0

một số biện pháp áp dụng dạy dạng bài thực hành thí nghiệm môn khoa học lớp 5

2 1,972 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2014, 20:13

sở giáo dục & đào tạo hng yên Phòng Giáo dục - Đào tạo Phù Cừ Kinh nghiệm Một số biện pháp áp dụng Dạy dạng bài thực hành thí nghiệm môn Khoa học lớp 5 ở trờng tiểu học Minh Hoàng. - Kết quả xếp loại - Cấp trờng Cấp huyện Cấp tỉnh 2 Đặc điểm Hạt phấnVòi nhuỵ Mỗi chất giữ nguyên tính chất của nó. ống phấn Bầu nhuỵ Đầu nhuỵ Hỗn hợp Bao phấn Noãn Do hai hay nhiều chất tạo thành. Khái niệm 3 . tạo hng yên Phòng Giáo dục - Đào tạo Phù Cừ Kinh nghiệm Một số biện pháp áp dụng Dạy dạng bài thực hành thí nghiệm môn Khoa học lớp 5 ở trờng tiểu học Minh Hoàng. - Kết quả xếp loại - Cấp trờng. tính chất của nó. ống phấn Bầu nhuỵ Đầu nhuỵ Hỗn hợp Bao phấn Noãn Do hai hay nhiều chất tạo thành. Khái niệm 3
- Xem thêm -

Xem thêm: một số biện pháp áp dụng dạy dạng bài thực hành thí nghiệm môn khoa học lớp 5, một số biện pháp áp dụng dạy dạng bài thực hành thí nghiệm môn khoa học lớp 5,

Từ khóa liên quan