0

đặc trưng thơ trữ tình của đỗ phủ

20 671 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 21:11

c trng th tr tỡnh ca Ph Phần mở đầu 1. Lí do chọn đề tài Tên tuổi của Đỗ Phủ đã đánh dấu một mốc son chói lọi trong thơ ca đời Đờng nói riêng và trong văn học Trung Hoa nói chung. Ông đợc đánh giá là Đại thi hào văn học Trung Hoa, cây đại thụ sừng sững tỏa bóng đến ngàn năm". Nét đặc sắc của thiên tài Đỗ Phủ là đã tận dụng cái tinh hoa của nghệ thuật đời Đờng vào mục đích phục vụ những ngời nghèo khổ quần chúng lao động bị áp bức. Hơn nữa, thơ ông không chỉ để lại dấu ấn của một thời đại thơ ca mà còn mang đến cho ngời đọc thế hệ sau vẻ đẹp cổ điển của thể loại, thể tài, ngôn ngữ và một số đặc điểm nghệ thuật khác. Để phục vụ cho việc giảng dạy môn văn học Trung Quốc mà thơ Đ- ờng là một trọng tâm của chơng trình nên chúng tôi đã dành thời gian và tâm trí để tìm hiểu thơ Đỗ Phủ trong thế giới thơ Đờng. Chúng tôi chọn đề tài này, ngoài lòng say mê yêu thích đối với thơ Đỗ Phủ còn xuất phát từ yêu cầu cần đợc học hỏi và tìm hiểu thấu đáo về thơ Đỗ Phủ cũng nh thế giới nghệ thuật trong thơ ông. Chính nhu cầu và nhận thức và thực tiễn ấy đã từng bớc đa chúng tôi đến với vấn đề tìm hiểu Nghệ thuật thơ trữ tình Đỗ Phủ (mảng thơ cận thể). 2. Lịch sử vấn đề a. Nghiên cứu nghệ thuật thơ trữ tình Đỗ Phủ ở Trung Quốc Có rất nhiều công trình nghiên cứu, biên soạn, chuyên khảo về cuộc đời và thi phẩm Đỗ Phủ từ trớc đến nay. Một trong những vấn đề các nhà nghiên cứu Đỗ Phủ đề cập là hình thức nghệ thuật thơ ca của ông. Trong đó, thơ Đỗ Phủ đợc nghiên cứu theo nhiều hớng khác nhau. Chúng tôi nhận thấy, các công trình nghiên cứu của họ rất công phu, nghiêm túc và có nhiều cách kiến giải chính xác, tinh tế. Chúng tôi học tập đợc rất nhiều ở các công trình ấy. Đặc biệt chúng tôi còn nhận thấy sự trầm uất nghẹn ngào của Đỗ Phủ qua các công trình này. Các ý kiến của các nhà thơ, nhà nghiên cứu đánh giá về một số khía cạnh nghệ thuật của Đỗ Phủ tiêu biểu nh Bạch C Dị chịu ảnh hởng nhiều 1 1 của phong cách thơ Đỗ Phủ, ông cho rằng: Thơ Đỗ Phủ đã hấp thu đợc cái u điểm của thơ kim cổ, sử dụng đợc mọi thể tài, lời thơ trau chuốt, điêu luyện. Bên cạnh đó, còn rất nhiều các ý kiến khi đánh giá về nghệ thuật thơ trữ tình Đỗ Phủ cũng nh giá trị nghệ thuật cao siêu, sâu sắc của một số tác phẩm tiêu biểu. Đặc biệt trong các cuốn Lịch sử văn học Trung Quốc thơ trữ tình của Đỗ Phủ đợc nghiên cứu trong phạm trù nghệ thuật thơ ca chứ cha có sự tách bạch riêng lẻ. b. Nghiên cứu nghệ thuật thơ trữ tình Đỗ Phủ ở Việt Nam Từ sau cách mạng tháng Tám và đến những năm gần đây, thơ Đỗ Phủ đợc xem xét từ nhiều mặt và có nhiều ý kiến sâu sắc, tổng quát về nghệ thuật thơ Đỗ Phủ. Trong đó có nhiều công trình của các tác giả có uy tín nh: Trần Xuân Đề, Phan Ngọc, Trần Trọng San, Trơng Chính, Nguyễn Khắc Phi, Lê Nguyễn Lu, Hoàng Trung Thông, Lê Đức Niệm, Nguyễn Hà và những công trình khoa học có nhiều giá trị của Hồ Sĩ Hiệp, Nguyễn Thị Bích Hải Trong các công trình nghiên cứu đó, nhiều khía cạnh về nghệ thuật thơ Đỗ Phủ đã đợc đề cập tới. Các tác giả đã có sự so sánh nghệ thuật thơ Đỗ Phủ với một số nhà thơ khác nh Lí Bạch. Hơn nữa, các tác giả còn phát hiện ra những nét mới, nét độc đáo, nổi bật trong thế giới nghệ thuật thơ Đỗ Phủ. c. Nghiên cứu nghệ thuật thơ trữ tình Đỗ Phủ ở nớc ngoài Từ lâu, đã có nhiều nhà nghiên cứu nớc ngoài quan tâm và nghiên cứu thơ Đỗ Phủ với nhiều công trình có giá trị, tiêu biểu nh ý kiến đánh giá về nội dung, nghệ thuật thơ Đỗ Phủ của Konrat, Timôphiep và Turaep. Nh vậy, qua các công trình của các nhà nghiên cứu trong và ngoài n- ớc chúng tôi thấy có nhiều ý kiến đề cập tới một số khía cạnh nghệ thuật thơ trữ tình Đỗ Phủ đây là những gợi ý quan trọng giúp cho chúng tôi trong quá trình tìm hiểu đề tài này. 3. Mục đích, ý nghĩa của đề tài a. Mục đích: Nghiên cứu nghệ thuật thơ trữ tình Đỗ Phủ (mảng thơ cận thể) ở ba phơng diện: thể tài, đặc trng và phơng thức thể hiện. Các phơng diện này có mối quan hệ thống nhất làm nên sự tồn tại chỉnh thể của hình thức nghệ thuật thơ trữ tình Đỗ Phủ. 2 2 Nghiên cứu nghệ thuật thơ trữ tình Đỗ Phủ là cách tiếp cận nghiên cứu nghệ thuật của các nhà thơ lớn đời Đờng. Đây cũng là con đờng đi tới nghiên cứu nội dung và giá trị nghệ thuật của một trong những nhà thơ lớn nhất của nhân loại. b. ý nghĩa: Về mặt lí luận: Luận văn làm sáng tỏ những vấn đề có liên quan đến lí luận nghệ thuật thơ trữ tình nói chung. Bên cạnh đó, luận văn còn chứng minh thơ trữ tình Đỗ Phủ luôn gắn với hoàn cảnh xã hội, điều kiện sống, tâm t và tình cảm của chính nhà thơ. Về mặt thực tiễn: Luận văn giúp cho ngời dạy và ngời học thơ Đỗ Phủ ở các trờng chuyên nghiệp và phổ thông hớng phân tích giá trị nghệ thuật thơ Đỗ Phủ để nhận thức đợc bức tranh toàn cảnh và có cái nhìn hệ thống về nghệ thuật từ đó khái quát lên nội dung. 4. ốI TNG V PHM VI NGHIấN CU a. i tng nghiờn cu + Trn Xuõn - Thơ Đỗ Phủ - Nxb Giáo dục 1975. + Phan Ngọc - Ph nh th thỏnh vi hn mt nghỡn bi th- Nxb Văn hoá thông tin H 2001. + Lờ c Nim (Gii thiu), Nhng Tng (dch)- Thơ Đỗ Phủ- Nxb Văn hoá thông tin H 1996. + Hong Trung Thụng (Gii thiu)- Thơ Đỗ Phủ- Nxb Văn học 1962. + Nam Trân (Tuyển chọn) - Th ng (2 tp) - (phn Th Ph) - Nxb Văn học 1987. b. Phm vi nghiờn cu Chỳng tụi i sõu nghiờn cu v ngh thut th tr tỡnh ca Ph v gii hn trong phm vi th cn th gm lut thi (8 cõu) v tuyt cỳ (4 cõu) ch cha cú iu kin nghiờn cu v tt c th tr tỡnh ca Ph. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tụi m rng phm vi so sỏnh, i chiu vi mng th t s ca ông, bi trong th t s cng cú tớnh cht tr tỡnh v so sỏnh vi mt s nh th khỏc nh Lớ Bch, Bch C D. 5. PHNG PHP NGHIấN CU + Phng phỏp thng kờ, phõn loi. + Phng phỏp phõn tớch vn bn. + Phng phỏp ging bỡnh. 3 3 + Phng phỏp tng hp. + Phng phỏp so sỏnh. 6. CU TRC LUN VN Ngoi phn m u v phần kt lun, ni dung chớnh ca lun vn c trin khai theo ba chng nh sau: Chng 1: Thể tài thơ tr tỡnh cận thể ca Ph Chng 2: c trng th tr tỡnh ca Ph Chng 3: Mt s phng tin ngh thut tr tỡnh tiờu biu Và các phần danh mc ti liu tham kho và phụ lục. PHầN NI DUNG CHNG 1: THể TI ThƠ TRữ TìNH CậN THể CủA Đỗ PHủ Tỡm hiu thể tài th tr tỡnh cận thể ca Ph, trc ht chỳng tụi lm rừ khỏi nim Th ti., Tỏc gi Li Nguyờn n trong T in vn hc b mi cú vit: Phm trự phõn loi cỏc tỏc phm vn hc vn a dng ng thi cú s ging nhau, tng nhúm mt, theo mt s du hiu nht nh. Cỏc nhúm ln nht l nhng loi, mi loi gm nhng nhúm nh hn l nhng th (hoc th loi, th ti). cp phõn chia nhng loi, cú uy tớn nht l cỏch phõn chia ca Arixtụt, theo ú ton b cỏc tỏc phm vn hc gm ba loi ln:1-T s; 2- Tr tỡnh; 3- Kch Trong phm vi mi loi vn hc l cỏc th(th loi hoc th ti), chỳng c phõn chia cn c vo t cht thm m ch o, vo ging iu, vo dung lng v cu trỳc chung ca tỏc phm". Th ti hay th loi l mt gii hn v phm vi i sng c cp vi nhng nguyờn tc thm m riờng, trong quan h vi cỏi tụi tr tỡnh, th loi l th hin mt gúc nhỡn, mt trng quan sỏt, mt quan nim i vi i sng. Nh vậy, thể loại hay thể tài là một phạm trù thuộc hình thức của tác phẩm văn học, là phơng tiện hình thức phù hợp với nội dung nhất định Với số lợng thơ trữ tình phong phú, Đỗ Phủ đã sử dụng rất nhiều các thể tài để phù hợp với việc biểu hiện nội dung. So vi các nhà thơ khác, 4 4 ông l ngi s dng y v sỏng to mi th th ph bin i ng v th th no ụng cng thnh cụng xut sc đặc biệt là thơ cận thể. 1.1. Khái niệm thơ trữ tình 1.1.1. Tr tỡnh Nguyờn ngha t Hỏn Vit Tr tỡnh cú ngha l: Tr l th l, tỡnh l tỡnh cm, cm xỳc. Tr tỡnh l phng thc thiờn v din t, bc l cm xỳc. Tr tỡnh l mt trong ba phng thc th hin i sng (bờn cnh t s v kch, tr tỡnh phn ỏnh i sng bng cỏch bc l trc tip ý thc ca con ngi, ngha l con ngi t cm thy mỡnh qua nhng n tng, ý ngh, cm xỳc ch quan ca mỡnh i vi th gii v nhõn sinh. Nh vậy, Tr tỡnh cú ngha l bc l tâm t, giói by tỡnh cm, ca cỏ nhõn mỡnh vi mi ngi. Tr tỡnh thng hng n hỡnh thc th v th l hỡnh thc t chc ngụn t phự hp nht vi nú. 1.1.2. Th tr tỡnh Thut ng Th tr tỡnh l: Thut ng ch chung cỏc th th thuc loi tr tỡnh trong ú nhng cm xỳc v suy t ca nh th hoc ca nhõn vt tr tỡnh trc cỏc hin tng i sng c th hin mt cỏch trc tip. Nh vy, núi n th tr tỡnh l núi n ting núi ca cm xỳc, ca tõm t, núi n s rung ng ca ni lũng, núi n nhng iu sõu kớn nht trong tõm hn ca con ngi. Thụng qua nhng ting núi gi gm, bc bch nhng quan nim, t tng v số phận và cuc sng của con ngi, v xó hi, v cuc i v cao hn na l v thi i. Thơ trữ tình của Đỗ Phủ không nằm ngoài những biểu hiện đó. 1.2. Các thể tài thơ trữ tình cận thể Th cn th cũn gi l kim th hay cỏch lut. Đây l mt th th rt thnh hnh trong thi nh ng, c a vo cỏc khoa thi tuyn chn nhõn ti. Th th ny khỏc vi th c th ch: mun lm mt bi th theo th ny, ngi lm th phi tuõn th nhng lut l nghiờm ngt v cõu, v thanh, v vn, v b cc Các thể tài thơ trữ tình cn th ca Ph cú th chia thnh hai loi chớnh l lut thi (8 cõu) v tuyt cỳ (4 cõu). C lut thi v tuyt cỳ u l th cỏch lut, trong ú lut thi l dng c bn. Ngoi ra, cũn cú bi lut l 5 5 dng kộo di ca lut thi nhng ở đây chỳng tụi ch tp trung vo hai loi chớnh l lut thi v tuyt cỳ. 1.2.1. Lut thi Đỗ Phủ có 772 bài viết theo thể này. Lut thi l thut ng dựng ch th bỏt cỳ i ng. Đây là thể tài có những quy định rất ngặt nghèo về âm vận bằng trắc và phải đảm bảo một số nguyên tắc nhất định. Lut thi gm cú hai loi l ng ngụn bỏt cỳ lut thi (ng lut) v tht ngụn bỏt cỳ lut thi (tht lut). loi th ng lut v s lng mi cõu cú nm ch, loi tht lut mi cõu cú by ch, khụng th thờm hoc bt, mi bi quy nh cú tỏm cõu, khụng th nhiu hn hoc ớt hn. c trng m hc ca lut thi biu hin tớnh hm sỳc, li ớt, ý nhiu, ý ngoi li. Th lut l kt qu ca mt cỏi nhỡn cõn i, cht ch, nghiờm trang, mc thc. * Tỡm hiu th ng ngụn lut thi (thơ ngũ luật). Ng ngụn lut thi trong th Ph rt nghiờm ngt. ễng kt hp khộo lộo, ỳng quy tc. Vỡ vy m ngi i sau coi l mu mc ca lut thi i ng. * Tìm hiểu thơ tht ngụn lut thi (th tht lut). Ph ó a th th tht ngụn lut thi tin lờn trỡnh hon chnh, v iu quan trng hn l m rng kh nng dung np ni dung phong phỳ i vi th th ny. Th tht lut ca Ph l loi hỡnh th ca trau chut, p , nghiờm chnh, giu tớnh co gión, th hin nng lc mt cỏch c ỏo. ỏng chỳ ý l th tht ngụn lut thi ca Ph t ni dung n hỡnh thc u cú nhng sỏng to mi. 1.2.2. Tuyt cỳ Ph cú 138 bi th tuyt cỳ. Tuyt cỳ cũn gi l t tuyt, mt th th thnh hnh thi ng v l thnh tu c sc ca th ng. Mi bi cú bn cõu nờn rt cụ ng, hm sỳc. Th tuyt cỳ ca Ph cú nhng im khỏc so vi cỏc nh th l ụng ó a yu t t s, a thi s, a ngh lun vo th t tuyt, m ra mt con ng mi khụng ch cho th t tuyt Trung Vón ng m cho c th t tuyt i Tng na. Th ti tuyt cỳ m Ph s dng cng nh lut thi, tuyt cỳ cú hai loi: ng ngụn tuyt cỳ v tht ngụn tuyt cỳ. 6 6 Nh vy, thơ cn th vi hai thể tài tiờu biu l lut thi v tuyt cỳ ó mang li nhng giỏ tr to ln cho ngh thut th tr tỡnh ca Ph. 1.3. Chức năng của thơ cận thể 1.3.1. Chc nng ca lut thi ở lut thi Ph th hin nhng xỳc cm tht sõu sc, lng ng ca con ngi v tr trong s tng thụng cựng th gii. Th ti lut thi giỳp cho vic bc l nhng tõm t, tỡnh cm mt cỏch sõu lng cng nh giói by th gii ni tõm thm kớn ca nh th. 1.3.2. Chc nng ca tuyt cỳ Th tuyt cỳ l th th th hin rừ nht tớnh cht hm sỳc ca t duy ngh thut th Trung Quc. Th tuyt cỳ khỏ linh hot, cú kh nng khỏi quỏt nhng vn xó hi, ỳc kt nhng kinh nghim lch s, nờu nhng trit lớ nhõn sinh. Vỡ vy m tuyt cỳ thớch ng c vi nhiu loi ti. Vi Ph, khi cn bc l tỡnh cm trong nhng cõu th ngn gn, tr tỡnh thỡ ụng dựng tuyt cỳ. 1.3.3. Chức năng các th ti trong quỏ trỡnh sỏng tỏc ca Ph + Giai on sỏng tỏc u tiờn (712- 746) Khi Ph bt u sỏng tỏc ụng vit theo khuynh hng tr tỡnh lóng mn v th ti ng ngụn lut thi l tiờu biu hn c. ở giai đoạn này, thơ cận thể cha nhiều chủ yếu là những bài thơ bộc bạch tâm tình và gửi gắm ớc mơ, hoài bão của Đỗ Phủ. + Giai on sỏng tỏc th hai (746-755) Mc dự s trng v lut thi nhng Ph phi thay i th ti. ễng quyt nh sỏng tỏc th c thể trỡnh by v tỏi hin nhng vn cú dung lng ln, phn ỏnh hin thc khỏch quan mt cỏch toàn cảnh và sõu sc. Thi kì ny, mc dự cú sỏng tỏc lut thi (ng ngụn lut thi) nhng s lng khụng ỏng k ch nm, by bi. Ch yu vn l thơ c th bi vỡ tõm tỡnh ca ụng b kớch ng, phn ut trớc hiện thực xã hội. + Giai on sỏng tỏc th ba (756-759) Th th ni bt ca Ph thi kỡ ny li vn l c th thi c phỏt trin lờn n nh cao. Cỏc th tài lut thi v tuyt cỳ Ph cú s dng nhng khụng nhiu. c bit, vỡ s bc xỳc ca tỡnh hỡnh thi s, chớnh tr xó hi nờn ụng hn ch hu nh khụng sỏng tỏc tuyt cỳ. 7 7 + Giai on sỏng tỏc th t (760- 770) Hình thức thơ ông có sự thay đổi, thơ cận thể đợc sử dụng chủ yếu trong giai đoạn sáng tác này là thể tài luật thi và tuyệt cú. Vi tõm trng bt an v tõm s u t, th ụng i sõu vo vic th hin tõm s, th l, giói by nhng tõm t, cm xỳc ca chớnh mỡnh. ông sử dụng rất nhiều luật thi để ghi li y v sõu sc din bin ni tõm, khi tõm s cha c gii ta trong lũng mỡnh. Cng nh lut thi, Ph dựng th ti tuyt cỳ cp n nhng vn trng i ca t nc, ca dõn tc bờn cnh cm xỳc tr tỡnh m thm. Tỏc gi bc l ti ỏc hoang dõm, xa x ca bn quan quõn nh ng. Ph s dng nhiu tuyt cỳ vỡ ụng coi trng s hm sỳc tinh luyn ca th tuyt cỳ. Nh vậy, trong quá trình sáng tác Đỗ Phủ viết nhiều thơ cận thể ở giai đoạn cuối cùng (760-770) với hai thể tài nổi bật là luật thi và tuyệt cú. Đây là giai đoạn ông sống trong tâm trạng bất an và có nhiều tâm sự u t bởi những đắng cay mà thực tế cuộc sống ông từng nếm trải. Thơ ông đi sâu vào việc thổ lộ, giãi bày tâm t và bộc lộ thế giới nội tâm sâu kín của mình. CHNG 2: C TRNG TH TR TèNH CA PH 2.1. Tính chân thực Theo T in thut ng vn hc: Tớnh chõn thc th hin s phự hp sinh ng gia s phn ỏnh ca vn hc vi i tng phn ỏnh ca nú, s thng nht gia chõn lớ ngh thut vi chõn lớ i sng, gia s sỏng to ngh thut vi tt yu lch s. Trong th tr tỡnh ca Ph, dự vit hon cnh no v cp n bt c ni dung gỡ cng u c ụng nhỡn nhn qua lng kớnh chõn thc ca nh th hin thc. Tớnh chõn thc ở đây đợc hiểu l chõn thc ca hỡnh nh v chõn thc ca tỡnh cm. Chõn thc trong th ụng khụng tỏch ri thiờn nhiờn v xó hi, đặc biệt l nhng ni au kh m ụng phi nm tri v lũng quan tõm ca ụng i vi thi cuc, i vi cuc sng nhõn dõn. 2.1.1. VIT V THIấN NHIấN 8 8 Đỗ Phủ vit v thiờn nhiờn mt cỏch chõn thc, khỏi quỏt, vi nhng biu hin phong phỳ. Cng vit v thiờn nhiờn nhng thiờn nhiờn trong th ụng đc nhỡn qua lng kớnh chõn thc, khụng ging vi cỏc nh th khỏc. Do nhng nguyờn nhõn khỏch quan v ch quan nờn hỡnh nh thiờn nhiờn trong th ụng mang m mu sc v khụng khớ thi i y bin ng v au thng ca xó hi i ng. Thiờn nhiờn trong th Ph ó b hin thc au xút lm cho u ỏm v lng m v bun. Đặc biệt, những tâm sự về thiờn nhiờn mựa thu trong th ông li cng chõn thc. ễng tỡm n mựa thu nh tỡm n th gii ca tõm hn mỡnh. ễng miêu tả rất nhiều khung cảnh hiu hắt của thiên nhiên, những khung cảnh đó nh làm tăng thêm nỗi buồn, nỗi hiu quạnh trong tâm hồn ông. Qua bức tranh thu đó, ông đã núi lờn cnh ng, thõn th thu tn ca mình, cng l cnh thu suy tn ca triu i nh ng. Bức tranh thiên nhiên qua lăng kính chân thực của Đỗ Phủ hết sức thâm u, âm thầm, chua xót. Cảnh sắc mang sắc màu tàn tạ và nỗi buồn chia cắt. Tt c mi cnh vt thiờn nhiờn ó tr thnh bc tranh thờ thm nhum mu sc thi i. Cảnh vật và sắc thái thiên nhiên này là nỗi niềm của riêng Đỗ Phủ, không thể "trộn lẫn" với ai. Vi cỏi nhỡn chõn thc, Ph ó em n cho c gi rt nhiu khung cnh thiờn nhiờn p nhng bi thng. ú l nhng hỡnh nh hiu ht m m nh: trng lnh, mõy en, khụng khớ thm thờ, sụng li thi Tt c u th hin mt cỏch nht quỏn trung thc v gn bú cht ch vi tõm t nh th, th hin mt cỏch khỏch quan thi bui nỏt, iờu tn, khng khip, thờ lng ca ton xó hi i ng. 2.1.2. VIT V X HI 2.1.2.1. Ni nim t bch Ph chng nhng l mt ngi phn ỏnh trung thc thi i m cnh ng ca bn thõn ụng quyn cht vo bao nhiờu kh nn ú. Bn thõn ụng cng tng nm tri mi ni kh au ca cuc i. Cỏi au kh ca ụng cng l cỏi au kh chung ca mi ngi, mi nh. Bao nhiờu bi th l by nhiờu cnh i, bt ngun t nhng s i thay ca lch s v hon cnh bn thõn. Tỡnh cm ca ụng gn cht vi mi ni kh au ca thi i. Th ụng dự núi vic chung hay chuyn riờng cng u l mt cnh i m thụi. 9 9 Th ông th hin mt cỏch chõn thc con ngi v cuc i ụng. ễng tỏi hin mt cuc i y nhng au thng v súng giú, gian nan kh hn ca chớnh bn thõn v gia ỡnh ụng. Nhng iu ụng ghi li cú tớnh cht thc v hin thc rt cao vỡ ú l nhng iu ụng khụng ch chng kin m cũn tri nghim. Trong khụng ớt cỏc bi th tr tỡnh, nh th ó tỏi dng hỡnh nh ca mỡnh l mt ụng lóo nghốo, sng xa quờ v chu nhiu au kh. ông nói lên khá y tâm t, cnh ng ca mình trc thi cuc. ông ó phi sng mt cuc i vi nhng gian nan, súng giú ố nng lờn c cuc sng vt cht v tinh thn. Dự khc ha chõn dung mỡnh t th no, hỡnh nh no thỡ Ph vn hin lờn l con ngi y tõm trng, cht cha nhiu tõm s, un khỳc cha c gii toả. Cuc i Ph tng chu trm ng nghỡn cay, khụng cm n, ỏo mc, lờnh ờnh trụi dt nhiu ni, ụng v gia ỡnh phi sng nhng ngy ht sc khú khn, cc kh. ễng ó ghi li mt cỏch chõn thc cuc sống ca gia ỡnh ụng cng l cuc sng ca khụng ớt ngi lỳc by gi. Tâm sự về bản thân mình, Ph ó i vo th gii bit li v on t vi s phn cha con, v chng sng bng bnh trong cn lon lc. Nh th ó thụng qua cnh ng bn thõn v gia ỡnh mỡnh núi lờn cnh ng chung ca dõn tc. ú l nhng tỡnh cm ht sc chõn thc trong thm sõu tõm hn nh th. Đọc thơ ông, ta nhn thy tui gi úi nghốo, bnh tt cựng bao ni kh cc ca cuc i u in du trong th ông. Qua th, ụng ó tõm s mt cỏch rt chõn thc v tỡnh cnh ca mỡnh. Tuy nhiờn l nh th ca nhõn dõn, nh th ca th s nờn dự Ph đau bun v tỡnh cnh bi thng ca bn thõn nhng ông ó gn lin trỏch nhim ca mt cụng dõn trc s phn ca t nc. Ni bun cỏ nhõn ụng gn vi ni bun chung ca c dõn tc, c thi i m ụng sng. 2.1.2.2. Bách phơng đa nạn Ph ó t cnh ng ca mỡnh m nhỡn ra cnh ng kh au ca mi ngi, ông ớt ngh n mỡnh nhng ngh nhiu n ngi khỏc. Ông thy c cuc sng kh cc ca ngi dõn lỳc by gi. Giặc giã, đói khổ, chết chóc thi nhau hoành hành diễn ra cảnh tợng Bách phơng đa nạn. 1 1 [...]... thuật trữ tình tiêu biểu của Đỗ Phủ, ta thấy đây là những phơng tiện hữu hiệu giúp ông trong việc thể hiện một cách sâu sắc hiện thực khách quan và bộc lộ những tâm t của mình Mỗi phơng tiện nghệ thuật đem lại hiệu quả riêng giúp cho chúng ta cảm nhận đợc tình điệu bi thơng chất chứa trong những suy t, triết lí về cuộc đời của nhà thơ Phần kết luận Thơ trữ tình của Đỗ Phủ không chỉ để lại dấu ấn của. .. ấn của một thời đại thơ ca mà còn mang đến cho ngời đọc thế hệ sau vẻ đẹp cổ điển của một số đặc điểm nghệ thuật Nếu nói đặc điểm của thơ Đờng là hàm súc, giàu 1 1 ý tại ngôn ngoại thì thơ trữ tình Đỗ Phủ là nơi thể hiện tập trung nhất đặc điểm này Những tình cảm và hình ảnh thơ mà nhà thơ lựa chọn đã làm cho thơ ông có một phong cách trầm t u uất riêng biệt ít thấy ở những nhà thơ khác Nhờ năng lực... căn cứ khoa học để chúng tôi khẳng định sự tồn tại của hình tợng cụ thể này trong thơ Đỗ Phủ là phơng tiện quan trọng trong việc biểu hiện nội dung cũng nh nghệ thuật thơ trữ tình của ông Hình tợng tiếng khóc trong thơ trữ tình của Đỗ Phủ xuất hiện vì nhiều nguyên nhân khác nhau: có khi khóc vì nghèo đói, bệnh tật, cũng có khi khóc vì những giá trị của cuộc sống bị mất dần đi và nhiều nguyên nhân khác... bài thơ của Đỗ Phủ tởng nh đơn thuần là tả cảnh nhng cái tình lại đợc giấu dới những câu thơ tởng nh vô cảm Có khi tác giả đặt trong sự đối lập giữa cảnh với tình, cũng có khi ông gắn chặt tình với cảnh và hoà trong cảnh bao thứ tình cảm riêng chung Tình và cảnh trong thơ ông nhiều khi không xuất hiện đồng thời, có khi chỉ cần sự xuất hiện của cảnh là đã có thể trực tiếp hoặc gián tiếp bộc lộ tình. .. trên trang thơ Đỗ Phủ, độc giả chúng ta vẫn bắt gặp hơi ấm nóng của hiện thực cuộc sống bộn bề đang khoác nguyên chiếc áo choàng thời đại mà tác giả sống và đã đem vào thơ Hình tợng tiếng khóc trong thơ Đỗ Phủ với muôn hình vạn trạng Có tiếng khóc nức nở, thống thiết, có tiếng khóc nghẹn ngào uất ức lại có tiếng khóc âm thầm nh rót cả vào lòng bao âm vang của đớn đau và thơng tổn 1 1 Đỗ Phủ đã xây... mang tính cụ thể, chứa đựng sự thâm trầm, u uất và đau thơng 3.2 cảnh tình gắn kết Tình cảnh trong thơ Đỗ Phủ luôn dựa vào nhau và gắn kết bền vững với nhau Những câu thơ tả cảnh, tả thiên nhiên luôn lồng bóng một con ngời trĩu nặng tâm sự, một con ng ời trầm t, đau buồn tr ớc thời cuộc Đỗ Phủ tả thiên nhiên không phải là để tả thiên nhiên Đỗ Phủ có chú ý đến cảnh sông núi, trời đất, trăng sao, nhng... giờ Vì vậy mà hình tợng trong thơ Đỗ Phủ đ ợc tạo nên bằng sự kết hợp giữa khái quát và cụ thể Bên cạnh những hình tợng cụ thể về con ngời, Đỗ Phủ còn xây dựng những hình tợng thuộc về trạng thái tình cảm, cảm xúc đó là hình tợng tiếng khóc Hình tợng này đợc Đỗ Phủ nhắc đến với t cách là một nhấn mạnh và ám ảnh nghệ thuật Với sự xuất hiện nhiều lần trong những bài thơ trữ tình, hình tợng tiếng khóc trở... quả phụ nghèo, đặc biệt là hình tợng ngời phụ nữ đợc ông miêu tả rất cụ thể, trong những hoàn cảnh đặc biệt đó là hoàn cảnh chiến tranh Thơ ông không có ngời phụ nữ đẹp về hình thức mà đó là những ngời phụ nữ đẹp về bản chất, về tâm hồn Hình tợng mang tính cụ thể của con ngời, của sự việc trong thơ Đỗ Phủ không đơn thuần là hình tợng của một cá nhân, một con ng ời mà đó là hình tợng chung của nhiều ng... chặt chẽ giữa tình với cảnh Nh vậy, Đỗ Phủ tìm đến với cảnh sắc thiên nhiên không phải để lãng quên trong đó mà để chia sẻ những tâm sự chất chứa, tràn đầy Những khung cảnh trong thơ Đỗ Phủ trở thành ngời bạn, trở thành đối tợng và phơng tiện để nhà thơ gửi gắm tâm sự, tình cảm của mình Nó cũng là một phơng tiện góp phần vào việc phản ánh gián tiếp hiện thực cuộc sống Những khung cảnh mà nhà thơ xây dựng... nghệ thuật trữ tình tiêu biểu 3.1 Tính cụ thể của hình tợng Đỗ Phủ đã xây dựng những hình tợng mang tính cụ thể và chân thực để bộc lộ cảm xúc, để giãi bày tâm sự sâu lắng cũng nh phản ánh sâu sắc 1 1 xã hội lúc bấy giờ Đó là những hình tợng cụ thể về con ngời, những hình tợng cảm xúc nh tiếng khóc có cơ sở từ hiện thực xã hội Đỗ Phủ thờng tìm đến những hình tợng chất chứa tình cảm đau thơng Đó là . nghệ thuật thơ trữ tình Đỗ Phủ cũng nh giá trị nghệ thuật cao siêu, sâu sắc của một số tác phẩm tiêu biểu. Đặc biệt trong các cuốn Lịch sử văn học Trung Quốc thơ trữ tình của Đỗ Phủ đợc nghiên. cảm nhận đợc tình điệu bi thơng chất chứa trong những suy t, triết lí về cuộc đời của nhà thơ. Phần kết luận Thơ trữ tình của Đỗ Phủ không chỉ để lại dấu ấn của một thời đại thơ ca mà còn. cổ điển của một số đặc điểm nghệ thuật. Nếu nói đặc điểm của thơ Đờng là hàm súc, giàu 1 1 ý tại ngôn ngoại thì thơ trữ tình Đỗ Phủ là nơi thể hiện tập trung nhất đặc điểm này. Những tình cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: đặc trưng thơ trữ tình của đỗ phủ, đặc trưng thơ trữ tình của đỗ phủ, , Như vậy, trong quá trình sáng tác Đỗ Phủ viết nhiều thơ cận thể ở giai đoạn cuối cùng (760-770) với hai thể tài nổi bật là luật thi và tuyệt cú. Đây là giai đoạn ông sống trong tâm trạng bất an và có nhiều tâm sự ưu tư bởi những đắng cay mà thực tế cuộc s

Từ khóa liên quan