0

Vận dụng sơ đồ tư duy vào tiết ôn tập công nghệ 6

17 4,348 18
  • Vận dụng sơ đồ tư duy vào tiết ôn tập công nghệ 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 13:54

MỤC LỤC I. Phần mở đầu……………………………………………………………………… 1 1. Lí do chọn đề tài .…………………………………………………………… 1 2. Mục đích nghiên cứu ………………………………………………………… 1 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ……………………………………………… 1 4. Nhiệm vụ nghiên cứu …………………………………………………………… 1 5. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………… 1 6. Nội dung đề tài .…………………………………………………………… 1 II. Phần nội dung ……… …………………………………………………………. 1 Chương I: Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu………………………… 1 1. Cơ sở pháp lý .…………………………………………………………… 1 2. Cơ sở lý luận .…………………………………………………………… 2 3. Cơ sở thực tiễn .…………………………………………………………… 2 Chương II: Thực trạng của đề tài………………………………………………… 3 1. Khái quát phạm vi .……………………………………………………………… 3 2. Thực trạng của đề tài .…………………………………………………………… 3 3. Nguyên nhân của thực trạng .…………………………………………………… 3 Chương III: Biện pháp, giải pháp chủ yếu để thực hiện………………………… 3 1. Cơ sở đề xuất giải pháp .………………………………………………………… 3 2. Các giải pháp chủ yếu .…………………………………………………………… 3 3. Tổ chức triển khai thực hiện……………………………………………………… 4 III. Kết luận và kiến nghị…………………………………………………………… 8 1. Kết luận…………………………………………………………………………… 8 2. Kiến nghị………………………………………………………………………… 8 Tổ chuyên môn nhận xét và xếp loại SKKN…………………………………… Phần đánh giá của Hội đồng khoa học cấp trường……………………………… Phần đánh giá của Hội đồng khoa học cấp huyện……………………………… Danh mục tham khảo…………………………………………………………… 9 SKKN : Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Để thực hiện mục tiêu và nội dung dạy học, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học theo triết lý lấy người học làm trung tâm được đặt ra một cách bức thiết. Bản chất của dạy học lấy người học làm trung tâm là phát huy cao độ tính tự giác, tích cực,độclập, sáng tạo của người học. Trong thực tế hiện nay, còn nhiều học sinh học tập một cách thụ động, chỉ đơn thuần là nhớ kiến thức một cách máy móc mà chưa rèn luyện kỹ năng tư duy. Học sinh chỉ học bài nào biết bài đó, cô lập nội dung của các bài học mà chưa có sự liên hệ kiến thức với nhau vì vậy nên chưa phát triển được tư duy logic và tư duy hệ thống. Sử dụng Bản đồ tư duy giúp các em giải quyết được các vấn đề trên và nâng cao hiệu quả học tập. Từ thực trạng trên, tôi hình thành ý tưởng vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập để có thể phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhân cũng như hiệu quả học tập. Với lý do trên tôi lựa chọn đề tài : “Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6” 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Việc dùng bản đồ tư duy giúp cho học sinh không những nắm được kiến thức , kỹ năng mà còn nắm được phương pháp làm ra những kiến thức kỹ năng khác, không rập khuôn theo những mẫu có sẵn , mà qua đó bộc lộ và phát huy tiềm năng sáng tạo. Giúp HS không những nắm được tri thức mới mà phát triển tư duy tích tích cực sáng tạo để chuẩn bị năng lực thích ứng với đời sống xã hội : phát hiện kịp thời và giải quyết hợp lí những vấn đề nảy sinh. 3 . ĐỐI TƯƠNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc 2 SKKN : Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 - Đối tượng nghiên cứu : Các tiết dạy và học có sử dụng đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6” - Phạm vi nghiên cứu: Áp dụng cho những tiết học Ôn tập tổng kết chương May mặc; Trang trí nhà ở; Nấu ăn trong gia đình; Thu chi trong gia đình trong phạm vi chương trình môn công nghệ 6 . 4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU. Khảo sát tình hình thực tế của việc sử dụng đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6” trong nhà trường so sánh với các phương pháp dạy bình thường để rút ra ưu điểm và nhược điểm 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. - Điều tra thực trạng, thực tế giảng dạy- Nghiên cứu tài liệu, phần mềm Buzans iMindMap - Ứng dụng thực nghiệm để hoàn tất sáng kiến kinh nghiệm: “Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6” 6. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Từ thực tiễn giảng dạy kết hợp với việc nguyên cứu các tài liệu, thông tin báo chí xác định rõ những nguyên nhân, khiếm khuyết trong quá trình giảng dạy để nảy sinh, đề xuất các biện pháp, giải pháp tiến hành thử nghiệm trong quá trình giảng dạy của mình . Qua đó rút ra được một số kết quả bước đầu II. PHẦN NỘI DUNG Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ Năm học 2011- 2012 là năm học Bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, một trong những phương pháp dạy học mới và hiện đại nhất được đưa vào là phương pháp dạy học Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc 3 SKKN : Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 bằng bản đồ tư duy (BĐTD). Một phương pháp dạy học mới đang được rất nhiều nước trên thế giới áp dụng. Qua việc tìm hiểu và vận dụng phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy, tôi nhận thấy phương pháp dạy học này rất có hiệu quả trong công tác giảng dạy và học tập của học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu về Bản đồ tư duy được phát minh bởi Tony Buzan, tôi nhận thấy rằng Bản đồ tư duy là công cụ tư duy mang tính tự nhiên, nếu vận dụng vào dạy học sẽ gây cảm hứng và niềm say mê học tập cho học sinh. Đặc biệt, Bản đồ tư duy rất phù hợp cho tiêt ôn tập tổng kết chương…Có thể nói, đây là công cụ vô giá không những giúp cho học sinh mà cả giáo viên trong việc thu thập, phân loại thông tin. Bản đồ tư duy chính là một bức tranh tổng thể về chủ đề đang hướng tới để mỗi cá nhân có thể hiểu được bức tranh đó, nắm bắt được diễn biến của quá trình tư duy theo nhóm đang diễn ra đến đâu, đang ở nhánh nào của sơ đồ tư duy và tổng quan toàn bộ kết quả của nhóm ra sao. Điều này giúp tiết kiệm thời gian làm việc trong học tập do các thành viên không mất thời gian giải thích ý tưởng của mình thuộc ý lớn nào. Trong quá trình học tập có rất nhiều ý kiến trong khi đó mỗi người luôn giữ chính ý kiến của mình, không hướng vào mục tiêu đã đề ra dẫn đến không rút ra được kết luận cuối cùng. Sử dụng Bản đồ tư duy sẽ khắc phục được những hạn chế đó bởi Bản đồ tư duy tạo nên sự đồng thuận trong nhóm, các thành viên đều suy nghĩ tập trung vào một vấn đề chung cần giải quyết, tránh được hiện tượng lan man và đi lạc chủ đề. Không những vậy, Bản đồ tư duy đa tạo nên sự cân bằng giữa các cá nhân và cân bằng trong tập thể. Mọi thành viên đều đóng góp ý kiến và cùng nhau xây dựng Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc 4 SKKN : Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 nên sơ đồ tư duy của cả nhóm. Các thành viên tôn trọng ý kiến của nhau và các ý kiến đều được thể hiện trên Bản đồ tư duy. Bản đồ tư duy là một công cụ tư duy thực sự hiệu quả bởi nó tối đa hoá được nguồn lực của cá nhân và tập thể. Mỗi thành viên đều rèn luyện được khả năng tư duy, kỹ năng thuyết trình và làm việc khoa học. Sử dụng sơ đồ tư duy giúp cho các thành viên hiểu được nội dung bài học một cách rõ ràng và hệ thống. Việc ghi nhớ cũng như vận dụng cũng sẽ tốt hơn. Chỉ cần nhìn vào Bản đồ tư duy, bất kỳ thành viên nào của nhóm cũng có thể thuyết trình được nội dung bài học. Bản đồ tư duy cung cấp cho ta cái nhìn chi tiết và cụ thể. Khi mọi người tập trung vào chủ đề ở giữa thì bộ não của mỗi thành viên đều hướng tới trọng tâm tạo nên sự đồng thuận tập thể, cùng hướng tới một mục tiêu chung và định hướng được kết quả.Các nhánh chính của sơ đồ tư duy đưa ra cấu trúc tổng thể giúp các thành viên định hướng tư duy một cách logic. Bên cạnh đó, các nhánh phụ kích thích tính sáng tạo đồng thời hiểu được tư duy cũng như sự tích cực của mỗi thành viên. 3. CƠ SỞ THỰC TIỄN Đối tượng nghiên cứu của môn công nghệ 6, rất đa dạng và nhiều thuộc lĩnh vực khác nhau : May mặc, trang trí, nấu ăn; thu chi trong gia đình . Đây là phương pháp dạy học mới nên giáo viên và học sinh không tránh khỏi lung túng trong một số kĩ năng như sưu tầm, xử lý thông tin, vẽ, ý tưởng. Năng lực học sinh không đồng đều nên đôi khi việc vẽ sơ đồ tư duy trong học tập là sự máy móc không hiệu quả. Khi đó điều kiện dạy học bộ môn này còn hạn chế về thời gian, không gian cơ sở vật chất của trường còn thiếu để dạy tốt đòi hỏi giáo viên phải có nhiều kĩ năng khác ngoài kĩ năng sư phạm để gây hứng thú cho người học, kích thích học sinh tư duy tích cực. Chương II: THỰC TRẠNG 1. KHÁI QUÁT PHẠM VI Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc 5 SKKN : Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 Trường là một vùng nông thôn, các phương tiện kỹ thuật phục vụ dạy học còn nhiều khó khăn. Học sinh con em nhà làm nông, nên gia đình chưa quan tâm đến việc học của các em.Có quan tâm chăng thì người ta chưa chú trong đến môn học. vẫn còn quan niệm môn chính - phụ trong học tập. Bên cạnh đó bản thân của các em cũng chưa thật sự yêu thích môn học. Các em chỉ học theo nghĩa vụ chứ chưa say mê dẫn đến kết quả học tập của các em đối với môn chưa cao. 2. THỰC TRẠNG ĐỀ TÀI Môn công nghệ 6 gồm 4 chương : May mặc, trang trí, nấu ăn, thu chi trong gia đình Với mục tiêu chung : Biết được một số kiến thức cơ bản, phổ thông về các lĩnh vực liên quan đến đời sống …Để đạt mục tiêu trên đây thật sự là vấn đề cần đặt ra của không ít giáo viên khi dạy môn công nghệ 6 - Bản đồ tư duy là nội dung mới tiếp cận nên cả giáo viên và học sinh còn bỡ ngỡ khi sử dụng - Tài liệu tham khảo đặc thù phục vụ cho môn công nghệ chưa phổ biến… - Quan niệm của xã hội, gia đình, và đặc biệt là học sinh đối với bộ môn naỳ còn khá lệch lạc: không đầu tư, không chú ý thậm chí là xem thường hoặc học cho xong…Nhiều tiết dạy giáo viên chỉ truyền tải hết kiến thức hết nội dung của mục tiêu đề bài chứ chưa chú trọng kích thích tư duy cho các em nên tiết học trở nên buồn tẻ, đơn điệu học sinh thiếu linh hoạt. Vì thế sử dụng bản đồ tư duy giúp học sinh sôi nổi, vui vẻ học tập phát huy tính tích cực chủ động tìm tòi kiến thức. 3 . NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG Trong thực tế hiện nay, nhiều học sinh, học tập một cách thụ động, chỉ đơn thuần là nhớ kiến thức một cách máy móc mà chưa rèn luyện kỹ năng tư duy. Học sinh chỉ học bài nào biết bài đấy, cô lập nội dung của các môn, phân môn mà chưa có sự liên hệ kiến thức với nhau vì vậy mà chưa phát triển được tư duy logic và tư duy hệ thống. Sử dụng sơ đồ tư duy giúp các em giải quyết được các vấn đề trên và nâng cao hiệu quả học tập. Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc 6 SKKN : Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 Chương III: BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP Dựa trên nguyên lý hoạt động của bộ não, BĐTD có thể giúp chúng ta ghi nhớ lâu hơn, đọc nhanh hơn, hiệu quả hơn. Không những vậy, chúng ta cũng hiểu được sơ đồ tư duy, thấy được sự tương thích giữa sơ đồ tư duy với cấu tạo, chức năng và hoạt động của bộ não. Từ đó thấy được vai trò quan trọng của nó trong học tập và trong đời sống. Đề tài đặt ra mục đích, nhiệm vụ của nghiên cứu đó là: ứng dụng triệt để sơ đồ tư duy vào trong dạy học nói chung và giảng dạy môn Công nghệ nói riêng để phát huy tối đa khả năng tư duy, đặc biệt là tư duy hệ thống Khi HS đã thiết kế BĐTD và tự “ghi chép” phần kiến thức như trên là các em đã hiểu sâu kiến thức và biết chuyển kiến thức từ SGK theo cách trình bày thông thường thành cách hiểu, cách ghi nhớ riêng của mình 2. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU Qua đợt tập huấn dạy học sử dụng Bản đồ tư duy mà nhà trường đã triển khai tôi nhận thấy dạy học bằng Bản đồ tư duy là phương pháp dạy học tích cực tôi bắt đầu áp dụng đề tài của mình. Thiết kế bản đồ tư duy vào tiết dạy ôn tập tổng kết chương. 3. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 3.1:Vận dụng đề tài: Sau đây tôi xin trình bày minh hoạ sử dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập trong chương trình môn công nghệ 6 Để thực hiện việc củng cố nội dung kiến thức một chương bài học thông qua Bản đồ tư duy giáo viên cần chuẩn bị như sau : a) Đối với giáo viên: Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc 7 SKKN : Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 - Chuẩn bị các sơ đồ ôn tập sao cho phù hợp nhất với từng bài. - Vẽ Sơ đồ tư duy hệ thống các bài trên giấy. - Phân nhóm: 4 hoặc 8 học sinh/nhóm. - Phần hướng dẫn các bước tiến hành vẽ một sơ đồ tư duy. b) Đối với nhóm học sinh: - Chuẩn bị giấy A4, bút chì màu, các mẫu giấy nhỏ, bút dạ quang. - Cần nắm vững nội dung kiến thức của bài đã học. - Hướng dẫn trình tự vẽ một Bản đồ tư duy hệ thống kiến thức: Để vẽ một Bản đồ tư duy gồm 7 bước như sau: + Xác định rõ mục tiêu và tập trung vào nội dung bài học cụ thể. + Đặt tờ giấy nằm ngang và bắt đầu vẽ sơ đồ tư duy giữa trang. + Vẽ một hình ảnh hay chữ trọng tâm giữa trang giấy để biểu thị mục tiêu của bài học hay một chương. + Dùng bút màu để thể hiện sự nhấn mạnh, kết cấu, bố cục, để gợi tính trực quan dễ nhớ. + Vẽ các đường liên kết (nhánh chính) tỏa ra từ tâm của hình ảnh trung tâm. + Viết trên mỗi nhánh một từ then chốt sẽ giúp học sinh dễ dàng liên tưởng đến chủ đề. + Tạo các nhánh cấp hai và cấp ba (nhánh phụ) cho những ý liên tưởng và ý phụ. C) Phân phối thời gian hợp lý: Thời gian 1 tiết học 45 phút, vấn đề cần quan tâm để đạt hiệu quả là việc phân phối thời gian hợp lý. + Khoảng 5 - 10 phút: Các em tự do sáng tạo ý tưởng riêng của mình và trao đổi với các bạn cùng nhóm. + Khoảng 10 - 15phút tiếp theo: Đại diện nhóm lên trình bày sơ đồ của nhóm mình. + Thời gian còn lại, đối chiếu, so sánh kết quả sơ đồ của giáo viên chỉnh sửa lại cho hợp lí. Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc 8 SKKN : Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 Qua Bản đồ tư duy hệ thống kiến thức, tôi chốt lại những kiến thứ cần nhớ, đặc biệt là các từ khóa và để học sinh hiểu và nắm vững kiến thức nhờ hình ảnh trên sơ đồ. Có thể nói, đây là một phương pháp giúp người học lưu kiến thức trong trí nhớ được sâu và dài hơn so với các phương pháp khác. Sau đây, tôi xin trình bày minh họa một số tiết học trong chương trình môn Công nghệ 6 có sử dụng Bản đồ tư duy vào tiết học mà tôi đã thực hiện VÍ DỤ 1: DẠY BÀI ÔN TẬP CHƯƠNGI Hoạt động 1: Lập bản đồ tư duy: Mở đầu bài học, giáo viên đưa ra một từ trung tâm hay còn gọi từ khóa “ May mặc trong gia đình” rồi mới yêu cầu học sinh vẽ BĐTD bằng cách giới thiệu hình ảnh, đặt câu hỏi, gợi ý cho các em có thể vẽ tiếp các nhánh con ( các loại vải thường dùng trong may mặc; Lựa chọn trang phục; sử dụng và bảo quản trang phục; Cắt khâu một số sản phẩm) và bổ sung dần các ý nhỏ ( nhánh cấp 2, cấp 3) Hoạt động 2: Báo cáo, thuyết minh về sơ đồ tư duy : Sau khi các nhóm học sinh vẽ xong cho đại diện nhóm trình bày trước lớp . Qua hoạt động này vừa biết rõ việc hiểu kiến thức của các em vừa là một cách rèn cho các em khả năng thuyết trình trước đông người, giúp các em tự tin hơn, mạnh dạn hơn, đây cũng là một trong những điểm cần rèn luyện của học sinh hiện nay. Hoạt động 3: Thảo luận, chỉnh sửa, hoàn thiện sơ đồ tư duy : Tổ chức cho học sinh thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện sơ đồ tư duy về kiến thức của chương may măc trong gia đình. Giáo viên sẽ là người cố vấn, là trọng tài giúp học sinh hoàn chỉnh sơ đồ tư duy về hình thức, từ đó dẫn dắt đến kiến thức trọng tâm của bài học. Hoạt động 4: Củng cố kiến thức bằng một sơ đồ tư duy : Giáo viên cho học sinh lên trình bày, thuyết minh về kiến thức bài học thông qua một sơ đồ tư duy do giáo viên đã chuẩn bị sẵn (vẽ ở bảng phụ hoặc ở bìa), hoặc sơ đồ tư duy mà các em vừa thiết kế và cả lớp đã chỉnh sửa, hoàn thiện Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc 9 SKKN : Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 Khi học sinh đã thiết kế sơ đồ tư duy và tự “ghi chép”nội dung bài học sẽ khắc sâu kiến thức bài học lâu hơn. VÍ DỤ 2: DẠY BÀI ÔN TẬP CHƯƠNG II : TRANG TRÍ NHÀ Ở Đặt điểm bài học này là ôn tập hệ thống hóa kiến thức sau một chương học giáo viên định hướng để học sinh khai thác kiến thức của bài học bằng hệ thống câu hỏi gợi mở. Trên cơ sở đó hình thành và củng cố kiến thức cho học sinh bằng BĐTD học sinh có thể tự xây dựng được kiến thức mới thông qua việc lập BĐTD theo nhóm. Vì vậy khi dạy học bài này nên tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm lập BĐTD với tên chủ đề “ Trang trí nhà ở” là để học sinh thiết lập BĐTD xây dựng kiến thức của bài này. Cho học sinh thực hiện các hoạt động tương tự ở ví dụ 1. Sau khi thực hiện các hoạt động trên, giáo viên có thể giới thiệu cho học sinh BĐTD sau đây: Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc 10 [...]... viên THCS chu kì III mông công nghệ NXB giáo dục Quyển 2 6 Một số thông tin được khai thác trên mạng Internet 15 Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc SKKN : Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 16 Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc SKKN : Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 17 Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc ... Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 3 Tài liệu sử dụng Bản đồ tư duy góp phần đổi mới phương pháp dạy học và hỗ trợ công tác quản lí nhà trường: Dự án phát triển giáo Dục THCS II, của BGD& ĐT 4 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III môn công nghệ. NXB giáo dục Quyển1 5 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III mông công nghệ NXB... những lựa chọn cho tư ng lai… 2 Kiến nghị: Cần cung cấp thêm một số tranh phục vụ chương nấu ăn và thu chi trong gia đình 13 Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc SKKN : Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 Hòa Đồng , ngày 25 tháng 5 năm 2012 Người viết Đỗ Thị Kim Trúc DANH MỤC THAM KHẢO 1 Chẩn kiến thức, kĩ năng môn công nghệ 6 2 Sách Công Nghệ 6 KTGĐ (SGK) – NXB... kiến thức nhờ tác dụng của Bản đồ tạo hình sinh động và khoa học tăng khả năng nhớ bài và nhớ bài học tốt hơn Tiết kiệm thời gian trong tiết học Tôi hy vọng các học sinh sẽ sử dụng Bản đồ tư duy để hệ thống kiến thức một cách vững vàng hơn không những ở bộ môn công nghệ mà có thể vận dụng được cho tất cả các bộ môn khác vào bài giảng Ngoài ra, có thể áp dụng dạng Bản đồ tư duy này vào trong cuộc sống... Trúc SKKN : Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 3.2:Kết quả: Qua nhiều chương tôi áp dụng cách thực hiện ở trên, tôi nhận thấy các em nhớ bài nhanh hơn, từng bước xây dựng được kỹ năng diễn giải Vì vậy, việc củng cố bài học đối với học sinh đã hoàn thành sơ đồ tóm tắt, tôi thường dành vài phút đề phân tích nhằm khắc sâu kiến thức qua các từ khóa của sơ đồ, cũng như hướng dẫn... Bản đồ tư duy hoàn hảo Kết quả và thành tích học tập cao hơn: + Kiến thức của HS sẽ giảm bớt tính chủ quan, phiến diện, làm tăng tính khách quan khoa học + Kiến thức trở nên sâu sắc, bền vững dễ nhớ và nhớ nhanh hơn do được giao lưu học hỏi giữa các thành viên trong lớp 12 Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc SKKN : Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 + Không khí...SKKN : Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 VÍ DỤ 3: ÔN TẬP CHƯƠNG III : NẤU ĂN TRONG GIA ĐÌNH Tổ chức cho HS lập BĐTD theo nhóm hoặc cá nhân, gợi ý cho các em tìm hiểu cơ sở của việc ăn uống hợp lí, nguyên tắc và quy trình... TL 43,8 51,5 38,7 67 ,6 SL 10 10 17 9 TL 31,2 30,3 54,8 27,3 Trung Yếu bình SL TL SL TL 8 25,0 6 18,2 2 6, 5 4 12,1 1 3,0 TB trở lên SL 32 33 31 32 TL 100 100 100 97,0 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1 Kết luận: Sử dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập tổng kết chương củng cố nội dung bài học đã giúp các em tư duy tốt hơn, giúp không khí lớp học sinh động hơn từ đó giúp các em ý thức tự học tập, học sinh tiếp... Không khí lớp học vui tư i giúp HS thoải mái, tự tin hơn trong việc trình bày ý kiến của mình và biết lắng nghe có phê phán ý kiến của những thành viên khác Đề tài sáng kiến kinh nghiệm này tôi đã áp dụng trong năm học này qua chất lương học sinh được cải thiện rõ rệt Thể hiện qua điểm cả năm điểm kiểm tra khá giỏi nhiều, điểm dưới trung bình thấp Lớp Sĩ Giỏi Khá số 6A 6B 6C 6D 32 33 31 33 SL 14 17 . Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc 16 SKKN : Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 Trường. Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 nên sơ đồ tư duy của cả nhóm. Các thành viên tôn trọng ý kiến của nhau và các ý kiến đều được thể hiện trên Bản đồ tư duy. Bản đồ tư duy. đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 Hòa Đồng , ngày 25 tháng 5 năm 2012 Người viết Đỗ Thị Kim Trúc DANH MỤC THAM KHẢO 1. Chẩn kiến thức, kĩ năng môn công nghệ 6 2. Sách Công Nghệ 6
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng sơ đồ tư duy vào tiết ôn tập công nghệ 6, Vận dụng sơ đồ tư duy vào tiết ôn tập công nghệ 6, Vận dụng sơ đồ tư duy vào tiết ôn tập công nghệ 6

Từ khóa liên quan