Quản lý cửa hàng bán máy tính Phương Anh

23 451 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2015, 06:38

-1- TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÀI TẬP LỚN LẬP TRÌNH SQL CLIENT (MS ACCESS) ĐỀ TÀI QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN MÁY TÍNH PHƢƠNG ANH GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN: ĐỖ NGỌC SƠN NHÓM SINH VIÊN: NHÓM 10 Trương Văn Định Lê Thị Hương Hoàng Quốc Hưng LỚP: HTTT – K6 Hà Nội 28/08/2013 -2- LỜI NÓI ĐẦU Bước vào thế kỷ 21, mọi thứ đều được công nghiệp hóa, đều được phát triển vượt bậc. Nằm trong sự phát triển đó là sự phát triển của ngành Công Nghệ Thông Tin trong những năm gần đây đã đem lại những thành tựu to lớn trong việc phát triển các ngành khác. Những chương trình tin học ngày càng được ứng dụng nhiều, rất nhiều công việc thủ công trước đây đã được thay thế và xử lý bằng các phần mềm chuyên dụng đã giảm đáng kể công sức và thời gian nhưng đem lại sự chính xác rất cao. Ngày nay, khi cuộc sống yêu cầu mỗi người đều phải tiếp cận những công nghệ tiên tiến hay những vật dụng đi kèm với tin học là rất nhiều. Tin học đã trở nên rất cần thiết với mỗi người dân hiện nay. Với sự phát triển ngày càng rộng, yêu cầu điện toán các quy trình nghiệp vụ trong cửa hàng là điều tất yếu. Nhằm đơn giản hóa quá trình các nghiệp vụ cũng như làm cho khả năng phục vụ khách hàng trở nên nhanh chóng và hiệu quả. Chính vì vậy, tin học hóa việc quản lý và bán hàng là điều tất yếu, cũng là thách thức cho các lập trình viên cần nghiên cứu, phân tích thiết kế các phần mềm có tính ứng dụng rộng rãi trong việc quản lý bán hàng. Việc sản sinh ra các phần mềm giúp ích cho công việc quản lý bán hàng và phát triển nó giúp cho các công việc bán hàng được đơn giản và tiết kiệm sức lao động của con người. Với những tiêu chí trên e xin đưa ra Bài Tập Lớn với Đề Tài “Quản Lý Cửa Hàng Bán Máy Tính”. Bài Tập Lớn được viết trên ngôn ngữ C# và sử dụng Cơ sở dữ liệu SQL. -3- Mục lục PHẦN I: KHẢO SÁT ĐỀ TÀI 4 1. Khảo sát 4 2. Bài toán: 5 a) Hoạt động bán hàng tại cửa hàng : 5 b) Quản lý nhân viên của cửa hàng: 5 c) Bảng chú giải 6 Phần II: Phân tích hệ thống 8 1. Phân tích chức năng: 8 a) Mô hình phân rã chức năng: 8 b) Giải thích từng chức năng: 8 2. Từ điển hệ thống: 10 3. Đặc tả các phương thức: 12 4. Giao diện hệ thống: 15 -4- PHẦN I: KHẢO SÁT ĐỀ TÀI 1. Khảo sát - Cửa hàng máy tính kinh doanh tổng hợp các loại máy tính có cơ cấu chủng loại hàng hóa phong phú, đa dạng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh, trang thiết bị kỹ thuật và trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh, có các phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện nhằm thỏa mãn nhu cầu mua sắm hàng hóa của khách hàng. - Các hoạt động chính của cửa hàng bao gồm nhập hàng vào kho, xuất hàng từ kho, quản lý quầy bán hàng, báo cáo số lượng và doanh thu bán hàng, báo cáo hàng tồn kho trong tháng Sơ đồ tổ chức của cửa hàng: - Bộ phận văn phòng: Gồm 1 giám đốc và 2 phó giám đốc có nhiệm vụ điều phối toàn bộ hoạt động của cửa hàng. Nắm được và xây dựng kế hoạch điều phối chương trình, kế hoạch chung của cửa hàng. Nắm được tình hình mua bán, doanh thu của cửa hàng. Việc báo cáo được thực hiện hàng tháng, hàng quý hoặc cũng có thể đột xuất. - Bộ phận quản lý: Nhiệm vụ là phải xác định mục tiêu, quyết định những công việc cần làm trong tương lai và lên kế hoạch hoạt động. Phân tích công việc, tuyển mộ và phân công từng cá nhân cho từng công việc thích hợp. Kiểm tra chất lượng hàng hóa, nắm được tình trạng hàng hóa của cửa hàng, đảm bảo hàng hóa luôn trong tình trạng tốt nhất khi đến tay khách hàng. Khi phát hiện hàng hư hỏng phải -5- kịp thời thông báo ngay cho bộ phận văn phòng để có biện pháp giải quyết và điều phối hàng. - Bộ phận thu ngân: Thực hiện việc bán hàng và lập hóa đơn cho khách hàng, đồng thời ghi lại số hàng hóa bán được của mỗi loại để báo cáo cho bộ phận quản lý sau mỗi ca. - Bộ phận tin học: Thực hiện việc nhập dữ liệu và viết các bản báo cáo cần thiết phục vụ cho bộ phận văn phòng - Bộ phận bảo vệ: Kiểm soát, bảo vệ an ninh của cửa hàng. 2. Bài toán: a) Hoạt động bán hàng tại cửa hàng : Khi có yêu cầu xuất một loại sản phẩm nào đó từ khách hàng, bộ phận quản lý xuất sẽ kiểm tra số lượng sản phẩm được yêu cầu. Nếu lượng sản phẩm đủ đáp ứng thì bộ phận này sẽ lập một phiếu xuất để xuất hàng cho khách hàng. Trong phiếu xuất ghi rõ tên khách hàng, địa chỉ khách hàng, ngày xuất, các thông tin về sản phẩm được xuất như tên sản phẩm, đơn giá, số lượng xuất. Nếu số lượng sản phẩm không còn đủ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng thì thông báo từ chối xuất. Các sản phẩm được chuyển từ nhà cung cấp tới bộ phận nhập kho. Bộ phận này kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi nhập kho. Nếu chất lượng đảm bảo bộ phận này lập một phiếu nhập trên phiếu ghi rõ tên nhà cung cấp, địa chỉ nhà cung cấp, thông tin về các sản phẩm được nhập. Phiếu nhập được sao làm hai bản, một bản được giao cho nhà cung cấp, một bản được lưu khi nhập sản phẩm vào kho. Ngoài ra, hệ thống phải lưu trữ thông tin vế các nhà cung cấp bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, những sản phẩm đã cung cấp… Thông tin về sản phẩm gồm có tên sản phẩm, đơn giá bán… Trong thông tin lưu trữ về khách hàng gồm tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại. b) Quản lý nhân viên của cửa hàng: Khi có 1 nhân viên mới làm sẽ được cấp 1 tài khoản đăng nhập trong hệ thống với tên đăng nhập là tên nhân viên viết liền không dấu, mật khẩu để mặc định là 1234. Khi nhân viên đăng nhập vào hệ thống thì sẽ đổi mật khẩu theo ý muốn. -6- Khi nhà cung cấp cung ứng sản phẩm cho cửa hàng thì nhân viên sẽ kiểm tra thông tin sản phẩm với những tiêu chí đáp ứng nhu cầu của cửa hàng. Nếu đảm bảo thì sản phẩm sẽ được nhập, nhân viên có nhiệm vụ lập phiếu nhập, nếu trong quá trình kiểm tra có phát sinh lỗi thì sẽ từ chối nhập, sản phẩm sẽ được trả về nhà cung cấp, yêu cầu họ kiểm tra lại sản phẩm. c) Bảng chú giải Thuật ngữ Diễn giải Nhân viên Nhân viên làm việc trong cửa hàng và được chia ra theo chức năng của từng người như người quản lý, bán hàng, bảo vệ, nhân viên kiểm tra chất lượng hàng,… Admin Người quản lý cửa hàng và cũng là người quản trị hệ thống. Người quản lý được gọi chung cho những người được cấp quyền là "Quản lý", có thể bao gồm giám đốc, phó giám đốc, kế toán, nhân viên tin học, … Tên đăng nhập Tên đăng nhập của người sử dụng hệ thống. Mỗi nhân viên khi vào làm trong cửa hàng sẽ được đăng kí 1 tên đăng nhập nhằm để quản lý. Khi đăng nhập vào hệ thống, nhân viên đó sẽ sử dụng tên đăng nhập này để vào đăng nhập. Người quản lý chịu trách nhiệm quản lý tên đăng nhập của nhân viên. Tồn tại duy nhất. Mật khẩu Mật khẩu đăng nhập của người sử dụng hệ thống. Mỗi nhân viên khi sử dụng tên đăng nhập sẽ được đăng ký kèm theo một mật khẩu đăng nhập. Mỗi nhân viên chỉ được biết duy nhất một mật khẩu của mình. Loại hàng Loại hàng trong cửa hàng được phân chia theo tiêu chí công ty sản xuất, đơn vị tính -7- Hàng hóa Hàng hóa được bày bán trong cửa hàng. Nhà Cung Cấp Nhà cung cấp sản phẩm cho cửa hàng. -8- Phần II: Phân tích hệ thống 1. Phân tích chức năng: a) Mô hình phân rã chức năng: b) Giải thích từng chức năng: Quản lý nhập hàng: - Kiểm tra chất lượng: Khi sản phẩm được nhà cung cấp mang đến, nhân viên của cửa hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi nhập vào kho. - Lập phiếu nhập: Khi chất lượng sản phẩm được đảm bảo thì nhân viên của cửa hàng cho nhập sản phẩm vào kho và lập phiếu nhập xác nhận. - Từ chối nhập: Khi chất lượng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn yêu cầu thì báo cho nhà cung cấp biết sẽ không nhập sản phẩm đó Quản lý xuất hàng: - Kiểm tra sản phẩm: Trước khi xuất hàng cho khách hàng, thì nhân viên kiểm tra sản phẩm: hạn sử dụng, tình trạng sản phẩm - Lập phiếu xuất: Khi khách hàng mua sản phẩm của cửa hàng, nhân viên lập phiếu xuất cho khách hàng. -9- - Từ chối xuất: Khi khách hàng có yêu cầu một sản phẩm nào đó mà sản phẩm đó không có hoặc hết thì nhân viên báo từ chối xuất hàng. Quản lý nhân viên: - Nhập thông tin nhân viên: Khi có một nhân mới đến làm cho cửa hàng, bộ phận quản lý sẽ nhập thông tin của nhân viên đó vào hệ thống. - Sửa thông tin nhân viên: Khi có một nhân viên nào đó thay đổi thông tin cá nhân, thì bộ phận quản lý phải sửa đổi thông tin của nhân viên đó trong hệ thống. - Xóa thông tin nhân viên: Khi có một nhân viên thôi không làm cho cửa hàng nữa thì bộ phận quản lý phải xóa thông tin nhân viên đó ra khỏi hệ thống. Quản lý thông tin nhà cung cấp: - Nhập thông tin nhà cung cấp: Khi có một nhà cung cấp mới đến cung ứng sản phẩm cho cửa hàng. Bộ phận quản lý sẽ nhập thông tin của nhà cung cấp đó vào hệ thống. - Sửa thông tin nhà cung cấp: Khi có một nhà cung cấp thay đổi thông tin cá nhân, thì bộ phận quản lý phải sửa đổi thông tin của nhà cung cấp trong hệ thống. - Xóa thông tin nhà cung cấp: Khi có nhà cung cấp thôi không cung ứng sản phẩm cho cửa hàng nữa thì bộ phận quản lý xóa thông tin nhà cung cấp đó ra khỏi hệ thống. Quản lý thông tin khách hàng thân thiết: - Nhập thông tin khách hàng: Khi có khách hàng tới mua hàng tại cửa hàng và có đăng kí làm khách hàng thân thiện. Nhân viên của cửa hàng sẽ nhập thông tin của khách hàng đó vào hệ thống. - Sửa thông tin khách hàng: Khi có khách hàng nào đó thay đổi thông tin cá nhân. Nhân viên của cửa hàng phải sửa đổi thông tin của khách hàng đó trong hệ thống. - Xóa thông tin khách hàng: Khi có khách hàng muốn hủy là khách hàng thân thiện hoặc có vấn đề gì đó thì nhân viên của cửa hàng phải xóa thông tin khách hàng đó ra khỏi hệ thống. -10- Quản lý sản phẩm: - Nhập thông tin sản phẩm: Khi có một sản phẩm mới được nhập về. Nhân viên của cửa hàng sẽ nhập thông tin cá của sản phẩm đó vào hệ thống. - Sửa thông tin sản phẩm: Khi có một sản phẩm nào đó được thay đổi thông tin, thì nhân viên của cửa hàng phải sửa đổi thông tin của sản phẩm đó trong hệ thống - Xóa thông tin sản phẩm: Khi cửa hàng không còn kinh doanh một sản phẩm nào đó thi nhân viên cảu cửa hàng phải xóa thông tin của sản phẩm đó ra khỏi hệ thống. Các thông tin liên quan đến sản phẩm như chi tiết phiếu nhập và chi tiết phiếu xuất đều được xóa. Báo cáo, thống kê: - Báo Cáo Phiếu Nhập: Nhân Viên sẽ báo cáo chi tiết phiếu nhập cho công ty, thống kê các phiếu nhập trong tháng. - Báo Cáo Phiếu Xuất: Nhân Viên sẽ báo cáo chi tiết phiếu xuất cho công ty, thống kê các phiếu xuất trong tháng. - In Báo Cáo: In Báo Cáo để đưa lên cho công ty. 2. Từ điển hệ thống: * Quản Lý Nhân Viên: Tên Trƣờng Kiểu dữ liệu Mô Tả MaNV Char(7) Mã Nhân Viên (Khóa Chính) TenNV Nvarchar(100) Tên Nhân Viên GT Bit Giới Tính NgaySinh Smalldatetime Ngày Sinh DiaChi Nvarchar(200) Địa Chỉ DienThoai Char(12) Điện Thoại ChucVu Nvarchar(100) Chức vụ [...]... người dùng viết 1 ký tự trong mã hoặc trong tên nhân viên c) Quản Lý Khách Hàng:  Phương thức này cho phép Nhân Viên duy trì các khách hàng trong Cửa hàng bao gồm các thao tác: Thêm Khách Hàng, Sửa thông tin Khách Hàng, Xóa thông tin Khách hàng - Thêm Khách Hàng: Hệ thống sẽ yêu cầu các thông tin cơ bản của Khách Hàng Mã Khách Hàng (*), Tên Khách Hàng (*),Điện Thoại, Địa Chỉ (*) Lưu ý các thông tin có... thêm Khách Hàng với những thông tin trên vào Cơ Sở Dữ Liệu - Sửa thông tin Khách Hàng: Khi 1 Khách Hàng có thông tin cá nhân thay đổi thì sẽ được yêu cầu sửa thông tin của mình Chỉ được sửa thông tin ngoài Mã Khách Hàng - Xóa Khách Hàng: Xóa Thông tin Khách Hàng  Thông tin của khách hàng cũng sẽ được tìm kiếm nhanh chóng với chức năng tìm kiếm khách hàng trong hệ thống Có thể tìm kiếm khách hàng bằng... bị xóa trong Quản Lý Nhân Viên và Quản Lý Sản Phẩm 4 Giao diện hệ thống: -15- Hình 4.1: Giao diện kết nối với cơ sở dữ liệu Hình 4.2: Menu hệ thống Với giao diện này Người dùng có thể sử dụng các chức năng Tạo Tài Khoản, Đổi Mật Khẩu, Đăng Xuất Chức năng tạo tài khoản chỉ có Admin mới cả thể thực hiện -16- Hình 4.3: Menu quản lý Với menu này người dùng có thể quản lý nhân viên, khách hàng, nhà cung... chức năng tìm kiếm khách hàng trong hệ thống Có thể tìm kiếm khách hàng bằng các từ khóa có trong mã khách hàng hoặc tên khách hàng Thông tin khách hàng sẽ được hiển thị -13- ngay trong bảng khách hàng khi người dùng nhập 1 ký tự của mã hoặc tên khách hàng d) Quản Lý Thông Tin Nhà Cung Cấp:  Phương thức này chỉ cho phép Admin có quyền thao tác để duy trì Thông Tin Nhà Cung Cấp Đối với Nhân Viên chỉ... thể tạo các báo cáo như thống kê doanh thu, Kho hàng, Sản phẩm đã bán, Khách hàng đã mua hàng, Danh sách hàng đã nhập Hình 4.5: Giao diện chi tiết hóa đơn Hình 4.6: Giao diện chi tiết phiếu nhập -18- Hình 4.7 Giao diện tạo tài khoản mới Hình 4.8: Giao diện đăng nhập -19- Hình 4.9: Giao diện đổi mật khẩu Hình 4.10: Giao diện hóa đơn -20- Hình 4.11: Giao diện khách hàng Hình 4.12: Giao diện nhà cung... quyền của tài khoản - Để đảm bảo tính an toàn của hệ thống, mỗi lần hệ thống yêu cầu đăng nhập với người dùng tối đa là 3 lần Nếu sau 3 lần mà vẫn chưa đăng nhập được hệ thống thì hệ thống sẽ tự kết thúc b) Quản Lý Nhân Viên Cửa hàng: - Phương thức này chỉ dành cho tài khoản Admin, đối với tài khoản của Nhân viên thì không được quyền xem thông tin của các Nhân Viên khác  Phương thức để tài khoản Admin...Email Nvarchar(100) Email LuongCoBan Money Lương Cơ Bản Thuong Money Thưởng * Quản Lý Khách Hàng: Tên Trƣờng Kiểu Dữ Liệu Mô Tả MaKH Char(7) Mã Khách Hàng (Khóa Chính) TenKH Nvarchar(100) Tên Khách Hàng DiaChi Nvarchar(200) Địa Chỉ DienThoai Char(12) Điện Thoại * Quản Lý Nhà Cung Cấp: Tên Trƣờng Kiểu Dữ Liệu Mô Tả MaNCC Char(8) Mã Nhà Cung Cấp (Khóa Chính) TenNCC Nvarchar(100)... Mã Nhân Viên - Xóa Nhân Viên: Khi 1 Nhân Viên không còn làm trong Cửa hàng hoặc vì 1 lý do nào mà phải nghỉ làm việc trong Cửa hàng thì hệ thống sẽ xóa thông tin của Nhân Viên đó đồng thời tài khoản của nhân viên đó cũng được xóa Hệ thống sẽ xóa thông tin trong Cơ Sở Dữ liệu của Hệ Thống  Thông tin của Nhân Viên cũng sẽ được tìm kiếm nhanh chóng với chức năng tìm kiếm Nhân Viên trong hệ thống Có thể... Cấp Sản Phẩm cho Cửa hàng  Thông tin của nhà cung cấp cũng sẽ được tìm kiếm nhanh chóng với chức năng tìm kiếm trong hệ thống Có thể tìm kiếm nhà cung cấp theo tên nhà cung cấp hoặc theo mã nhà cung cấp Khi người dùng nhập 1 ký tự mà có trong mã nhà cung cấp hoặc tên nhà cung cấp thì thông tin tương ứng sẽ được hiển thj ngay trên bảng nhà cung cấp e) Quản Lý Thông Tin Sản Phẩm:  Phương thức này chỉ... Char(12) Điện Thoại Fax Char(30) Fax Email Varchar(100) Email -11- * Quản Lý Sản Phẩm: Tên Trƣờng Kiểu Dữ Liệu Mô Tả MaSP Char(7) Mã Sản Phẩm (Khóa chính) TenSP Nvarchar(100) Tên Sản Phẩm MaLoaiSP Char(7) Mã Loại Sản Phẩm SL Int Số Lượng DonViTinh Nvarchar(30) Đơn Vị Tính GiaBan Money Giá Bán 3 Đặc tả các phƣơng thức: a) Đăng Nhập Hệ Thống: - Phương thức bắt đầu khi 1 Nhân viên hoặc Admin đăng nhập vào hệ . trong cửa hàng và được chia ra theo chức năng của từng người như người quản lý, bán hàng, bảo vệ, nhân viên kiểm tra chất lượng hàng, … Admin Người quản lý cửa hàng và cũng là người quản trị. Loại hàng Loại hàng trong cửa hàng được phân chia theo tiêu chí công ty sản xuất, đơn vị tính -7- Hàng hóa Hàng hóa được bày bán trong cửa hàng. Nhà Cung Cấp Nhà cung cấp sản phẩm cho cửa. thống. Quản lý thông tin khách hàng thân thiết: - Nhập thông tin khách hàng: Khi có khách hàng tới mua hàng tại cửa hàng và có đăng kí làm khách hàng thân thiện. Nhân viên của cửa hàng sẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý cửa hàng bán máy tính Phương Anh, Quản lý cửa hàng bán máy tính Phương Anh, Quản lý cửa hàng bán máy tính Phương Anh

Từ khóa liên quan