0

chính sách thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của trung quốc đối với việt nam

83 864 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 07:03

Chính sách thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của trung quốc đối với việt nam LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, Trung Quốc đang nổi nên là một trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc luơn cao và ổn định trong một thời gian dài. Để cĩ được thành tựu phát triển kinh tế như vậy là nhờ Trung Quốc đã cĩ một cơng cuộc cải cách tồn diện và sâu sắc trong nền kinh tế -xã hội mà trọng tâm là cải cách kinh tế. Một thành tựu nổi bật đĩng gĩp vai trị quan trọng vào sự phát triển kinh tế của Trung Quốc là Trung Quốc đã làm nên “sự thần kì” trong xuất khẩu được thể hiện ở cả quy mơ. cơ cấu mặt hàng và tốc độ tăng trưởng.Tính đến hết năm 2005, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc đạt 1422,1 tỷ USD, trong đĩ kim ngạch xuất khẩu là 762 tỷ USD, đứng thứ ba thế giới.Cĩ được thành cơng này phải kể đến vai trị của hệ thống các chính sách mà Trung Quốc sử dụng để thúc đẩy xuất khẩu. Hệ thống các chính sách, cơng cụ và biện pháp mà Trung Quốc sử dụng cĩ sự chọn lọc cân nhắc và áp dụng một cách thận trọng, kết hợp chặt chẽ với nhau trong một mục đích chung là gia tăng quy mơ xuất khẩu theo những định hướng đúng đắn để từ đĩ phát triển kinh tế đất nước. Việt Nam và Trung Quốc cĩ những điểm tương đồng nhất định trong quá trình phát triển kinh tế cũng như các đặc điểm văn hĩa xã hội khác.Từ thực tiễn nghiên cứu chính sách thúc đẩy xuất khẩu hàng hĩa của Trung Quốc, Việt Nam cĩ thể rút ra những bài học kinh nghiệm khơng chỉ phục vụ cho chiến lược thúc đẩy xuất khẩu mà cịn cả trong quá trình hoạch định đường lối phát triển kinh tế đất nước. Đặc biệt, Việt Nam cĩ thể học hỏi kinh nghiệm Trung Quốc trong việc đàm phán ra nhập WTO, cũng 1 như việc tuân thủ các của quy tắc của tổ chức này để hội nhập sâu hơn nữa vào nền kinh tế thế giới. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU VÀ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU 1. KHÁI NIỆM XUẤT KHẨU VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN XUẤT KHẤU 1.1. Khái niệm xuất khẩu Xuất khẩu là một khái niệm thường gặp trong cuộc sống hàng ngày tuy nhiên tùy thuộc vào mục đích và nội dung nghiên cứu mà khái niệm này được hiểu theo những khía cạnh khác nhau. Xét theo giác độ của thương mại quốc tế thì: xuất khẩu là bán hàng hay đưa hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho nước ngồi. Hàng hĩa xuất khẩu rất đa dạng: hàng cơng nghiệp, hàng nơng nghiệp, hàng tiêu dùng…kiến thức khoa học kĩ thuật ( phát minh sáng chế, bí quyết sản xuất…) và các dịch vụ bao gồm: tư vấn kĩ thuật, sửa chữa, dịch vụ vận tải, giao nhận, bảo hiểm, ngân hàng, dịch vụ du lịch, thơng tin quảng cáo… 1.2. Các yếu tố tác động đến xuất khẩu 1.2.1. Nhĩm các nhân tố sản xuất 1.2.1.1. Vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên Adam Smith là người đầu tiên đưa ra sự phân tích cĩ tính hệ thống về nguồn gốc của thương mại quốc tế. Trong tác phẩm nổi tiếng “Của cải của các dân tộc” Adam Smith đã đưa ra ý tưởng về lợi thế tuyệt đối để giải thích 2 nguồn gốc và lợi ích của thương mại quốc tế. Theo đĩ, mỗi quốc gia nên sản xuất và xuất khẩu những mặt hàng cĩ lợi thế, mà tài nguyên thiên nhiên được xem là một yếu tố đầu vào quan trọng của quá trình sản xuất, là một trong những nhân tố chính quyết định nên giá cả của sản phẩm. Nếu sở hữu một nguồn tài nguyên dồi dào quốc gia sẽ cĩ lợi thế trong việc sản xuất hàng hĩa với chi phí thấp cĩ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Vị trí địa lí cũng được xem là một nguồn tài nguyên vơ giá. Nĩ cũng là một nhân tố khá quan trọng ảnh hưởng đến xuất khẩu, nĩ liên quan đến chi phí, thời gian, điều kiện vận chuyển hàng hĩa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ. Ngày nay cuộc sống càng hiện đại nhu cầu sử dụng các sản phẩm tươi sống của con người khơng ngừng gia tăng mà vị trí địa lí là một nhân tố quyết định đến chất lượng sản phẩm. Nếu quốc gia cĩ một vị tí địa lí thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hĩa và gần với thị trường tiêu thụ thì chất lượng hàng hĩa sẽ được bảo đảm, chi phí vận chuyển thấp, nâng cao được sức cạnh tranh của sản phẩm. 1.2.1.2. Điều kiện về lao động. Hiện nay, khoa học cơng nghệ đang phát triển với tốc độ cao, sản xuất ngày càng hiện đại hĩa, nhưng chúng ta khơng thể phủ nhận vai trị của lao động trong các lĩnh vực sản xuất. Lao động vừa thể hiện là một nhân tố chi phí trong giá thành sản phẩm đồng thời cịn là nhân tố quyết định đến chất lượng sản phẩm.Trước đây, các nhà đầu tư thường cĩ xu hướng tìm đến những địa bàn đầu tư cĩ nguồn lao động dồi dào giá rẻ, nhưng ngày nay xu hướng ấy đã cĩ sự thay đổi họ thường tìm đền những địa bàn cĩ nguồn lao động cĩ trình độ tay nghề cao đáp ứng được nhu cầu sản xuất. Bên cạnh đĩ, các quốc gia cĩ lực lượng đơng đảo thường muốn phát triển sản xuất các ngành cĩ sử dụng nhiều lao động để ổn định xã hội như may mặc, giày da hay các ngành cơng nghiệp chế biến. Tĩm lại, lao động khơng chỉ là nhân tố ảnh hưởng đến chi 3 phí, chất lượng sản phẩm mà cịn ảnh hưởng đến cả chủng loại sản phẩm mà một nước sản xuất để xuất khẩu. 1.2.1.3. Điều kiện về trình độ khoa học cơng nghệ Trên thế giới ngày nay, quá trình hợp tác và phát triển cơng nghệ vẫn đang diễn ra với một tốc độ ngày càng lớn, khoa học cơng nghệ đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp cĩ vai trị hết sức quan trọng đối với sự phát triển của các quốc gia. Tuy nhiên, cơng nghệ là một khái niệm rất rộng cĩ liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội bao gốm cả khía cạnh khoa học kĩ thuật, kinh tế, tổ chức quản lí và dịch vụ. Do đĩ, đứng trên giác độ khác nhau người ta định nghĩa theo những cách khác nhau, nhưng trong phạm vi nghiên cứu của đề tài cơng nghệ được xem xét trong lĩnh vực cơng nghiệp. Vì vậy, “ Cơng nghệ là việc áp dụng khoa học vào cơng nghiệp bằng cách sử dụng các kết quả nghiên cứu và xử lí nĩ một cách cĩ hệ thống và cĩ phương pháp” ( Theo UNIDO – Tổ chức phát triển cơng nghiệp của Liên Hợp Quốc) Cơng nghệ là một lực lượng sản xuất trực tiếp nên nĩ cĩ tác động mạnh mẽ đến xuất khẩu. Trên phạm vi một quốc gia cũng như phạm vi một doanh nghiệp việc cân nhắc lựa chọn sản xuất mặt hàng gì, mẫu mã chất lượng sản phẩm ra sao đều phụ thuộc vào việc quyết định sản xuất bằng cơng nghệ gì. Cơng nghệ hiện đại khơng phải bao giờ cũng tốt mà nĩ phải phù hợp với điều kiện thực tế của quốc gia, nĩ phải đảm bảo các yêu cầu như nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, cải tiến kiểu dáng nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra những chủng loại sản phẩm mới đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu, 1.2.2. Nhĩm các nhân tố thị trường 1.2.2.1. Các nhân tố khách quan 4 Cĩ rất nhiều các nhân tố thị trường khách quan tác động đến xuất khẩu của một quốc gia như tình hình quan hệ kinh tế và chính trị giữa các quốc gia, chính sách bảo hộ mậu dịch và nhu cầu cĩ khả năng thanh tốn của thị trường. Tình hình quan hệ kinh tế và chính trị giữa hai quốc gia cĩ ảnh hưởng lớn đến quan hệ thương mại giữa hai nước. Nếu quan hệ chính trrị giữa hai quốc gia tốt đẹp hai bên sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc phát triển quan hệ kinh tế nĩi chung cũng như quan hệ thương mại nĩi riêng và ngược lại nếu quan hệ chính trị khơng tốt thì hoạt động thương mại cũng gặp nhiều trở ngại. Xuất khẩu cịn chịu ảnh hưởng của chính sách bảo hộ mậu dịch của quốc gia nhập khẩu. Một số quốc gia vì muốn bảo hộ cho các ngành sản xuất trong nước, đặc biệt là các ngành sản xuất non trẻ nên đã tìm mọi cách ngăn chặn sự xâm nhập của hàng hĩa từ nước ngồi bằng cách dựng nên một hệ thống các hàng rào thuế quan và phi thuế quan. Xu hướng hiện nay của các quốc gia trên thế giới là giảm dần các hàng rào thuế quan và tăng cường các biện pháp phi thuế quan. Điều này làm cho các nước xuất khẩu gặp rất nhiếu khĩ khăn đặc biệt là việc xuất khẩu từ các nước kém và đang phát triển sang các nước phát triển. Nhu cầu cĩ khả năng thanh tốn của thị trường: Đây là nhân tố quan trọng và cũng là nhân tố đầu tiên mà các nhà kinh doanh xuất khẩu phải cân nhắc trước khi quyết định xâm nhập vào một thị trường nào đĩ, vì mỗi một thị trường cĩ khả năng thanh tốn khác nhau đơi khi ngay cả trong cùng một thị trường khả năng thanh tốn của khách hàng cũng cĩ sự khác nhau rõ rệt. Một sản phẩm tốt là một sản phẩm phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng. 1.2.2.2. Các nhân tố chủ quan Ngồi những nhân tố khách quan kể trên xuất khẩu cịn chịu ảnh hưởng của những nhân tố thị trường chủ quan như khả năng tiếp thị kém đánh giá sai về thị trường, uy tín kinh doanh thấp làm hạn chế khả năng xâm nhập của 5 hàng hĩa vào thị trường nước ngồi. Đây vẫn xem là một trở ngại lớn đối với các doanh nghiệp cĩ quy mơ vừa và nhỏ và những doanh nghiệp lần đầu tiên tham gia xuất khẩu vì họ cĩ ít kinh nghiệm và bị hạn chế về mặt tài chính. Trong trường hợp này vai trị của chính phủ và của các tổ chức xúc tiến xuất khẩu là hết sức quan trọng, chính phủ và các tổ chức xúc tiến xuất khẩu cĩ thể giúp đỡ các doanh nghiệp bằng cách cung cấp thơng tin về thị trường cũng như về khách hàng cho các doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng mới được thành cơng. 1.2.3. Nhĩm các nhân tố khác Ngồi các yếu tố chính đã được đề cập ở trên cịn rất nhiều các yếu tố khác tác động đến xuất khẩu như văn hĩa truyền thống của các quốc gia, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh. Các nhân tố này là những nhân tố chủ quan do con người tạo ra nhưng rất khĩ dự báo. Mỗi một dân tộc sẽ cĩ những nết văn hĩa đặc trưng riêng và điều đĩ ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng của họ. Khi tham gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế các cơng ty cần phải điều chỉnh sản phẩm và hoạt động kinh doanh của họ cho phù hợp với nét văn hĩa địa phương, các cơng ty cần phải nhạy cảm với những nhu cầu và mong muốn của con trong mỗi nền văn hĩa mà họ kinh doanh. Họ khơng những phải chú ý đáp ứng tốt nhu cầu sản phẩm cho người đan ở đĩ mà cịn phải chú ý tới ảnh hưởng của sản phẩm và các hoạt động kinh dônh tới phong tục truyền thống và thĩi quen của người dân địa phương cĩ như vậy mới thành cơng trong kinh doanh. 2. KHÁI NIỆM, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ VAI TRỊ CỦA CHÍNH SÁCH TRONG VIỆC THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU 2.1. Khái niệm chính sách thương mại quốc tế. Chính sách thương mại quốc tế là một chính sách trong hệ thống chính sách kinh tế đối ngoại nĩi riêng và chính sách kinh tế xã hội nĩi chung của một 6 quốc gia. Vì vậy, để hiểu được khái niệm chính sách thương mại quốc tế ta cần xem xét khái niệm chính sách kinh tế đối ngoại. Chính sách kinh tế đối ngoại là một hệ thống các nguyên tắc, cơng cụ và biện pháp mà nhà nước sử dụng để thực hiện điều chỉnh đối với các hoạt động kinh tế đối ngoại của một quốc gia nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của quốc gia đĩ. Từ khái niệm chính sách kinh tế đối ngoại ở trên thì: Chính sách thương mại quốc tế là một hệ thống các nguyên tắc cơng cụ và biện pháp mà nhà nước sử dụng để điều chỉnh các hoạt động thương mại quốc tế nhằm phục vụ cho việc đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của quốc gia đĩ trong một thời gian nhất định. Trong từng thời kì, từng giai đoạn mỗi quốc gia sẽ lựa chọn con đường phát triển riêng để phù hợp với tình hình thực tiễn của quốc gia và xu thế của thời đại. Vì vậy, các chính sách phát triển kinh tế xã hội cũng phải thay đổi cho phù hợp. 2.2. Nội dung của chính sách thương mại quốc tế 2.2.1. Chính sách mặt hàng Chính sách mặt hàng là một trong những nội dung quan trọng của chính sách thương mại quốc tế trong đĩ nhà nước đưa ra những quy định về danh mục hàng hĩa và dịch vụ được phép mua bán trao đổi với nước ngồi, đồng thời cũng đưa ra danh mục hàng hĩa, dịch vụ cấm trao đổi, đảm bảo thực hiện cĩ hiệu quả các biện pháp ưu đãi cũng như các biện pháp quản lí nĩi chung đối với các hoạt động thương mại quốc tế. Các quốc gia cịn đưa ra những quy định và cụ thể hĩa những quy định đĩ trong việc đưa ra danh mục hàng hĩa được khuyến khích , bị hạn chế hoặc cấm trong quan hệ thương mại với các quốc gia khác nhằm giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc lựa chọn sản phẩm xuất khẩu. 7 2.2.2. Chính sách thị trường Nội dung của chính sách thị trường là nhà nước đưa ra những định hướng và các biện pháp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc duy trì và mở rộng thị trường, xây dựng thị trường truyền thống và thị trường trọng điểm, đồng thời cung cấp những thơng tin về lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế cụ thể là trong lĩnh vực thương mại cũng như cĩ những biện pháp hỗ trợ thích hợp giúp các tổ chức trong nước tham gia vào hội nhập được thành cơng. Đây là một nội dung quan trọng mà mỗi quốc gia trên thế giới ngày nay đang lỗ lực thực hiện vì nĩ đem lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã cĩ thể tìm được những thơng tin cần thiết về thị trường, về đối thủ cạnh tranh hay nhưng thơng tin khác thơng qua sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên trách của chính phủ, điều đĩ làm cho các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc xâm nhập thị trường nước ngồi. 2.2.3. Các chính sách hỗ trợ Ngồi chính sách mặt hàng và chính sách thị trường chính sách thương mại quốc tế cịn bao gồm rất nhiều các chính sách hỗ trợ khác như chính sách về thuế, chính sách đầu tư, chính sách tín dụng và chính sách tỷ giá hối đối. Các chính sách này khơng tồn tại độc lập mà được phối hợp với nhau trong một tổng thể chung nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển các quan hệ thương mại quốc tế nĩi riêng và phát triển kinh tế xã hội nĩi chung. Trong đĩ chính sách về thuế bao gồm những quy định liên quan đến thuế quan xuất nhập khẩu, thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng tài nguyên…cịn nội dung của chính sách đầu tư là việc quản lí và cấp phát vốn từ ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh quốc tế. Chính sách tỷ giá hối đối là việc điều chỉnh mức tỷ giá như một địn bẩy khuyến khích xuất khẩu. 8 3. CƠ SỞ, CÁC CƠNG CỤ VÀ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU 3.1. Cơ sở của chính sách thúc đẩy xuất khẩu Các lý thuyết về thương mại quốc tế đã chỉ ra rằng thương mại quốc tế đem lại lợi ích cho tất cả các quốc gia tham gia. Tuy nhiên, mỗi quốc gia lại cĩ một lợi thế, một trình độ sản xuất và một định hướng phát triển khác nhau do đĩ mỗi quốc gia dều cĩ một chính sách thương mại quốc tế riêng thể hiện ý chí, mục tiêu của nhà nước đĩ trong việc điều chỉnh các hoạt động thương mại quốc tế. Nhưng các quốc gia đều cĩ một mục đích chung là phát triển đất nước thơng qua việc thực hiện các mơ hình kinh tế “ hướng ngoại” do đĩ tồn bộ nội dung, cơng cụ, biện pháp của chính sách thương mại quốc tế đều phục vụ cho mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu. Các quốc gia sẽ căn cứ trên điều kiện sản xuất của quốc gia mình cũng như các yêu cầu thực tiễn tại thị trường để cĩ định hướng phát triển cho các doanh nghiệp. Do đĩ đối với một số quốc gia nội dung chủ yếu của chính sách thương mại quốc tế là thể hiện vai trị thúc đẩy xuất khẩu. 3.2. Các cơng cụ và biện pháp của chính sách thúc đẩy xuất khẩu 3.2.1. Các cơng cụ và biện pháp tài chính 3.2.1.1. Các biện pháp hỗ trợ tài chính Biện pháp này thường được áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng được nhà nước khuyến khích thơng qua một số ưu đãi như giảm lãi suất, tăng số lượng và kéo dài thời gian vay, đơn giản hĩa thủ tục hành chính thậm chí cịn đứng ra bảo lãnh các khoản vay của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cĩ thể tranh thủ những ưu đãi này để mở rộng quy mơ sản xuất, đổi mới trang thiết bị hoặc mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu trên thị trường thế giới. Hiện nay với những địi hỏi của nền kinh tế thị trường các hỗ trợ tài chính trực tiếp từ phía nhà nước khơng cịn được chấp nhận, tuy nhiên vẫn cĩ những biện pháp hỗ trợ mang tính chất tài chính được chấp nhận 9 vì vậy nhiệm vụ của chính phủ là tìm ra các biện pháp hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp nhưng lại khơng vi phạm các quy định quốc tế. 3.2.1.2. Các cơng cụ và biện pháp liên quan đến thuế Thuế quan nĩi chung là loại thuế được áp dụng với các loại hàng hĩa xuất nhập khẩu qua biên giới quốc gia. Trong chính sách thúc đẩy xuất khẩu vai trị của thuế quan được thể hiện chủ yếu thơng qua hàng hĩa nhập khẩu vì việc đánh thuế nhập khẩu sẽ hạn chế lượng hàng hĩa từ nước ngồi tràn vào trong nước giảm bớt sức ép cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong nước. Cơng cụ này giúp các doanh nghiệp giữ vững được thị trường trong nước và từng bước đẩy mạnh xuất khẩu. Ngồi ra chính phủ cịn cĩ những quy định ưu đãi thuế như miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp cĩ vốn đầu tư nước ngồi, giảm thuế thu nhập cho các đơn vị cĩ doanh thu hoặc đạt tỉ lệ xuất khẩu cao, điều này khuyến khích rất lớn các doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh xuất khẩu. 3.2.2. Các cơng cụ và biện pháp phi tài chính 3.2.2.1. Các cơng cụ và biện pháp liên quan đến thị trường Biện pháp này thể hiện ở việc nhà nước tăng cường thực hiện đàm phán để đi tới kí kết thành cơng các hiệp định thương mại với nước ngồi cũng như việc tham gia các khối mậu dịch trong khu vực cũng như các tổ chức thương mại quốc tế. Qua đĩ các doanh nghiệp sẽ cĩ những định hướng trong việc phát triển thị trường, với những thị trường đã cĩ sự ràng buộc thi khi tham gia kinh doanh các doanh nghiệp sẽ được hưởng những ưu đãi và thuận lợi nhất định. Việc kí kết các hiệp định thương mại giữa các quốc gia làm cho các doanh nghiệp yên tâm hơn khi tham gia kinh doanh vì lợi ích của họ sẽ được bảo khi cĩ tranh chấp xảy ra. 10 [...]... tại Ngân hàng mà thực tế là được Nhà nước xố nợ Tất cả các khuyến khích trên đều nhằm tăng cường xuất khẩu và tạo ra ngoại hối 22 2 HỆ THỐNG CÁC CHÍNH SÁCH, CÁC CƠNG CỤ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VĨ MƠ THỰC HIỆN THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA TRUNG QUỐC 2.1 Chính sách thương mại của Trung Quốc và vai trị của nĩ trong việc thúc đẩy xuất khẩu 2.1.1 Sơ lược định hướng thúc đẩy xuất khẩu hàng hĩa của Trung Quốc Bên... triển mà hàng hĩa Trung Quốc đã cĩ mặt và chiếm thị phần tương đối ở cả thị trường các nước phát triển Trong vịng hơn 20 năm gần đây cả xuất nhập khẩu của Trung Quốc đều tăng nhanh hơn thương mại thế giới Cĩ được thành cơng này là phải kể đến sự đĩng gĩp đáng kể của một chính sách thúc đẩy xuất khẩu đúng đắn của Trung Quốc Trung Quốc đã chọn cho mình một chính sách thúc đẩy xuất khẩu phù hợp với tình... thị trường Trung Quốc gây thiệt hại hàng tỷ USD cho Trung Quốc Vì vậy, năm 1997 Trung Quốc đã ban hành “ Điều lệ chơng bán phá giá và chống trợ cấp hàng nhập khẩu từ nước ngồi” 2.1.2.4 Chính sách hồn thuế xuất khẩu của Trung Quốc và vai trị của nĩ đối với hoạt động thúc đẩy xuất khẩu Kể từ khi tiến hành mở cửa, Trung Quốc đã sử dụng nhiều biện pháp địn bẩy khuyến khích để thúc đẩy xuất khẩu Những biện... sức cần thiết của nước ta, giúp nước ta cĩ thể nhanh chĩng thực hiện múc tiêu thúc đẩy xuất khẩu và phát triển kinh tế đất nước 14 CHƯƠNG 2 CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG HĨA CỦA TRUNG QUỐC 1 TỔNG QUAN CHUNG VỀ NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG THÀNH TỰU XUẤT KHẨU CỦA TRUNG QUỐC TRONG NHỮNG NĂM QUA 1.1.Tổng quan về nền kinh tế Trung Quốc 1.1.1 Về điều kiện tự nhiên Trung Quốc là một quốc gia nằm ở... lỗ xuất khẩu của xí nghiệp, làm giảm khĩ khăn về nguồn vốn kinh doanh, từ đĩ gĩp phần củng cố chính sách điều tiết thuế mậu dịch xuất khẩu 30 2.2 Chính sách thu hút đầ tư trực tiếp nước ngồi của Trung Quốc và vai trị của nĩ đối với thúc đẩy xuất khẩu 2.2.1 Những điều chỉnh trong chính sách thu hút FDI của Trung Quốc 2.2.1.1 Cải thiện cơ cấu đầu tư Để giúp cho cơ cấu nguồn vốn nước ngồi phù hợp với. .. trong nước cũng như với bối cảnh quốc tế Sự kết hợp nhịp nhàng và hiệu quả giữa các chính sách trong một mục tiêu chung là thúc đẩy xuất khẩu, phát triển kinh tế đất nước Chính sách thúc đẩy xuất khẩu của Trung Quốc cũng cĩ những điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, khai thác tối đa những tiềm năng của đất nước, những biện pháp địn bẩy khuyến khích cũng được Trung Quốc sử dụng một... được vị thế của mình trong thương mại quốc tế 20 1.2.3 Cơ cấu thị trường xuất khẩu của Trung Quốc Trước năm 1990, Hồng Kơng là một cảng trung chuyển chính cho xuất khẩu của Trung Quốc, năm 1990 cĩ gần 43% khối lượng xuất khẩu của Trung Quốc qua Hồng Kơng Tuy nhiên cùng với quá trình mở cửa nền kinh tế và chuẩn bị các bbước cho việc gia nhập WTO, các cơng ty của Trung Quốc đã cĩ nhiều kinh nghiệm trong... trường thế giới và cùng với việc tăng khối lượng đầu tư trực tiếp nước ngồi vào Trung Quốc thì vai trị của Hồng Kơng, là cảng trung chuyển lớn nhất Trung Quốc, suy giảm Khối lượng xuất khẩu trực tiếp của Trung Quốc sang Mỹ, Nhật Bản và các nước Châu Âu đã tăng nhanh, chiếm khoảng 56% tổng khối lượng xuất khẩu của Trung Quốc năm 2000 Đơng á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc vì co rất nhiều... tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc Nhìn vào đại lý khu vực của 6 thị trường xuất khẩu chủ yếu thì 21 khu vực APEC, chiếm khoảng 80% hàng xuất khẩu của Trung Quốc, thị trường Bắc Mỹ , Đơng Nam Á và Tây Âu là 3 trung tâm mậu dịch lớn của Trung Quốc Trung Quốc coi các thị trường này là trọng điểm cần tiếp tục khai thác, cịn 5 thị trường cấp 2 khác cĩ tiềm lực lớn như Ðơng Âu, Mỹ La Tinh, Trung Ðơng cĩ... năm 2001 hàng chế biến chiếm hơn 90% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc Cĩ thể nĩi rằng thời điểm các mặt hàng chế biến thay thế mặt hàng nguyên liệu thơ để trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực chính là điểm khởi đầu cho sự thần kì về xuất khẩu của Trung Quốc Hơn nữa, xuất khẩu Trung Quốc cĩ sự tăng trưởng ngoạn mục chủ yếu nhờ sự trỗi dậy kết hợp giữa khu vực cơng nghiệp nơng thơn với các . đáng kể của một chính sách thúc đẩy xuất khẩu đúng đắn của Trung Quốc. Trung Quốc đã chọn cho mình một chính sách thúc đẩy xuất khẩu phù hợp với tình hình kinh tế xã hội trong nước cũng như với. Chính sách thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của trung quốc đối với việt nam LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, Trung Quốc đang nổi nên là một trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của. nghiệp. Do đĩ đối với một số quốc gia nội dung chủ yếu của chính sách thương mại quốc tế là thể hiện vai trị thúc đẩy xuất khẩu. 3.2. Các cơng cụ và biện pháp của chính sách thúc đẩy xuất khẩu 3.2.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: chính sách thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của trung quốc đối với việt nam, chính sách thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của trung quốc đối với việt nam, , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU VÀ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU, KHÁI NIỆM XUẤT KHẨU VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN XUẤT KHẤU, KHÁI NIỆM, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ VAI TRỊ CỦA CHÍNH SÁCH TRONG VIỆC THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU, CƠ SỞ, CÁC CƠNG CỤ VÀ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU, HÀNG HĨA CỦA TRUNG QUỐC, TỔNG QUAN CHUNG VỀ NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG THÀNH TỰU XUẤT KHẨU CỦA TRUNG QUỐC TRONG NHỮNG NĂM QUA, HỆ THỐNG CÁC CHÍNH SÁCH, CÁC CƠNG CỤ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VĨ MƠ THỰC HIỆN THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA TRUNG QUỐC, CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN XUẤT KHẨU CỦA TRUNG QUỐC, CHƯƠNG 3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG HĨA CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI VIỆT NAM, BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG HĨA CỦA TRUNG QUỐC, BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI VIỆT NAM., Ngồi ra, Trung Quốc cịn rất thành cơng trong việc giúp đỡ các doanh nghiệp trong việc giúp đỡ các doanh nghiẹp trong việc quảng cáo sản phẩm thơng qua mạng Internet, các đối tác cĩ thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm của Trung Quốc mà họ muốn mua thơng qua mạng, Để giúp đỡ các doanh nghiệp trong việc vượt qua các rào cản kĩ thuật của các thị trường Chính phủ và các cơ quan chuyên trách cần giúp đỡ các doanh nghiệp trong việc thiết kế và áp dụng các quy trình sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời giám, BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm