0

Vận dụng sơ đồ tư duy vào tiết ôn tập công nghệ 6

17 5,248 18

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 13:54

. Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc 16 SKKN : Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 Trường. Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 nên sơ đồ tư duy của cả nhóm. Các thành viên tôn trọng ý kiến của nhau và các ý kiến đều được thể hiện trên Bản đồ tư duy. Bản đồ tư duy. đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 Hòa Đồng , ngày 25 tháng 5 năm 2012 Người viết Đỗ Thị Kim Trúc DANH MỤC THAM KHẢO 1. Chẩn kiến thức, kĩ năng môn công nghệ 6 2. Sách Công Nghệ 6
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng sơ đồ tư duy vào tiết ôn tập công nghệ 6, Vận dụng sơ đồ tư duy vào tiết ôn tập công nghệ 6,

Từ khóa liên quan