0

Phát triển sản phẩm mới – chảo chống dính tại công ty tnhh niha

28 562 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 06:22

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP §Ò TµI: PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI – CHẢO CHỐNG DÍNH TẠI CÔNG TY TNHH NIHA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TH.S HOÀNG THỊ HUỆ SINH VIÊN THỰC HIỆN: ĐỖ KIM TUYẾN NỘI DUNG KHÓA LUẬN Phần mở đầu. ● Chương I: Những vấn đề cơ bản về kế hoạch phát triển sản phẩm mới. ● Chương II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm mới. ● Chương III: Một số giải pháp nhằm phát triển sản phẩm mới. Kết luận. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 3. Phương pháp nghiên cứu: CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI  1.1 Cơ sở lý luận chung về sản phẩm trong Marketing, chu kỳ sống của sản phẩm.  1.1.1 Khái niệm về sản phẩm mới.  1.1.2 Chu kỳ sống của sản phẩm. CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH NIHA.  Tên gọi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NIHA.  Tên giao dịch quốc tế: NIHA COMPANY CO., LTD.  Địa chỉ: Tổ 15, Phường Tân Thịnh, T.P Thái Nguyên.  Điện thoại: 0280 759683 – 0280 859335  Fax: 0280 755119  Giám đốc Công ty TNHH NIHA: Ông Chu Ngọc Hùng. Quy mô của Công ty TNHH NIHA: * Công ty TNHH NIHA đi vào hoạt động với số vốn ban đầu là 3 tỷ đồng. − Trong đó: + Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đ + Vốn cố định: 2.300.000.000 đ + Vốn lưu động: 700.000.000 đ Cơ cấu lao động của Công ty Phân theo trình độ 10 11% 12 14% 66 75% Đại học, Cao đẳng Công nhân kỹ thuật Lao động phổ thông Phân theo quan hệ với quá trình sản xuất 81 92% 7 8% Lao động trực tiếp sản xuất Lao động gián tiếp Chức năng nhiệm vụ của Công ty TNHH NIHA:  Sản xuất và cung ứng sản phẩm nồi Inox  Chăn nuôi và cung ứng giống Đà Điểu  Khai thác khoáng sản Giám đốc Phó Giám đốc Kinh Doanh Phó Giám đốc Kỹ Thuật Bộ phận Tổ chức công đoàn. Bộ phận Kế hoạch sn xuất. Bộ phận Tiếp thị kinh doanh. Bộ phận Kế toán Mụ hỡnh t chc c cu b mỏy qun lý. ( Ngun: Phũng k toỏn ) Kết quả tiêu thụ sản phẩm qua 2 năm 25875 14333 27983 16796 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Nồi 1 đáy Nồi 3 đáy Nồi 1 đáy Nồi 3 đáy Năm 2006 Năm 2007 Năm 2006 Nồi 1 đáy Năm 2006 Nồi 3 đáy Năm 2007 Nồi 1 đáy Năm 2007 Nồi 3 đáy Thực trạng về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. ( Nguồn: Bộ phận kinh doanh ) [...]... cơ cấu sản phẩm Năm 2006 39% Nồi 1 đáy Nồi 3 đáy 61% Năm 2007 40% Nồi 1 đáy Nồi 3 đáy 60% Thực trạng về kế hoạch phát triển sản phẩm mới  Tính cấp thiết của việc phát triển SP mới  Tình hình thực tế việc phát triến SP mới tại Công ty  Tầm quan trọng và con đường phát triển SP mới  Quá trình quyết định phát triển sản phẩm mới * Hình thành ý tưởng + Quá trình phát triển sản phẩm mới của Công ty bắt... nội dung của giải pháp Kết Luận    Qua ba tháng thực tập tại Công ty em thấy: Tầm quan trọng của việc phát triển sản phẩm mới đối với Công ty Trong vài năm gần đây tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty rất khả quan Qua đề tài em xin đóng góp một phần nhỏ công sức của mình nhằm hoàn thiện hơn kế hoạch phát triển sản phẩm mới của Công ty  Với thời gian nghiên cứu và kiến thức còn hạn chế nên... kỳ sống của sản phẩm - Chưa xác định được thời điểm và thị trường để tung ra sản phẩm mới - Tài chính chưa thực sự mạnh - Chưa có kinh nghiệm trong việc sản xuất chảo * Nguy cơ - Trong tương lai có nhiều đối thủ cạnh tranh tiềm tàng vì nước ta đã bước vào thời kỳ hội nhập CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI * Cơ sở chung cho các giải pháp nhằm phát triển sản phẩm mới - Khả năng... kiếm những ý tưởng Những ý tưởng sản phẩm mới nảy sinh từ nguồn: Khách hàng, đối thủ cạnh tranh * Phát triển ý tưởng thành quan niệm + Quan niệm 1: Sản phẩm sẽ nhắm vào những khách hàng mục tiêu nào + Quan niệm 2: Sản phẩm mới có gì khác biệt so với sản phẩm cũ, lợi ích mà nó tạo ra như thế nào Phân tích tình hình kinh doanh Các phương án sản xuất dự trù ĐVT: VNĐ Số sản phẩm ∑CFCĐ CFCĐ/sp CFBĐ/sp Giá... 4 Chi phí phát triển 5 Chi phí marketing 6 Phí quản lý được phân bổ 7.Lời gộp ( Số liệu được tổng hợp từ bộ phận kế toán & kinh doanh ) Điểm mạnh và cơ hội * Điểm mạnh: - Công ty đã đạt tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm ISO 9001:2000 - Có đội ngũ công nhân trẻ, nhiệt tình - Quy mô công ty nhỏ cho nên rất linh hoạt trong việc chuyển đổi cơ cấu - Mô hình quản lý trực tuyến * Cơ hội: - Sản phẩm được người... giải pháp để phát triển sản phẩm mới + Triển khai hàng hóa trên thị trường cho từng giai đoạn của chu kỳ sống + Lập kế hoạch cho giai đoạn triển khai hàng hóa trên thị trường Triển khai hàng hóa trên thị trường cho từng giai đoạn của chu kỳ sống  Mục tiêu của giải pháp  Cơ sở để thực hiện giải pháp  Các nội dung của giải pháp  Tính toán hiệu quả của giải pháp Lập kế hoạch cho giai đoạn triển khai... Nồi 1 đáy Nồi 3 đáy Năm 2007 Năm 2006 Năm 2007 Nồi 1 đáy Giá bán bình quân Đồng Nồi 3 đáy Nồi 1 đáy Nồi 3 đáy 198000 395000 218000 409000 ( Nguồn: Bộ phận kinh doanh ) Thị trường tiêu thụ hàng hoá của Công ty Đơn vị tính: Bộ TT Khu vực tiêu thụ Năm 2006 Năm 2007 So sánh năm 2006 với năm2007 1 Thái Nguyên 5.499 6.424 925 2 Hà Nội 6.772 7.845 1.073 3 Hải Phòng 6.767 5.439 -1.328 4 Quảng Ninh 5.657 6.530... 17.000 140.000.000 8.235,294 25.742,71 33.978 18.000 140.000.000 7.777,778 23.345,22 31.123 19.000 140.000.000 7.368,421 22.069,58 29.438 20.000 140.000.000 7.000 20.834 27.834 ( Số liệu được tổng hợp tại phòng kế toán & kinh doanh) Ước tính chi phí và lợi nhuận Tình hình thu chi dự đoán trong 3 năm Đơn vị tính: VNĐ Năm 1 Năm 2 Năm 3 1 Doanh số bán hàng 816.000.000 1.080.000.000 1.276.000.000 2 Chi . phát triến SP mới tại Công ty.  Tầm quan trọng và con đường phát triển SP mới.  Quá trình quyết định phát triển sản phẩm mới. * Hình thành ý tưởng. + Quá trình phát triển sản phẩm mới của Công. hoạch phát triển sản phẩm mới. ● Chương II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm mới. ● Chương III: Một số giải pháp nhằm phát triển sản phẩm mới. Kết luận. PHẦN. SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH NIHA.  Tên gọi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NIHA.  Tên giao dịch quốc tế: NIHA
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển sản phẩm mới – chảo chống dính tại công ty tnhh niha, Phát triển sản phẩm mới – chảo chống dính tại công ty tnhh niha, , Mô hình tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý., Lập kế hoạch cho giai đoạn triển khai hàng hóa trên thị trường.

Từ khóa liên quan