0

Sử dụng đồ dùng trực quan giảng dạy công nghệ THCS

17 1,532 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 13:53

. no m bo tớnh trc quan. Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 4 SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS + S dng dựng trc quan nh th no t hiu. phỏp dy hc môn Công nghệ . c- Phng phỏp nghiờn cu. Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 7 SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS - Phng phỏp. hc tp b mụn Công nghệ cũn nhiu hn ch mt phn l do chớnh Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 8 SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS nhng c
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng đồ dùng trực quan giảng dạy công nghệ THCS, Sử dụng đồ dùng trực quan giảng dạy công nghệ THCS,

Từ khóa liên quan