Sử dụng đồ dùng trực quan giảng dạy công nghệ THCS

17 2.5K 15

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 14:07

. Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 4 SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS + S dng dựng trc quan nh th no m bo tớnh trc quan. + S dng dựng trc quan nh. thuốc trừ sâu đã dùng, các túi thuốc đã đợc sử dụng Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 11 SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS đem đến lớp c trc quan, ng thi qua vic s dng dng c trc quan ta phi rốn Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 14 SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS luyn

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan