0

thiết kế nhà máy sản xuất bia chai giành cho xuất khẩu

164 975 0
  • thiết kế nhà máy sản xuất bia chai giành cho xuất khẩu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2015, 16:44

Thiết kế nhà máy sản xuất bia chai giành cho xuất khẩu MỤC LỤC Trang PHẦNI : MỞ ĐẦU PHẦN II: NỘI DUNG ĐỒ ÁN CHƯƠNG I : TỔNG QUAN TÀI LIỆU I. Sơ lược về lịch sử phát triển và sản xuất bia…… ………………….….3 II. Các loại bia chủ yếu hiện nay………………………………………….4 III. Quy trình chung về sản xuất bia………………………………………5 CHƯƠNG II : LẬP LUẬN KINH TẾ CHƯƠNG III : CHỌN NGUYÊN LIỆU TRONG SẢN XUẤT BIA 1. Malt đại mạch …… ……………………………… ………….…….8 2. Hoa houblon ………………………………………………….……10 3. Nước………………………………………………………….………11 4. Gạo ….………………………………………………………….……12 5. Nấm men giống … …………………………………………….… 13 6. Một số các chất phụ khác …………………………………….….… 13 CHƯƠNG IV : QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIA I. Sơ đồ dây truyền công nghệ sản xuất bia theo công nghệ lên men mét pha…………………………………………………………………… 15 II. Thuyết minh quy trình sản xuất……………… …………………….17 A. Phân xưởng nấu… ……………………………………………… 17 1. Nghiền nguyên liệu…………………………………………………17 2. Nấu và đường hoá nguyên liệu ………………………………… 20 3. Lọc dịch đường…………………………………………………… 23 4. Nấu hoa…………………………………………………………… 23 5. Lắng trong và làm nguội sơ bộ dịch đường……… ………………24 6.Lạnh nhanh………………………………………………………….25 B.Phân xưởng lên men…………………………………… ………… 25 1. Quá trình chuẩn bị men giống………………………………………25 2. Quá trình lên men…………………………………….……………28 A. Phân xưởng hoàn thiện sản phẩm……………………………………31 a. Quy trình rửa chai… ……………………………………………….33 b. Quy trình chiết chai và dập nút…………………………………… 34 c. Thanh trùng bia…………………………………………………… 34 d. Dán nhãn và dập hạn sử dụng……………………………………….35 e. Đóng kết và vận chuyển vào kho………………………………… 35 I. Đánh giá chất lượng bia thành phẩm…………………………….36 CHƯƠNG V : TÍNH CÂN BẰNG SẢN PHẨM 1 I.Tính cân bằng vật liệu cho 100 lít bia thành phẩm.……………… …… 38 1. Số lượng chai để chứa bia……………………………….……… 38 2. Lượng bia trước khi chiết chai…………………………… ……38 3. Lượng bia trước khi bão hoà CO2……………………… ……….38 4. Lượng bia trước khi lọc trong…………………………… …… 39 5. Lượng dịch đường đưa vào thùng trước khi lên men…….…….…39 6. Lượng dịch đường trước khi đưa vào thiết bị lạnh nhanh…… ….39 7. Lượng dịch đường ở 1000C………………………………… … 39 8. Lượng dịch đường trước khi đưa vào thùng lắng Wirhlpool… …39 9. Lượng dịch đường trước khi đưa vào thùng đun hoa………… …40 10. Khối lượng của dịch đường trước khi đun hoa………….……… 40 11. Khối lượng chất chiết trong dịch đường 12oBX………………….40 12. Lượng chất chiết từ malt và gạo………………………………….40 II. Tính lượng nguyên liệu……………………………………………… 40 1. Khối lượng malt………………………………………… … 40 2. Khối lượng gạo……………………………………….….……41 3. Lượng hoa houblon cần dùng………………………… …… 41 II. Tính lượng bã thải………………………………………… ……41 1. Lượng bã thải malt…………………………………………….…….41 2. Lượng bã gạo……………………………………………………… 42 3. Tính lượng bã hoa………………………………………………… 42 IV. Tính lượng nước…………………………………………………… …42 1. Trong nồi hồ hoá…………………………………………………….42 2. Trong nồi nấu malt………………………………………………… 43 III. Tính lượng mem giống….……………………………… ………44 IV. Một số nguyên liệu phụ khác…………………………….………44 1. Diatomit…………………………………………………………… 44 2. Lượng chế phẩm Termamyl…………………………………………44 3. Chất sát trùng Na2SiF6……………………………………………….45 4. Lượng oxy để cung cấp cho dịch đường…………………….……….45 5. Lượng nước vệ sinh thiết bị lên men……………………….……… 45 6. Lượng NaOH và lượng H2SO4……………………………….………45 7. Lượng nót chai cần dùng để đóng 100 lít bia……………… ………46 8. Nhãn chai……………………………………………………………46 9. Lượng hồ dán nhãn………………………………………….………46 10. Lượng két đựng bia…………………………………………………46 CHƯƠNG VI : TÍNH TOÁN VÀ CHỌN THIẾT BỊ I. Các thiết bị trong phân xưởng nấu……………………….………48 1. Cân………………………………………………………….……….48 2 2. Máy nghiền malt…………………………………………………….48 3. Máy nghiền gạo……………………………………………….…….50 4. Thùng chứa bột malt và gạo…………………………………………51 5. Gầu tải……………………………………………………….………54 6. Nồi hồ hoá…………………………………………………….…… 55 7. Nồi đường hoá……………………………………………….………61 8. Thiết bị lọc dịch đường……………………………………….…… 67 9. Nồi nấu hoa………………………………………………….………68 10. Thùng lắng Wirhpool………………………………………….…….69 11. Nồi đun nước nóng………………………………………….………70 12. Thùng chứa bã malt và gạo……………………………………… 71 13. Thiết bị lạnh nhanh…………………………………………………71 II. Các thiết bị trong phân xưởng lên men.………… …………… 73 1. Các tank lên men………………… ……………………………… 73 2. Thùng chứa men thu hồi…………………………………………… 74 3. Máy lọc bia………………………………………………………… 76 4. Thiết bị bão hoà CO2……………………………… ………………77 5. Thiết bị gây men giống cấp II……………………… …………… 77 6. Thiết bị gây men giống cấp I……………………………………… 79 III. Các thiết bị trong phân xưởng hoàn thiện sản phẩm………….…80 1. Máy chiết chai và dập nút………………………………………… 80 2. Máy rửa chai…………………………………………………… ….81 3. Thiết bị thanh trùng…………………………………………… … 82 4. Máy dán nhãn…………………………………………………….…82 5. Máy dập hạn sử dụng…………………………………………… …82 6. Chọn bơm………………………………………………………… 83 CHƯƠNG VII : TÍNH TOÁN ĐIỆN – HƠI – NƯỚC A. Tính hơi nước dùng trong nhà máy……………………………….…85 I. Tính nhiệt cho phân xưởng nấu………………………………… 85 1. Lượng nhiệt cung cấp cho nồi hồ hoá…………………………… 85 2. Lượng nhiệt cung cấp cho nồi đường hoá……………………… …88 3. Nồi nấu hoa……………………………………………………….…91 4. Nhiệt dùng để đun nước nóng…………………………………….…92 II. Tính lượng nhiệt cho quá trình thanh trùng và gây men…… ….93 1. Lượng nhiệt dùng để thanh trùng bia…………………………… …93 2. Lượng nhiệt dùng để hấp vỏ chai và thanh trùng đường ống, thiết bị.93 3. Tổn thất nhiệt do rửa thiết bị lên men giống…………………….… 93 B. Tính nước dùng cho nhà máy…………………………………….….96 1. Tính nước cho phân xưởng nấu…………………………………… 96 2. Lượng nước để làm lạnh dịch đường…………………………… …97 3 3. Nước để vệ sinh bộ phận lên men……………………………… ….97 4. Lượng nước dùng cho gây men, rửa men …………………… ……98 5. Nước dung cho phân xưởng hoàn thiện……………………… ……98 6. Nước dùng cho nồi hơi……………………………………… …… 99 7. Nước dùng cho các việc khác………………………………… ……99 8. Tính đường ống và bể chứa nước…………………………… …… 99 C. Tính hơi lạnh dùng trong nhà máy…………………………… ….100 1. Lượng nhiệt cần cung cấp cho thiết bị lạnh nhanh…………… ….100 2. Lượng nhiệt cần cung cấp cho quá trình lên men để duy trì nhiệt độ lên men……………………………………………………………………101 3. Nhiệt cho quá trình tàng trữ………………………………….…….103 4. Lượng nhiệt cần cung cấp cho quá trình lên men giống…….…… 103 5. Lượng nhiệt cần thiết để hạ nhiệt độ dịch đường từ 70C xuống 10C sau khi lọc và duy trì nhiệt độ trong thùng chứa bia thành phẩm…………….105 D. Tính lượng điện tiêu thụ cho toàn nhà máy…………………… 107 I. Tính phụ tải chiếu sáng………………………………… …… 107 I.1. Cách bố trí đèn…………………………………………………… …107 I.2. Tính toán đèn chiếu sáng………………………………………… …108 1. Đèn chiếu sáng phân xưởng nấu………………………………….……108 2. Đèn chiếu sáng phân xưởng lên men……………………………….….108 3. Phân xưởng hoàn thiện…………………………………………………108 4. Kho nguyên liệu………………………………………………… ……109 5. Kho sản phẩm…………………………………………………….……109 6. Xưởng cơ điện…………………………………………………….……110 7. Nhà nồi hơi……………………………………………………….…….110 8. Bãi than, xỉ………………………………………………………….….111 9. Trạm biến thế……………………………………………………….….111 10. Kho vá chai……………………………………………………….… 111 11. Nhà để xe………………………………………………………….….112 12. Nhà xử lý nước…………………………………………………… 112 13. Nhà hành chính………………………………………………….……112 14. Hội trường câu lạc bộ…………………………………………………113 15. Nhà ăn…………………………………………………………………113 16. Nhà giới thiệu sản phẩm………………………………………… ….113 17. Nhà vệ sinh, tắm giặt, thay quần áo……………………………… …114 18. Phòng bảo vệ và phòng trực ban………………………………… ….114 19. Đèn chiếu sáng đường đi trong nhà máy………………………… …114 II. Tính phụ tải động lực……………………………………………….…115 III. Xác định phụ tảI tính toán…………………………………… 116 IV. Xác định công suất và dung lượng bù………………………… 116 4 1. Xác định hệ số cos ϕ ………………………………………… … 116 2. Tín dung lượng bù…………………………………………… … 117 V. Chọn máy biến áp………………………………………….… 118 VI. Tính điện tiêu thụ hàng năm……………………………………119 1. Điện năng dùng cho thắp sáng……………………………… … 119 2. Điện động lực……………………………………………… …….119 3. Tổng công suất tiêu thụ cả năm……………………………… … 120 CHƯƠNG VIII : TÍNH TOÁN XÂY DỰNG I. Địa điểm xây dựng nhà máy………… ……………………….121 II. Tổng quan thiết kế mặt bằng nhà máy…………………… … 122 III. Tính toán phân xưởng…………………………………… ……124 A. Giải pháp khối mặt bằng khu sản xuất chính………………… … 124 1. Phân xưởng nấu……………………………………………….……124 2. Phân xưởng lên men………………………………………….…….124 3. Phân xưởng hoàn thiện sản phẩm…………………………….…….125 B. Giải pháp mặt bằng các phân xưởng phụ trợ……………………….126 1. Kho nguyên liệu……………………………………………… ….126 2. Kho sản phẩm……………………………………………….…… 127 3. Xưởng cơ điện……………………………………………….…… 128 4. Nhà nồi hơi………………………………………………… …… 128 5. Bãi than, xỉ…………………………………………………………129 6. Trạm biến thế………………………………………………………129 7. Kho chứa vỏ chai…………………………………………… ……129 8. Nhà để xe…………………………………………………… ……129 9. Nhà hành chính……………………………………………….……130 10. Hội trường, câu lạc bộ……………………………………….…….130 11. Nhà ăn…………………………………………………………… 130 12. Nhà giới thiệu sản phẩm…………………………………… ……131 13. Nhà vệ sinh, thay quần áo…………………………………….……131 14. Phòng bảo vệ và phòng giao ca……………………………………131 15. Nhà để máy phát điện…………………………………………… 131 16. Nhà khách…………………………………………………………131 CHƯƠNG IX : TÍNH KINH TẾ A. Mục đích và ý nghĩa………………………………………… ……133 B. Nội dung phần tính kinh tế………………………………… …… 133 I. Chi phí tài sản cố định…………………………………… ……133 1. Vốn đầu tư cho công trình xây dựng………………………….……133 2. Vốn đầu tư thiết bị…………………………………………………134 3. Tổng chi phí đầu tư của nhà máy………………………………… 136 4. Chi phí nguyên liệu chính………………………………………….136 5 5. Nguyên liệu phụ……………………………………………………136 6. Chi phí nhiên liệu và động lực……………………………… ……136 7. Tiền lương…………………………………………………….……136 8. Bảo hiểm xã hội…………………………………………… …… 139 9. Chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị, nhà xưởng………… …….139 10. Tính tổng chi phí một năm………………………………… …….139 11. Tính giá thành toàn bộ…………………………………… ………139 II. Đánh giá các chỉ tiêu hiệu quả………………………….………140 1. Tổng doanh thu của nhà máy……………………………… …….140 2. Doanh thu thuần…………………………………………… …….140 3. Đánh giá các chỉ tiêu hiệu quả……………………………… … 142 CHƯƠNG X : VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG 1. Vệ sinh nhà máy……………………………………………………145 2. Vệ sinh cá nhân…………………………………………….………145 3. Vệ sinh thiết bị…………………………………………………… 145 4. Vệ sinh công nghiệp……………………………………………… 146 I.Bảo hộ an toàn lao động……………………………………… ……146 1. Chống tiếng ồn và tiếng động…………………………………… ……147 2. Chống khí độc trong sản xuất…………………………………… ……147 3. An toàn về điện…………………………………………………… … 147 4. An toàn khi thao tác và vận hành thiết bị………………………… … 148 5. An toàn phòng cháy và chữa cháy……………………………… …….148 PHẦN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 6 PHẦN I : MỞ ĐẦU Bia là một loại đồ uống có độ cồn thấp, giàu chất dinh dưỡng, tạo cảm giác sảng khoái, mát và bổ. Nó được coi nh một loại nước giải khát. Ngoài ra uống bia còn cung cấp một lượng lớn calo cho người uống, theo tính toán thì 1 lít bia cung cấp từ 400  800 kcal cho người sử dụng nã. Trong bia còn chứa một hệ enzim phong phú, đặc biệt là hệ enzim tiêu hoá, các chất khoáng vi lượng, đa lượng, các vitamin, đặc biệt là các vitamin không thay thế. Được sản xuất từ loại nguyên liệu chính là malt đại mạch, hoa houblon và nước với một quy trình công nghệ khá đặc biệt, cho nên bia có tính chất cảm quan rất hấp dẫn đối với mọi người : hương thơm đặc trưng, vị đắng dịu, lớp bọt trắng mịn, màu vàng tươi, hàm lượng CO 2 (5g/l) giúp cơ thể con người giải khát một cách triệt để khi ta uống. Vì vậy mà ngày nay bia là loại đồ uống được dùng rất phổ biến trên thế giới và có xu thế ngày càng tăng. Hơn nữa bia là loại đồ uống có giá cả rất rẻ nên ngày càng kích thích người tiêu dùng sử dụng nó. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, nghành công nghiệp thực phẩm nói chung và nghành công nghiệp sản xuất bia nói riêng ở nước ta đã có diện mạo mới. Năm 1997 sản lượng bia cả nước ta đạt 670 triệu lít/năm. Với mức sản xuất này thì tiêu thụ bình quân đầu người chỉ đạt 7  8 lít/người/năm. Đây là một tỷ lệ 7 còn khá thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Một số nước phát triển trên thế giới con số này là khoảng 130  200 lít/ người/năm như ở Mỹ, Séc, Hà Lan, Pháp, Đức, ý…sản lượng bia sản xuất hằng năm của nước ta không ngừng gia tăng với tốc độ cao trong những năm gần đây đã góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch này. Để góp phần vào việc xây dựng nhiều nhà máy sản xuất bia có chất lượng quốc tế góp phần đáp ứng cho nhu cầu trong nước và tiến tới xuất khẩu thì việc học hỏi kinh nghiệm của các nước có nền công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực này kết hợp với việc chuyển giao công nghệ và việc tạo ra sự đặc trưng cho loại bia của nước ta là hết sức cần thiết, nó đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực hết sức của các nhà khoa học trong nước về lĩnh vực này và sự đầu tư thoả đáng của các cơ quan nhà nước có liên quan. Chính vì những yêu cầu và sự cần thiết trên mà trong kỳ tốt nghiệp này em được giao thiết kế nhà máy sản xuất bia chai giành cho xuất khẩu. Đây là một nhiệm vụ rất mới đối với em, nó đòi hỏi em phải cố gắng nghiên cứu tài liệu, tổng hợp kiến thức từ các lần đi thực tập vừa qua, cùng với sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo trong viện Công nghệ sinh học & công nghệ thực phẩm Trường đại học Bách Khoa hà nội. Đặc biệt là thầy giáo Ts.Khuất Hữu Thanh, em tin là mình sẽ hoàn thành được bản đồ án này theo các yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi được các thiếu sót. Kính mong sự hướng dẫn góp ý của các thầy cô giáo và bạn bè để em có thể thực hiên tốt hơn bản đồ án này. Em xin chân thành cảm ơn. 8 PHẦN II : NỘI DUNG ĐỒ ÁN CHƯƠNG I : TỔNG QUAN TÀI LIỆU I. Sơ lược về lịch sử phát triển và sản xuất bia Theo các dấu tích tìm được trên đá các nhà khoa học đã chứng minh được bia đã xuất hiện vào khoảng 7000 năm trước công nguyên, nguồn gốc của bia vốn là lên men dịch cháo ngũ cốc và rất được ưa chuộng ở Babilon, Sumeric, Ai cập…Với các tên gọi về bia khác nhau ở các địa danh khác nhau như : Sikanu, Shekar hay Zythum…Kỹ thuật sản xuất bia sau thời kỳ này được các tầng lớp giáo sĩ ở Châu Âu tiếp thu vào thế kỷ XIII sau công nguyên. Họ đã đưa ra công nghệ cùng sự cải tiến là sử dụng hoa houblon để cải thiện hương thơm và mùi vị thay thế cho các gia vị khác tạo ra tính chất đặc trưng của bia mà đến tận ngày nay vẫn chưa có một loại nguyên liệu nào thay thế được. Năm 1875 nhà bác học người Pháp Louis Pasteur đã khám phá và khẳng định nấm men là vi sinh vật duy nhất mà hoạt động sống của nó làm nên quá trình lên men bia. Từ đó công nghệ, thiết bị sản xuất bia luôn luôn được cải tiến, đã có nhiều công nghệ mới ra đời nhờ ứng dụng của khoa học kỹ thuật như : sử 9 dụng máy làm lạnh, phân lập và nuôi cấy nấm man thuần khiết, sử dụng các hoá chất, các máy móc để tăng thời gian bảo quản bia như : acid ascorbic, H 2 O, dietyl cacbonat, enzim hỗn hợp glucooxydaza, catalaza… Trong khoảng 10 năm trở lại đây, nghành công nghiệp thực phẩm nói chung và nghành công nghiệp sản xuất bia nói riêng ở nước ta đã có diện mạo mới. Năm 1997 sản lượng bia cả nước ta đạt 670 triệu lít/năm. Với mức sản xuất này thì tiêu thụ bình quân đầu người chỉ đạt 7  8 lít/người/năm. Đây là một tỷ lệ còn khá thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Một số nước phát triển trên thế giới con số này là khoảng 130  200 lít/ người/năm như ở Mỹ, Séc, Hà Lan, Pháp, Đức, ý…sản lượng bia sản xuất hằng năm của nước ta không ngừng gia tăng với tốc độ cao trong những năm gần đây đã góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch này. Để góp phần vào việc xây dựng nhiều nhà máy sản xuất bia có chất lượng quốc tế góp phần đáp ứng cho nhu cầu trong nước và tiến tới xuất khẩu thì việc học hỏi kinh nghiệm của các nước có nền công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực này kết hợp với việc chuyển giao công nghệ và việc tạo ra sự đặc trưng cho loại bia của nước ta là hết sức cần thiết, nó đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực hết sức của các nhà khoa học trong nước về lĩnh vực này và sự đầu tư thoả đáng của các cơ quan nhà nước có liên quan. II. Các loại bia chủ yếu hiện nay Hiện nay trên thế giới sản xuất ra rất nhiều loại bia từ các nguyên liệu khác nhau. Nhng phần lớn bia hiện nay được sản xuất từ malt sau khi đã qua giai đoan ươm mầm thường gọi là malt đại mạch, thêm vào đó là hoa houblon để tạo hương vị và màu sắc đặc trưng cho bia và một số các phụ gia khác. Phân loại then nguyên liệu sản xuất: 10 [...]... - Nu bia c sn xuất t malt vng thỡ gi l bia vng - Nu bia sn xut t malt en gi l bia en Phõn loi theo phng thc sn xut ta cú th chia ra cỏc loi bia nh : - Bia chai - Bia hi - Bia lon Ngoi ra cỏc vựng khỏc nhau, cỏc quc gia khỏc nhau khi sn xut bia ngi ta cú cho thờm vo ú mt s hng liu c bit cng thờm nhng cỏch thc lm bia riờng ca h nờn to ra mt s loi bia c trng v cú tờn gi theo cỏch... v cỏc giai on sn xut bia 11 Nguyên liệu Nấu Lọc bã Nấu hoa Làm lạnh Lên men Lọc trong Bão hoà CO2 Hoàn thiện sản phẩm Kho bảo quản Các đại lý Người tiêu dùng IV Cỏc yờu cu i vi bia chai ginh cho xut khu i vi bia chia ginh cho xut khu nh sn xut phi t c mt s cỏc yờu cu chớnh sau : - Bia sn xut ra phi t... cỏo, ti tr cho cỏc hot ng vn hoỏ, nhõn o ti quc gia ú t ú qung bỏ sn phm ca mỡnh CHNG II : LP LUN KINH T 13 Xut phỏt t tỡnh hỡnh phỏt trin bia trong nc v trờn th gii hiờn nay, cng nh giỏ tr ding dng do bia mang li thỡ vic thit k mt nh mỏy bia l mt vic lm cú hiu qu Vic sn xut bia chai ginh cho xut khu... nh mỏy bia l mt vic lm cú hiu qu Vic sn xut bia chai ginh cho xut khu l mt ý tng rt mi ca cỏc nh mỏy bia hin nay Vỡ a s cỏc nh mỏy bia nc ta gm cỏc nh mỏy bia quc doanh, cỏc nh mỏy bia liờn doanh v cỏc nh mỏy bia ca doanh nghip t nhõn ch sn xut phc v nhu cu tiờu th trong nc Nờn vic sn xut bia ginh cho xut khu nc ta bõy gi cũn nhiu bt cp trong cụng tỏc sn xut v tiờu th sn phm nờn cú tớnh ri do cao... xut khu c bia ra nc ngoi Trong ỏn tt nghip ny ca em thit k mt nh mỏy sn xut bia cú cht lng cao nờn cú th t c yờu cu i vi xut khu Ban u cụng sut ca nh mỏy ch l 2 triu lớt mt nm, nu thụng qua th trng tiờu th tt thỡ cú th nõng nng sut ca nh mỏy lờn c 5 triu lớt nm hoc hn na Em tin tng rng vic sn xut bia ginh cho xut khu l mt ý tng hay v s thu c thnh cụng v m ra mt hng mi cho cỏc nh mỏy sn xu bia trong... quan trong th hai trong sn xut bia sau malt i mch Nú c con ngi bit n v s dng khong 3000 nm trc cụng nguyờn Hoa houblon lm cho bia cú v ng du, hng thm rt c trng lm tng kh nng to v gi bt, lm tng bn keo v n nh thnh phn sinh hc ca bia, ng thi t hoa chit ra nhng cht cú kh nng sỏt trựng Do nhng tớnh nng cc k nh vy ca hoa houblon cho nờn qua my thiờn niờn k tn ti ca nghnh sn xut bia hoa houblon vn gi c vai... nu hoa khụng cho nhit ca dch ng xung di 700C s nh hng khụng tt n cht lng ca dch ng Sau khi dch ng sụi c khong 15 phút ta cho 50% lng hoa cn dựng vo ni lng hoa ny ch yu to v ng cho bia, un sụi 30 phỳt v cho nt 50% hoa cũn li vo v un sụi 60 phỳt na lng hoa ny to mựi hng c trng cho bia sau ny Hoa houblon c s dng l 100% loi hoa viờn Sau khi houblon hoỏ xong thỡ ton b lng dch ny c bm sang thit b lc bó hoa... õy l t l nguyờn liu thay th thớch hp sn xut loi bia cú cht lng cao ỏp ng cho nhu cu bia xut khu Go trong sn xut bia ca nh mỏy phi t cỏc yờu cu sau : - ẩm : 12% (%kl) - Go khụng mc, khụng thm nc - Hm lng cht tan : 85 92% - Protein : 6 8% - Tinh bột : 75 80% Gao s dng l go t phi cú mu trng u t l cỏc ht b trng bng, b bnh . xuất bia chai giành cho xuất khẩu là một ý tưởng rất mới của các nhà máy bia hiện nay. Vì đa số các nhà máy bia ở nước ta gồm các nhà máy bia quốc doanh, các nhà máy bia liên doanh và các nhà. cho xuất khẩu là một ý tưởng hay và sẽ thu được thành công và mở ra một hướng mới cho các nhà máy sản xuấ bia trong nước hiện nay. Do vậy việc thiết kế xây dựng một nhà máy bia chai giành cho. Thiết kế nhà máy sản xuất bia chai giành cho xuất khẩu MỤC LỤC Trang PHẦNI : MỞ ĐẦU PHẦN II: NỘI DUNG ĐỒ ÁN CHƯƠNG I : TỔNG QUAN TÀI LIỆU I. Sơ lược về lịch sử phát triển và sản xuất bia …
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế nhà máy sản xuất bia chai giành cho xuất khẩu, thiết kế nhà máy sản xuất bia chai giành cho xuất khẩu, thiết kế nhà máy sản xuất bia chai giành cho xuất khẩu, II. Tính lượng nguyên liệu, VI. Một số nguyên liệu phụ khác