0

skkn xây dựng hệ thống ngữ liệu rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh trung học phổ thông

21 1,206 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2015, 11:10

1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI Đơn vị Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh Mã số: (Do HĐKH Sở GD&ĐT ghi) SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: XÂY DỰNG HỆ THỐNG NGỮ LIỆU RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Người thực hiện: Ngô Đình Vân Nhi Lĩnh vực nghiên cứu: - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học bộ môn: Ngữ văn  - Lĩnh vực khác:  Có đính kèm: Các sản phẩm không thể hiện trong bản in SKKN  Mô hình  Phần mềm  Phim ảnh  Hiện vật khác BM 01-Bia SKKN SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 1. Họ và tên: Ngô Đình Vân Nhi 2. Ngày tháng năm sinh: 03/04/1982 3. Nam, nữ: Nữ 4. Địa chỉ: 34/13 Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai 5. Điện thoại: 0128.408.1111 6. Fax: E-mail:ngodinhvannhi@yahoo.com 7. Chức vụ: giáo viên 8. Đơn vị công tác: Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: thạc sĩ - Năm nhận bằng: 2008 - Chuyên ngành đào tạo: Văn học Việt Nam III.KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Dạy Ngữ Văn Số năm có kinh nghiệm: 10 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây: 1. Giáo dục thẩm mĩ cho học sinh thông qua dạy - học Văn (2008) 2. Giáo viên là chiếc cầu nối đa chiều (2010) 3. Giúp học sinh làm bài văn hay (2012) 2 BM02-LLKHSKKN SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI Đơn vị Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa., ngày 29 tháng 04 năm 2014 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2013-2014 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng hệ thống ngữ liệu rèn luyện kĩ năng đọc – hiểu văn bản cho học sinh trung học phổ thông Họ và tên tác giả: Ngô Đình Vân Nhi Chức vụ: Giáo viên Đơn vị: . Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh Lĩnh vực: (Đánh dấu X vào các ô tương ứng, ghi rõ tên bộ môn hoặc lĩnh vực khác) - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học bộ môn: Ngữ văn  - Phương pháp giáo dục  - Lĩnh vực khác:  Sáng kiến kinh nghiệm đã được triển khai áp dụng: Tại đơn vị  Trong Ngành  1. Tính mới (Đánh dấu X vào 1 trong 2 ô dưới đây) - Có giải pháp hoàn toàn mới  - Có giải pháp cải tiến, đổi mới từ giải pháp đã có  2. Hiệu quả (Đánh dấu X vào 1 trong 4 ô dưới đây) - Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao  - Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao  - Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả cao  - Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả  3. Khả năng áp dụng (Đánh dấu X vào 1 trong 3 ô mỗi dòng dưới đây) - Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách: Tốt  Khá  Đạt  - Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ thực hiện và dễ đi vào cuộc sống: Tốt  Khá  Đạt  - Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu quả trong phạm vi rộng: Tốt  Khá  Đạt  XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 3 BM04-NXĐGSKKN XÂY DỰNG HỆ THỐNG NGỮ LIỆU RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHẦN 1: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. Thực hiện nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết 29/NQ-TW, ngày 6/3/2014, Bộ GD&ĐT đã ban hành kế hoạch số 103/KH- BGDĐT về việc tổ chức hội thảo “Đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập môn Ngữ văn trong trường phổ thông”. Hội thảo nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận và xây dựng kế hoạch triển khai việc đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực người học với cách thức xây dựng đề thi/kiểm tra và đáp án theo hướng mở; tích hợp kiến thức liên môn; giải quyết vấn đề thực tiễn. Trong hội nghị đó, đáng quan tâm là lời phát biểu của các chuyên gia giáo dục đầu ngành về mục đích thực sự trong tiến trình dạy học văn ở trường trung học. Xin dẫn ra đây lời kết luận của Giáo sư Trần Đình Sử “khởi điểm của môn Ngữ văn là dạy học sinh đọc hiểu trực tiếp văn bản văn học của nhà văn… Nếu học sinh không trực tiếp đọc các văn bản ấy, không hiểu được văn bản, thì coi như mọi yêu cầu, mục tiêu cao đẹp của môn Văn đều chỉ là nói suông, khó với tới, đừng nói gì tới tình yêu văn học”. Có thể nói, rèn luyện năng lực, kĩ năng đọc – hiểu văn bản cho học sinh là một trong những yêu cầu quan trọng, khoa học và đúng đắn để các em tiếp cận môn Ngữ văn, đánh thức tình yêu đối với môn Văn và có khả năng vận dụng sáng tạo kiến thức đã học trong nhà trường vào cuộc sống. 2. Thời gian qua, do mục đích, động cơ học tập chính của học sinh là học để vượt qua các kì thi, chương trình đọc - hiểu môn Ngữ văn THPT vẫn “nặng” về trang bị kiến thức hơn là yêu cầu rèn kĩ năng, năng lực nhất là tư duy sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu, năng lực thực hành và giải quyết vấn đề cuộc sống. Trong “Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng” môn Ngữ văn lớp 10, 11, 12, ở phần "Hướng dẫn thực hiện", đối với các văn bản nghệ thuật, văn bản nhật dụng có hai phần: 1- Tìm hiểu chung: (Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm. Đối với tìm hiểu tác phẩm, có thể chia ra các yêu cầu nhỏ: hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ, thể loại, vị trí đoạn trích, bố cục….) 2- Đọc – hiểu văn bản: Ở phần Đọc – hiểu văn bản, “Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng” hướng vào các yêu cầu cần đạt sau: - Nội dung; - Nghệ thuật; - Ý nghĩa văn bản; 4 Tất nhiên, “Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng” chỉ là định hướng để giáo viên giảng dạy. Nhưng các đề thi và đáp án môn Ngữ văn thời gian qua thường chú trọng các yêu cầu về nội dung, nghệ thuật của văn bản nên để đáp ứng các yêu cầu của đề thi, giáo viên cũng tập trung cung cấp kiến thức cho học sinh. Tóm lại năng lực “hiểu văn bản” của học sinh thường phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức của giáo viên giảng dạy. Hầu hết giáo viên tập trung hướng đến cung cấp kiến thức cho các em học sinh. Do đó, năng lực đọc – hiểu văn bản của các em chưa được phát huy tối đa. 3. Bộ giáo dục và đào tạo đã quyết định trong kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014, cần đổi mới cách ra đề theo hướng đánh giá năng lực Ngữ văn của người học và yêu cầu cao dần qua các năm theo hướng sau: Đề thi gồm 2 phần: Phần 1 (5 điểm): Kiểm tra đánh giá (KTĐG) kĩ năng đọc của HS (theo hình thức của PISA); Phần 2 (5 điểm): KTĐG kĩ năng viết (làm văn) của HS (theo hướng mở, tích hợp). 4. Là một giáo viên dạy văn, người viết đồng tình với cách đổi mới của Bộ Giáo dục. Và người viết nhận thấy rằng: để đáp ứng yêu cầu của việc đổi mới ấy, giáo viên dạy Văn cần thay đổi phương pháp dạy học văn. Dạy học văn không còn là việc truyền giảng kiến thức, cho học sinh cách hiểu của giáo viên mà là dạy học sinh phương pháp tìm ra kiến thức ấy. Mục tiêu của dạy học văn trong thời gian tới sẽ chú trọng nhiều hơn đến năng lực đọc hiểu văn bản của học sinh. Để giúp cho quá trình rèn luyện năng lực đọc hiểu của học sinh, giáo viên cần chuẩn bị một hệ thống ngữ liệu gần gũi nhưng mới mẻ. Những ngữ liệu này giúp học sinh làm quen với quy trình đổi mới kiểm tra đánh giá Ngữ văn trong kì thi tốt nghiệp và đại học. Người viết xin trình bày quy trình xây dựng ngữ liệu rèn luyện năng lực đọc hiểu cho học sinh phổ thông 5 PHẦN 2: NỘI DUNG I/ Cách thức tìm kiếm, lựa chọn ngữ liệu 1. Hướng dẫn của Bộ Giáo dục Bộ Giáo dục đã đưa ra các phương án đổi mới đề thi kiểm tra Ngữ văn, người viết đã căn cứ vào các hướng dẫn sau: Phương án 1: Đưa ra một số văn bản ngắn (gồm cả văn bản hoàn chỉnh và đoạn văn), lấy từ những nguồn khác nhau, ngoài chương trình SGK (như sách báo, Internet ); nội dung bàn về một vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, y học, khoa học ; thuộc hai dạng: văn bản văn học và văn bản thông tin; được viết theo các phong cách ngôn ngữ mà học sinh THPT đã học, tập trung vào các phong cách ngôn ngữ nghệ thuật/văn học, khoa học, báo chí, hành chính. Các văn bản phù hợp với trình độ nhận thức của HS; khuyến khích các văn bản có hình thức trình bày đa dạng (gồm cả chữ viết, hình ảnh ). Phương án 2: Đưa ra một văn bản văn học (thơ hoặc văn xuôi, có thể là văn bản hoàn chỉnh hoặc một đoạn trích) không có trong chương trình SGK nhưng cùng chủ đề hoặc đề tài và thể loại với các văn bản đã học. Mục đích của phương án này là kiểm tra đánh giá kĩ năng đọc văn bản văn học – loại văn bản mà học sinh được học nhiều nhất trong chương trình, SGK hiện nay. Kết luận: Tóm lại, để xây dựng hệ thống ngữ liệu rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh phổ thông, giáo viên phải mở rộng nguồn tư liệu ngoài sách giáo khoa, theo hướng dẫn của bộ giáo dục đào tạo. 2. Một số lưu ý khi tìm kiếm, lựa chọn ngữ liệu Dù theo phương án nào, chúng ta dễ thấy rằng ngữ liệu học sinh tiếp cận trong các kì thi phải là ngữ liệu mới. Thế nào là ngữ liệu mới? Đó là ngữ liệu học sinh chưa được giáo viên hướng dẫn tiếp cận trong chương trình ngữ văn tại lớp. Đó là ngữ liệu chưa xuất hiện trong bất cứ cuộc thi ngữ văn nào trước đó. Nói ngắn gọn, nó nằm ngoài sách giáo khoa. Ngữ liệu mới nhưng không thể đánh đố học sinh, vì vậy, tính mới mẻ đi liền với tính gần gũi. Thế nào là ngữ liệu gần gũi? Đó là ngữ liệu nằm trong tầm tiếp nhận của học sinh trung học; Đó là ngữ liệu của một tác giả/ một đề tài/ một thể loại mà học sinh đã từng học trong chương trình sách giáo khoa. Đó là ngữ liệu viết về một đề tài quen thuộc, có tính thời sự mà học sinh quan tâm. 3. Kênh tìm kiếm ngữ liệu 6 Người viết xin cung cấp một vài gợi ý như sau: - Văn học dân gian là kho tàng đẹp đẽ, phong phú. Giáo viên có thể lựa chọn một số bài ca dao thuộc vào ba mảng chủ đề mà học sinh đã từng tiếp cận trong sách giáo khoa ngữ văn 10: tiếng hát than thân, tiếng hát tình nghĩa, tiếng cười hài hước, châm biếm. Xin ví dụ cụ thể như bài ca dao Mười thương Một thương tóc bỏ đuôi gà Hai thương ăn nói mặn mà có duyên Ba thương má lúm đồng tiền Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua Năm thương cổ yếm đeo bùa Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng Bảy thương nết ở khôn ngoan Tám thương ăn nói lại càng thêm xinh Chín thương cô ở một mình Mười thương con mắt hữu tình với ai. - Tác phẩm hay, nổi tiếng của các tác giả quen thuộc trong phong trào thơ Mới (1930-1945): Ví dụ nhà thơ Xuân Diệu, giáo viên có thể chọn ngữ liệu là bài thơ Giục giã. Thứ nhất, học sinh đã quen với phong cách thơ Xuân Diệu. Thứ hai, bài Giục giã có nội dung tư tưởng gần gũi với quan niệm thời gian mà Xuân Diệu đã thể hiện trong thi phẩm Vội vàng (Sách giáo khoa Ngữ văn 11). Hoặc chúng ta có thể chọn một đoạn trích trong tác phẩm Tỏa nhị kiều của Xuân Diệu. Về chủ đề, Tỏa nhị kiều gần gũi với Hai đứa trẻ của Thạch Lam. - Đoạn trích văn xuôi bàn về một đề tài gần gũi với học sinh, ví dụ đoạn trích trong Hoa học trò của Xuân Diệu: Phượng không thơm, phượng chưa hẳn đã là đẹp, nhưng phượng đỏ và phượng nhiều, phượng có một linh hồn sắc sảo mênh mang. Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cái xã hội thắm tươi; người ta quên đóa hoa, chỉ ngó đến cây, đến hàng, đến những tàn lớn xòe ra, trên dậu khít nhau bằng muôn ngàn con bướm thắm. Màu hoa phượng chói lói, sinh sống như sắc máu người. Ấy là lời kêu kỳ bí của mùa hè; trong nắng chói chang, mùa hè thét lên những tiếng lửa. Nhưng hoa càng đỏ, lá lại càng xanh. Vừa buồn mà lại vừa vui, mới thực là nỗi niềm bông phượng. Một làn gió hẩy tới; từng đợt sóng rào rào trên biển hoa Người ta hay trồng phượng ngoài thành và trong thành; và người ta hay trồng phượng trong các sân trường. Vì sao? Nhưng dù trồng ở đâu, cũng chỉ có bọn học 7 sinh yêu và hiểu hoa phượng nhất. Hoa phượng là hoa học trò. Còn ai quen với phượng cho bằng bọn cắp sách đến trường một ngày hai buổi! Còn ai có linh hồn tươi thắm để quan hoài cùng với phượng thắm tươi? Mùa xuân, phượng ra lá. Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại, còn e; dần dần xòe ra cho gió đưa đẩy. Lòng học trò phơi phới làm sao! Cậu chăm lo học hành, rồi lâu cũng vô tâm quên màu lá phượng. Một hôm, bỗng đâu trên những cành cây báo ra một tin thắm: mùa hoa phượng bắt đầu! Đến giờ chơi, học trò ngạc nhiên nhìn trông: hoa nở lúc nào mà bất ngờ dữ vậy! Bình minh cùa hoa phượng là một màu đỏ còn non, nếu có mưa, lại càng tươi dịu. Ngày xuân dần đến, số hoa tăng, màu cũng đậm dần. Rồi hòa nhịp với mặt trời chói lói, màu phượng mạnh mẽ kêu vang; hè đến rồi ! Khắp thành phố bỗng rực lên, như đến tết nhà nhà đều dán câu đối đỏ. Sớm mai thức dậy, cậu học trò vào hẳn trong mùa phượng; thôi, nghĩ hè sắp đến đây! - Một tác phẩm ngắn, hay, có ý nghĩa với cuộc sống của học sinh. Người viết xin đơn cử một vài ngữ liệu hay. Tôi hỏi đất: Đất sống với đất như thế nào? - Chúng tôi tôn cao nhau Tôi hỏi nước: Nước sống với nước như thế nào? - Chúng tôi làm đầy nhau Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với cỏ như thế nào? - Chúng tôi đan vào nhau Làm nên những chân trời Tôi hỏi người: - Người sống với người như thế nào? Tôi hỏi người: - Người sống với người như thế nào? Tôi hỏi người: - Người sống với người như thế nào? (Hỏi – Hữu Thỉnh) Một quán hàng nho nhỏ “Mời vào đây Ai mua gì cũng có” Tôi là khách đầu tiên Từ bên trong 8 Phù thủy ló ra nhìn “Anh muốn gì?” “Tôi muốn mua tình yêu Mua hạnh phúc, bình yên, tình bạn” “Hàng chúng tôi chỉ bán cây non Còn quả chín anh phải trồng Không bán” (Quán hàng phù thủy – K.Badjadjo Pradip - Ấn Độ) II/ Cách thức xây dựng hệ thống câu hỏi rèn luyện năng lực đọc hiểu văn bản. Lựa chọn, tìm kiếm ngữ liệu là điều kiện cần, nhưng xây dựng hệ thống câu hỏi dựa trên ngữ liệu đó mới là điều kiện đủ cho mục đích rèn luyện năng lực đọc hiểu của học sinh. 1. Dựa vào hướng dẫn của Bộ giáo dục Hạn chế các câu hỏi nhận biết, tăng cường các câu hỏi thông hiểu và vận dụng. Yêu cầu học sinh tìm kiếm thông tin từ văn bản; tích hợp và suy luận thông tin đã đọc; phản ánh và đánh giá, tìm hiểu văn bản và liên hệ với kinh nghiệm bản thân. Theo tinh thần công văn số 1656/BGDĐT-KTKĐCLGD, Bộ giáo dục đã có những hướng dẫn cụ thể về cách thức ôn tập như sau: Để làm tốt phần đọc hiểu, giáo viên cần giúp học sinh nắm được thế nào là một văn bản; các yêu cầu và hình thức kiểm tra cụ thể về đọc hiểu; lựa chọn những văn bản phù hợp với trình độ nhận thức và năng lực của học sinh để làm ngữ liệu hướng dẫn đọc hiểu; xây dựng các loại câu hỏi và hướng dẫn chấm một cách phù hợp với mục đích và đối tượng học sinh. Sau đây là một dạng đề gợi ý của Bộ Giáo dục: ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT (Thời gian làm bài: 120 phút) Phần I – Đọc hiểu (5 điểm) Đọc bài thơ sau: Mẹ và quả Nguyễn Khoa Điềm Những mùa quả mẹ tôi hái được Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng Những mùa quả lặn rồi lại mọc Như mặt trời, khi như mặt trăng Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên Còn những bí và bầu thì lớn xuống Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn 9 Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi. Và chúng tôi, một thứ quả trên đời Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi Mình vẫn còn một thứ quả non xanh. (Trích từ Mẹ của nhà thơ, NXB Phụ nữ, 2008) Câu 2: Nêu chủ đề của bài thơ? Câu 3: Trong nhan đề và bài thơ, chữ “quả” xuất hiện nhiều lần. Chữ “quả” ở dòng nào mang ý nghĩa tả thực? Chữ “quả” ở dòng nào mang ý nghĩa biểu tượng? Câu 4: Nghĩa của “trông” ở dòng thơ Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng là gì? Câu 5: Trong hai dòng thơ Những mùa quả lặn rồi lại mọc - Như mặt trời, khi như mặt trăng, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ so sánh. Hãy nêu tác dụng của biện pháp so sánh đó. Câu 6: Ở khổ thơ thứ nhất, hình ảnh người mẹ hiện lên như thế nào? Cảm xúc của nhà thơ dành cho mẹ là gì? Câu 7: Đặc sắc nghệ thuật của hai dòng thơ: Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên - Còn những bí và bầu thì lớn xuống là gì? A. Sử dụng từ trái nghĩa. B. Sử dụng hình ảnh nhân hóa. C. Sử dụng thủ pháp miêu tả. D. Sử dụng phép tương phản, đối lập. Câu 8: Biện pháp tu từ nào được tác giả sử dụng trong hai dòng thơ Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn - Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi? Ghi lại cảm xúc của em khi đọc hai dòng thơ này. Câu 9: Ở khổ thơ thứ hai, hình ảnh người mẹ hiện lên như thế nào? Hãy ghi lại cảm xúc của nhà thơ mà em cảm nhận được? Câu 10: Phần in đậm trong dòng thơ: Và chúng tôi, một thứ quả trên đời được gọi là: A. Phụ chú. B. Khởi ngữ. C. Tình thái. D. Gọi đáp. Câu 11: Chữ “hái” trong dòng thơ Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái có nghĩa là gì? Câu 12: Chữ “mỏi” trong dòng thơ Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi có nghĩa là gì? Câu 13: Những biện pháp tu từ nào được sử dụng trong hai dòng thơ cuối bài? Tác dụng của những biện pháp đó là gì? Câu 14: Ở khổ thơ thứ ba, hình ảnh người mẹ hiện lên như thế nào? Hình dung và ghi lại tâm trạng của nhà thơ trong hai dòng thơ cuối bài. Câu 15: Suy nghĩ, cảm xúc nào của nhà thơ để lại ấn tượng sâu đậm nhất với em? Câu 16: Đọc xong bài thơ, em nghĩ đến câu tục ngữ hay ca dao nào? Hãy ghi lại câu tục ngữ hay ca dao đó. 10 [...]... giá năng lực đọc – hiểu văn bản 2.1.Yêu cầu đọc – hiểu văn bản trong PISA Kỳ thi PISA yêu cầu học sinh phải có những năng lực tổng hợp Ngoài phần thi ở lĩnh vực Toán học, học sinh phải trải qua phần đọc hiểu với những kỹ năng, hiểu biết về các văn bản hành chính, văn học nghệ thuật, văn bản khoa học, toán học Lĩnh vực đọc - hiểu của PISA yêu cầu học sinh đọc và trả lời các câu hỏi về các loại văn bản. .. kĩ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh trung học Từ những hướng dẫn, người viết rút ra một số lưu ý trong xây dựng hệ thống câu hỏi rèn luyện năng lực đọc hiểu ngữ văn cho học sinh trung học như sau: - Tránh câu hỏi tái hiện kiến thức - Câu hỏi tập trung phát huy năng lực tư duy - Tránh câu hỏi vượt tầm nhận thức của học sinh - Không hỏi đánh đố - Câu hỏi liên hệ cuộc sống Giáo viên có thể tập trung vào... phục PISA thực sự chú trọng tới việc phát triển năng lực, kĩ năng cho học sinh hơn là mục tiêu thưởng thức văn chương nghệ thuật Do đó, đề thi PISA đánh giá được năng lực đọc – hiểu văn bản của học sinh 2.2 Vận dụng PISA trong việc đánh giá năng lực đọc – hiểu văn bản của học sinh THPT ở môn Ngữ văn PISA đánh giá cao năng lực đọc – hiểu. Vì năng lực đọc - hiểu có ý nghĩa thiết thực và tầm quan trọng lớn... giá năng lực đọc – hiểu văn bản của học sinh để góp phần cải tiến chất lượng giáo dục phổ thông, chú trọng đến khả năng tư duy, lập luận của học sinh, giúp các em gắn kiến thức học tập trong nhà trường vào giải quyết các vấn đề ngoài cuộc sống Đối với môn Ngữ văn THPT, việc vận dụng PISA trong việc đánh giá năng lực đọc – hiểu văn bản (chủ yếu là văn bản nghệ thuật và văn bản nhật dụng) của học sinh. .. của học sinh Trước đây, chúng ta chỉ chú trọng kiến thức trong văn bản nhưng học tập PISA, sẽ chú trọng đánh giá cách tư duy của học sinh, kỹ năng giải quyết các vấn đề đặt ra, cho phép học sinh được thể hiện, bày tỏ các quan điểm cá nhân, tránh đánh giá theo lối mòn, đơn chiều, phát huy được năng lực sáng tạo, cảm thụ văn bản của bản thân 3 Một số lưu ý khi xây dựng hệ thống câu hỏi rèn luyện kĩ năng. .. năng đọc hiểu văn bản cho học sinh Người viết Ngô Đình Vân Nhi 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Bộ giáo dục hướng dẫn ôn thi Ngữ văn theo dạng mới – vnexpress.net, ngày 15/04/2014 2 Công văn 1933/BGD ĐT-GDTrh về việc hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2014 đối với môn Ngữ văn 3 Đổi mới cách hỏi trong môn văn tốt nghiệp THPT 2014 – danviet.com, ngày 16/04/2014 4 Tìm hiểu về chương trình Pisa – Ths Nguyễn Từ Sinh, ... lượng học tập môn Ngữ văn theo yêu cầu phát triển năng lực học sinh là cần thiết Tuy nhiên, người viết cho rằng việc đổi mới ấy cần tiến hành theo một lộ trình thời gian Bản thân giáo viên cũng cần có sự chuẩn bị chu đáo cho một hình thức dạy học phù hợp với yêu cầu mới Sáng kiến kinh nghiệm này là một vài gợi ý thiết thực để mỗi giáo viên dạy Văn có thể áp dụng linh hoạt trong quá trình rèn luyện kĩ năng. .. hiểu của PISA yêu cầu học sinh đọc và trả lời các câu hỏi về các loại văn bản (bao gồm cả văn bản nhật dụng, văn bản hành chính, văn bản toán học, văn bản khoa học, ) Ngoài những câu hỏi về nội dung, thông tin … trong văn bản, đề thi PISA còn có những câu hỏi mở, đưa ra những tình huống trong cuộc sống để học sinh thể hiện quan điểm cá nhân, yêu cầu các em phải suy ngẫm, đưa ra quan điểm, nhận xét,... và văn bản nhật dụng) của học sinh là yêu cầu hợp lý, khoa học, đúng đắn để đáp ứng các yêu cầu của môn học, đồng thời gợi tình cảm tích cực của học sinh đối với môn Văn, giúp các em nhanh chóng hòa nhập với giáo dục quốc tế Để giúp các em học sinh THPT phát huy được năng lực đọc – hiểu văn bản, các thầy giáo cô giáo đang giảng dạy môn Ngữ văn cần tìm được phương pháp giảng dạy phù hợp và hiệu quả... chính là nơi dựa cho người chiến sĩ kia đi qua những thử thách 1 Chủ đề của văn bản? Đặt nhan đề cho văn bản trên 2 Văn bản thuộc thể loại nào? Kết cấu của văn bản 3 Tìm từ láy xuất hiện trong văn bản 4 Em hiểu thế nào về hình ảnh đôi mắt của anh chiến sĩ: đôi mắt đã nhiều lần nhìn vào cái chết 5 Nơi dựa của em là đâu? 5 Văn bản của Trang Thế Hy Gió nói với những chiếc lá úa: “Trong vòng tuần hoàn bất . giá kĩ năng đọc văn bản văn học – loại văn bản mà học sinh được học nhiều nhất trong chương trình, SGK hiện nay. Kết luận: Tóm lại, để xây dựng hệ thống ngữ liệu rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn. VỊ 3 BM04-NXĐGSKKN XÂY DỰNG HỆ THỐNG NGỮ LIỆU RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHẦN 1: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. Thực hiện nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông theo. KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2013-2014 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng hệ thống ngữ liệu rèn luyện kĩ năng đọc – hiểu văn bản cho học sinh trung học phổ thông Họ và tên tác
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn xây dựng hệ thống ngữ liệu rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh trung học phổ thông, skkn xây dựng hệ thống ngữ liệu rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh trung học phổ thông,

Từ khóa liên quan