0

những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện chính sách việc làm ở huyện quảng điền- tỉnh thừa thiên huế

16 1,413 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 20:07

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH o0o TIỂU LUẬN Bộ môn: Hoạch định và thực thi chính sách công Giảng viên: PGS- TS Nguyễn Hữu Hải Tên tiểu luận: Những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện chính sách việc làm ở huyện Quảng Điền- tỉnh Thừa Thiên Huế Học viên: Trần Ngọc Huy Vũ Lớp: Cao học HCC 16M Huế, tháng 3 năm 2013 LỜI MỞ ĐẦU Việc làm và giải quyết việc làm là một trong những vấn đề quan trọng đối với mỗi quốc gia trên thế giới, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển có lực lượng lao động lớn như Việt Nam. Giải quyết việc làm cho người lao động trong sự phát triển của thị trường lao động là tiền đề quan trọng để sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, góp phần tích cực vào việc hình thành thể chế kinh tế thị trường, đồng thời tận dụng lợi thế để phát triển, tiến kịp khu vực và thế giới. Có thể nói, hiệu quả của việc giải quyết việc làm gắn liền với sự tồn tại bền vững của mọi quốc gia. Đối với Việt Nam, vấn đề giải quyết việc làm cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó, văn kiện Đại hội IX của Đảng đã nhấn mạnh: “giải quyết việc làm là nhân tố quyết định để phát huy nhân tố con người, ổn định và phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và yêu cầu bức xúc của nhân dân”. 2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN- TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 1.1. LÝ THUYẾT VỀ VIỆC LÀM VÀ CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM 1.1.1. Việc làm Theo quan điểm của Mác: “Việc làm là phạm trù để chỉ trạng thái của sức lao động và những điều kiện cần thiết (vốn, tư liệu sản xuất, công nghệ…) để sử dụng sức lao động đó”. Tại điều 55 Hiến pháp năm 1992 đã quy định: “Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân. Nhà nước và xã hội có kế hoạch ngày càng tạo nhiều việc làm cho người lao động”. Công dân có sức lao động phải được làm việc để duy trì sự tồn tại của bản thân và góp phần xây dựng xã hội, thực hiện các nghĩa vụ của họ đối với những người xung quanh trong cộng đồng. Do đó, hơn bao giờ hết, việc làm có vai trò hết sức quan trọng. Điều 13 Luật Lao động quy định: “ Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là việc làm. Giải quyết việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm là trách nhiệm của Nhà nước, của các doanh nghiệp và toàn xã hội”. Các hoạt động lao động được xác định là việc làm bao gồm: - Làm các công việc được trả công dưới dạng bằng tiền hoặc hiện vật. - Những công việc tự làm để thu lợi nhuận cho bản thân hoặc tạo thu nhập cho gia đình mình nhưng không được trả công (bằng tiền hoặc hiện vật) cho công việc đó. Một số khái niệm liên quan đến việc làm:  Dân số hoạt động kinh tế (lực lượng lao động): Toàn bộ những người từ đủ 15 tuổi trở lên đang có việc làm hoặc không có việc làm nhưng có nhu cầu làm việc. 3  Dân số không hoạt động kinh tế: Toàn bộ số người từ đủ 15 tuổi trở lên không thuộc bộ phận có việc làm và không có việc làm, những người này không hoạt động kinh tế vì lý do: đang đi học, ốm đau  Người có việc làm: là những người trong dân số hoạt động kinh tế đang làm việc để nhận tiền lương.  Người thất nghiệp: là người trong dân số hoạt động kinh tế không có việc làm nhưng có nhu cầu làm việc 1.1.2. Chính sách việc làm Chính sách công là những hành động ứng xử của nhà nước đối với các vấn dề phát sinh trong đời sống cộng đồng, được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nha, nhằm thúc đẩy xã hội phát triển. Chính sách việc làm là tổng thể các quan điểm, tư tưởng, các mục tiêu , xã giải pháp và công cụ nhằm sử dụng lực lượng lao động và tạo việc làm cho lực lượng lao động đó. Nói cách khác, chính sách việc làm là sự thể hiện thể chế hóa pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực lao động và việc làm, là hệ thống các quan điểm, phương hướng mục tiêu và các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động. Chính sách việc làm là một trong những chính sách xã hội cơ bản của mọi quốc gia nhằm góp phần đảm bảo an toàn ổn định và phát triển xã hội. Đối với nước ta, tạo thêm việc làm cho người lao động, kiềm chế thất nghiệp ở tỷ lệ thấp là một trong những mục tiêu kinh tế vĩ mô mà nhà nước thường xuyên quan tâm thực hiện. Chính sách việc làm tác động tới một vấn đề nhạy cảm, vừa có ý nghĩa về mặt kinh tế, vừa có ý nghĩa về mặt chính trị và xã hội. Chính sách việc làm có mối quan hệ biện chứng với các chính sách kinh tế và các chính sách xã hội khác, đặc biệt là mối quan hệ chặt chẽ giữa chính sách việc làm với các chính sách như: chính sách dân số, chính sách giáo dục- đào tạo, chính sách cơ cấu kinh tế… Thực hiện tốt chính sách việc làm, nguồn nhân lực được sử dụng có 4 hiệu quả thì hiện tượng thất nghiệp sẽ giảm đi, như vậy chính sách bảo hiểm xã hội sẽ giảm đi được chi phí cho các trợ cấp thất nghiệp. Khi chính sách việc làm chưa được giải quyết tốt, nhất là vào thời kỳ kinh tế suy thoái, nạn thất nghiệp sẽ tăng lên và cùng với nó là tình trạng đói nghèo, các tệ nạn xã hội vì thế mà sẽ dễ dàng phát sinh. Khi đó gánh nặng đối với các chính sách về bảo trợ xã hội, an ninh trật tự sẽ tăng lên, thậm chí còn có thể gây ra bất ổn về chính trị, xã hội. 1.2. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÊ HUYỆN QUẢNG ĐIỀN- TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 1.2.1. Điều kiện tự nhiên Quảng Điền là một huyện phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế, cách thành phố Huế khoảng 10-15km. Phía Đông và Nam giáp huyện Hương Trà, phía Tây và Tây-Bắc giáp huyện Phong Điền, phía Bắc và Đông-Bắc giáp biển Đông. Với giới hạn đó, Quảng Điền năm gọn trong khoảng 16 o 30’58”-16 o 40’13” vĩ độ Bắc và 107 o 21’38”- 10 o 734’ kinh độ Đông. Là một huyện vùng trũng tỉnh Thừa Thiên Huế, nằm phía Bắc lưu vực sông Bồ và phía Tây phá Tam Giang nên giao thông rất tiện lợi. Về đường bộ có đường tỉnh lộ nối với quốc lộ 1A- Sịa- An Lỗ; Sịa- Tây Ba- Bao Vinh- Huế, Sịa- Phong Lai liền với nhiều xã Phòng Điền, tuyến đường ven biển Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền đến Hải Lăng (Quảng Trị)- đường 68, hầu hết các xã đều có đường ôtô đi lại thuận tiện. Về đường thuỷ, có sông Bồ bắt nguồn từ dẫy núi Sơn Hồ chảy qua bến Phú Ốc đến Phú Lễ chia ra một chi chảy quanh ra phía Bắc đến các làng Cổ Tháp, Sơn Tùng, chảy qua Nam Dương hiệp với sông Nam Phù chảy vòng lại phía Đông Bắc đến thôn An Xuân rồi đổ ra vùng phá Tam Giang. Sông Kim Đôi ở phía Đông Nam huyện là một nhánh của sông Hương. Từ địa giới làng Thanh Phước thuộc huyện Hương Trà chia ra một nhánh chảy về phía Bắc, đến sông Kim Đôi hiệp lưu với sông Thanh Hà chảy ra đông bắc đến chỗ Quán Cửa rồi trút vào vùng biển Tam Giang. Đây là hai con sông lớn nối liền với nhiều kênh, hói, ngang dọc khác, là nguồn nước, nguồn phù sa màu mỡ 5 bồi đắp cho nhiều cánh đồng phì nhiêu của các xã Quảng Thọ, Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Vinh, Quảng Phú Quảng Điền có nhiều đầm phá thông với biển cả. Vùng biển Tam Giang (phá Tam Giang) - xưa gọi là “biển can” (Hạc Hải). Từ bờ phía Nam đến bờ phía Bắc dài 35 dặm, từ bờ phía Đông đến bờ phía Tây rộng độ 6 dặm; từ sông Lương Điền chảy xuông vùng biển, phía Tây Nam có ngã 3 sông: Cửa Tả Giang, Cửa Trung Giang, Cửa Hữu Giang. Mỗi sông đều chảy 2-3 dặm rồi nhập tại cho nên gọi là vùng biển Tam Giang; rồi chảy qua Đông Nam 25 dặm rồi hiệp với sông Hương chảy ra cửa biển Thuận An. Đầm Bát Vọng đầm Hạ Lạc nằm giữa địa phận 2 huyện Hương Trà và Quảng Điền. Đầm An Gia và An Xuân nằm ở phía Đông và Đông- Nam huyện. Chính hệ thông đầm phá này đã đem lại cho Quảng Điền nhiều thế mạnh, nhân dân quanh đó ở xã Quảng Ngạn, Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thành thường chở hàng xuôi ngược tấp nập xuốt đêm ngày trên đầm phá. Khí hậu ở huyện Quảng Điền được phân thành hai mùa rõ rệt: Mùa khô từ tháng 3 đến tháng 8, chịu ảnh hưởng gió Tây Nam nên không khí khô nóng, oi bức. Mùa mưa từ tháng 9 năm trước đến tháng giêng năm sau. Tháng 9 - 10 thường kéo theo lũ lụt. Tháng 11 mưa kéo dài. Nhiệt độ trung bình là 25 o C, nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất là 29,4 o C, nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất là 19,7 o C. Nhiệt độ lúc cao nhất là 39,9 o C và lúc thấp nhất 8,8 o C. Các tháng 7, 8, 9, 10 thường hay có bão. 1.2.2. Điều kiện kinh tế- xã hội Vốn là một huyện từ xưa có nhiều ngành thủ công truyền thông, tuy có một số nghề ngày nay đã mai một (như trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa ) nhưng có một số nghề vẫn tồn tại và phát triển như đan lát ở Bao La, làng tơi nón ở Ô Sa, nuôi vịt đàn, ấp trứng ở Thủ Lễ, là bún ở Thanh Cần, mộc nề vùng Sịa, Tây Ba, trồng rau màu ở Thành Trung Từ nền kinh tế đó, đã tạo nên nhiều chợ lớn, nhỏ và có nơi đã thành trung tâm mua bán, lưu thông có tiếng như Sịa, Tây Ba những vùng đất- vệ tinh- gắn bó với kinh đô Huế một thời. 6 Quảng Điền là một vùng đất thấp trũng, vựa lúa của tỉnh, chiếm diện tích hơn 8684ha. Đây là địa bàn quần tụ dân cư rất sớm. đời sống cư dân chủ yếu là kinh tế nông nghiệp như các xã Quảng Thọ, Quảng Phước, Quảng Phú, Quảng An, Quảng Thành Vùng cát nội địa, diện tích 4718ha; đại bộ phận đất chua phèn, úng ngập về mùa mưa, khô hạn về mùa nắng. Đời sống dân cư chủ yế là nông nghiệp, kết hợp một số cây công nghiệp như Quảng Lợi, Quảng Thái Vùng cát biển, đầm phá, diện tích 2292ha; đất trơ trụi, đại bộ phận là đất cát trắng, nghèo dinh dưỡng. Đời sống dân cư chủ yếu là ngư nghiệp. vùng này còn đang trỗi dậy việc triển khai kinh tế nuôi trồng hải sản (nuôi tôm, cua xuất khẩu ). 1.2.3. Một số số liệu cơ bản 1.2.3.1. Dân số: Tổng dân số: 99.236. người Trong đó: - Thành thị : 11.756. người - Nông thôn: 87.480. người 1.2.3.2. Số liệu về lực lượng lao động: - Số người trong độ tuổi lao động: 61.092 người Nữ: 27853 người - Số người có việc làm: 48.806 người Nữ: 23156. người Trong đó số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật: 22.050 người, chiếm tỷ lệ: 27,8% % ; 1.2.3.3. Cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế tại địa phương: 50.756 người - Công nghiệp, Xây dựng: 10.089 người Tỷ lệ: 19,87 % - Nông, Lâm, Ngư nghiệp: 22.420 người Tỷ lệ:.44,20 % - Du lịch, Dịch vụ và khác: 18.247 người Tỷ lệ: 35,95 % Trong đó: Lao động làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp ở thành thị: 8.269 người, chiếm tỷ lệ: 15,72 % 7 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN- TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Ngay sau khi Quyết định số 1.956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 19/5/2010 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ nay đến năm 2020, Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 19/7/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án phát triển dạy nghề tỉnh giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2020 được ban hành, để triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 05/4/2012 của UBND huyện về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn đến năm 2020. 2.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 2.1.1. Các ngành nghề đào tạo chính quy Nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của cán bộ cấp xã, trách nhiệm của doanh nghiệp liên quan đến địa bàn nông thôn trong công tác tạo việc làm; qua đó để giúp người lao động biết về mục đích, yêu cầu của đề án, biết chọn nghề, học nghề và hành nghề. Trong thời gian qua, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong nhân dân về vai trò vị trí của hoạt động dạy nghề, học nghề từ nay đến năm 2020 nhằm thay đổi quan niệm về dạy nghề, học nghề, giúp các gia đình tiết kiệm thời gian, tiền bạc của gia đình và tránh lãng phí đầu tư xã hội cho đào tạo, việc phân luồng đúng sẽ giúp thanh niên có cơ hội sớm tham gia thị trường lao động, nuôi sống bản thân và gia đình. 8 Trường Trung cấp nghề huyện được thành lập Quyết định số 2052/QĐ- UBND ngày 28/9/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở nâng cấp từ Trung tâm dạy nghề huyện, trong quá trình hoạt động của nhà trường đã từng bước đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề và góp phần tích cực trong việc giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn. Về cơ sở vật chất tuy còn gặp nhiều khó khăn do mới thành lập, nhưng được sự quan tâm của các ngành, các cấp Trường đã được đầu tư xây dựng mới nhà xưởng thực hành Cơ khí-Hàn; sửa chữa nhà xưởng thực hành May công nghiệp, xây dựng 02 dãy nhà 07 phòng học cho học sinh. Bên cạnh đó, Trường cũng được đầu tư mua sắm các thiết bị đáp ứng công tác dạy nghề cơ khí từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời Dự án Phát triển nông thôn Quảng Điền đã hỗ trợ nhà trường hơn 1 tỷ đồng để mua máy vi tính và thiết bị điện công nghiệp. Tuy vậy, so với yêu cầu đào tạo nghề trong tình hình hiện nay, thì cơ sở vật chất của nhà trường vẫn chưa đáp ứng yêu cầu (thiếu nhà hiệu bộ, thư viện, ký túc xá cho học sinh); đồng thời đội ngũ cán bộ giáo viên thiếu và chưa đáp ứng với nhu cầu đào tạo. Nghề đào tạo Tổng số Trong đó Lớp HS LĐ nông thôn LĐ nghèo Lớp HS Lớp HS NĂM 2010 Tổng cộng: 37 880 32 719 5 161 I- Sơ cấp nghề 14 289 12 227 2 62 1- Tin học văn phòng 6 98 6 98 2- May công nghiệp 3 55 3 53 2 3- KT chăn nuôi-Thú y 4 102 2 42 2 60 4- KT Trồng cây cảnh 1 34 1 34 II- Đào tạo nghề thường xuyên 12 293 11 254 1 39 1- Nâng cao may công nghiệp 1 19 1 19 2- Nâng cao KT Trồng cây cảnh 3 90 3 90 3- Kỹ thuật trồng trọt-BVTV 1 18 1 15 3 4- Nâng cao KT xây dựng 2 50 2 50 5- Chằm nón 1 27 1 16 11 6- Đan lưới 1 18 1 18 7- Nấu ăn 1 25 1 25 8- Kế toán máy 1 16 1 16 9 9- Giấy phép lái xe B2 1 30 1 30 III- Chuyển giao công nghệ EM 8 247 6 187 2 60 1- Ứng dụng EM vào chăn nuôi lợn 6 174 4 114 2 60 2- Ứng dụng Em vào nuôi tôm 2 73 2 73 IV- Trung cấp nghề 3 51 3 51 1- Điện công nghiệp 1 23 1 23 2- Cơ khí (gò hàn) 1 12 1 12 3- May và thiết kế thời trang 1 16 1 16 NĂM 2011 Tổng cộng 14 276 141 61 I- Sơ cấp nghề May công nghiệp 02 44 02 44 Kỹ thuật Chăn nuôi – Thú y 01 24 01 01 23 Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây kiểng 01 29 01 27 02 Kỹ thuật đan lưới đánh cá 01 31 01 21 10 Chế biến món ăn 01 26 01 22 04 II- Đào tạo nghề thường xuyên Mây tre đan 02 48 01 26 01 22 III- Trung cấp nghề Điện công nghiệp 02 24 Hàn 02 23 May Thời trang 02 27 NĂM 2012 Tổng cộng 16 350 139 07 I- Sơ cấp nghề 03 May công nghiệp 01 27 01 20 07 Kỹ thuật chế biến món ăn 01 41 01 41 Đan lưới Đánh cá 01 30 01 30 II- Đào tạo nghề thường xuyên 02 Tin học văn phòng 01 29 01 29 Sửa chữa Máy nông nghiệp 01 19 01 19 III- Trung cấp nghề 10 Điện công nghiệp 04 83 Hàn 03 44 May Thời trang 03 43 IV- Liên kết đào tạo Trung cấp 01 Thú y 01 34 Tổng cộng năm 2010+2011+2012 999 229 Số liệu đào tạo qua các năm của trường trung cấp nghề huyện Quảng Điền 2.1.2. Các ngành nghề đào tạo không chính quy 10 [...]... nhiều việc làm và có thu nhấp ổn định Quan tâm thực hiện tốt chính sách việc làm không chỉ là những công việc trước mắt và hướng lâu dài mà nó góp phần tích cực trong thực hiện an sinh xã hội Tóm lại để đạt được những kết quả trên đó chính là nhờ sự đoàn kết thống nhất của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn xã hội trong việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hướng... công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu Các chính sách vùng khó khăn, dặc biệt là các xã bãi ngang đã giúp người nghèo thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển kinh tế, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng Chính sách công nói chung và chính sách việc làm nói riêng thực sự được cấp ủy và chính quyền quan tâm và đầu tư thích hợp tạo ra được sự đồng thuận lớn trong nhân dân nên đã từng bước có những kết quả... phí hiện nay của huyện đang còn rất khó khăn và kinh phí của tỉnh chưa bố trí, nên hiện nay Trường Trung cấp nghề huyện vẫn còn nợ kinh phí đào tạo hệ trung cấp nghề năm học 12 2010-2011 và 2011-2012 (khoảng 174 triệu đồng, gồm: 110 triệu chi trả cho công tác giảng dạy và 64 triệu tiền phôi liệu) 13 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIÊN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG ĐIỀNTỈNH THỪA... ĐIỀNTỈNH THỪA THIÊN HUẾ  Tham mưu UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính tỉnh quan tâm bổ sung kinh phí đào tạo hệ trung cấp nghề năm học 2010-2011 và 2011-2012 (khoảng 174 triệu đồng, gồm: 110 triệu chi trả cho công tác giảng dạy và 64 triệu tiền phôi liệu) nhằm giải quyết những khó khăn về tài chính cho Trường Trung cấp nghề huyện (Theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 02/2/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)  Đề... hiện chính sách công nói chung và chính sách việc làm nói riêng của huyện Quảng Điền- tỉnh Thừa Thiên Huế đã từng bước đạt được những kết quả khả quan, nhìn chung đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã được nâng lên rõ rệt, không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm, từ 9% (2010) xuống còn 6,5% (cuối 2012), vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra Cơ sở hạ tầng thiết yếu của các xã,... khi đó Quảng Điền là vùng thấp trũng, lũ lụt thường xuyên xảy ra từ giữa quý III hằng năm Nếu chỉ tiêu giao chậm, Trường khó tổ chức thực hiện đạt hiệu quả Đề nghị UBND tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nên giao chỉ tiêu và kinh phí đào tạo ngay từ đầu năm để công tác tuyển sinh-đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn kịp tiến độ và có hiệu quả 15 KẾT LUẬN Việc thực hiện chính sách công... dân trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động, có nhu cầu làm việc, có cơ hội tìm được việc làm Trong những năm qua, địa phương đã tập trung cho đầu tư phát triển, tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển sản xuất Hoạt động đào tạo nghề cũng đạt được những kết quả đáng kể, 11 lao động qua đào tạo có những chuyển biến tích cực về chất lượng và. .. Đề nghị UBND tỉnh bổ sung biên chế cán bộ giáo viên, giảng viên cho Trường Trung cấp nghề huyện (các giáo viên ngành Điện, Hàn, Thiết kế thời trang) nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy của nhà trường, góp phần thực hiện tốt Quyết định số 1.956/QĐ-TTg ngày 27/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện trong những năm tới  Đề nghị UBND tỉnh có chính sách phân luồng học sinh trung học cơ sở, trung học... bệnh và tăng năng suất cây trồng Đề nghị UBND tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nghiên cứu cho người lao động được tham gia học thêm 1 nghề mới so với quy định hiện tại chỉ được phép học 1 nghề nhằm giải quyết việc làm cho người dân trong thời gian nông nhàn 14  Hằng năm, chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn giao cho Trường Trung cấp nghề Quảng Điền còn chậm (vào khoảng tháng 6, 7), trong. .. gia học nghề đạt 20%-30%, có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào công tác đào tạo nghề, phát triển các ngành nghề truyền thống có khả năng tự tạo việc làm cho người lao động  Quảng Điền là huyện thuần nông, nghề chính của người dân là sản xuất nông nghiệp theo kinh nghiệm nên hiệu quả kinh tế thấp, thời gian nông nhàn của người dân còn nhiều Do đó, ngoài việc tổ chức các lớp đào tạo . lợi và khó khăn trong việc thực hiện chính sách việc làm ở huyện Quảng Điền- tỉnh Thừa Thiên Huế Học viên: Trần Ngọc Huy Vũ Lớp: Cao học HCC 16M Huế, tháng 3 năm 2013 LỜI MỞ ĐẦU Việc làm và giải. dân”. 2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN- TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 1.1. LÝ THUYẾT VỀ VIỆC LÀM VÀ CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM 1.1.1. Việc làm Theo quan điểm. và 64 triệu tiền phôi liệu) . 13 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIÊN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN- TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  Tham mưu UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện chính sách việc làm ở huyện quảng điền- tỉnh thừa thiên huế, những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện chính sách việc làm ở huyện quảng điền- tỉnh thừa thiên huế,

Từ khóa liên quan