Một số giải pháp nâng cao chất lượng bộ môn thể dụng bằng các trò chơi kích thích

10 2K 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 09:47

. đổi với các đồng nghiệp nhằm mục đích nâng cao nghiệp vụ công tác của bản thân góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn thể dục của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh. B - GIẢI QUYẾT. trình, sách giáo khoa và thực tiễn giảng dạy môn thể dục. - Vận dụng phương pháp trò chơi vào giờ học thể dục nhằm nâng cao hứng thú và hiệu quả học môn thể dục. - Học sinh khối 10, 11 trường THPT. TÀI: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI NHẰM KÍCH THÍCH HỨNG THÚ TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO CHO HỌC SINH KHỐI 10, 11 TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG A-ĐẶT VẤN ĐỀ 1. lý do chọn đề tài Giáo dục thể chất là một

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan