Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh hoa tím

81 751 1
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh hoa tím

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

i BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HOA TÍM GIAI ĐOẠN 2013-2015 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH - 211207 GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ TUYÊN TRUYỀN SVTH: NGUYỄN THỊ THU THỦY MSSV: 10209351 LỚP: DHQT6C KHÓA: 2010-2014 TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2013 Báo cáo thực tập GVHD: Th.s Nguyễn Thị Tuyên Truyền SVTH: Nguyễn Thị Thu Thủy_10209351 trang ii LỜI CAM ĐOAN Em - sinh viên Nguyễn Thị Thu Thủy xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng em. Các số liệu, kết quả nêu trong báo cáo tốt nghiệp này là do em tự thu thập, xử lý, trích dẫn. Tuyệt đối không có bất kỳ sự sao chép không hợp lệ từ các tài liệu khác. Tác giả báo cáo tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Thủy TP.HCM, ngày 10 tháng 6 năm 2013 Báo cáo thực tập GVHD: Th.s Nguyễn Thị Tuyên Truyền SVTH: Nguyễn Thị Thu Thủy_10209351 trang iii LỜI CẢM ƠN Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý thầy cô trong Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là thầy cô trong khoa Quản Trị Kinh Doanh đã tận tình truyền đạt kiến thức và những kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian em học tập tại trường. Em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Tuyên Truyền đã hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này. Em xin cảm ơn Ban Giám Đốc và các anh chị trong công ty TNHH TM-DV Hoa Tím đã tạo điều kiện, giúp đỡ và cung cấp tài liệu cũng như những kinh nghiệm thực tế cho em trong suốt thời gian em thực tập tại công ty. Kính chúc quý thầy cô và toàn thể các anh chị trong Công ty lời chúc sức khoẻ, công tác tốt. Sinh viên Nguyễn Thị Thu Thủy Báo cáo thực tập GVHD: Th.s Nguyễn Thị Tuyên Truyền SVTH: Nguyễn Thị Thu Thủy_10209351 trang iv TP.HCM, ngày … tháng … năm 2013 Trưởng phòng nhân sự NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Báo cáo thực tập GVHD: Th.s Nguyễn Thị Tuyên Truyền SVTH: Nguyễn Thị Thu Thủy_10209351 trang v NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TP.HCM, ngày … tháng … năm 2013 Giảng viên hướng dẫn Báo cáo thực tập GVHD: Th.s Nguyễn Thị Tuyên Truyền SVTH: Nguyễn Thị Thu Thủy_10209351 trang vi NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN TP.HCM, ngày … tháng … năm 2013 Giáo viên phản biện Báo cáo thực tập GVHD: Th.s Nguyễn Thị Tuyên Truyền MỤC LỤC iv MỤC LỤC vii DANH MỤC BẢNG BIỂU xviii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH xx DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xxi 1. TNHH: Trách nhiệm hữu hạn xxi 2. KPI: Key Perfomance Indicator xxi 3. NV: Nhân viên xxi 4. CV: Công việc xxi DẪN NHẬP xxii CHƯƠNG 1 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 1.1.1 Lý do khách quan 1 1.1.2 Lý do chủ quan 1 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 2 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2 1.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2 1.6 KẾT CẤU ĐỀ TÀI 3 CHƯƠNG 2 4 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 4 2.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 4 2.1.1 Quản trị nguồn nhân lực và một số khái niệm liên quan 4 2.1.2 Vai trò của quản trị nguồn nhân lực 5 2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị nguồn nhân lực 5 2.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 6 2.2.1 Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực 6 SVTH: Nguyễn Thị Thu Thủy_10209351 trang vii Báo cáo thực tập GVHD: Th.s Nguyễn Thị Tuyên Truyền 2.2.1.1 Chức năng dự báo và hoạch định nguồn nhân lực 6 2.2.1.2 Chức năng phân tích công việc 7 2.2.1.3 Chức năng tuyển dụng 7 2.2.2 Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 8 2.2.3 Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực 9 2.2.3.1 Một số lý thuyết động viên, kích thích nhân viên 9 2.2.3.2 Trả công lao động 11 2.3 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 12 2.3.1 Thống kê, phân tích số liệu bằng cách sử dụng các KPI 12 KPI năng suất 12 KPI hiệu quả 12 KPI đào tạo 12 KPI trong hệ thống tiền lương, thưởng, phúc lợi 13 KPI lòng trung thành 13 KPI giờ làm việc 13 2.3.2 Khảo sát bằng bảng câu hỏi 13 CHƯƠNG 3 14 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 14 3.2 TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU 14 3.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 15 3.4 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN 16 3.4.1 Thu thập thông tin thứ cấp 16 3.4.2 Thu thập thông tin sơ cấp 17 3.3.2.1 Cách thức tiến hành 17 Sử dụng bảng câu hỏi soạn sẵn trực tiếp gặp mặt nhân viên tại các bộ phận để phỏng vấn, hỏi đáp trực tiếp các câu hỏi trong bảng khảo sát, đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp từ anh, chị 17 3.3.2.2 Nội dung câu hỏi điều tra khảo sát 17 SVTH: Nguyễn Thị Thu Thủy_10209351 trang viii Báo cáo thực tập GVHD: Th.s Nguyễn Thị Tuyên Truyền 3.3.2.3 Đối tượng được điều tra khảo sát 19 3.3.2.4 Phát phiếu điều tra khảo sát 20 3.5 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ THÔNG TIN 20 3.5.1 Phương pháp thống kê 20 3.5.2 Phương pháp phân tích 20 3.5.3 Phương pháp tổng hợp 20 3.5.4 Phương pháp kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha 20 3.5.5 Phương pháp phân tích nhân tố 21 3.5.6 Phương pháp kiểm định trung bình 21 Ý nghĩa: Kiểm định về sự khác biệt giá trị trung bình (mean) giữa hai nhóm của một biến định tính và một biến định lượng nghĩa là khi ta cần so sánh giá trị trung bình về 1 chỉ tiêu nghiên cứu nào đó giữa 2 đối tượng ta quan tâm 21 Chỉ tiêu: Sig. của bảng Levene’s Test for Equality of Variances nếu nhỏ hơn 0,05 ta kết luận phương sai của 2 nhóm cần kiểm định không bằng nhau . Tiếp tục quan sát giá trị Sig. của bảng T-Test for Equality of Mean cột Equal variances not assumed,và ngược lại với Sig. của bảng Levene’s Test for Equality of Variances nếu lớn hơn 0,05. Cả 2 trường hợp nếu giá trị của bảng thứ 2 này lớn hơn 0,05 chứng tỏ có không sự khác biệt về trung bình giữa 2 nhóm, nếu nhỏ hơn 0,05 có sự khác biệt về trung bình giữa 2 nhóm. 21 Đường dẫn: Analyze  Compare means  Independent-Sample T Test… 21 3.5.7 Phương pháp kiểm định ANOVA 21 3.5.8 Phương pháp phân tích hồi quy 22 CHƯƠNG 4 23 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HOA TÍM 23 4.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HOA TÍM 23 4.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 23 4.1.2 Lĩnh vực kinh doanh 23 Lĩnh vực kinh doanh 23 Là tổng đại lý độc quyền các mặt hàng đồ lót nam mang nhãn hiệu GUNZE của Nhật Bản 23 Kinh doanh các loại vớ, găng tay và các sản phẩm khác của Nhật Bản 23 SVTH: Nguyễn Thị Thu Thủy_10209351 trang ix Báo cáo thực tập GVHD: Th.s Nguyễn Thị Tuyên Truyền Sản xuất hàng thời trang cao cấp thương hiệu Grazia bán ở trung tâm thương mại: Vincom, Zen Plaza, Dimond 23 May gia công hàng thời trang cho nước ngoài 23 Hệ thống phân phối sản phẩm 23 1.Hệ thống Siêu thị BigC, Siêu thị CoopMart, Siêu thị Metro Siêu thị City, Siêu thị Fivi trên toàn quốc. Hệ thống Vinatex, Hệ thống Maximark, Hệ thống Medicare, Hệ thống siêu thị Thái Lan 23 2.Showroom: GUNZE lầu 3_ZEN plaza 23 3.Phân phối trải rộng các kênh chợ, cửa hàng thuộc các tỉnh trên toàn quốc: Hà Nội, Hải Phòng, Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng 23 4.1.3 Sứ mệnh của công ty 23 Chính sách của Công ty Hoa Tím là cung cấp, giới thiệu và đưa đến người tiêu dùng Việt Nam các mặt hàng cao cấp thuộc các công ty hàng đầu trên thế giới, đồng thời từng bước phát triển tạo ra các sản phẩm được thiết kế dành riêng cho người Việt Nam. Trong đó, công ty ưu tiên cho các sản phẩm được các hãng nước ngoài đầu tư và sản xuất trên đất nước ASEAN. Đồng thời mối quan tâm lớn nhất của Công ty là môi trường và sức khỏe cộng đồng 23 4.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty 24 4.1.4 Quy trình sản xuất hàng gia công 24 4.1.5 Kết quả hoạt động từ năm 2010-2012 25 25 4.1.6 Định hướng phát triển của công ty từ 2013-2015 26 4.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 26 4.2.1 Giới thiệu phòng nhân sự 26 4.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng 27 4.2.3 Tình hình nhân sự hiện tại 27 4.2.3.1 Phân tích lao động theo chức vụ 27 4.2.3.2 Phân tích lao động theo giới tính 28 4.2.3.3 Phân tích lao động theo độ tuổi, thâm niên 28 4.2.4 Phân tích số liệu thứ cấp thực trạng hoạt động công tác quản trị nguồn nhân lực 29 SVTH: Nguyễn Thị Thu Thủy_10209351 trang x [...]... quản trị nguồn nhân lực hiện tại ở công ty TNHH Hoa Tím Đánh giá hiệu quả của công tác công tác quản trị nguồn nhân lực, đồng thời xác định những ưu điểm và nhược điểm của công tác công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty • Đưa ra một số giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao công tác công tác quản trị nguồn nhân lực hiện tại ở công ty TNHH Hoa Tím 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU • Bộ môn quản trị nguồn nhân. .. 53 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HOA TÍM GIAI ĐOẠN 2013-2015 53 5.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2013-2015 53 5.1.2 Định hướng phát triển quản trị nguồn nhân lực giai đoạn 2013-2015 53 5.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HOA TÍM GIAI ĐOẠN 2013-2015... Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Hoa Tím giai đoạn 2013-2015” để tìm ra những giải pháp cụ thể nhất góp phần hỗ trợ ban lãnh đạo công ty tìm ra giải pháp hữu hiệu cho việc nâng cao hiệu quả công tác này tại doanh nghiệp 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU • Hệ thống lại một số vấn đề lý luận về công tác quản trị nguồn nhân lực • Phân tích về thực trạng công tác công tác quản. .. vài giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Hoa Tím, ban lãnh đạo công ty có thể tham khảo những giải pháp, phân tích được đưa ra để bổ sung làm cơ sở cho kế hoạch phát hiển hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty trong giai đoạn sắp tới 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 1 PGS.TS Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, ... đa những tiềm năng của đội ngũ nhân lực hiện tại của công ty Chính vì thế, em xin mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Hoa Tím giai đoạn 2013-2015” Em hy vọng với đề tài này sẽ giúp đóng góp một phần nào đó trong kế hoạch cải thiện, nâng cao hiệu quả của công tác công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trong giai đoạn sắp tới SVTH:... quản trị nguồn nhân lực Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Thực trạng quản trị nguồn nhân lựctại công ty TNHH Hoa Tím năm 2010-2012 Chương 5: Một vài giải pháp nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Hoa Tím giai đoạn 2013-2015 Kết luận chương 1: Trong chương 1 này em đưa ra lý do cho việc lựa chọn đề tài và đưa ra những nội dung sơ lược về đối tượng, phạm vi, phương pháp. .. QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 2.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 2.1.1 Quản trị nguồn nhân lực và một số khái niệm liên quan Khái niệm nguồn nhân lực Theo GS Phạm Minh Hạc (2001) nguồn nhân lực là tổng thể các tiềm năng lao động của một nước hay một địa phương sẵn sàng tham gia một công việc lao động nào đó.” Khi nói tới nguồn nhân lực chính là nói tới nguồn lực của mỗi con người, gồm thể lực. .. trong các nhà quản trị: Sự nhận thức về vai trò của các công tác quản trị nhân lực; Sự nhận thức về vai trò của nguồn nhân lực trong công ty; Phong cách lãnh đạo của nhà quản trị; Trình độ, kỹ năng của nhà quản trị SVTH: Nguyễn Thị Thu Thủy_10209351 trang 5 Báo cáo thực tập GVHD: Th.s Nguyễn Thị Tuyên Truyền 2.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 2.2.1 Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực Mục tiêu... Truyền nhân viên và các lãnh đạo trong tổ chức) Hai là, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tối đa năng lực cá nhân, khích lệ, động viên đúng nhu cầu của mỗi nhân viên để nhân viên sẵn sàng tận tâm, trung thành với công ty 2.1.2 Vai trò của quản trị nguồn nhân lực Công tác quản trị nguồn nhân lực gồm 2 vai trò chính sau: Về khía cạnh kinh tế, khi công tác quản. .. ngũ nguồn nhân lực của các doanh nghiệp bằng công tác quản trị đội ngũ nhân lực hiệu quả Quản trị nguồn nhân lực tốt giúp cho các doanh nghiệp khai thác tối đa các khả năng tiềm tàng, nâng cao năng suất lao động và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp về nguồn nhân lực Nó giống như một cái xương sống giúp doanh nghiệp cố định, bám vững để vươn lên phát triển Nhưng hiện nay, công tác quản trị nguồn nhân . 50 CHƯƠNG 5 53 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HOA TÍM GIAI ĐOẠN 2013-2015 53 5.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN. phát triển quản trị nguồn nhân lực giai đoạn 2013-2015 53 5.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HOA TÍM GIAI ĐOẠN 2013-2015 54 5.2.1 Giải pháp 54 Căn. i BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HOA TÍM GIAI

Ngày đăng: 06/02/2015, 14:49

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan