Giúp học sinh có kỹ năng thực hành – thí nghiệm qua một số bài dạy ở sinh học lớp 6

10 3.1K 10
Giúp học sinh có kỹ năng thực hành – thí nghiệm qua  một số bài dạy ở sinh học lớp 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

. các lớp về kĩ năng thực hành - thí nghiệm qua một số bài học ở môn sinh học 6 còn rất hạn chế. Qua khảo sát giảng dạy đầu năm học 200-200 của khối 6 tôi nhận thấy kĩ năng thực hành - thí nghiệm. bị thí nghiệm cho bài học có thí nghiệm trước 2 đến 3 tuần. 2 o Cơ sở vật chất ở trường còn hạn chế, chưa có vườn sinh học để giúp học sinh làm thí nghiệm thực hành. 3. Số liệu thống kê : Thực. GIÚP HỌC SINH CÓ KỸ NĂNG THỰC HÀNH – THÍ NGHIỆM QUA MỘT SỐ BÀI DẠY Ở SINH HỌC 6 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Để đáp ứng với sự bùng nổ thông tin, khoa học phát triển như vũ bão

Ngày đăng: 21/03/2015, 13:24

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan