0

SKKN Nâng cao chất lượng môn ngữ văn bằng phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học

18 2,732 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 15:38

. học văn, khơi gợi trong học sinh tình yêu đối với môn học, đồng thời đem đến cho các em cái nhìn mới, tư duy mới về môn học Ngữ văn. Vậy thế nào là phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy? . KIÕN KINH NGHIÖM Tên sáng kiến: Nâng cao chất lượng môn Ngữ văn bằng phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học. Trường THCS Đại Mỗ GV: Lª ThÞ HuÖ Năm học: 2011 - 2012 - Hà Nội - Sáng. vận dụng phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy, tôi nhận thấy phương pháp dạy học này rất có hiệu quả trong công tác giảng dạy và học tập của học sinh. Bước đầu đã giảm bớt được tâm lý ngại học
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Nâng cao chất lượng môn ngữ văn bằng phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học, SKKN Nâng cao chất lượng môn ngữ văn bằng phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học,

Từ khóa liên quan