0

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA KÝ TÚC XÁ CHO HỌC SINH BÁN TRÚ Ở TRƯỜNG THPT CẦM BÁ THƯỚC

12 1,894 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 14:11

. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT CẦM BÁ THƯỚC  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI KINH NGHIỆM XÂY DỰNG, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA KÝ TÚC XÁ CHO HỌC SINH BÁN TRÚ Ở TRƯỜNG THPT CẦM BÁ. nhiều em cứ muốn cho năm học dài thêm chút nữa, vì sống ở ký túc xá quen rồi. Phần thứ ba Kết luận Việc tổ chức Ký túc xá học sinh bán trú cho các em học sinh trường THPT Cầm Bá Thước là đúng. chỗ ở của khu bán trú, cách tổ chức quản lý ở bán trú về các UBND xã và Cha mẹ học sinh nắm được – Học sinh làm đơn tự nguyện, có chữ ký xác nhận của cha mẹ học sinh & có xác nhận của
- Xem thêm -

Xem thêm: KINH NGHIỆM XÂY DỰNG, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA KÝ TÚC XÁ CHO HỌC SINH BÁN TRÚ Ở TRƯỜNG THPT CẦM BÁ THƯỚC, KINH NGHIỆM XÂY DỰNG, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA KÝ TÚC XÁ CHO HỌC SINH BÁN TRÚ Ở TRƯỜNG THPT CẦM BÁ THƯỚC,

Từ khóa liên quan