Một số phương pháp hay trong dạy các bài thực hành sinh học 7

10 2.4K 7
Một số phương pháp hay trong dạy các bài thực hành sinh học 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

. loại bài thực hành của bộ môn sinh học để có cách học và cách dạy cho phù hợp. - Sử dụng linh hoạt phương pháp dạy nội dung các bài thực hành, học đi đôi với hành. - Đặc điểm của bài thực hành. pháp học đặc trưng riêng, mỗi nội dung học lại có một phương pháp dạy riêng. - Đối với các loại bài thực hành thì sử dung phương pháp thực hành trực quan để giảng dạy, giảng dạy loại bài thực hành. cao. 3 .Bài học kinh nghiệm. - Thông qua việc giúp học sinh làm tốt bài thực hành sinh học 7, để đạt hiệu quả cao trong việc giảng dạy môn sinh học nói chung và nội dung các bài thực hành nói riêng.

Ngày đăng: 21/03/2015, 13:18

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan