở. - Lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở có những đặc điểm riêng. Đó là tính cách hồn nhiên ngây thơ, trong sáng mang nhiều cảm tính và tiềm thức những khả năng phát triển đó cũng là lứa tuổi trong giai đoạn hình thành nhân cách. - Lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở rất hiếu động học tập và làm việc theo ý thích. Các em ham chơi hơn học. Bởi vậy các phương pháp truyền thụ cho các em phải phù hợp với lứa tuổi các em. Qua nhiều năm nay nền giáo dục đã nghiên cứu thực nghiệm và áp dụng thực tế sao cho việc giảng dạy phù hợp với lứa tuổi học sinh. Hiện nay phương pháp dạy học “Lấy học sinh làm trung tâm”. “Học mà chơi – Chơi mà học” làm cho giờ học thêm sinh động. Phát triển sự hứng thú trong học tập của học sinh. Các em học sinh Trung học cơ sở thường hiếu động dễ hưng phấn, khó tập trung chú ý lâu, hay hướng tới các hoạt động cụ thể, kết quả trực tiếp hoặc nhanh thấy kết quả. Chính vì vậy mà các em thường không chú ý và không lĩnh hội được những kiến thức khó và trừu tượng. Năm học 2011- 2012 6 Áp dụng SKKN môn Thể dục 6 Trí nhớ có vai trò quan trọng đối với toàn bộ hoạt động của con người. Đối với hoạt động học tập cũng vậy. Nếu không có trí nhớ thì các em không thể tiếp thu các kiến thức có mối liên quan với nhau. Bước vào giai đoạn Trung học cơ sở đặc biệt là lớp đầu cấp. Trí nhớ của các em được được xác dịnh trên cơ sở mới của quá trình học tập và bắt đầu được điều khiển một cách có ý thức. Các em chưa quen với tổ chức việc ghi nhớ. Chưa biết cách ghi nhớ có điểm tựa theo những sơ đồ lôgic. Vì vậy người giáo viên cần khơi dậy nhận thức đã biết một cách hợp lí, sao cho các kiến thức chính là những điểm tựa khơi dậy một cách dễ dàng những kiến thức trong các em. Học sinh Trung học cơ sở nói chung sự phát triển của các em theo hướng hình thành nhân cách. Định hình và hoàn thiện dần bản thân theo mục tiêu giáo dục ở lứa tuổi trẻ đều tiềm chức một khả năng phát triển. Khả năng phát triển lớn cùng thời gian và bắt nhịp hoà đồng phù hợp với thời đại mà các em đang sống. Mỗi giáo viên phải dựa vào đó mà có những yêu cầu về kiến thức và phương pháp dạy sao cho không lỗi nhịp với thời đại. ở lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở là giai đoạn phát triển mới của tư duy . Vì trong một chừng mức nhất định, chúng còn dựa trực tiếp trên các đồ vật, hiện tượng thực tại mà chưa tác động được lên lời nói và các giả thiết bằng lời. b/ Nghiên cứu về nhiệm vụ môn học. - Bước đầu các em có một số kiến thức cơ bản đơn giản thiết thực về các bài thể dục, các động tác. Tên gọi và các thành phần và kết quả của các bài tập. Mối quan hệ của các bài tập và các môn tự chọn liên quan với nhau. - Hình thành và vận dụng các kĩ năng về các động tác cơ bản. Thực hiện một số động tác cơ bản, biết cách Thực hiện ném bóng, - Các em tự phát hiện, tự tìm tòi và tự chiếm lĩnh kĩ thuật mới chăm chỉ luyện tập hứng thú với giờ học, bài học. c/ Nghiên cứu về chương trình. Năm học 2011- 2012 7 Áp dụng SKKN môn Thể dục 6 - Chương trình thể thao tự chọn trong trường Trung học cơ sở là bộ phận của chưong trình Thể dục. Chương trình này kế thừa và phát triển thành tựu về dạy học. Thể thao tự chọn thực hiện những đổi mới về cấu trúc nội dụng để tăng cường hình thành và ứng dụng kiến thức mới quan tâm đúng mức đến việc đổi mới phương pháp dạy học. Từ đó giúp học sinh hoạt động học tập tích cực, linh hoạt sáng tạo theo năng lực của học sinh. * Thời lượng chương trình dạy Thể thao tự chọn 2 tiết / tuần - Mỗi tiết học 90 phút. - Tổng số thời lượng môn tự chọn cả năm học. * Kiến thức: Gồm các mạch kiến thức là. - Trò chơi phát triển thể lực. - Các kĩ thuật cơ bản của nội dung học chính khoá . - Các yếu tố thể lực cũng rất quan trọng cho các em khi tập môn thể thao này vì thể thao rèn cho các em một thể lực dồi dào và sung mãn, giúp cho các em phát triển về sức khỏe. d/ Nghiên cứu về sách giáo khoa - Sách giáo khoa là tài liệu pháp lí để gióa viên nghiên cứu giảng dạy. Giáo viên phải khai thác triệt để nội dung sách giáo khoa. Trong sách giáo khoa có từng môn riêng biệt bao gồm cả động tác và kĩ thuật giúp học sinh rèn và phát triển thể hình. - Sách giáo viên, thiết kế dạy môn thể dục nói trung và phân môn tự chọn nói riêng. Dựa vào sách giáo viên để tham khảo lập kế hoạch bài dạy từng tiết sao cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của địa phương, lớp học. Tóm lại: Tài liệu phục vụ cho dạy học Thể dục. Khi dạy giáo viên cần nghiên cứu kĩ để vận dụng một cách linh hoạt có chất lượng và phù hợp với học sinh nhằm nâng cao hiệu quả dạy - học bộ môn, đồng thời giáo viên phải tham khảo thêm một số tài liệu nâng cao khác. Năm học 2011- 2012 8 Áp dụng SKKN môn Thể dục 6 e/ Nghiên cứu về phương pháp dạy môn tự chọn. a.1 : Phương pháp dạy học bài mới - Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng các kĩ thuật và chiến thuật cho phù hợp với bộ môn và nêu được cách thực hiện. - Sau khi học sinh tìm ra được kĩ thuật, giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện kĩ thuật đó để từ đó học sinh rèn luyện thành kĩ năng, kĩ xảo. - Từ đó giáo viên tập cho học sinh tái hiện các kiến thức đó bằng cách vừa hấp dẫn vừa khích lệ học sinh thi đua học tập. Các em thường xuyên thực hành luyện tập kiến thức mới đó để giải quyết các vấn đề trong học tập trong đời sống. - Áp dụng phương pháp dạy học mới giúp học sinh biết phát hiện chiếm lĩnh kiến thức mới và cách giải các vấn đề gần gũi đời sống. - Mỗi giáo viên cần nghiên cứu kỹ nội dung chương trình và nhận biết được những ý định của phân phối trường trình thì có thể có nhiều điều kiện ôn tập củng cố kiến thức đã học, giúp học sinh huy động chúng để phát hiện, chiếm lĩnh, vận dụng kiến thức mới tìm ra những nội dung còn tiềm ẩn trong bài học. a.2. Phương pháp dạy học và các nội dung luyện tập. Nhiệm vụ chủ yếu là củng cố các kiến thức và kĩ năng cơ bản của chương trình. Rèn luyện các năng lực giúp học sinh hiểu ra rằng học không để biết mà học còn để rèn luyện và vận dụng kĩ năng đó vào thực tiễn. a.3. Nghiên cứu soạn bài - Soạn bài thực chất là lập kế hoạch tổ chức hướng dẫn học sinh hoạt động học tập tích cực nhằm đạt được mục tiêu của một bài học thể dục. - Mỗi bài học cần có: + Mục tiêu, mức độ, kiến thức, kĩ năng cần đạt. + Xác định phương pháp dạy học. Nêu các phương pháp của giáo viên thực hiện trong từng tiết, từng bài học cụ thể và áp dụng đối với học sinh ra sao. Năm học 2011- 2012 9 Áp dụng SKKN môn Thể dục 6 + Các hoạt động dạy học chủ yếu Xác định rõ tên từng hoạt động - Cách tiến hành từng hoạt động Kết luận chương 2 Qua nhiệm vụ nghiên cứu nội dung cụ thể trong đề tài đã nghiên cứu từ đó tôi đã lựa chọn phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu cụ thể cho môn Thể dục nói chung và phương pháp dạy học thể thao tự chọn trong trường Trung học cơ sở. Chương 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. I/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1/ Phương pháp nghiên cứu lý thuyết. Nghiên cứu chương trình sách giáo viên thể dục Trung học cơ sở để tìm hiểu nội dung chương trình các em cần tiếp thu, tìm hiểu sự sắp xếp số lượng của các bài tập mà các em sẽ được học. Từ đó rút ra những thuận lợi, khó khăn cơ bản về chương trình. Nghiên cứu một số tài liệu, giáo trình ’’ phương pháp dạy học thể thao tự chọn trong trường Trung học cơ sở’’. 2/ Phương pháp điều tra. Điều tra về kĩ năng, kĩ thuật của học sinh trong lớp, Hỏi học sinh một số câu hỏi sau : ? Em có thích môn thể thao không ? ? Em thấy kĩ thuật của môn thể thao này như thế nào ? ? Em thực hiện tất cả các kĩ thuật của môn ra sao ? 3/ Phương pháp nghiên cứu và tổng kết sư phạm. Dự giờ một số đồng chí cùng chuyên môn để có những nhận xét xác thực về phương pháp dạy học cho học sinh hiện nay. Năm học 2011- 2012 10 [...]... dc 6 4/ Phng phỏp thc nghim s phm Tin hnh dy hai tit thc nghim lm c s thc t cho nhng lý lun a ra 5/ Kt qu nghiờn cu thc tin a/ Thc trng hc sinh : nm rừ hn v thc trng dựng phng phỏp vo bi dy cú hiu qu khụng, tụi ó tin hnh trao i vi hc sinh ti trng ? Em cú thớch mụn th thao t chn khụng ? Ti sao ? Mt s em hc sinh lp 6 tr li : Em khụng thớch lm vỡ hc khú lm Mt s hc sinh lp7 tr li : Em thớch hc vỡ mụn cho. .. giỏ thc trng Nhỡn chung vic s dng phng phỏp dy hc cho hc sinh ó v ang rt c chỳ trng a s giỏo viờn ó dựng phng phỏp dy hc th thao t chn mụn trong trng trung hc c s, c bit l mi giỏo viờn ó tỡm ra phng phỏp riờng cho mỡnh phự hp vi c im ca hc sinh tng lp iu ny ó to iu kin thun li cho vic phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca hc sinh, to s hng thỳ cho hc sinh trong vic hc Tuy nhiờn, bờn cnh ú thỡ vic... nội dung đã học Học ghép bài -Yêu cầu: HS hiểu và thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật các động tác 2 Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Thực hiện đợc hết cự ly quy định, phát triẻn sức bền II địa đIểm PHơng tiện: Chuẩn bị trang phục tập luyện, mỗi em một dây nhảy iii nội dung - phơng pháp: Nội dung a Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giảng dạy 2- Khởi... chân trớc sau đl (10 ) 2p 6p 1.Nhảy dây: *Ôn các nội dung đã học + nhảy chụm chân có nhịp đệm + nhảy chụm chân không nhịp đệm + nhảy đá lăng chân trớc sau + Nhảy cò một chân Nm hc 2011- 2012 Học sinh , giáo viên thực hiện xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx X GVhớng dẫn h/s khởi động 2p b Phần cơ bản: Tổ chức - phơngpháp KT 2 học sinh, GV nhận xét đánh giá, cho điểm (30 ) 25 p -GVnêu... ngi giỏo viờn cn phi cú tõm huyt, cú trỏch nhim vi hc sinh, thng yờu hc sinh nh chớnh con em mỡnh, kiờn trỡ khụng nụn núng, nh nhng, gn gi ng viờn hc sinh hc tp tt hn V phớa hc sinh : Cỏc em cn phi c chun b y v tõm th, ý thc, kh nng ngụn ng sn sng cho vic vo hc mụn th dc Nm hc 2011- 2012 16 p dng SKKN mụn Th dc 6 V phớa cha m hc sinh : Cn to cho con em mỡnh nhng iu kin tt v thi gian v mụi trng hc... yêu cầu cơ bản của các động tác -Cho HS luyện tập đồng loạt, đội hình 4 hàng ngang -GV quan sát sửa sai 14 p dng SKKN mụn Th dc 6 -Ghép bài -Giáo viên giảng giải và làm mẫu -Học sinh quan sát giáo viên Luyện tập đồng loạt - Thực hiện theo nhóm, - Thi các nhóm với nhau 5p 3 Chạy bền: Luyện tập trên địa hình tự nhiên Nữ chạy khoảng 300 m Nam chạy khoảng 400 m -Hớng dẫn học sinh tập kỹ thuật xuất phát cao... khụng phi bt c giỏo viờn no khi s dng cng u s dng tt cỏc phng phỏp, t hiu qu nh mong mun Qua dy thc nghim, d gi thao ging trao i vi giỏo viờn v hc sinh, tụi thy vn s dng phng phỏp ỏp dng cho mụn búng chuyn cho hc sinh trong gi Th Nm hc 2011- 2012 15 p dng SKKN mụn Th dc 6 dc, c bit l hc sinh Trung hc c s l vn ht sc quan trng Nú gúp phn rt ln trong s thnh cụng ca mi tit dy khi giỏo viờn lờn lp Vỡ... phỏp ging dy sao cho phự hp, ỳng lỳc, ỳng ch, ỳng ni dung bi dy thỡ ngi giỏo viờn cũn cn phi cú s chun b dựng dy hc trc khi lờn lp sao cho thu hỳt c s chỳ ý ca hc sinh Mt khỏc, khi s dng phng phỏp ny phi cú s kt hp hi hũa, khộo lộo gia cỏc phng phỏp ging dy mụn Th dc to s lụgớc cho bi ging Thụng qua vic a phng phỏp dy hc th thao t chn mụn búng chuyn trong trng Trung hc c s giỳp cho hc sinh phi nm bt... dy mụn th thao t chn, dn n hiu qu gi hc cha cao Ngoi ra, mt Nm hc 2011- 2012 11 p dng SKKN mụn Th dc 6 s giỏo viờn cha s dng phng phỏp phự hp v hiu qu Cú giỏo viờn do phng phỏp yu nờn hc sinh thc hin cỏc ng tỏc trong mụn hc cha hiu qu, hoc a ra phng phỏp cha lụi cun c hc sinh, th phm ng tỏc cũn cha dt khoỏt nờn hc sinh hc theo cỏi sai ca chớnh giỏo viờn dy * i vi hc sinh Bờn cnh nhng hc sinh cú ý thc... nghim s phm 5/ Kt qu nghiờn cu thc tin 6/ xut bin phỏp phng phỏp dy hc th thao t chn mụn Búng chuyen trong trng Trung hc c s Nm hc 2011- 2012 TRANG 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 10 18 p dng SKKN mụn Th dc 6 23 24 25 26 27 28 29 7/ Kho nghim tớnh kh thi ca cỏc bin phỏp xut C I/ Kt lun II/ Kin ngh Ti liu tham kho Ph lc Nhn xột ca hi dng giỏm kho 11 16 16 16 18 19 20 NHN XẫT CA HễI NG GIM KHO . dạy học thể thao tự chọn trong trường Trung học cơ sở ’’. 6/ Đề xuất biện pháp ‘ phương pháp dạy học thể thao tự chọn trong trường Trung học cơ sở’’. Năm học 2011- 2012 12 Áp dụng SKKN môn Thể. trạng. Nhìn chung việc sử dụng phương pháp dạy học cho học sinh đã và đang rất được chú trọng. Đa số giáo viên đã dùng phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn trong trường trung học cơ sở, đặc biệt là. NGHỊ Là giáo viên dạy Thể dục, tôi luôn mong muốn học sinh của mình nói riêng và tất cả các em học sinh nói chung sẽ học tốt mọi môn học. Việc đưa phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyeàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số phương pháp giảng dạy môn thể thao tự chon cho học sinh lớp 6, Một số phương pháp giảng dạy môn thể thao tự chon cho học sinh lớp 6, Một số phương pháp giảng dạy môn thể thao tự chon cho học sinh lớp 6

Từ khóa liên quan