0

Thực trạng đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006 đến 2010

88 427 1
  • Thực trạng đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006 đến 2010

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2015, 10:33

Trong nền kinh tế quốc dân, nông nghiệp là một trong những ngành có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là điểm khởi đầu, là nền tảng cho quá trình phát triển kinh tế. Đồng thời nông nghiệp là ngành có liên quan trực tiếp đến việc làm, thu nhập và đời sống của đại đa số dân cư nước ta...Xã hội ngày càng phát triển, đời sống con người ngày càng được nâng cao thì đòi hỏi về nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng đa dạng phong phú cả về lượng và chất cũng như về chủng loại (do sự gia tăng dân số, do sự tăng lên của nhu cầu bản thân từng con người). Do vậy, chỉ có một nền nông nghiệp phát triển cao mới có hy vọng đáp ứng được. Ngoài ra nạn đói, nạn ô nhiễm môi trường sinh thái... đang là những vấn đề liên quan trực tiếp đến nông nghiệp nông thôn... và trên thực tế cũng chứng minh rằng, nước nào có nền nông nghiệp phát triển bền vững chắc đều là nước có nền kinh tế phát triển ổn định. Sự phát triển nông nghiệp nông thôn sẽ tạo ra một thị trường rộng lớn cho công nghiệp và các ngành kinh tế khác. Nông nghiệp nông thôn không chỉ là nơi cung cấp lao động, nguyên liệu và dược liệu cho công nghiệp mà còn là nơi tiêu thụ lớn các sản phẩm của công nghiệp. Chính vì thế, phát triển kinh tế nông nghiệp là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Nó càng quan trọng khi nước ta có hơn 70% dân số sống trong khu vực nông thôn và chủ yếu sinh sống bằng nghề nông.Tuy nhiên, để ngành nông nghiệp ngày càng phát triển thì cần phải có sự đầu tư thoả đáng. Vì đầu tư là yếu tố quyết định sự phát triển, là chìa khoá sự tăng trưởng của từng ngành, từng quốc gia. Hiện nay, vốn đầu tư được tất cả các quốc gia trên Thế giới quan tâm, vấn đề này cũng rất bức xúc đối với quá trình tăng trưởng và phát triển ở nước ta. Do đó,việc đầu tư sử dụng vốn như thế nào cho hợp lý là rất quan trọng. Chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC Nguyễn Mỹ Linh Lớp: Kinh tế đầu tư 49C Chuyên đề tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Nguyễn Mỹ Linh Lớp: Kinh tế đầu tư 49C Chuyên đề tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế quốc dân, nông nghiệp là một trong những ngành có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là điểm khởi đầu, là nền tảng cho quá trình phát triển kinh tế. Đồng thời nông nghiệp là ngành có liên quan trực tiếp đến việc làm, thu nhập và đời sống của đại đa số dân cư nước ta Xã hội ngày càng phát triển, đời sống con người ngày càng được nâng cao thì đòi hỏi về nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng đa dạng phong phú cả về lượng và chất cũng như về chủng loại (do sự gia tăng dân số, do sự tăng lên của nhu cầu bản thân từng con người). Do vậy, chỉ có một nền nông nghiệp phát triển cao mới có hy vọng đáp ứng được. Ngoài ra nạn đói, nạn ô nhiễm môi trường sinh thái đang là những vấn đề liên quan trực tiếp đến nông nghiệp nông thôn và trên thực tế cũng chứng minh rằng, nước nào có nền nông nghiệp phát triển bền vững chắc đều là nước có nền kinh tế phát triển ổn định. Sự phát triển nông nghiệp nông thôn sẽ tạo ra một thị trường rộng lớn cho công nghiệp và các ngành kinh tế khác. Nông nghiệp nông thôn không chỉ là nơi cung cấp lao động, nguyên liệu và dược liệu cho công nghiệp mà còn là nơi tiêu thụ lớn các sản phẩm của công nghiệp. Chính vì thế, phát triển kinh tế nông nghiệp là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Nó càng quan trọng khi nước ta có hơn 70% dân số sống trong khu vực nông thôn và chủ yếu sinh sống bằng nghề nông.Tuy nhiên, để ngành nông nghiệp ngày càng phát triển thì cần phải có sự đầu tư thoả đáng. Vì đầu tư là yếu tố quyết định sự phát triển, là chìa khoá sự tăng trưởng của từng ngành, từng quốc gia. Hiện nay, vốn đầu tư được tất cả các quốc gia trên Thế giới quan tâm, vấn đề này cũng rất bức xúc đối với quá trình tăng trưởng và phát triển ở nước ta. Do đó,việc đầu tư sử dụng vốn như thế nào cho hợp lý là rất quan trọng. Ninh Bình là một tỉnh nằm ở vùng cực nam đồng bằng châu thổ song Hồng, sản xuất nông nghiệp có vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh. Cùng với sự biến đổi của nền kinh tế cả nước, trong những năm đổi mới, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã có bước phát triển toàn diện vững chắc, đạt được những kết quả đáng khích lệ: Sản xuất lương thực tăng trưởng với nhịp độ cao, chăn nuôi phát triển đã Nguyễn Mỹ Linh Lớp: Kinh tế đầu tư 49C 1 Chuyên đề tốt nghiệp từng bước đảm bảo nhu cầu lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong tỉnh và có sản phẩm dự trữ, xuất khẩu. Tuy vậy, sản xuất nông nghiệp hiện nay vẫn còn bộc lộ những mặt hạn chế như: trồng trọt vẫn trong tình trạng độc canh cây lúa, chăn nuôi vẫn chưa có hướng đi đúng để trở thành một ngành sản xuất chính và các hoạt động dịch vụ nông nghiệp vẫn còn nặng về sản xuất, kinh doanh chưa thực sự thúc đẩy sản xuất phát triển. Hiểu rõ được điều này, trong thời gian qua, Nhà nước và tỉnh đã đầu tư khá thoả đáng nhằm đưa nền kinh tế tỉnh phát triển mạnh hơn nữa trong đó lĩnh vực nông nghiệp cũng được quan tâm đầu tư thoả đáng nhưng cũng chỉ đạt được phần nào mục tiêu đề ra. Do đó, để nông nghiệp ngày càng phát triển và góp phần quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh, trong thời gian tới, tỉnh cần quan tâm đầu tư hơn nữa đến lĩnh vực này. Đồng thời phải có những biện pháp nhằm huy động các nguồn vốn khác tăng cường đầu tư cho phát triển nông nghiệp Ninh Bình. Nghiên cứu về đầu tư và tìm ra những giải pháp để thu hút vốn đầu tư ,nâng cao hiệu quả đầu tư là một trong những vấn đề trọng tâm của tỉnh Ninh Bình và luôn được quan tâm chú ý. Trên cơ sở nghiên cứu về tình hình đầu tư nông nghiệp Ninh Bình trong giai đoạn 2006-2010,về những phương hướng và giải pháp cho đầu tư trong thời gian tới, cũng như muốn đóng góp một phần vào công cuộc đầu tư ngành nông nghiệp tôi chọn đề tài “Thực trạng đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006-2010” Đề tài này tập trung nghiên cứu quá trình đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Ninh Bình và các kết quả đạt được của quá trình đầu tư. Đồng thời đưa ra những định hướng giải pháp nhằm thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp tỉnh. Đề tài được chia làm 3 phần: Phần I: Cơ sở lý luận chung về đầu tư phát triển ngành nông nghiệp. Phần II: Thực trạng đầu tư phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006-2010. Phần III: Một số giải pháp cho hoạt động đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới. Nguyễn Mỹ Linh Lớp: Kinh tế đầu tư 49C 2 Chuyên đề tốt nghiệp Do thời gian có hạn và bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu, nên chuyên đề này không tránh khỏi những sai sót, em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo : TS. Nguyễn Hồng Minh cùng với các cô chú và các anh chị của thanh tra bộ- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. Nguyễn Mỹ Linh Lớp: Kinh tế đầu tư 49C 3 Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP 1.1 Ngành nông nghiệp và vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế Ở hầu hết các quốc gia một hiện tượng có tính quy luật là nông nghiệp luôn chậm phát triển so với công nghiệp và dịch vụ. Có thể thấy sự chênh lệch về sự phát triển giữa hai khu vực trên ở nhiều khía cạnh: mức độ hiện đại hoá, năng suất lao động, mức sống dân cư Tuy nhiên, ở các quốc gia đó nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế . Hiện tượng này cũng hoàn toàn đúng với nước ta. Với đặc điểm đi lên từ nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp đã đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Nó là nền tảng cho quá trình phát triển kinh tế đất nước. Để hiểu rõ vấn đề này, chúng ta đi xem xét khái niệm, đặc điểm và vai trò của nông nghiệp . Từ đó có thể có những nhận thức kỹ hơn để tiến hành thực hiện các chính sách đầu tư phát triển đúng đắn, đạt hiệu quả cần thiết. 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm nông nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm: Con người sinh ra trên đời không thể không ăn mà vẫn có thể tồn tại và phát triển được, cho nên nhu cầu về lương thực thực phẩm là nhu cầu cấp thiết của loài người. Muốn có lương thực và thực phẩm phải hình thành và phát triển ngành nông nghiệp. Do vậy mà nông nghiệp xuất hiện từ rất sớm trong đời sống loài người. Trong suốt một thời gian dài lịch sử nhân loại, ở phương Đông cũng như phươngTây, nông nghiệp là một ngành cực kì quan trọng, không một ngành nào có thể sánh được. Ngày nay, nông nghiệp không còn có được vị trí như trước nữa và cũng là ngành có trình độ phát triển thấp kém hơn so với các ngành khác trong nền kinh tế vì vậy phát triển nền nông nghiệp mạnh vẫn là đòi hỏi thiết yếu của hầu hết Nguyễn Mỹ Linh Lớp: Kinh tế đầu tư 49C 4 Chuyên đề tốt nghiệp các quốc gia trên thế giới. Nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng nhất bao gồm nông - lâm- ngư nghiệp, phát triển nông nghiệp cũng có nghĩa là phát triển nông - lâm - ngư nghiệp. Ngoài ra phát triển nông nghiệp còn gắn liền với phát triển nông thôn và nâng cao các điều kiện sinh hoạt ở nông thôn. Nông nghiệp được hiểu theo nghĩa hẹp chỉ bao gồm hai nghành trồng trọt và chăn nuôi. Việt Nam chúng ta là một nước nông nghiệp lâu đời với truyền thống hàng nghìn năm trồng lúa nước .Có thể nói nước ta có nhiều điều kiện về tự nhiên và con người rất thuân lợi cho việc phát triển một nền nông nghiệp vững mạnh Tuy rằng, nông nghiệp chiếm một vị trí ngày càng thấp kém trong nền kinh tế nhưng trong giai đoạn này nó vẫn là một ngành kinh tế quan trọng , góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xuất khẩu và thu ngoại tệ cho đất nước, cải thiện đời sống nhân dân Phát triển nông nghiệp là yêu cầu cấp thiết của đất nước trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước 1.1.1.2 Đặc điểm của nông nghiệp 1.1.1.2.1 Đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu. Đây là một đặc điểm cực kì quan trọng và khác biệt của nông nghiệp. Trong nông nghiệp, đặt biệt trong trồng trọt thì đất là một yếu tố sản xuất không thể thiếu được, đất vừa là nơi sản xuất cũng chính là yếu tố quyết định cho sự sinh tồn của cây trồng, như vậy đất là không thể thiếu cho nông nghiệp. Cùng với các yếu tố khác như sự chăm sóc của con người, tưới tiêu và thời tiết, chất lượng đất đai có ảnh hưởng mạnh tới năng suất chất lượng sản phẩm nông nghiệp và thành quả lao động của người nông dân, Vì thế , muốn nông nhgiệp đạt kết quả cao thì phải có những biện pháp tác động và đất đai. Tuy nhiên đất là do tự nhiên tạo ra cho nên ta không thể thay đổi hoàn toàn những điều kiện của đất. Do đặc điểm này mà mức độ tác động của con người trong sản xuất nông nghiệp là rất hạn chế, mức độ áp dụng tiến bộ khoa học cũng không thật nhiều nên nông nghiệp là ngành có tốc độ phát triển không cao và nhanh như các ngành kinh tế khác. Tuy vậy, đối với một số lĩnh vực chăn nuôi đất đai cũng chỉ là mặt bằng để tiến hành sản xuất như các ngành kinh tế khác và nó không chịu nhiều ảnh hưởng của đất. Nguyễn Mỹ Linh Lớp: Kinh tế đầu tư 49C 5 Chuyên đề tốt nghiệp 1.1.1.2.2 Đối tượng sản suất là những cơ thể sống Một đặc điểm khác nữa của nông nghiệp so với các ngành kinh tế khác là đối với các ngành này thì đối tượng sản xuất là những sản phẩm hàng hoá còn đối tượng sản xuất nông nghiệp là những cơ thể sống , đó là nhưng cây trồng vật nuôi có sẵn trong tự nhiên được con người đem về thuần dưỡng. Những đối tượng này thường có những qui luật tăng trưởng và phát triển nhất định, mặc dù đã được con người thay đổi ít nhiều, chúng cũng chịu ảnh hưởng rất mạnh mẽ của các điều kiện tự nhiên và cũng không thể tăng trưởng quá mức cho phép của qui luật tự nhiên. Vì những đặc trưng trên mà ngành nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với các ngành kinh tế khác. Tuy nhiên ,tốc độ tăng trưởng nông nghiệp có thể đạt cao hơn nếu con người tác động vào các cơ thể sống này thông qua việc phát triển công nghiệp sinh học để tạo ra những giống cât trồng mới với năng suất và chất lượng sản phẩm cao hơn. Chúng ta cũng cần tìm hiểu các qui luật phát triển của các đối tượng sống này để tìm ra các biện pháp chăm sóc kịp thời và có các loại phân bón tốt nhất vào các thời điểm cụ thể. 1.1.1.2.3 Nông nghiệp là ngành sản xuất chịu ảnh hưởng mạnh của các điều kiện tự nhiên. Mỗi sự thay đổi nhỏ của tự nhiên đều ảnh hưởng tới nông nghiệp. Đối với các ngành kinh tế khác, thì mức độ phụ thuộc này là không lớn; như công nghiệp,thì dù trời có đổ mưa hay có gió lớn thì người ta vẫn tiến hành sản xuất bình thường và sự thay đổi trong kế hoạch sản xuất là không đáng kể. Nhưng đối với ngành nông nghiệp thì khác hẳn, mọi sự thay đổi đều có ảnh hưởng, như đất tốt hay xấu đều ảnh hưởng tới năng suất chất lượng sản phẩm. Nếu thời tiết tốt, phù hợp với yêu cầu , chúng ta đạt được một vụ mùa bội thu còn nếu thời tiết xấu thì ngược lại. Vì vậy trong nông nghiệp chúng ta cần hạn chế các ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên hoặc phải có những biện pháp khai thác tự nhiên tốt nhất thì chúng ta với thu được các kết quả cao và giúp cho sản xuất nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định. 1.1.1.2.4 Sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ cao. Đối với những loại cây trồng vật nuôi trong nông nghiệp, chúng không thể phát triển quanh năm mà cần có một thời gian phù hợp nhất định trong năm để sinh Nguyễn Mỹ Linh Lớp: Kinh tế đầu tư 49C 6 Chuyên đề tốt nghiệp trưởng và phát triển tốt. Mặt khác, do trong nông nghiệp thời gian lao động không hoàn toàn ăn khớp với thời gian sản xuất . Những đặc điểm này làm cho sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ. Để khắc phục được tình trạng này thì chúng ta cần phải xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng thuận tiện, hiện đại và phù hợp để có thể phục vụ tốt nhất cho công cuộc sản xuất. Dựa trên việc nghiên cứu các đặc điểm trên của ngành nông nghiệp , chúng ta sẽ có những ý tưởng , những sáng kiến trong việc lập kế hoạch sản xuất, tiến hành đầu tư và có những biện pháp cần thiết cho phát triển sản xuất nông nghiệp. 1.1.2 Vai trò của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế Nông nghiệp nông thôn là một khái niệm gắn liền với những vùng, những khu vực sinh sống chủ yếu của dân cư, trong đó người sản xuất sinh sống chủ yếu bằng nghề nông. Đồng thời, nông thôn gắn liền với nó những hoạt động xã hội, phong tục tập quán trên một cộng đồng nhất định. Chính vì vậy, nông nghiệp nông thôn luôn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước bởi đây là nơi cung cấp những sản phẩm thiết yếu cho con người, là nơi quyết định đến vấn đề bảo vệ và phát triển môi trường sinh thái bền vững. Trên giác độ tăng trưởng và phát triển kinh tế, sự phát triển vững chắc nông nghiệp nông thôn là nguồn tăng trưởng kinh tế của đất nước. Hàng loạt các nước trên Thế giới, điểm xuất phát của sự cải cách và phát triển kinh tế đều bắt nguồn từ nông nghiệp nông thôn. 1.1.2.1 Nông nghiệp là ngành cung cấp lương thực, thực phẩm - nhu cầu cần thiết cho con người. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của con người ngày càng tăng và phát triển đa dạng. Nhưng trước hết, theo Mác: con người trước hết phải có ăn sau đó mới nói đến các hoạt động khác. Rằng nông nghiệp là ngành cung cấp tư liệu sinh hoạt cho con người và việc sản xuất tư liệu sinh hoạt là điều kiện đầu tiên của sự sống và của mọi lĩnh vực sản xuất nói chung. Đặc điểm này khẳng định vai trò đặc Nguyễn Mỹ Linh Lớp: Kinh tế đầu tư 49C 7 Chuyên đề tốt nghiệp biệt quan trọng của nông nghiệp trong việc nâng cao mức sống dân cư, bảo đảm sự ổn định chính trị xã hội của đất nước. Từ đó khẳng định ý nghĩa to lớn của vấn đề lương thực, thực phẩm trong chiến lược phát triển nông nghiệp, của năng suất lao động nông nghiệp đối với việc bố trí và phân công lại lao động trong xã hội . 1.1.2.2 Nông nghiệp là ngành cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp chế biến. Đối với các nước đang phát triển nói chung, nước ta nói riêng, nguyên liệu từ đầu vào là bộ phận chủ yếu để phát triển công nghiệp chế biến và nhiều ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Một số loại nông sản, nếu tính trên một đơn vị diện tích, có thể tạo ra số việc làm sau nông nghiệp nhiều hơn hoặc tương đương với việc làm của chính khâu sản xuất ra nông sản ấy. Hơn nữa, thông qua công nghiệp chế biến, giá trị nông sản được tăng lên và đa dạng hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế. Vấn đề này đã được thể hiện rõ ở nước ta, đó là nông nghiệp đã cung cấp nguyên liệu cho thuỷ, hải sản, cao su, cà phê, mây, tre, tạo điều kiện cho phát triển công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp và tạo thêm việc làm cho xã hội . Để thực hiện vai trò này của công nghiệp, đòi hỏi phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa nông nghiệp và công nghiệp, đặc biệt giữa nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Vấn đề cần giải quyết chính là quá trình phân bố sản xuất , quy trình kỹ thuật, mô hình tổ chức và quan hệ về lợi ích kinh tế . 1.1.2.3 Nông nghiệp là ngành cung cấp một khối lượng hàng hoá lớn để xuất khẩu thu nguồn ngoại tệ cho đất nước Nông sản dưới dạng thô hoặc qua chế biến là bộ phận hàng hoá xuất khẩu chủ yếu của hầu hết các nước đang phát triển ở thời kỳ đầu. Theo quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước, tỷ lệ nông sản xuất khẩu nhất là xuất khẩu thô có xu hướng giảm xuống nhưng thường vẫn tăng lên về giá trị tuyệt đối. Vì vậy, trong giai đoạn đầu của sự phát triển, ở nhiều nước nông nghiệp trở thành ngành xuất khẩu chủ yếu tạo ra tích luỹ để tái sản xuất và phát triển nền kinh tế quốc dân. Nguyễn Mỹ Linh Lớp: Kinh tế đầu tư 49C 8 [...]... quả đầu tư trong nông nghiệp Muốn tính hiệu quả đầu tư chính xác ta nên kết hợp chúng với nhau Nguyễn Mỹ Linh Lớp: Kinh tế đầu tư 49C Chuyên đề tốt nghiệp 22 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2006- 2010 2.1 Vai trò của ngành nông nghiệp đối với sự phát triển kinh tế tỉnh Ninh Bình 2.1.1 Những tiềm năng về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội cho hoạt động đầu tư. .. lợi), đầu tư cho các chương trình dự án trọng điểm nông nghiệp, khuyến nông và đầu tư cho nghiên cứu khoa học ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp tỉnh Bảng 4 : Vốn đầu tư cho phát triển hệ thống thủy lợi tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006- 2010 CHỈ TIÊU Tổng VĐT cho nông nghiệp Nguyễn Mỹ Linh 2006 953,5 2007 1103,1 2008 895,3 Đơn vị: tỷ đồng 2009 2010 989,6 1035,5 Lớp: Kinh tế đầu tư 49C 32 Chuyên đề tốt nghiệp. .. ngành nông nghiệp vẫn tăng lên Diện tích đất trong nông nghiệp lớn, dân số trong nông nghiệp đông nên phát triển nông nghiệp là vấn đề có tỉnh chiến lược của Ninh Bình Để đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nên tình hình đầu tư phát triển nông nghiệp trong thời gian qua có sự gia tăng đáng kể,đóng góp vào tăng trưởng, phát triển của ngành Để đánh giá đúng hơn tình hình đầu tư vào nông. .. cho phát triển nông nghiệp Trên thực tế đã khẳng định đàu tư phát triển nông nghiệp có vai trò hết sức quan trọng để cái thiện tình hình phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Bình Chúng ta cần phải nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của hoạt động đầu tư phát triển nông nghiệp, xem xét, phân tích kỹ lưỡng thực trạng hoạt động huy động vốn cũng như cơ cấu sử dụng vốn đầu tư phát triển nông nghiệp trong giai. .. trọng đối với phát triển nông nghiệp của tỉnh Hình thức tài chính này chủ yếu thông qua hệ thống ngân hàng đặc biệt là ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bảng 6 : Vốn tín dụng đầu tư phát triển nông nghiệp Ninh Bình giai đoạn 2006- 2010 Đơn vị: Tỷ đồng CHỈ TIÊU VĐT trong nước cho phát triển nông nghiệp Vốn tín dụng đầu tư Tỷ trọng (%) Tốc độ tăng liên hoàn 2006 2007 2008 2009 2010 948,2 1097,1... giai đoạn gần đây, những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại để từ đó đưa ra những đánh giá và giải pháp đúng đắn, kịp thời 2.2 Tình hình đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006- 2010 2.2.1 Quy mô vốn đầu tư Trong giai đoạn này cả nước nói chung cũng như tỉnh Ninh Bình nói riêng đang vừa chuyển mạnh sang đầu tư phát triển công nghiệp dịch vụ vừa phải tạo đà phát triển để thực. .. biến nông sản Nguồn vốn này chiểm tỷ trọng chưa cao trong tổng số vốn đầu tư phát triển nông nghiệp nhưng đây được coi là nguồn vốn khá quan trọng đối với phát triển nông nghiệp 1.3.3 Vốn đầu tư phát triển từ dân cư và dân doanh Cùng với vốn đầu tư của ngân sách nhà nước, vốn đầu tư của các hộ nông dân cũng góp phần rất quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn Nguồn vốn này được đầu tư để phát. .. công nghiệp chế biến Nguyễn Mỹ Linh Lớp: Kinh tế đầu tư 49C Chuyên đề tốt nghiệp 16 Nguồn vốn này đã góp phần hỗ trợ cho phát triển sản xuất nông nghiệp, giải quyết phần nào nhu cầu về vốn cho quá trình phát triển kinh tế của đất nước 1.4 Những nhân tố ảnh hưởng tới đầu tư phát triển nông nghiệp 1.4.1 Tiềm năng và nguồn lực cho phát triển nông nghiệp 1.4.1.1 Đất đai Đầu tiên, khi đầu tư vào lĩnh vực nông. .. nông nghiệp ta xem xét vốn đầu tư nông nghiệp trong tư ng quan với cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội qua bảng sau: Bảng 2: Vốn đầu tư phát triển toàn ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006- 2010 Đơn vị: tỷ đồng NĂM ĐƠ N 2006 2007 2008 2009 2010 2800,0 3000,0 3300,0 3550,0 3800,0 953,5 1103,1 895,3 989,6 1035,5 34,05 36,77 27,13 27,87 27,25 15,69 - 18,83 10.53 4,64 VỊ Tổng vốn đầu tư phát. .. sử dụng vào sản xuất nông nghiệp Để phát Nguyễn Mỹ Linh Lớp: Kinh tế đầu tư 49C Chuyên đề tốt nghiệp 13 triển một nền nông nghiệp bền vững, nhằm bảo đảm an toàn lương thực quốc gia, tăng nông sản xuất khẩu và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, đa dạng hoá nông nghiệp thì vấn đề đầu tiên, mang tính chất quyết định là vốn 1.3.1 Ngân sách nhà nước Vấn đề đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn luôn được . phát triển nông nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 200 6-2 010” Đề tài này tập trung nghiên cứu quá trình đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Ninh Bình và các kết quả đạt được của quá trình đầu tư. . vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp tỉnh. Đề tài được chia làm 3 phần: Phần I: Cơ sở lý luận chung về đầu tư phát triển ngành nông nghiệp. Phần II: Thực trạng đầu tư phát triển ngành nông nghiệp. rộng nhất bao gồm nông - lâm- ngư nghiệp, phát triển nông nghiệp cũng có nghĩa là phát triển nông - lâm - ngư nghiệp. Ngoài ra phát triển nông nghiệp còn gắn liền với phát triển nông thôn và nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006 đến 2010, Thực trạng đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006 đến 2010, Thực trạng đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006 đến 2010

Từ khóa liên quan