Nghiên cứu việc thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức thuộc chương “điện tích - điện trường"

132 689 0
Nghiên cứu việc thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức thuộc chương “điện tích - điện trường"

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chúng ta sống năm kỉ 21, kỉ mà tri thức kĩ người yếu tố định phát triển xã hội Trong xã hội tri thức, giáo dục không trang bị cho học sinh kiến thức mà nhân loại tích luỹ lịch sử mà cịn phải bồi dưỡng cho họ tính động, óc tư sáng tạo lực thực hành giỏi Trước tình hình nhiệm vụ quan trọng đặt cho nhà trường phổ thơng ngồi việc trang bị cho học sinh kiến thức kĩ tối thiểu, cần thiết, môn học cần phải tạo cho học sinh tiềm lực định để tham gia vào lao động sản xuất nghiên cứu khoa học họ mau chóng thích ứng với u cầu xã hội, khả giải vấn đề mà thực tiễn đặt ra, khả tự tìm giải pháp Khả nằm phương pháp tư hành động cách khoa học Điều địi hỏi ngành giáo dục phải có chiến lược đổi đồng từ hệ thống quan điểm chung, hệ thống giáo dục đến vấn đề cụ thể mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học điều kiện khác Trong giai đoạn đầu việc đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh tạo điều kiện cho học sinh suy nghĩ nhiều hơn, làm nhiều thảo luận nhiều Nghị TW 2, khoá VIII Đảng Cộng Sản Việt Nam ghi rõ: “Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều rèn luyện thành nếp tư sáng tạo người học ”[55] Văn kiện Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam lại tiếp tục rõ phương hướng phát triển giáo dục đào tạo năm tới: “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi nội dung, phương pháp dạy học, hệ thống trường lớp hệ thống quản lí giáo dục” [56] Cùng xu đổi chung ngành giáo dục, việc dạy học vật lí có nhiều thay đổi quan trọng ngày có thành tựu Tuy nhiên đổi chậm chạp, chưa theo kịp đổi hệ thống giáo dục sụ tiến khoa học, đặc biệt thành tựu đại khoa học giới thập kỉ gần Trong hệ thống kiến thức vật lí trường phổ thơng, kiến thức phần “Điện tích Điện trường” giữ vai trò quan trọng Đây phần kiến thức tương đối khó Nội dung kiến thức xây dựng theo mức độ từ khảo sát định tính tượng gần gũi với kinh nghiệm hiểu biết học sinh cấp sở đến việc không mở rộng, sâu vào chất vật lí, chế tượng điện mà nâng cao mức định lượng quan tâm đến ứng dụng kĩ thuật Tuy nhiên, thực tế dạy học trường phổ thông việc dạy học kiến thức chưa đạt mong muốn, cịn tồn chủ yếu tình trạng dạy học mang tính chất độc thoại, giảng giải, thơng báo, áp đặt, tái mang tính chiều giáo viên, nên học sinh gặp nhiều khó khăn học phần Qua nghiên cứu cho thấy, sau thời gian dài học tập, kiến thức học sinh tiếp thu phần “Điện tích - Điện trường” Học sinh có xu hướng giải tình vận hành quan niệm thông thường có đời sống hàng ngày khơng phải kiến thức giảng dạy Những khó khăn gặp phải học sinh giải toán điện lớn, phần tĩnh điện Sai phương pháp, chiến lược Học sinh giải cách tuỳ tiện, họ tìm cách áp dụng công thức, phát thủ thuật đem lại giải pháp cho tốn cụ thể Ngay khái niệm bản: điện dung, điện thế, hiệu điện thế, tụ điện, điện truờng nhiều học sinh mơ hồ, chưa hiểu chất vật lý, dẫn đến học sinh có quan niệm khác với quan niệm khoa học nội dung kiến thức Do đặc thù chương học bao gồm nhiều kiến thức thông báo: từ định luật, thuyết khái niệm Vì thế, số nghiên cứu dạy học nội dung kiến thức thuộc phần “Điện tích - Điện trường” khơng nhiều Đã có số luận văn nghiên cứu việc dạy học kiến thức phần Tĩnh điện, cụ thể: - “Một số suy nghĩ việc hình thành cho học sinh phương pháp giải tập Tĩnh điện”, Đỗ Thị Kim Chung, 1988 - “Xây dựng sử dụng thí nghiệm dạy học kiến thức tụ điện chương “Cơ sở Tĩnh điện học”- SGK vật lý lớp 11 thí điểm, Ban Khoa học tự nhiên (Bộ 1) nhằm nâng cao chất lượng kiến thức phát huy tính tích cực học sinh học tập” tác giả Trần Hùng Dũng, ĐHSP Hà Nội, 2005 - “Lựa chọn hệ thống tập phương pháp giải phần tĩnh điện học nhằm ôn tập hệ thống hoá kiến thức phần tĩnh điện học cho học sinh lớp 11 phổ thông trung học hành”, Lê Thị Hằng, Khoá luận tốt nghiệp, 1995 - “Lựa chọn số tập, xây dựng phương pháp giải hướng dẫn giải tập hạt điện tích chuyển động địên trường nhằm ôn tập, củng cố số kiến thức chương tĩnh điện lớp 11 - Phổ thơng trung học”, Phạm Thị Định, Khố luận tốt nghiệp, 1999 - “Thiết kế, chế tạo dụng cụ thí nghiệm đơn giản từ vỏ lon chai nhựa để sử dụng dạy học phần tĩnh điện học trường phổ thơng”, Trần Ngọc Chất, Khố luận tốt nghiệp, 2004 Gần đây, số tác Mai Văn Trinh [48], Nguyễn Thị Nhị [32] có đề cập đến việc thiết kế Website nhằm hỗ trợ việc dạy học chương tĩnh điện số báo, nhiên nghiên cứu chưa áp dụng rộng rãi thực tế Và có số luận văn đề cập đến việc nghiên cứu quan niệm sai lầm học sinh như: - “Điều tra sai lầm phổ biến học sinh PTTH khái niệm lực, gia tốc, khối lượng”, Phùng Như Hoa, Khoá luận tốt nghiệp, ĐHSP Hà Nội, 1993 - “ Nghiên cứu quan niệm, sai lầm học sinh phần thuộc khái niệm lực, vận tốc khối lượng chương trình vật lý 10 phổ thông trung học”, Dương Đức Thắng, 1993 - “Tìm hiểu biện pháp khắc phục khó khăn việc giảng dạy học tập số chương trình vật lý lớp 10 phổ thơng trung học”, Trần Văn Huynh, 1995 - Trong báo “Thực nghiệm xây dựng tình vấn đề nhằm khắc phục quan niệm sai lầm học sinh khái niệm lực”, Nghiên cứu giáo dục, số – 1993, số 11 – 1994 luận án PTS “Nghiên cứu tổ chức tình huống, định hướng hành động xây dựng kiến thức học sinh việc dạy khái niệm lực thuộc chương “Lực - Khối lượng” lớp phổ thông”, 1996 tác giả Đỗ Hương Trà, dựa hiểu biết quan niệm người học, tác giả phân tích sâu vận dụng sáng tạo kiểu định hướng khái quát chương trình hố theo tiến trình hướng dẫn học sinh giải vấn đề tình học tập việc xây dựng kiến thức cụ thể Tuy nhiên, theo biết, chưa có luận văn nghiên cứu việc tổ chức dạy học kiến thức thuộc chương “Điện tích - Điện trường”, nghiên cứu quan niệm học sinh kiến thức thuộc chương Những nghiên cứu dừng lại việc phân loại tập, thiết kế chế tạo thí nghiệm, cải tiến sử dụng số thí nghiệm dạy học vài kiến thức đơn lẻ, chưa có nhìn tổng thể chương học Chúng tơi nhận thấy, chương học bao gồm kiến thức vật lý, có ý nghĩa quan trọng việc tiếp thu kiến thức chương học sau phần điện từ Do đó, việc làm phát hiện, làm bộc lộ, thay đổi quan niệm sai, củng cố quan niệm khoa học kiến thức thuộc phần điện tích, điện trường có vai trị quan trọng q trình dạy học Vật lý Đối với giáo viên chương khó tổ chức dạy học theo phương pháp Đối với học sinh, chương học tương đối nặng kiến thức khó hiểu, mang tích trừu tượng cao, khó ghi nhớ, dễ nhầm lẫn, dễ hiểu sai lệch Vì thế, cần có nghiên cứu tổ chức hoạt động dạy học hiệu cho chương học, khắc phục, giảm bớt cho học sinh khó khăn, sai lầm hay mắc phải củng cố cho người học ham học niềm u thích mơn Vật lý Việc nghiên cứu tổ chức dạy học dựa sở hiểu biết khó khăn, quan niệm học sinh học tập có ý nghĩa thiết thực dạy học, góp phần nâng cao chất lượng hiệu việc dạy học môn Vật lý Chính lí trên, chúng tơi chọn đề tài: “ Nghiên cứu việc thiết kế tiến trình hoạt động dạy học số kiến thức thuộc chương “Điện tích - Điện trường” SGK vật lý lớp 11 nâng cao nhằm khắc phục số quan niệm sai lầm học sinh” Mục đích nghiên cứu Trên sở hiểu biết quan niệm học sinh số kiến thức phần tĩnh điện, thiết kế tiến trình dạy học số kiến thức thuộc chương “Điện tích - Điện trường” – SGK vật lí lớp 11 nâng cao nhằm khắc phục số quan niệm sai lầm học sinh học phần kiến thức Đối tượng nghiên cứu - Các quan niệm học sinh số kiến thức thuộc chương “Điện tích Điện trường” - Các nội dung kiến thức thuộc chương “Điện tích - Điện trường” – SGK vật lý lớp 11 nâng cao - Hoạt động dạy học giáo viên học sinh tiến hành dạy học chương “Điện tích - Điện trường” – SGK vật lý lớp 11 nâng cao Giả thuyết khoa học Vận dụng quan điểm dạy học đại vào việc tổ chức dạy học kiến thức vật lý cụ thể sở hiểu biết quan niệm người học thiết kế tiến trình hoạt động dạy học nhằm khắc phục số quan niệm sai lầm học sinh số kiến thức thuộc chương “Điện tích - Điện trường”- SGK vật lý 11 nâng cao Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu, đề tài có nhiệm vụ chủ yếu sau: - Nghiên cứu quan điểm dạy học đại, sở tâm lý học, giáo dục học tổ chức hoạt động dạy học, vai trò việc hiểu biết quan niệm học sinh, sở khoa học luận việc tổ chức tiến trình hoạt động dạy học vật lý - Nghiên cứu lịch sử hình thành phát triển kiến thức phần “ Tĩnh điện” Nghiên cứu nội dung kiến thức phần: “Điện tích – Điện trường” sách giáo khoa Vật lý 11 nâng cao tài liệu liên quan nhằm xác định mức độ nội dung kiến thức kỹ học sinh cần nắm vững - Phân tích cấu trúc lôgic nội dung kiến thức nghiên cứu soạn thảo hệ thống tình học tập nhằm tìm quan niệm học sinh phần “Điện tích – Điện trường” - Thực nghiệm hệ thống câu hỏi soạn thảo nhằm thu thập phân tích khó khăn quan niệm học sinh kiến thức thuộc chương “Điện tích – Điện trường” - Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học giúp học sinh khắc phục số quan niệm sai lầm - Thực nghiệm tiến trình dạy học soạn thảo, phân tích tính khả thi tiến trình việc khắc phục số quan niệm sai lầm học sinh Phạm vi nghiên cứu - Một số kiến thức thuộc chương: “Điện tích – Điện trường ” - Chỉ tiến hành điều tra, nghiên cứu thực nghiệm sư phạm đối tượng học sinh số trường THPT thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Phương pháp nghiên cứu Để thực nhiệm vụ trên, sử dụng phối hợp phương pháp nghiên cứu sau: - Nghiên cứu lí luận: nghiên cứu tài liệu tâm lý học, lôgic học, lý luận dạy học Vật lý, văn kiện Đảng đổi giáo dục tài liệu liên quan đến đề tài để làm sở định hướng cho trình nghiên cứu Nghiên cứu giáo trình Vật lý đại cương, sách giáo khoa phổ thơng phần “Điện tích – Điện trường ” tài liêu khoa học liên quan phục vụ cho mục đích nghiên cứu - Dùng phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: việc sử dụng kết cuả nhà nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử hình thành phát triển nội dung kiến thức, tìm hiểu kinh nghiệm giảng dạy chuyên gia, đồng nghiệp… - Khảo sát thực tế: Dự giờ, quan sát, trao đổi với giáo viên thực trạng dạy học phần “Điện tích – Điện trường ” cách tổ chức hoạt động dạy học giáo viên, mức độ nhận thức, hứng thú học sinh kết học tập thu học sinh số trường THPT địa bàn thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quàng Ninh - Thực nghiệm sư phạm: Bằng tình học tập, thực nghiệm, điều tra nhằm phát quan niệm học sinh học chương “Điện tích – Điện trường ” Dạy học thực nghiệm với tiến trình dạy học soạn thảo nhằm đánh giá hiệu tiến trình dạy học việc khắc phục quan niệm sai lầm học sinh - Dùng thống kê toán học để xử lý kết thu từ thực nghiệm Đóng góp đề tài - Phát số quan niệm sai lầm học sinh học số kiến thức chương “Điện tích – Điện trường ” làm sở giúp giáo viên tổ chức hữu hiệu tiến trình dạy học nội dung kiến thức chương - Phân tích nội dung khoa học lịch sử hình thành số kiến thức thuộc chương “Điện tích - Điện trường” - Soạn thảo số tiến trình hoạt động dạy học nhằm khắc phục số kiến thức thuộc chương “Điện tích – Điện trường ” SGK Vật lý 11 nâng cao - Kết đề tài làm sở cho việc tiếp tục nghiên cứu tìm biện pháp khắc phục quan niệm khó khăn học sinh học chương Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học số kiến thức thuộc chương “Điện tích – Điện trường” SGK Vật lý 11 nâng cao nhằm khắc phục số quan niệm sai lầm học sinh Chương 3: Thực nghiệm sư phạm CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Bản chất hoạt động dạy học 1.1.1 Quan niệm hoạt động Theo A.N.Leontiev hoạt động hiểu tổ hợp trình người tác động vào đối tượng nhằm đạt mục đích thỏa mãn nhu cầu định kết hoạt động cụ thể hóa nhu cầu chủ thể [1] A.N.Leontiev cịn đưa cấu trúc vĩ mơ hoạt động sau: Chủ thể Khách thể Hoạt động cụ thể Động Hành động Mục đích Thao tác Phương tiện Sơ đồ 1: Cấu trúc tâm lý hoạt động [1] Về mặt chủ thể diễn ba thành tố có quan hệ với nhau, chi phối lẫn nhau: Hoạt động – hành động – thao tác Về phía khách thể gồm ba thành tố: Động - mục đích – phương tiện Hoạt động chủ thể tồn tương ứng với động thúc đẩy hoạt động Hoạt động có đối tượng cấu thành từ hành động Hành động gồm thao tác: Hành động có mục đích, điều kiện, phương tiện cụ thể Mỗi hành động diễn theo pha: Định hướng, chấp hành kiểm tra Cơ sở định hướng hành động có tầm quan trọng đặc biệt chất lượng, hiệu hành động 1.1.2 Quan niệm dạy học Dạy học hoạt động toàn diện có mục đích giáo viên học sinh thống tác động qua lại giáo viên, học sinh tư liệu hoạt động dạy học Có thể mơ tả tương tác nói dạy học sơ đồ sau: (1) Giáo viên Học sinh (2) (3) (4) Chú thích: (1) Định hướng (2) Liên hệ ngược (6) (5) Tư liệu hoạt động dạy học hệ ngược (4) Liên (5) Thích ứng (3) Tổ chức (6) Cung cấp Sơ đồ 2: Hệ tương tác dạy học [44] Theo sơ đồ hành động giáo viên với tư liệu hoạt động dạy học khâu tổ chức, cung cấp tư liệu tạo tình cho hoạt động học sinh Tác động trực tiếp giáo viên tới học sinh định hướng giáo viên với học sinh định hướng giáo viên với hành động học sinh với tương tác trao đổi học sinh với Qua cịn định hướng cung cấp thơng tin liên hệ ngược từ phía học sinh cho giáo viên Đó thơng tin cần thiết cho tổ chức định hướng giáo viên hành động học học sinh Hành động học sinh tư liệu hoạt động dạy học thích ứng học sinh với tình học tập, đồng thời hành động chiếm lĩnh xây dựng tri thức cho thân Sự tương tác học sinh tư liệu hoạt động dạy học đem lại cho giáo viên thông tin liên hệ ngược cần thiết cho đạo giáo viên với học sinh Tương tác trực tiếp học sinh với học sinh với giáo viên trao đổi tranh luận cá nhân nhờ cá nhân học sinh tranh thủ hỗ trợ xuất từ phía giáo viên tập thể học sinh trình chiếm lĩnh xây dựng trí thức Như hoạt động dạy học gồm hoạt động dạy hoạt động học liên hệ mật thiết biện chứng với nhau, bà A.Mentrinscaia viết: “Hai hoạt động thầy trò hai mặt hoạt động” [2] 1.1.3 Bản chất hoạt động dạy Hoạt động dạy (trong nhà trường) hoạt động người lớn tổ chức điều khiển hoạt động trẻ nhằm giúp chúng lĩnh hội văn hóa xã hội, tạo phát triển tâm lý hình thành nhân cách.[20] Bản chất hoạt động dạy thể qua mục đích hoạt động dạy cách thức để đạt mục đích Mục đích hoạt động dạy giúp trẻ lĩnh hội văn hóa xã hội, phát triển tâm lý, hình thành nhân cách Để đạt mục đích phải thơng qua hoạt động dạy thầy giáo (ở thầy giáo chủ thể hoạt động dạy) Chức thầy tạo tri thức mới, tái tạo tri thức cũ cho thân mà nhiệm vụ chu yếu, đặc trưng tổ chức trình tái tạo trẻ Người thầy phải sử dụng tri thức phương tiện, vật liệu để tổ chức điều khiển người học sản xuất tri thức lần thứ hai cho thân mình, đồng thời tạo phát triển tâm lý học sinh Vì vậy, dạy đạt hiệu tạo tính tích cực hoạt động học sinh làm cho học sinh phải ý thức đối tượng cần lĩnh hội, biết cách chiếm lĩnh đối tượng Đồng thời người thầy phải có phẩm chất lực cần thiết 1.1.4 Bản chất hoạt động học Hoạt động học đặc thù người điều khiển mục đích tự giác lĩnh hội tri thức, kĩ năng, kĩ xảo mới, hình thức hành vi dạng hoạt động định.[20] Hoạt động học thực trình độ mà người có khả điều chỉnh hoạt động mục đích ý thức Bản chất hoạt động học thể qua nội dung sau đây: + Hoạt động học hoạt động hướng vào làm thay đổi mình: Trong hoạt động khác hướng vào nhằm thay đổi đối tượng hoạt động học tập lại làm cho chủ thể hoạt động (trò) thay đổi phát triển trình thực hoạt động Học hoạt động, học hoạt động Học hoạt động để chiếm lĩnh tri thức loài người Nội dung tri thức không bị thay đổi sau chủ thể chiếm lĩnh, nhờ có chiếm lĩnh mà tâm lý chủ thể thay đổi phát triển 10 O Công mà lực điện trường thực đoạn đường nhỏ có khơng? HS: Khơng cơng đoạn phụ thuộc vào độ dời góc α đoạn, điện trường nên lực không đổi, O Véctơ lực điện không đổi nghĩa nào? HS: Véctơ lực không đổi phương, chiều, độ lớn O Đại lượng kí hiệu có dấu gạch ngang đầu ( A' B ' )được hiểu nào?  HS: Đó độ dài đại số, hình chiếu véctơ độ dời AB lên trục Ox phương chiều với điện trường, có giá trị AB.cosα O Độ dài đại số khác với cách gọi độ dài? HS : Độ dài đại số âm, dương phụ thuộc vào góc α đoạn O Như cơng lực điện trường có giá trị nào? HS: Cơng âm dương phụ thuộc vào độ dài đại số O Cơng có phụ thuộc vào điện tích khơng? HS: Công lực điện phụ thuộc vào dấu điện tích Dưới vài hình ảnh mà HS tham gia hoạt động nhóm trình bày kết quả: 118 Vấn đề 2: Khái niệm hiệu điện - Đặt vấn đề: GV đưa toán: O Có hai cầu kim loại mang điện tích khác q q2 có kích thước khác Hiện tượng xảy cho hai cầu tiếp xúc với nối với dây dẫn? Câu hỏi thuộc loại: “Sẽ ” Câu hỏi có tác dụng kích thích lơi HS, tạo hứng thú giải vấn đề HS tích cực đưa phương án trả lời tỏ chắn bảo vệ ý kiến Tất HS cho rằng: có di chuyển điện tích hai cầu, hai cầu mang điện tích dấu nhau: (q1+ q2)/2 Nhận thấy, quan niệm sai mà nhiều HS mắc phải: điện tích di chuyển từ vật sang vật khác có chênh lệch điện tích hai vật GV đặt câu hỏi u cầu HS giải thích lại có kết O Như khẳng định chắn có di chuyển điện tích từ vật sang vật kia, kết hai vật mang điện tích dấu Nhưng điện tích hai vật lại độ lớn? Có HS giải thích rằng: ban đầu tổng điện tích (q1+ q2), theo định luật bảo tồn điện tích, sau tổng điện tích phải (q 1+ q2), nên điện tích cầu (q1+ q2)/2 Lập luận không chặt chẽ nên bị HS khác bác bỏ Dù họ có chung đáp án lại khơng có sở để để giải thích cho ý kiến HS rơi vào tình phán xét Một HS khác có ý kiến: Do điện tích hai cầu khác nhau, nên điện tích di chuyển từ vật sang vật khác Khi hai vật mang điện dấu độ lớn điện tích khơng di chuyển Đa số HS đồng tình với câu trả lời Như HS bộc lộ rõ quan niệm nguyên nhân điều kiện di chuyển điện tích hai vật GV đặt câu hỏi: O Hai điểm điện trường phải thoả mãn điều kiện điện trường thực cơng làm di chuyển điện tích hai điểm đó? Một HS đưa câu trả lời: có hiệu điện Có thể em đọc trước tài liệu suy 119 luận lơgíc từ kiến thức dòng điện hiệu điện học cấp 2: dòng điện dòng chuyển dời có hướng cách điện tích tự do, muốn có dịng điện, tức có điện tích di chuyển, phải cung cấp hiệu điện Điều đáng nói HS ban đầu cho hai vật tiếp xúc nhau, kết hai vật mang điện dấu độ lớn Chứng tỏ học sinh bắt đầu có nghi ngờ phương án ban đầu Học sinh rơi vào tình lựa chọn Sau đưa HS vào tình mà họ bộc lộ quan niệm mình, GV xác nhận ý kiến điều kiện di chuyển điện tích hai điểm dự đoán đặt vấn đề cần nghiên cứu: “Đại lượng nầo đặc trưng cho điện trường khả thực công làm di chuyển điện tích hai điểm điện trường? ” - Đưa giải pháp thực giải pháp Đúng dự kiến chúng tôi, dựa vào giải pháp thực trước HS đưa việc xét thương số A q Chứng tỏ HS vận dụng tương tự điện trường trọng trường Việc GV cho HS vận dụng tối đa tương tự giúp HS thông qua hoạt động nhóm, dễ dàng thực giải pháp tìm biểu thức thương số GV thể chế hoá việc đặt tên khái niệm hiệu điện điện Bám sát tình vấn đề đặt ra, nhằm đưa câu hỏi định hướng mức độ cao nhất, GV trở lại vấn đề để HS tìm cách giải quyết, vậy, HS cảm thấy hứng thú ý thức kiến thức bổ sung cần thiết họ chưa thể giải nhiệm vụ Cụ thể: + Sau có khái niệm biểu thức hiệu điện qua công qua điện thế: A MN = q.UMN; UMN= VM-VN, GV yêu cầu HS nêu điều kiện để điện trường thực cơng di chuyển điện tích hai điểm HS trả lời cần có chênh lệch điện Trên sở đó, trở lại tốn tình huống, GV đặt câu hỏi: O Như vậy, có phải điện tích ngừng di chuyển điện tích cầu (q1+q2)/2 khơng? Vì chưa hiểu rõ ý nghĩa hiệu điện hiệu điện nên HS chưa trả lời toán + GV tiếp tục giúp HS làm rõ khái niệm điện thế, quan hệ công lực điện trường làm di chuyển điện tích với điện điểm điện trường 120 O Khi điện trường thực công (A > 0) điện tích di chuyển điện trường? HS: O Dựa vào mối liên hệ công hiệu điện thế, cho biết hướng di chuyển điện tích phụ thuộc vào điện điểm nào? HS: Điện trường thực cơng nên A>0 Với q>0 U>0: điện tích dương di chuyển từ nơi có điện cao đến nơi có điện thấp; ngược lại, q tα vËy bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1 tức x TN x ĐC Kt lun: Sự khác x TN x §C có ý nghĩa, kết thu lớp thực nghiệm thực tốt lơp đối chứng với độ tin cậy 95% 129 KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua đợt thực nghiệm sư phạm, việc tổ chức, theo dõi phân tích diễn biến thực nghiệm, kết hợp với việc trao đổi với giáo viên học sinh; đặc biệt việc xử lý thống kê kết qua kiểm tra theo thống kê toán học, chúng tơi có nhận xét sau đây: - Nhìn chung tiến trình dạy học soạn thảo khả thi Việc tổ chức tình học tập kích thích hứng thú học tập học sinh Sự định hướng hành động học tập đắn, kịp thời GV giúp em có khơng khí học tập sôi nổi, tự lực suy nghĩ giải vấn đề Kết hợp trao đổi tranh luận nhóm, lớp làm cho em tiếp thu kiến thức cách vững - Trong trình nghiên cứu xây dựng kiến thức mới, HS quan sát thí nghiệm nên em hiểu sâu sắc tượng, mơ hình… điều làm em tự tin vào kiến thức thu thân Qua hình thành cho HS tư logic, tư kĩ thuật… - Qua hình thức học này, HS có nhiều hội để bộc lộ suy nghĩ vấn đề liên quan tới kiến thức Điều giúp em nhận sai lầm kịp thời khắc phục, điều chỉnh Đồng thời qua trao đổi, tranh luận, phát biểu ý kiến HS mà GV kiểm soát hoạt động nhận thức HS để kịp thời khắc phục khó khăn, quan niệm sai lầm em Tuy nhiên, nhận thấy số mặt hạn chế: - Dạy học theo phương án soạn thảo tốn thời gian theo cách học truyền thống HS phải nhiều thời gian suy nghĩ cho hoạt động: đưa dự đốn, xây dựng mơ hình, thiết kế phương án thí nghiệm… - Chúng tơi tiến hành thực nghiệm với hai lớp có trình độ tương đương Do đối tượng thực nghiệm nằm phạm vi hẹp nên cần phải tiếp tục thực nghiệm đối tượng HS khác để chỉnh sửa cho tiến trình dạy học phù hợp với nhiều đối tượng HS 130 KẾT LUẬN CHUNG Thực mục đích luận văn, đối chiếu với nhiệm vụ nghiên cứu đề tài, giải vấn đề sau: Dựa sở lý luận đại việc tổ chức dạy học, định hướng hoạt động nhận thức tích cực, tự chủ HS, đề tài xây dựng tiến trình hoạt động dạy học số kiến thức thuộc chương “Điện tích – Điện trường ”, lơi học sinh vào hoạt động tích cực, tự chủ, tìm tịi giải vấn đề, khắc phục quan niệm sai lầm, chiếm lĩnh nắm vững kiến thức Quá trình thực nghiệm sư phạm khơng chứng tỏ tính khả thi tiến trình dạy học soạn thảo việc đem lại hiệu nâng cao chất lượng nắm vững kiến thức, phát triển lực tư duy, phát huy tính tự lực lực giải vấn đề học sinh mà khẳng định tính khả thi tiến trình việc khắc phục số quan niệm sai lầm học sinh, đảm bảo tính khoa học tính bền vững kiến thức Chúng tơi nghiên cứu tìm hiểu cải tiến số thí nghiệm, chế tạo số dụng cụ thí nghiệm đơn giản phục vụ cho việc dạy học phần Chúng ghi lại hoạt động tất tiến trình dạy học thực nghiệm băng hình ảnh chụp để làm tư liệu cho việc tham khảo, phân tích tiến trình dạy học từ rút ý kiến đóng góp cho việc dạy học chương “Điện tích – Điện trường ” chương trình Vật lý THPT Một vài kiến nghị: - Để thực việc dạy học theo tiến trình soạn thảo luận văn, cần trang bị đầy đủ sở vật chất phương tiện dạy học: tài liệu tham khảo, dụng cụ thí nghiệm cho HS, phương tiện hỗ trợ - Việc đổi phương pháp dạy học, người GV có vai trị định Vì địi hỏi tâm, kiên trì người GV Vì vậy, ngồi việc triển khai đổi đồng chương trình SGK, trang thiết bị đồ dùng dạy học…cần có phối hợp đội ngũ GV Cần khuyến khích GV cải tiến, chế tạo thiết bị dạy học thiết bị có sẵn hoặc thiết bị có giá thành thấp có bán thị trường, khắc phục tình trạng dạy “chay ” cịn Đồng thời, việc bồi dưỡng cho họ phương pháp 131 dạy học theo hướng phát triển hoạt động nhận thức tích cực tự chủ HS, tạo điều kiện để người GV phát triển lực chuyên mơn nghiệp vụ - Đổi công tác kiểm tra đánh giá, kết hợp trắc nghiệm khách quan tự luận, nội dung phan bố đều, tránh HS học tủ, học lệch - Việc hiểu biết quan niệm khó khăn, sai lầm HS tổ chức dạy học nhằm khắc phục quan niệm cần thiết cần quan tâm nghiên cứu 132 ... học nội dung kiến thức chương - Phân tích nội dung khoa học lịch sử hình thành số kiến thức thuộc chương ? ?Điện tích - Điện trường” - Soạn thảo số tiến trình hoạt động dạy học nhằm khắc phục số. .. quan niệm học sinh kiến thức thuộc chương ? ?Điện tích – Điện trường” - Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học giúp học sinh khắc phục số quan niệm sai lầm - Thực nghiệm tiến trình dạy học soạn thảo,... nghiệm có, sử dụng phương tiện dạy học đại nhằm hỗ trợ cho việc dạy học đạt kết 36 CHƯƠNG THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC THUỘC CHƯƠNG “ ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG ” SGK VẬT LÝ

Ngày đăng: 01/02/2015, 16:48

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan