Khắc phục sai lầm khi giải các bài toán tích phân cho học sinh THPT

18 2.1K 4
Khắc phục sai lầm khi giải các bài toán tích phân cho học sinh THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. bài toán. - Kiến thức căn bản về Nguyên hàm và tích phân; các dạng bài tập cơ bản về Nguyên hàm và tích phân; - Chỉ ra một số sai lầm của học sinh trong quá trình giải các bài toán tính Tích. cứu cho mình là: “ KHẮC PHỤC SAI LẦM KHI GIẢI CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN CHO HỌC SINH ” II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề tài này được nghiên cứu nhằm mục đích cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy các. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT ĐẶNG THAI MAI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI “ KHẮC PHỤC SAI LẦM KHI GIẢI CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN CHO HỌC SINH ” Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Hồng Chức

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:12

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • “ KHẮC PHỤC SAI LẦM KHI GIẢI

  • CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN CHO HỌC SINH ”

  • Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Hồng

  • Với mong muốn giúp các em học sinh hiểu được những những kiến thức căn bản, khắc phục được những sai lầm khi giải toán từ đó tự mình làm được những bài tập cơ bản, tiến tới giải quyết được những bài toán nâng cao và thấy yêu thích môn Toán hơn, trên cơ sở tiếp thu một số kết quả của đồng nghiệp đi trước và trong thực tế của quá trình giảng dạy, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu cho mình là:

  • “ KHẮC PHỤC SAI LẦM KHI GIẢI CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN CHO HỌC SINH ”

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan