0

THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP tạo VIỆC làm CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG bị THU hồi đất NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn PHƯỜNG TRẦN lãm – TP THÁI BÌNH – TỈNH THÁI BÌNH

112 1,109 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2015, 22:20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN *** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG TRẦN LÃM – TP THÁI BÌNH – TỈNH THÁI BÌNH Tên sinh viên : Bùi Duy Khánh Chuyên ngành đào tạo : Kinh tế Lớp : KTC55 Niên khóa : 2010 - 2014 Giáo viên hướng dẫn : PGS. TS. Nguyễn Mậu Dũng CN. Nguyễn Mạnh Hiếu Hà Nội – 2014 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, đây là đề tài nghiên cứu khoa học của tôi, các số liệu và kết quả trong khóa luận này là trung thực và chưa hề được sử dụng. Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn thành khóa luận này đã được cảm ơn, các thông tin được trích dẫn trong khóa luận này đã được ghi rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày…tháng.… năm 2014 Sinh viên Bùi Duy Khánh i LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian học tập và nghiên cứu, đến nay tôi đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế với đề tài: “Thực trạng và giải pháp tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn phường Trần Lãm – TP Thái Bình – tỉnh Thái Bình” Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn – Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội đã tận tình dạy bảo tôi, giúp đỡ và định hướng cho tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu khoa học. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS. TS. Nguyễn Mậu Dũng và CN. Nguyễn Mạnh Hiếu – Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường – Khoa kinh tế và Phát triển nông thôn – Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể, các nhân viên cán bộ và nhân dân Phường Trần Lãm – Thành phố Thái Bình – Tỉnh Thái Bình đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực tập đề tài. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các tập thể, cá nhân, bạn bè và người thân đã quan tâm giúp đỡ, động viên và khích lệ tôi trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Hà Nội, ngày…tháng…năm 2014 Sinh viên Bùi Duy Khánh ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Trong lịch sử nhân loại, bất kì một quốc gia phát triển nào cũng phải trải qua giai đoạn công nghiệp hóa, chuyển từ nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp lên kinh tế công nghiệp và thực hiện hiện đại hóa nền sản xuất nhằm phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp mới và dịch vụ. Thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng và Nhà nước, những năm qua trên khắp các vùng miền tổ quốc đã hình thành các khu công nghiệp, khu đô thị với quy mô ngày càng lớn. Đây cũng là quy luật tất yếu của quá trình phát triển kinh tế xã hội đất nước. Quá trình công nghiệp hóa luôn gắn liền với việc thu hồi đất chủ yếu là thu hồi đất nông nghiệp ở những vùng ven đô thị, những vùng gần trục đường giao thông quan trọng, là những vùng có điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội. Đất đai sản xuất nông nghiệp là tư liệu lao động của người nông dân, người nông dân bị thu hồi đất phải chuyển sang nghề mới để đảm bảo thu nhập và sớm ổn định cuộc sống. Vấn đề tạo việc làm cho đối tượng là người dân bị thu hổi đất là vấn đề cấp thiết, nó không những làm giảm tỷ lệ thất nghiệp mà còn đảm bảo cuộc sống cho người lao động và một bộ phận ăn theo. Tuy nhiên, giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất chưa thực sự đạt được kết quả như mong muốn. Trần Lãm là một phường trong địa bàn thành phố Thái Bình, trong những năm gần đây, thực hiện chính sách thu hồi đất nông nghiệp để phục vụ cho việc xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn, diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi tính đến cuối năm 2013 đã chiếm 63% tổng diện tích đất nông nghiệp của phường (theo hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Lạc Đạo phường Trần Lãm) dẫn tới tình trạng thiếu việc làm của người nông dân. Để tìm hiểu thực trạng tạo việc làm cho lao động bị thu hồi đất trên địa bàn iii phường Trần Lãm, công việc sau khi bị thu hồi đất của người dân cũng như tìm những giải pháp cơ bản giải quyết việc làm cho người lao động, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực trạng và giải pháp tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn phường Trần Lãm – TP Thái Bình – tỉnh Thái Bình” Đề tài được thực hiện với mục tiêu đánh giá thực trạng giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất trên địa bàn, công việc hiện tại của người dân sau khi bị thu hồi đât. Từ đó, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nâng cao số lượng và chất lượng việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động. Cụ thể: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về lao động, việc làm nói chung và việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nói riêng ở khu vực nông nghiệp nông thôn. - Đánh giá thực trạng việc làm của người lao động sau khi bị thu hồi đất trên địa bàn phường Trần Lãm và ảnh hưởng của nó đến hoạt động sản xuất, đời sống của hộ gia đình thời gian vừa qua. - Bước đầu đề xuất một số giải pháp nhằm tạo việc làm cho người lao động trong thời gian tới trên địa bàn phường. Để thực hiện mục tiêu đó, chúng tôi chọn ra 60 hộ trong toàn phường để điều tra. Quá trình điều tra đựợc thực hiện với các hộ được phân loại khá, trung bình, nghèo. Sử dụng các chỉ tiêu số người trong hộ, ngành nghề, tài sản chính, thu nhập… để phân loại hộ. Các phương pháp chúng tôi sử dụng cho đề tài nghiên cứu của mình bao gồm phương pháp chọn điểm nghiên cứu và chọn mẫu điều tra, phương pháp thu thập số liệu điều tra, phương pháp xử lý số liệu, phương pháp chuyên gia chuyên khảo, phương pháp thống kê so sánh và phương pháp phân tích số liệu. iv Kết quả điều tra cho thấy lực lượng lao động mới bổ sung vào lực lượng lao động của phường hàng năm liên tục tăng, nhóm lao động trẻ có xu hướng tăng nhanh hơn cả. Lực lượng lao động của phường năm 2013 là 10279 người, tăng 695 lao động so với năm 2012. Quá trình thu hồi đất diễn ra trên địa bàn phường Trần Lãm diễn ra theo đúng kế hoạch, giai đoạn 2011 – 2013 có đất bị thu hồi nhiều nhất, trung bình mỗi năm thu hồi hơn 17ha. Diện tích đất nông nghiệp dự kiến thu hồi chiếm 63% tổng diện tích nông nghiệp. Vì vậy vấn đề việc làm cho lao động bị thu hồi đất phải được giải quyết nhanh chóng và kịp thời. Thông qua những số liệu sơ cấp thu thập được từ quá trình điều tra hộ nông dân trong phường, có thể thấy rõ hơn rằng trình độ của người lao động bị thu hồi đất còn rất hạn chế, bên cạnh đó họ cũng chưa có đầy đủ thông tin hỗ trợ cần thiết cho việc tìm kiếm việc làm cũng như cơ hội vay vốn mở rộng sản xuất. Các hộ khá thường là những hộ có trình độ chuyên môn cao hơn cả, và họ biết cách mở rộng sản xuất. Đối với các hộ nghèo và hộ trung bình, UBND phường cần có các chính sách hỗ trợ vay vốn và việc làm để các hộ này mở rộng sản xuất kinh doanh. Và khó khăn lớn nhất mà các hộ gặp phải chính là thiếu kiến thức sản xuất. Có thể thấy, sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp, đa số người lao động có tâm lý hoang mang, lo sợ do việc làm của mình gặp nhiều khó khăn, có một bộ phận không nhỏ người lao động không tìm kiếm được việc làm do không đủ kỹ năng, trình độ chuyên môn. Thất nghiệp và bán thất nghiệp có thể tăng nếu chính quyền phường không có những biện pháp khắc phục cũng như hỗ trợ kịp thời cho những đối tượng này. Thiếu việc làm ảnh hưởng lớn tới đời sống của người lao động cả về vật chất lần tinh thần. Những năm qua, UBND phường Trần Lãm cũng có các chương trình, dự án đào tạo tay nghề, hỗ trợ người lao động bị thu hồi đất, bước đầu cũng có hiệu quả nhất định. Khi tham gia vào các lớp dạy nghề, đào tạo chuyên v môn, người lao động có tay nghề cao hơn, chất lượng lao động ngày càng tăng. Lao động dần chuyển dịch từ lao động chân tay sang lao động trí óc, mang lại thu nhập cao hơn, ổn định hơn. Quá trình tạo việc làm cho lao động bị thu hồi đất cũng góp phần xóa đói giảm nghèo, giảm các tệ nạn xã hội trên địa bàn phường. Tỷ lệ việc làm mới được tạo ra liên tục tăng qua các năm (năm 2013, số lao động được giải quyết việc làm là 240 người), tỷ lệ thất nghiệp trong phường giảm xuống còn 10,08%. Kinh phí phường đầu tư cho giải quyết việc làm liên tục tăng trên cả ba mặt: hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ việc làm và hỗ trợ đào tạo nghề. Tuy nhiên, số lượng các lớp đào tạo nghề, các khóa đào tạo ngắn hạn còn ít so với nhu cầu nâng cao tay nghề, học nghề của người lao động. Trước thực trạng lao động việc làm của phường hiện nay, chúng tôi đã đề xuất một số giải pháp tạo việc làm cho lao động một cách hiệu quả và đồng bộ. Giải pháp thứ nhất là đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Tăng cường đầu tư, hỗ trợ tài chính và khuyến khích người lao động tham gia vào các khoá học giáo dục hướng nghiệp và đào tạo nghề trước khi tham gia xuất khẩu lao động để đảm bảo chất lượng nguồn lao động để xuất khẩu. Thực hiện liên thông, liên kết giữa các doanh nghiệp xuất khẩu lao động với các cơ sở đào tạo và chính quyền thành phố, tỉnh để tạo nguồn cung lao động cho các hoạt động xuất khẩu lao động cũng như đầu ra cho lao động nông nghiệp có đất bị thu hồi đã tham gia các khóa đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài. Nhà nước cần sớm ban hành và triển khai thực hiện Luật xuất khẩu lao động làm cơ sở thuận tiện cho việc quản lý cũng như tạo sự minh bạch, rõ ràng nghiêm minh trong hoạt động xuất khẩu lao động. Quan tâm đào tạo ngành nghề cho người lao động xuất khẩu để đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu lao động. Giải pháp thứ hai là đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn. Mở rộng các hình thức đào tạo nghề bằng cách kết hợp đào tạo ở trường, các trung tâm dịch vụ việc làm, các cơ sở, trung tâm dạy nghề cấp tỉnh, huyện với đào tạo nghề tại doanh nghiệp. vi Khuyến khích tư nhân mở cơ sở dạy nghề, đặc biệt chú ý đến đào tạo các ngành nghề truyền thống của địa phương cũng như những ngành nghề mà xã hội đang có nhu cầu. Các hình thức đào tạo phải phong phú, phù hợp với yêu cầu việc làm của xã hội. Học nghề gắn với việc làm cho người thất nghiệp tìm việc làm, những người tốt nghiệp THPT, THCS, bộ đội xuất ngũ có cơ hội việc làm. Đào tạo nghề cho khu vực nông nghiệp phải chú ý hướng vào đào tạo các nghề tinh xảo, lao động lành nghề để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động. Nên phối hợp các tổ chức kinh tế, các trường, lớp dạy nghề đào tạo ngắn hạn, dài hạn tại địa phương cho phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay. Khuyến khích phát triển các loại hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường nhằm gia tăng số lượng việc làm. Trong đó, cần đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển kinh tế tập thể nòng cốt là HTX, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn phường, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này mở rộng sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngay trên địa bàn và tiến tới xa hơn tại các thị trường khác. Tiếp theo là giải pháp hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất. Hỗ trợ bằng cách cho dân vay vốn tín dụng của các ngân hàng chính sách, ưu tiên vay vốn chuyển mục đích sử dụng đất một cách hợp lý và có hiệu quả cao hơn. Thành lập các quỹ ổn định đời sống, phổ cập giáo dục, học nghề và việc làm cho các hộ bị thu hồi trên 30% đất sản xuất. Xã hội hóa các dịch vụ tại các khu công nghiệp, khu đô thị, tạo điều kiện cho người dân bị thu hồi đất được tham gia kinh doanh. Ngoài ra cần khuyến khích hỗ trợ người lao động mở rộng cơ cấu ngành dịch vụ. Tận dụng khoản tiền bồi thường thu hồi đất cùng với lượng tiền vay vốn để xây dựng các khu nhà trọ cho công nhân thuê nhằm có khoản thu nhập ổn định và có cơ hội tích lũy vốn cho sau này. Cần quy hoạch khu chùa Ngàn thành khu chợ tập trung có sự quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương, cải thiện và nâng cấp đường Trần Lãm để thuận tiện cho giao thông trên địa bàn phường. vii MỤC LỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 1 KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1 *** 1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 1 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG TRẦN LÃM – TP THÁI BÌNH – TỈNH THÁI BÌNH 1 Tên sinh viên : Bùi Duy Khánh 1 Chuyên ngành đào tạo : Kinh tế 1 Lớp : KTC55 1 Niên khóa : 2010 - 2014 1 Giáo viên hướng dẫn : PGS. TS. Nguyễn Mậu Dũng 1 CN. Nguyễn Mạnh Hiếu 1 LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iii MỤC LỤC viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG x KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 viii [...]... luận và thực tiễn về lao động, việc làm nói chung và việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nói riêng ở khu vực nông nghiệp nông thôn; 2 - Đánh giá thực trạng việc làm và tạo việc làm của người lao động sau khi bị thu hồi đất trên địa bàn phường Trần Lãm và ảnh hưởng của nó đến hoạt động sản xuất, đời sống của hộ gia đình thời gian vừa qua; - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tạo việc làm cho người. .. thực hiện đề tài: Đề tài được thực hiện từ tháng 1/2014 đến 5/2014 3 PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP 2.1 Cơ sở lý luận của đề tài về tạo việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp 2.1.1 Các khái niệm và vai trò của tạo việc làm cho lao động bị thu hồi đất 2.1.1.1 Khái niệm về lao động và việc làm a Các khái niệm về lao. .. thiện Tạo ra sự thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn 2.1.2 Nội dung để tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp 2.1.2.1 Đào tạo, tập huấn việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp * Đào tạo việc làm: đào tạo, tập huấn việc làm cho người lao động bị thu hồi đất là quá trình truyền tải thông tin và dữ liệu từ người có trình độ, kĩ năng, hiểu biết việc làm cụ... việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn phường Trần Lãm – TP Thái Bình – tỉnh Thái Bình 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng việc làm của người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn phường, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nâng cao số lượng và chất lượng việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động 1.2.2 Mục tiêu cụ thể... không nhỏ người dân bị mất đất, đặc biệt là những người làm nông nghiệp Sau khi bị thu hồi đất, người lao động ở trong tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm, làm tăng áp lực về việc làm và nảy sinh các vấn đề xã hội tại những vùng bị thu hồi đất Đất đai sản xuất nông nghiệp là tư liệu lao động của người nông dân, người nông dân bị thu hồi đất phải chuyển sang nghề mới để đảm bảo thu nhập và sớm ổn... khiến người dân chủ quan trong việc tìm kiếm việc làm, chính vì vậy, để khắc phục tình trạng thất nghiệp và bán thất nghiệp xảy ra,các cấp chính quyền của phường cần có các biện pháp tạo việc làm, hỗ trợ việc làm cho người lao động, đặc biệt là lực lượng lao động bị thu hồi đất trong phường Xuất phát từ thực tiễn trên tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng và giải pháp tạo việc làm cho người lao động. .. cho người lao động trong thời gian tới trên địa bàn phường 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thực trạng việc làm và tạo việc làm cho người bị thu hồi đất, các chính sách, chế độ tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất Đối tượng điều tra là những người lao động trong diện bị thu hồi đất, các cán bộ chuyên trách, lãnh đạo địa phương... đề tạo việc làm cho đối tượng là người dân bị thu hổi đất là vấn đề cấp thiết, nó không những làm giảm tỷ lệ thất nghiệp mà còn đảm bảo cuộc sống cho người lao động và một bộ phận ăn theo Tuy nhiên, vấn đề tạo việc làm cho lao động bị thu hồi đất chưa thực sự đáp ứng nhu cầu cả về số lượng và chất lượng, số lượng việc làm ít, chưa thu hút đại bộ phận người lao động muốn làm việc, công việc chưa thực. .. nghiên cứu - Phạm vi về nội dung: Nghiên cứu thực trạng tạo việc làm và công việc của lao động có đất bị thu hồi Đưa ra giải pháp cụ thể để giải quyết việc làm cho người lao động - Phạm vi về không gian: Đề tài nghiên cứu trên địa bàn phường Trần Lãm- TP Thái Bình- tỉnh Thái Bình - Phạm vi về thời gian: + Số liệu, tài liệu thứ cấp thu thập qua 3 năm (2011 – 2013) + Số liệu sơ cấp tiến hành điều tra... biện pháp thúc đẩy công tác tư vấn việc làm ở địa phương: 16 + Mở thêm trung tâm tư vấn việc làm ở những khu có đất nông nghiệp bị thu hồi nhiều + Tăng cường công tác quản lí của cán bộ địa phương về giải quyết việc làm cho lao động trong diện bị thu hồi đất + Hướng dẫn hộ dân tìm kiếm việc làm phù hợp 2.1.2.3 Công tác tuyên truyền, vận động người lao động tìm kiếm việc làm Với người lao động nông nghiệp . nghiên cứu đề tài: Thực trạng và giải pháp tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn phường Trần Lãm – TP Thái Bình – tỉnh Thái Bình Đề tài được thực hiện với mục. người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn phường Trần Lãm – TP Thái Bình – tỉnh Thái Bình . 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng việc làm của người lao. luận và thực tiễn về lao động, việc làm nói chung và việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nói riêng ở khu vực nông nghiệp nông thôn; 2 - Đánh giá thực trạng việc làm và tạo việc làm của người
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP tạo VIỆC làm CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG bị THU hồi đất NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn PHƯỜNG TRẦN lãm – TP THÁI BÌNH – TỈNH THÁI BÌNH, THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP tạo VIỆC làm CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG bị THU hồi đất NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn PHƯỜNG TRẦN lãm – TP THÁI BÌNH – TỈNH THÁI BÌNH, , 1 Cơ sở lý luận của đề tài về tạo việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, 2 Cơ sở thực tiễn, 1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu, 2 Phương pháp nghiên cứu., 3 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, 4 Giải pháp tạo việc làm cho lao động bị thu hồi đất

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm