0

giải pháp tăng cường hiệu lực chương trình xúc tiến thương mại điện tử của công ty cổ phần sis việt

71 580 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2015, 06:58

Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Thương Mại Điện Tử CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI “ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SIS VIỆT NAM” 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Cách đây khoảng 7 năm về trước thương mại điện tử vẫn là một khái niệm khá mới mẻ, nhưng vài năm gần đây thương mại điện tử khá phát triển. Nhưng theo cuộc điêu tra của Bộ Công Thương với 2004 doanh nghiệp trên cả nước năm 2009 thì gần như 100% các doanh nghiệp đã tổ chức triển khai ứng dụng thương mại điện tử ở nhiều quy mô và mức độ khác nhau. Có 98% doanh nghiệp đã kết nối Internet dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó 96% là kết nối bằng băng thông rộng (ADSL) và đường truyền riêng (leased line). Thương mại điện tử càng ngày càng phát triển do đó các doanh nghiệp cần xây dựng cho mình các lợi thế cho riêng mình để tồn tại và phát triển trong thị trường khốc liệt. Xúc tiến là công cụ quan trọng để các doanh nghiệp tạo nên lợi thế cho mình, Lợi ích mà các công cụ xúc tiến đem lại cho các doanh nghiệp áp dụng: quảng bá rộng rãi hình ảnh doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp. Các công cụ xúc tiến còn thúc đẩy tìm kiếm cơ hội mua bán trao đổi hàng hóa, dịch vụ từ đó nâng cao doanh số bán và nâng cao lợi nhuận hàng năm cho doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp sử dụng các công cụ xúc tiến có hiệu quả còn tạo lòng trung thành của khách hàng với doanh nghiệp. Nhưng không phải hầu hết các doanh nghiệp đều có thể sử dụng các công cụ một cách thường xuyên. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ: quy mô nhỏ, nguồn lực tài chính hạn hẹp do đó các doanh nghiệp này thường ít sử dụng các chương trình xúc tiến: khuyến mại, giảm giá, hay sử dụng các phương tiện truyền thông để quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp. Còn các doanh nghiệp lớn, do tiềm năng về tài chính của họ rất lớn vì vậy họ dễ dàng sử dụng các công cụ xúc tiến để quảng bá hình ảnh sản phẩm, thương hiệu từ đó nâng cao doanh thu của công ty. Khi Internet xuất hiện, nó đã mở ra một môi trường kinh doanh mới: kinh doanh toàn cầu. Internet giúp cho doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng dễ dàng và truyền tải những Đinh Thị Ngọc Hân Lớp: K43I2 1 Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Thương Mại Điện Tử thông điệp , thông tin về hàng hóa., dịch vụ một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn Xúc tiến thương mại điện tử bao gồm các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống được thực hiện trên môi trường Internet, nó đã và đang được nhiều doanh nghiệp ứng dụng bởi nó có nhiều ưu điểm như tốc độ nhanh, chi phí thấp, hiệu quả cao, hoạt động liên tục 24/7. Vì vậy doanh nghiệp cần phải nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ xúc tiến TMĐT để tồn tại trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt Trong quá trình thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần SIS Việt Nam. Tôi nhận thấy rằng các công cụ xúc tiến thương mại điện tử đã và đang được công ty triển khai, và đóng vai trò rất lớn trong việc thu hút khách hàng trực tuyến cũng như quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp. Công ty cổ phần SIS Việt Nam là đơn vị chuyên sâu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán và quản trị doanh nghiệp công ty cũng đã áp dụng các công cụ của xúc tiến thương mại điện tử: Quảng cáo qua thư điện tử, xây dựng nội dung trên website của doanh nghiệp, xây dựng cộng đồng điện tử, chương trình khuyến mại và hàng mẫu. Tuy nhiên việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại điện tử của công ty còn có nhiều hạn chế mà công ty vẫn chưa phát huy được hết các lợi ích mà các công cụ xúc tiến thương mại điện tử mà nó có thể đem lại cho doanh nghiệp. Do vậy tôi thấy rằng cần phải “ tăng cường hiệu lực chương trình xúc tiến thương mại điện tử tại Công ty cổ phần SIS Việt Nam “ là vấn đề cần thiết 1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu của đề tài Tại Website www.sisvn.com – www.phanmemketoan.net việc kinh doanh trực tuyến của doanh nghiệp vẫn chưa được phát triển và công ty chưa có chiến lược xúc tiến bán qua website một cách toàn diện Do vậy, với mong muốn được hoàn thiện và nâng cao hiểu biết về lĩnh vực xúc tiến thương mại điện tử, được vận dụng kiến thức của mình vào thực tế, tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu của luận văn tốt nghiệp là :“Giải pháp tăng cường hiệu lực chương trình xúc tiến thương mại điện tử của Công ty cổ phần SIS Việt Nam” Thông qua đề tài này, nội dung nghiên cứu mà tác giả muốn đề cập đến đó là:  Xúc tiến thương mại điện tử là gì? Nội dung xúc tiến thương mại điện tử.  Các công cụ xúc tiến thương mại điện tử bao gồm: • Quảng cáo trực tuyến Đinh Thị Ngọc Hân Lớp: K43I2 2 Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Thương Mại Điện Tử • Marketing quan hệ công chúng điện tử • Xúc tiến bán hàng điện tử • Marketing trực tiếp Các công cụ xúc tiến thương mại điện tử được đề cập đến bao gồm Khái niệm, nội dung, phân loại các hình thức của từng công cụ, ưu nhược điểm của từng hình thức.  Tiêu chí đánh giá hiệu lực xúc tiến thương mại điện tử.  Thực trạng xúc tiến thương mại điện tử tại Công ty cổ phần SIS Việt Nam  Giải pháp tăng cường hiệu lực chương trình xúc tiến thương mại điện tử của Công ty cổ phần SIS Việt Nam 1.3. Các mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về xúc tiến thương mại điện tử tập trung vào các công cụ xúc tiến và chỉ tiêu đo lường hiệu lực xúc tiến của các công cụ đó. - Tiếp cận đánh giá, phân tích thực trạng chương trình xúc tiến thương mại điện tử tại Công ty cổ phần SIS Việt Nam. Tìm ra những hạn chế thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế thiếu sót đó. - Đưa ra giải pháp nhằm khắc phục hạn chế thiếu sót nhằm tăng cường hiệu lực chương trình xúc tiến thương mại điện tử của Công ty cổ phần SIS Việt Nam - Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả đối với mỗi công cụ xúc tiến thương mại điện tử 1.4. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu về không gian: Thị trường mục tiêu: Trong cả nước Khách hàng điện tử: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả nước - Phạm vi thời gian: Phân tích thực trạng của công ty trong vòng năm 2007-2010 - Phạm vi nội dung: Đo lường hiệu lực xúc tiến thương mại điện tử thông qua việc đo lường hiệu lực của quảng cáo trực tuyến, Marketing quan hệ công chúng điện tử, xúc tiến bán hàng điện tử, maketing điện tử trực tiếp, từ đó đưa ra giải pháp ngắn hạn để nâng cao hiệu lực xúc tiến thương mại điện tử cho Công ty cổ phần SIS Việt Nam Trong giới hạn nghiên cứu, khả năng và điều kiện nghiên cứu nên việc giải Đinh Thị Ngọc Hân Lớp: K43I2 3 Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Thương Mại Điện Tử quyết các vấn đề tăng cường xúc tiến thương mai điện tử của công ty một cách triêt để và toàn diện là không dễ. Do vậy, tôi xin tiếp cận vấn đề ở góc độ môn học quản trị marketing, và Marketing điện tử 1.5. Kết cấu luận văn Với nội dung đề tài “ Giải pháp tăng cường hiệu lực chương trình xúc tiến thương mại điện tử của Công ty cổ phần SIS Việt Nam” kết cấu luận văn bao gồm 4 chương. Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài giải pháp nâng cao hiệu lực chương trình xúc tiến thương mại điện tử của Công ty cổ phần SIS Việt Nam Chương 2: Một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến hiệu lực xúc tiến thương mại điện tử của doanh nghiệp kinh doanh phần mềm Chương 3: Thực trạng chương trình xúc tiến thương mại điện tử của Công ty cổ phần SIS Việt Nam. Chương 4: Giải pháp tăng cường hiệu lực chương trình xúc tiến thương mại điện tử của Công ty cổ phần SIS Việt Nam Đinh Thị Ngọc Hân Lớp: K43I2 4 Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Thương Mại Điện Tử CHƯƠNG 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU LỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH PHẦN MỀM 2.1 Môt số khái niệm cơ bản 2.1.1. Marketing điện tử 2.1.1.1. Khái niệm Tiếp cận marketing điện tử, chúng ta cần hiểu khái niệm marketing truyền thống. Theo GS. Philip Kotler, Marketing là làm việc với thị trường để thực hiện những vụ trao đổi với mục đích thoả mãn những nhu cầu và mong muốn của con người. Hay marketing chính là một dạng hoạt động của con người nhằm thoả mãn các nhu cầu và mong muốn thông qua trao đổi. Vậy với định nghĩa của marketing điện tử truyền thống, ta sẽ đi nghiên cứu các quan điểm về marketing điện tử: Theo Philip Kotler: “ Marketing điện tử là quá trình lập kế hoạch về sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến với sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân dựa trên các phương tiện điện tử và Internet” Theo các tác giả Joel Reedy và Schullo trong cuốn Electronic Marketing (Intergrating electronic resources into the Marketing process): Marketing điện tử bao gồm tất cả các hoạt động trực tuyến hay dựa trên hình thức trực tuyến giúp nhà sản xuất có thể làm đơn giản hoá quá trình sản xuất các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ nhằm đáp ứng những nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng. Marketing điện tử sử dụng công nghệ mạng máy tính vào việc thực hiện phối kết hợp nghiên cứu thị trường, hỗ trợ phát triển sản phẩm, các chiến lược và chiến thuật phát triển nhằm thuyết phục người tiêu dùng mua hàng, cung cấp các hình thức phân phối trực tuyến, tạo lập và duy trì các bản báo cáo về khách hàng, kiểm soát các dịch vụ khách hàng, và thu thập các thông tin phản hồi từ khách hàng. Marketing điện tử thúc đẩy các chương trình Marketing toàn cầu phát triển và hỗ trợ cho các mục tiêu về TMĐT của doanh nghiệp Theo Strauss: Marketing điện tử là sự ứng dụng hàng loạt những công nghệ thong tin cho việc: - Chuyển đổi chiến lược marketing nhăm gia tăng giá trị khách hàng thong qua những chiến lược phân đoạn, mục tiêu, khác biệt hóa và định vị hiệu quả hơn Đinh Thị Ngọc Hân Lớp: K43I2 5 Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Thương Mại Điện Tử - Lập kế hoạch và thực thi các chương trình về sản phẩm, phân phối, giá và xúc tiến thương mại hiệu quả hơn - Tạo ra những phương thức trao đổi mới giúp thỏa mãn nhu cầu và mục tiêu của khách hàng là người tiêu dung cuối cùng và khách hàng là tổ chức - Marketing nâng cao tính hiệu quả các chức năng marketing truyền thống trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin ⇒ Kết quả: Những mô hình kinh doanh mới tạo nên giá trị khách hàng và hoặc tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp 2.1.1.2 Nội dung Marketing điện tử bao gồm các hoạt động: kế hoạch hóa ngân sách marketing điện tử, xây dựng mô hình/ chiến lược kinh doanh điện tử, xây dựng kế hoạch marketing điên tử, xây dựng chiến lược marketing điện tử, thực thi marketing điện tử hỗn hợp/ CRM, đánh giá đo lường 2.1.2 Xúc tiến thương mại 2.1.2.1 Khái niệm Xúc tiến thương mại là thuật ngữ xuất hiện trong kinh tế học từ những năm đầu của thế kỷ 20 cùng với sự hình thành và phát triển của khái niệm marketing. Xúc tiến thương mại gắn liền với hoạt động của thị trường và Marketing vì xúc tiến thương mại là một bộ phận không thể tách rời trong mô hình Marketing hỗn hợp (Marketing mix) của bất cứ doanh nghiệp nào, bất cứ nền kinh tế nào. Marketing hỗn hợp bao gồm bốn yếu tố, thường được gọi là 4Ps: - Chính sách sản phẩm (Product) - Chính sách giá (Price) - Chính sách phân phối (Place) - Chính sách xúc tiến thương mại (Promotion) Bốn yếu tố này luôn luôn kết hợp với nhau, tương tác lẫn nhau và giúp nhau cùng phát triển. Hoạt động Marketing của một doanh nghiệp không thể thành công nếu thiếu một trong bốn yếu tố này nhất là yếu tố xúc tiến thương mại. Xúc tiến thương mại là một P vô cùng quan trọng của 4Ps trong Marketing hỗn hợp. Có rất nhiều các định nghĩa khác nhau về xúc tiến thương mại: - Theo cách truyền thống, xúc tiến thương mại được hiểu là hoạt động trao đổi và Đinh Thị Ngọc Hân Lớp: K43I2 6 Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Thương Mại Điện Tử hỗ trợ trao đổi thông tin giữa người bán và người mua, hoặc qua khâu trung gian nhằm tác động tới thái độ và hành vi mua bán qua đó thúc đẩy việc mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ chủ yếu nhằm mở rộng và phát triển thị trường. - Trong cuốn “Essentials of Marketing” Jerome và William định nghĩa như sau: “xúc tiến thương mại là việc truyền tin giữa người bán và người mua hay những khách hàng tiềm năng khác nhằm tác động vào hành vi và quan điểm của người mua hàng. Chức năng xúc tiến thương mại chính của nhà quản trị marketing là mách bảo cho khách hàng mục tiêu biết đúng sản phẩm, đúng chỗ và đúng giá.” - Còn Dennis W. Goodwin thì định nghĩa như sau: “Xúc tiến thương mại là một lĩnh vực họat động Marketing đặc biệt có chủ đích được định hướng vào việc chào hàng, chiêu khách và xác lập một quan hệ thuận lợi nhất giữa doanh nghiệp với các đối tác và tập khách hàng tiềm năng nhằm triển khai các chính sách thuộc chương trình Marketing hỗn hợp đã lựa chọn của doanh nghiệp”. - Theo Điều 3 “Giải thích từ ngữ” Luật Thương mại Việt Nam được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/6/2005, “ Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại” Từ các định nghĩa và phân tích nêu trên, chúng ta có thể đi đến kết luận: Xúc tiến thương mại là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của Marketing hỗn hợp, làm cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, tác động trực tiếp hay gián tiếp đến hành vi mua hàng thông qua các hoạt động cung cấp thông tin, thuyết phục và nhắc nhở. 2.1.2.2 Nội dung Hoạt động xúc tiến thương mại là sự tổng hợp của các hoạt động sau:  Quảng cáo: là truyền thông tin phi cá nhân thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng khác nhau thường mang tính thuyết phục về sản phẩm, quan điểm và là hoạt động phải trả tiền.  Khuyến mại: Khuyến mại là những hình thức thưởng trong thời gian Đinh Thị Ngọc Hân Lớp: K43I2 7 Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Thương Mại Điện Tử ngắn để khuyến khích dung thử hay mua sản phẩm, dịch vụ nhằm gây tác động đến nhu cầu của khách hàng  Quan hệ công chúng: Là một loạt các hành động được thực hiện nhằm tạo cái nhìn tích cực và thiện chí về hình ảnh sản phẩm doanh nghiệp với các đối tượng có liên quan đến doanh nghiệp.  Chào hàng hay bán hàng cá nhân: Là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ. 2.1.3 Xúc tiến thương mại điện tử 2.1.3.1 Khái niệm Xúc tiến thương mại điện tử là một tiến trình chức năng chéo cho việc hoạch định, thực thi và kiểm soát các phương tiện truyền thông được thiết kế nhằm duy trì và phát triển khách hàng . 2.1.3.2 Nội dung của xúc tiến thương mại điện tử Bao gồm các thông điệp được gửi qua Internet và ứng dụng công nghệ thông tin khác được gửi tới khách hàng. Thông qua các hoạt động : - Quảng cáo trực tuyến. - Xúc tiến bán hàng điện tử. - Quan hệ công chúng điện tử. - Marketing điện tử trực tiếp. 2.2 Lý thuyết liên quan về chương trình xúc tiến thương mại điện tử 2.2.1 Chiến lược Marketing thương mại điện tử Chiến lược Marketing thương mại điện tử chính là một kế hoạch trong dài hạn, có thể coi là một tập hợp các quyết định và hành động để doanh nghiệp có thể đạt được các mục tiêu Marketing dựa trên các phương tiện điện tử và Internet. Chiến lược Marketing TMĐT về mặt cơ bản giải quyết những vấn đề sau: - Cung cấp những chỉ dẫn cho các hoạt động marketing điện tử trong tương lai của doanh nghiệp - Tiến hành phân tích môi trường bên ngoài của tổ chức và các nguồn lực bên trong nhằm đưa ra chiến lược Đinh Thị Ngọc Hân Lớp: K43I2 8 Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Thương Mại Điện Tử - Cụ thể các mục tiêu marketing điện tử nhằm hỗ trợ đạt mục tiêu marketing của tổ chức Bao gồm đưa ra sự lựa chọn chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu Marketing điện tử và tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt cho doanh nghiệp Bao gồm việc đưa ra các lựa chọn chiến lược marketing quan trọng như thị trường mục tiêu, định vị và việc vận dụng marketing hỗn hợp 4P Chỉ rõ những nguồn lực sẽ được triển khai và doanh nghiệp sẽ được cấu trúc thế nào để hoàn thành chiến lược 2.2.2 Nội dung của xúc tiến thương mại điện tử Các công cụ xúc tiến thương mại điện tử bao gồm: - Quảng cáo trực tuyến - Marketing quan hệ công chúng điện tử - Xúc tiến bán hàng điện tử - Marketing điện tử trực tuyến 2.2.2.1 Quảng cáo trực tuyến Quảng cáo trực tuyến là hoạt động truyền thông tin thông tin phi cá nhân được thực hiện thông qua nền tảng Internet như website, email, banner quảng cáo… Bản chất của quảng cáo trực tuyến: Do có nhiều hình thức và cách sử dụng quảng cáo trực tuyến nên khó có thể khái quát những đặc điểm đặc thù của nó với tính cách là một phần tử cấu thành của hệ thống xúc tiến thương mại điện tử.Tuy nhiên do các thông điệp truyền thông được thực hiện trên môi trường internet nên quảng cáo trực tuyến có đặc thù bản chất của quảng cáo truyền thống và những bản chất được hình thành do tác động của môi trường Internet. - Tính đại chúng cao - Tính sâu rộng - Tính biểu cảm - Tính chung - Tính lan truyền - Được thực hiện trên nền tảng Internet Ưu điểm của quảng cáo trực tuyến - Nhắm chọn khách hàng mục tiêu: Quảng cáo trực tuyến đã tạo cơ hội cho các Đinh Thị Ngọc Hân Lớp: K43I2 9 Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Thương Mại Điện Tử nhà quảng cáo nhắm chính xác vào khách hàng của mình, và giúp họ tiến hành quảng cáo theo đúng với sở thích và thị hiếu của người tiêu dùng. - Khả năng theo dõi đo lường: Các nhà tiếp thị trên mạng có thể theo dõi hành vi của người sử dụng đối với nhãn hiệu của họ và tìm hiểu sở thích cũng như mối quan tâm của những khách hàng triển vọng. - Tính linh hoạt và khả năng phân phối: Một quảng cáo trên mạng được truyền tải 24/24 giờ một ngày, cả tuần, cả năm. Hơn nữa, chiến dịch quảng cáo có thể được bắt đầu cập nhật hoặc huỷ bỏ bất cứ lúc nào. Nhà quảng cáo có thể theo dõi tiến độ quảng cáo hàng ngày, xem xét hiệu quả quảng cáo ở tuần đầu tiên và có thể thay thế quảng cáo ở tuần thứ hai nếu cần thiết. - Tính tương tác: Mục tiêu của nhà quảng cáo là gắn khách hàng triển vọng với nhãn hiệu hoặc sản phẩm của họ. Điều này có thể thực hiện hiệu quả trên mạng, vì khách hàng có thể tương tác với sản phẩm, kiểm tra sản phẩm và nếu thoả mãn thì có thể mua - Chi phí đầu tư: Quảng cáo trực tuyến đã mở rộng cánh cửa quảng cáo cho tất cả mọi người. Với chi phí khiêm tốn (quảng cáo luôn xuất hiện 24/24h trong một tháng) doanh nghiệp đã có thể sử dụng hình thức quảng cáo trực tuyến một cách có hiệu quả. So với việc bỏ ra 1 số lượng tiền khá lớn để quảng cáo trên tivi hay trên các tạp chí lớn Nhược điểm của quảng cáo trực tuyến: đây là một hình thức quảng cáo mới cho nên chưa được khai thác được nhiều, dịch vụ còn nhiều thiếu sót, và khách hàng vẫn còn nghi ngờ về các thông tin mà quảng cáo gửi tới. Các mô hình quảng cáo trực tuyến gồm có: Quảng cáo qua thư điện tử, quảng cáo không dây và banner quảng cáo i. Quảng cáo qua thư điện tử Hiện này quảng cáo qua Email là một trong những phương pháp tiếp thị online khá phổ biến. Do số lượng người sử dụng Email khá lớn và ngày càng có xu hướng tăng lên, điều này giúp cho việc truyền các thông điệp quảng cáo đến với khách hàng 1 cách hiệu quả hơn. Nội dung quảng cáo qua thư điện tử có thể tùy biến nội dung 1 cách nhanh chóng và phân phối tới khách hàng với chi phí thấp. Nội dung quảng cáo ngắn, thường là text-link gắn lồng vào nội dung thư của người nhận. Hình thức quảng cáo này các doanh nghiệp thực hiện quảng cáo phải mua các Đinh Thị Ngọc Hân Lớp: K43I2 10 [...]... Văn Tốt Nghiệp 2.4.6 22 Khoa Thương Mại Điện Tử Kiểm tra và đánh giá hiệu lực xúc tiến của các công cụ xúc tiến Đánh giá hiệu lực xúc tiến của các công cụ xúc tiến căn cứ trên mục tiêu của chương trình xúc tiến Mục tiêu cụ thể của việc sử dụng các công cụ xúc tiến điện tử Sau đó đối chiếu với những kết quả đạt được Đánh giá hiệu lực xúc tiến thương mại điện tử đối với mặt phần mềmlà việc làm cần thiết... ảnh thương hiệu điện tử • Chiến lược Marketing thương mại điện tử Xúc tiến là một trong 4Ps của Marketing Do vậy chiến lược marketing thương mại điện tử ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động xúc tiến của công ty Từ chiến lược thương mại điện tử mới xác định được mục tiêu của xúc tiến thương mại điện tử Tuy nhiên hiên SIS Việt Nam vẫn chưa có chiến lược marketing thương mại điện tử cụ thể Các chương trình. .. ngành quản trị thương mại Và sau đây là một số nghiên cứu về xúc tiến thương mại điện tử đã được thực hiện “ Giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại điện tử tại sàn giao dịch Vnemart.com.vn” của tác giả Nguyễn Thị Duyên lớp K41I2 thực hiện “ Giải pháp tăng cường hiệu lực xúc tiến thương mại điện tử mặt hàng đồ gỗ nội thất của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ thời đại mới” của tác giả... hưởng đến hiệu lực xúc tiến thương mại điện tử của Công ty cổ phần SIS Việt Nam 3.2.1 Giới thiệu công ty cổ phần SIS Viêt Nam website www.sisvn.comwww.phanmemketoan.net Tên gọi đầy đủ Trụ sở công ty Chi nhánh TP HCM Đinh Thị Ngọc Hân Tên đầy đủ: Công ty cổ phần SIS Việt Nam Tên tiếng Anh: SIS Viet Nam joint Stock Company Tên giao dịch: SIS Việt Nam Số 17/183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại:... thương mại điện tử của http://www.sisvn.com Mục tiêu của xúc tiến bán hàng điện tử của sisvn.com tập trung vào hai mục tiêu cơ bản: Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận Tăng sự nhận biêt của khách hàng về sản phẩm về sản phẩm và thương hiệu của doanh nghiệp 2.4.5 Lựa chọn ứng dụng các công cụ xúc tiến phù hợp để thực hiện xúc tiến thương mại điện tử của mặt hàng phần mềm Xúc tiến điện tử gồm 4 công cụ:... trạng các hình thức xúc tiến thương mại điện tử của Công ty cổ phần SIS Việt Nam Đinh Thị Ngọc Hân Lớp: K43I2 Luận Văn Tốt Nghiệp 33 Khoa Thương Mại Điện Tử 3.1.1 Thực trạng về thị trường và khách hàng của công ty cổ phần SIS Việt Nam Khách hàng là một yếu tố quan trọng nhất trong bất kỳ hoạt động nào của công ty kể cả hoạt động xúc tiến Phải tìm hiểu rõ tập khách hàng mục tiêu của công ty hiện nay là ai... Nam Nội dung phỏng vấn: - Thực trạng mục tiêu xúc tiến thương mại điện tử tại Công ty cổ phần SIS Việt Nam - Thực trạng về triển khai và hiệu quả của các công cụ xúc tiến cụ thể mà Công ty đang áp dụng - Thuận lợi khó khăn khi sử dụng các công cụ xúc tiến thương mại điện tử tại doanh nghiệp - Định hướng phát triển của công ty trong 5 năm tới 3.1.2 Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp Đó là việc thu... pháp phỏng vấn nhằm tìm hiểu phần những hạn chế và nguyên nhân những tồn tại, đồng thời cũng là nêu lên một số đề xuất của người được phỏng vấn về thực trạng hiệu lực xúc tiến thương mại điện tử của công ty cổ phần SIS Việt Nam Đối tượng phỏng vấn: - Ông Lương Thế Vinh – Giám đốc công ty cổ phần SIS Việt Nam - Ông Huỳnh Hữu Lộc – Trưởng phòng Kinh doanh của công ty cổ phần SIS Việt Nam Nội dung phỏng vấn:... phiếu đều cho rằng muc tiêu xúc tiến thương mại của công ty nhằm mục đích tăng doanh số bán Và có 2 nhân viên cho rằng mục tiêu xúc tiến thương mại điện tử của công ty là quảng bá hình ảnh doanh nghiệp Và 40% số người được hỏi cho rằng xúc tiến thương mại điện tử của SIS Việt Nam thực hiện 3 mục tiêu song song đó là: Tăng doanh số bán, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và tăng số lương khách hàng truy... Thực trạng mục tiêu xúc tiến thương mại điện tử tại Công ty cổ phần SIS Việt Nam Đối với bất kỳ công ty kinh doanh trực tuyến nào mục tiêu xúc tiến thương mại điện tử hàng đầu cũng là mục tiêu về doanh số bán hàng trực tuyến Các hoạt động quảng cáo trực tuyến, Marketing quan hệ công chúng điện tử, Marketing trực tiếp được tiến hành nhằm mục đích tăng cường tỷ lệ người truy cập website của doanh nghiệp . đến hiệu lực xúc tiến thương mại điện tử của doanh nghiệp kinh doanh phần mềm Chương 3: Thực trạng chương trình xúc tiến thương mại điện tử của Công ty cổ phần SIS Việt Nam. Chương 4: Giải pháp. điểm của từng hình thức.  Tiêu chí đánh giá hiệu lực xúc tiến thương mại điện tử.  Thực trạng xúc tiến thương mại điện tử tại Công ty cổ phần SIS Việt Nam  Giải pháp tăng cường hiệu lực chương. Khoa Thương Mại Điện Tử CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI “ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SIS VIỆT NAM” 1.1. Tính cấp thiết của
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp tăng cường hiệu lực chương trình xúc tiến thương mại điện tử của công ty cổ phần sis việt, giải pháp tăng cường hiệu lực chương trình xúc tiến thương mại điện tử của công ty cổ phần sis việt,

Từ khóa liên quan