0

tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh-sinh viên về định hướng tương lai

35 906 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 21:21

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu” Tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh/sinh viên về định hướng tương lai” 1 _____________________________________________________________________ Báo cáo tổng kết TÌM HIỂU NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA HỌC SINH/SINH VIÊN VỀ ĐỊNH HƢỚNG TƢƠNG LAI Tháng 10/2008 Cơ quan nghiên cứu: TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC - TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH 115 Hai Bà Trƣng, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Tel.: (84)-08- 8277404 - 8224813-21 Fax (84)-08- 8273833 Email: kimnguyen@ier.edu.vn or dungng@hcmup.edu.vn Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu” Tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh/sinh viên về định hướng tương lai” 2 _____________________________________________________________________ Mục lục I. Giới thiệu II. Lời cám ơn III. Tóm tắt kết quả nghiên cứu IV. Mục tiêu của đề tài V. Phƣơng pháp nghiên cứu VI. Báo cáo kết quả và phân tích dữ liệu VII. Kiến nghị VIII. Kết luận IX. Phụ lục Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu” Tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh/sinh viên về định hướng tương lai” 3 _____________________________________________________________________ Phần I: Giới thiệu Trước đó, trong các năm từ 2004 đến 2006, Viện Nghiên cứu Giáo dục có thực hiện một đề tài mang tên “Nghiên cứu sự lựa chọn các hình thức học tập và hướng nghiệp của học sinh sau THCS”. Đề tài tập trung vào tìm hiểu các động cơ học tập và định hướng tiếp theo của học sinh trung học phổ thông và trường nghề. Kết quả cho thấy có nhiều vấn đề mà nhà trường, phụ huynh và xã hội chúng ta cần phải quan tâm trong việc giúp cho học sinh trong việc có được các mục tiêu phù hợp với năng lực và thiên hướng của mình cũng như rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch nhằm thực hiện mục tiêu đặt ra. Với mục đích thực hiện các cam kết giữa Viện Nghiên cứu Giáo dục, nhà trường và với sự tài trợ của Công ty Wrigley, đề tài “Tìm hiểu nhận thức và thái độ của thanh niên Việt Nam đối với định hướng tương lai” được tiến hành với mong muốn có cái nhìn sâu sắc về nhận thức và thái độ của giới trẻ đối với tương lai, từ đó đưa ra những kiến nghị cần thiết đến những tổ chức có liên quan nhằm giúp giới trẻ có một tương lai tốt đẹp hơn. Phần II: Lời cảm ơn CEEA xin chân thành cảm ơn TS. Hồ Thiệu Hùng, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh, người đã cùng CEEA tiến hành nghiên cứu đề tài này. CEEA cũng xin cảm ơn Công Ty Wrighley - Nhãn hàng CoolAir – Người đồng hành với Viện Nghiên cứu Giáo dục trong những hoạt động dành cho học sinh-sinh viên - đã tài trợ cho công trình nghiên cứu này. Chúng tôi cũng trân trọng sự đóng góp công sức không nhỏ của Công Ty Starlit đã giúp cho đề tài tiến triển thuận lợi. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu” Tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh/sinh viên về định hướng tương lai” 4 _____________________________________________________________________ CEEA cũng chân thành cảm ơn các cán bộ quản lý và sinh viên Trường sau đây đã tham gia phần trả lời phiếu và phỏng vấn khảo sát của đề tài. Các ý kiến của các trường đã giúp chúng tôi có được các thông tin và cơ sở để phân tích và tổng hợp để đưa ra các kiến nghị nhằm giúp học sinh-sinh viên xác định hướng đi trong tương lai: 1/ Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa – Tp. HCM 2/ Trường THPT Ngô Thời Nhiệm – Tp. HCM 3/ Trường THPT Mạc Đĩnh Chi – Tp. HCM 4/ Trường Đại học KHXH & NV – Tp. HCM 5/ Trường Cao đẳng Nghề Hàng hải – Tp. HCM 6/ Trường Đại học Hoa Sen - Tp. HCM 7/ Trường Đại học Thăng Long – Hà Nội 8/ Học viện Quản lý Giáo dục – Hà Nội 9/ Trường Cao đẳng Mẫu giáo Trung ương – Hà Nội 10/ Trường THPT Đinh Tiên Hoàng – Hà Nội 11/ Trường THPT Dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm – Hà Nội 12/ Trường THPT Tây Hồ - Hà Nội 13/ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng 14/ Trường THPT Phan Châu Trinh – Đà Nẵng 15/ Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng 16/ Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 17/ Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm Đà Nẵng 18/ Trường Đại học Dân lập Duy Tân – Đà Nẵng 19/ Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ 20/ Trường THPT Lê Quý Đôn - Cần Thơ 21/ Trường THPT Bán công - Nguyễn Việt Dũng 22/ Trường Đại học Cần Thơ 23/ Trường Đại học Dân lập Tây Đô 24/ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu” Tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh/sinh viên về định hướng tương lai” 5 _____________________________________________________________________ Phần III: Tóm tắt kết quả nghiên cứu Động cơ học tập Học sinh-sinh viên chọn các động cơ học tập của mình (được sắp xếp theo mức độ từ cao đến thấp) như sau: có việc làm tốt trong tương lai (95%); có sự hiểu biết rộng (94%); tự khẳng định mình (81.5%); phục vụ cho đất nước (74.7%); được mọi người kính trọng (71.5%); trở nên giàu có (69.1%); làm vui lòng gia đình (66.8%); không thua kém bạn bè (62.5%); trở thành lãnh đạo (50.2%); thỏa mãn ý thích cá nhân (46.7%); có thể đi du học (44.7%); trở nên nổi tiếng (23.2%). Nhận thức về tƣơng lai của mình  Có đến 85.7% cho rằng mình „có nhiều ước mơ đẹp trong tương lai’. Có hơn phân nữa (57.8%) cho là mình „sẽ rất thành công trong tương lai’ dù có đến 81.9% nghĩ rằng mình „có thể thực hiện được những ước mơ của mình’;  Có 90.7% học sinh-sinh viên „thích quan điểm cho rằng tương lai của mỗi người là do chính người đó quyết định’. Đó là lý do mà có đến 93% học sinh-sinh viên đang „tự trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho tương lai của mình‟;  Khoảng 1/6 học sinh-sinh viên tham gia khảo sát (15.8%) nghĩ rằng mình „rất mơ hồ về tương lai của mình‟ và 10.8 % cho là „thành công hay thất bại trong tương lai là do số phận định đoạt‟. Tương tự như vậy, có 9.2% học sinh-sinh viên thích quan điểm „sống cho hiện tại đi, tương lai biết thế nào mà chuẩn bị’. Dự định cho tƣơng lai  Hầu hết học sinh-sinh viên đang có các kế hoạch cho tương lai và phần lớn nghĩ rằng các hoạt động sau đây là cần thiết: Theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông (82.8%); Lập thời gian biểu cho các kế Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu” Tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh/sinh viên về định hướng tương lai” 6 _____________________________________________________________________ hoạch của mình (67.9%); Tham gia các khoá học về kỹ năng sống (67.1%); Đi làm thêm để có kinh nghiệm thực tế (65.0%); Tham gia các hoạt động cộng đồng - xã hội (59.8%); Tham gia các diễn đàn để trao đổi và chia sẻ quan điểm và kiến thức của mình với người khác (52.0%);  Chỉ có 48.1% học sinh-sinh viên cho các hoạt động thể dục thể thao là quan trọng và có đến gần 13% cho là không quan trọng. Có chưa đến 50% (48.9%) học sinh-sinh viên cho là các hoạt động câu lạc bộ, hoạt động đội nhóm là quan trọng. Hơn phân nửa học sinh-sinh viên cho là bình thường (41.9%) và không quan trọng (9.2%). Kế hoạch sau khi học xong ( tốt nghiệp)  Xu hướng chung của học sinh phổ thông, sinh viên cao đẳng và đại học là tiếp tục học lên (75.4%- 81,8% học sinh và 69,6% sinh viên) và học thêm một số kiến thức/kỹ năng cần thiết khác (tin học, ngoại ngữ…) (77.1%);  Có đến 23.2% sinh viên học sinh có kế hoạch đi du học sau khi học xong;  Có 2.7% bạn chưa có kế hoạch gì và có 5.1% bạn có kế hoạch ở nhà phụ giúp gia đình. Các kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho tƣơng lai  Phần lớn học sinh-sinh viên cho rằng cần phải trang bị các kỹ năng „cứng‟, tức là kiến thức về ngoại ngữ (91.6%), vi tính (86.1%) và cố gắng học giỏi các môn học (83.5%) để chuẩn bị cho tương lai của mình;  Hầu hết sinh viên học sinh đều cho là các phẩm chất được đề tài liệt kê là quan trọng đến rất quan trọng theo thứ tự như sau: Có tinh thần trách nhiệm, Có tính kiên trì, Nhiệt tình, thật thà, trung thực, tế nhị, nhân ái và khiêm tốn;  Những phẩm chất cần thiết cho làm việc nhóm (khiêm tốn, nhân ái, tế nhị) không được sinh viên học sinh đánh giá cao bằng nhiệt tình, kiên trì Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu” Tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh/sinh viên về định hướng tương lai” 7 _____________________________________________________________________ và có tính trách nhiệm. Có đến khoảng hơn 1/5 học sinh-sinh viên cho là các đức tính này (khiêm tốn, nhân ái, tế nhị) là bình thường;  Các kỹ năng như „có cá tính‟, „có khả năng lãnh đạo‟, „biết làm việc độc lập‟, „biết tham gia các hoạt động xã hội‟, „có niềm đam mê một lĩnh vực nào đó‟ và „có nhiều năng khiếu khác nhau‟ không được học sinh- sinh viên đánh giá cao. Các giải pháp nhằm có đƣợc kiến thức/kỹ năng cần thiết  Phần lớn học sinh-sinh viên cho là nhà trường cần tổ chức tham quan thực tế (81.6%) và các câu lạc bộ nhằm giúp cho học sinh-sinh viên thực hành các kỹ năng (78.8%) cũng như tổ chức các khóa tập huấn về các kỹ năng sống (77.0%), các hoạt động sinh hoạt tập thể (73.8%).  Các giải pháp khác cũng được hơn phân nữa học sinh-sinh viên đồng tình: tổ chức các bài test hướng nghiệp (68.7%); mời các chuyên gia hướng nghiệp đến tư vấn định kỳ (63.5%); mời những người thành đạt đến trường để nói chuyện (63.4%) và thành lập phòng tư vấn ngay trong trường (60.6%). Khả năng tập trung  Có 91.1% học sinh-sinh viên cho rằng tập trung là một khả năng rất quan trọng cho việc có được kết quả tốt trong học tập.  Phần lớn học sinh-sinh viên cho rằng ngủ đủ giấc (64%) và học trong môi trường yên tĩnh (63.7%) và nghe nhạc nhẹ (52%) là các hình thức hữu hiệu nhất giúp cho việc tập trung.  Các hình thức khác được lựa chọn tiếp theo là nghỉ giải lao (46.5%), viết ra giấy những gì đang học (39.7%) và nhai gum (37.7%). Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu” Tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh/sinh viên về định hướng tương lai” 8 _____________________________________________________________________ Phần IV: Mục tiêu của đề tài Đề tài có mục đích tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh-sinh viên về định hướng tương lai. Thông qua kết quả nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm giúp học sinh-sinh viên và những đối tượng có liên quan (nhà trường, phụ huynh và các nhà quản lý giáo dục) có những giải pháp để giúp học sinh-sinh viên thực hiện mơ ước trong tương lai của mình. Đề tài đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau: 1. Hiểu được thái độ của học sinh-sinh viên Việt Nam về tương lai của mình; 2. Xác định nhận thức của học sinh-sinh viên Việt Nam về các yếu tố tác động đến tương lai của mình. Các yếu tố đó có thể bao gồm: a. Học sinh-sinh viên có lên kế hoạch cho tương lai của mình không? b. Nếu có, họ lập kế hoạch gì? c. Các kiến thức/kỹ năng gì mà học sinh-sinh viên cho là cần thiết cho tương lai của mình? 3. Các kiến nghị nhằm giúp đỡ học sinh-sinh viên có được một tương lai tốt đẹp. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu” Tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh/sinh viên về định hướng tương lai” 9 _____________________________________________________________________ Phần V: Phƣơng pháp nghiên cứu Chúng tôi sử dụng kết hợp các cách tiếp cận định lượng lẫn định tính trong đề tài của mình. Các dữ liệu có được từ các bảng hỏi dành cho học sinh và sinh viên sẽ được phân tích theo phương pháp định lượng. Bên cạnh đó, phương pháp định tính chủ yếu được sử dụng nhằm phân tích, tổng hợp các ý kiến có được thông qua phỏng vấn. Các cách tiếp cận này giúp cho chúng tôi vừa có được cái nhìn tổng hợp vừa có thể đi sâu vào việc khám phá sâu nhận thức và quan điểm của các đối tượng tham gia nghiên cứu. Các phương pháp chủ yếu được sử dụng:  Khảo sát (chủ yếu là bảng hỏi)  Phỏng vấn: chủ yếu dành cho các nhà quản lý giáo dục  Phân tích thống kê (sử dụng phần mềm SPSS) Mẫu nghiên cứu Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này ở 4 thành phố lớn: Tp. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ. Sau khi thu thập dữ liệu ở các trường đại học, cao đẳng và trung học phổ thông ở 4 tỉnh thành lớn Việt Nam (Tp. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ) nhóm nghiên cứu sẽ phân tích số liệu thu được nhằm xem xét nhận thức và thái độ của học sinh-sinh viên trong việc định hướng tương lai. Nhóm nghiên cứu cũng phỏng vấn các nhà quản lý ở các trường nhằm xem xét các giải pháp mà các trường đang sử dụng để giúp học sinh-sinh viên chuẩn bị cho tương lai của mình. Sau đây là một số thông tin về mẫu nghiên cứu mà chúng tôi đã chọn. Có 981 (chiếm tỉ lệ 49.1%) học sinh phổ thông, 322 (16.1%) sinh viên cao đẳng và 697 (34.9%) sinh viên đại học tham gia nghiên cứu: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu” Tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh/sinh viên về định hướng tương lai” 10 _____________________________________________________________________ TRUONG Dai hocCao dangPho thongMissing Count 1200 1000 800 600 400 200 0 Sơ đồ 1: Cấp học (N=2000) Bảng 1: Loại hình trƣờng (N=2000) Loại trƣờng Số lƣợng Tỉ lệ Phổ thông dân lập 330 16.5 Phổ thông công lập thường 426 21.3 Phổ thông công lập chuyên 225 11.3 Cao đẳng 322 16.1 Đại học công lập 332 16.6 Đại học dân lập (tư thục) 365 18.3 Tổng 2000 100 Trong số 2000 học sinh-sinh viên tham gia đề tài, có 592 từ Thành phố Hồ Chí Minh, 550 từ Hà Nội, 431 từ Đà Nẵng và 427 từ Cần Thơ. Ha Noi Da Nang Can Tho Sai Gon Missing Sơ đồ 2: Thành phố (N=2000) [...]... nghiên cứu” Tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh/sinh viên về định hướng tương lai Phần VIII: Kết luận Tóm lại, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng học sinh-sinh viên Việt Nam có quan điểm rất lạc quan về tương lai, có nhiều mơ ước và muốn lập kế hoạch cho một tương lai tốt đẹp Học sinh-sinh viên có nhận thức được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho mình, tuy nhiên, vẫn còn mơ hồ về những kỹ... nghĩ rằng mình „rất mơ hồ về tương lai của mình‟ và 10.8 % cho là „thành công hay thất bại trong tương lai là do số phận định đoạt‟ Tương tự như 17 _ Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu” Tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh/sinh viên về định hướng tương lai vậy, có 9.2% học sinh-sinh viên thích quan điểm „sống cho hiện tại đi, tương lai biết thế nào mà chuẩn... quyết định lựa chọn hướng đi của học sinh-sinh viên bản thân và gia đình Nhân tố tư vấn của 22 _ Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu” Tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh/sinh viên về định hướng tương lai nhà trường hay thầy cô, bạn cùng lớp được cho là không quan trọng lắm Vai trò của gia đình luôn luôn rất quan trọng do quyết định của học sinh phải phụ thuộc vào... giữa sinh viên và học sinh trong đánh giá về tầm quan trọng của điểm số trong học tập này là có ý nghĩ thống kê 18 _ Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu” Tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh/sinh viên về định hướng tương lai Bảng 8: Dự định cho tƣơng lai (N=2000) Từ rất quan trọng đến quan trọng (%) A Về kiến thức 1) Cố gắng học giỏi các môn học 2) Học thêm ngoại... Tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh/sinh viên về định hướng tương lai Tiếp tục học lên Ra đi làm Học nghề 42.4 91.4 23.2 Chọn 76.8 5.1 Học thêm một số kiến thức/ kỹ năng cần thiết khác: Tin học, ngoại ngữ Chưa có kế hoạch gì 57.6 8.6 Đi du học Ở nhà giúp gia đình 75.4 24.6 94.9 22.9 2.7 Không 77.1 97.3 Sơ đồ 6: Hướng đi của học sinh-sinh viên (N=2000) Như vậy, kết quả cho thấy hầu hết sinh viên. .. Sơ đồ 7: Ý kiến của học sinh-sinh viên về các hỗ trợ của nhà trường (N=2000) 26 _ Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu” Tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh/sinh viên về định hướng tương lai Có thể thấy rõ học sinh-sinh viên vẫn cho rằng các hoạt động thực tế và câu lạc bộ mà họ có thể tham gia theo sự lựa chọn vẫn có ích cho họ nhiều hơn các hoạt động tư vấn vốn... đạo‟, „biết làm việc độc lập‟, „biết tham gia các hoạt động xã hội‟, „có niềm đam mê một lĩnh vực nào đó‟ và „có nhiều năng khiếu khác nhau‟ không được sinh viên -học sinh đánh giá cao 20 _ Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu” Tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh/sinh viên về định hướng tương lai Bảng 11: Nhận thức của học sinh-sinh viên về các phẩm chất cần thiết... thống và khoa học Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cũng cần được bồi dưỡng, đào tạo lại để có thể thay đổi tư duy theo hướng dạy học tích cực, lấy học sinh làm trung tâm cũng như quan tâm đến nhu cầu của 30 _ Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu” Tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh/sinh viên về định hướng tương lai người học Các chương trình bồi dưỡng và nâng... việc phát triển một tương lai 34 _ Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu” Tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh/sinh viên về định hướng tương lai tốt đẹp Được giáo dục theo một cách thức như nhau, học sinh-sinh viên dường như có một lối suy nghĩ giống nhau trong những vấn đề liên quan đến việc định hướng tương lai, lúng túng trước ngưỡng cửa vào đời, không tự tin... nghiên cứu” Tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh/sinh viên về định hướng tương lai 5) Đưa lên báo, lên truyền hình những tấm gương học sinh-sinh viên, mở diễn đàn để các em trao đổi ý kiến và được chuyên gia tư vấn 6) Các trường học dành thời gian nhiều hơn cho việc tổ chức các sinh hoạt chuyên đề/ngoại khóa có ích cho học sinh-sinh viên trên cơ sở tham khảo các ý kiến và khảo sát nhu cầu của họ; . như sau: 1. Hiểu được thái độ của học sinh-sinh viên Việt Nam về tương lai của mình; 2. Xác định nhận thức của học sinh-sinh viên Việt Nam về các yếu tố tác động đến tương lai của mình. Các. nghĩ về động cơ học tập của học sinh-sinh viên chúng ta. Xét về động cơ học tập có tính hướng về tương lai thì học để hiểu biết là có thể dễ dàng hiểu được. Xét về động cơ học tập có tính hướng. nhằm giúp đỡ học sinh-sinh viên có được một tương lai tốt đẹp. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu” Tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh/sinh viên về định hướng tương lai 9 _____________________________________________________________________
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh-sinh viên về định hướng tương lai, tìm hiểu nhận thức và thái độ của học sinh-sinh viên về định hướng tương lai,

Từ khóa liên quan