0

nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu tại công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thủy sản bà rịa –vũng tàu

76 755 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2015, 21:03

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ Khoa Thương Mại – Du Lịch    ĐỀ TÀI : NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BÀ RỊA – VŨNG TÀU CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS. TRẦN HỮU DŨNG TRỊNH PHẠM DIỆU HOÀI Lớp: CXNII/ 2 Khóa: II Hệ: Cao đẳng chính quy NIÊN KHÓA 2006 - 2009 Lời cảm ơn Nhận xét của Chi nhánh Công ty BASEAFOOD Nhận xét của giảng viên hướng dẫn Trang Lời mở đầu CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BÀ RỊA – VŨNG TÀU ( BASEAFOOD) I) Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 1. Khái quát về Công ty 2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty a. Lịch sử hình thành b. Quá trình phát triển II) Chức năng – Nhiệm vụ – Mục tiêu của Công ty 1. Chức năng 2. Nhiệm vụ 3. Mục tiêu III) Cơ cấu tổ chức của Công ty 1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý ù 2. Nhiệm vụ của các phòng ban IV) Đặc điểm của phòng ban, tổ thực tập 1. Vài nét về chi nhánh Công ty tại TP.Hồ Chí Minh 2. Đặc điểm 3. Sơ đồ tổ chức V) Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Công ty trong những năm gần đây a. Cơ cấu Xuất khẩu theo Thị trường b. Cơ cấu Xuất khẩu theo Mặt hàng VI) Thế mạnh – Khó khăn của Công ty VII) Phương hướng hoạt động của Công ty CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU A) Tổng quan về nghiệp vụ giao nhận hàng hóa Xuất Nhập Khẩu (Forwarding) I) Khái niệm chung về nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 1. Khái niệm 2. Phân loại họat động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu a. Căn cứ vào phạm vi hoạt động giao nhận b. Căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh c. Căn cứ vào phương thức vận tải d. Căn cứ vào tính chất giao nhận II) Vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của người giao nhận hàng hóa 1. Quyền hạn và nghĩa vụ 2. Trách nhiệm 3. Vai trò của người giao nhận III) Phương thức và nguyên tắc giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cảng, Biển 1. Phương thức giao nhận 2. Nguyên tắc giao nhận IV) Nhiệm vụ của cơ quan tham gia giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cảng, bieån 1. Đối với Cảng 2. Đối với chủ hàng ngoại thương 3. Đối với cơ quan hải quan V) Trình tự giao nhận hàng hóa Xuất khẩu tại Cảng 1. Đối với hàng phải lưu kho, bãi của Cảng 2. Đối với hàng không phải lưu kho 3. Đối vơùi hàng hóa xuất khẩu đóng trong cotainer B) Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu mậu dịch I) Công việc khởi đầu của quá trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu mậu dịch 1. Chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu 2. Kiểm ttra hàng hóa xuất khẩu 3. Làm thủ tục hải quan II) Quy trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu mậu dịch 1. Sơ đồ quy trình thông quan 2. Phân tích các bước trong quy trình III) Bộ hồ sơ khai báo hàng hóa xuất khẩu mậu dịch IV) Cách khai báo hàng hóa xuất khẩu mậu dịch 1. Thời hạn khai báo 2. Địa điểm khai báo 3. Hồ sơ khai báo V) Các khoản thuế và phụ thu xuất khẩu 1. Các khoản thuế a.Thuế xuất khẩu b. Lệ phí xuất khẩu 2. Thời hạn nộp thuế 3. Cách áp mã số thuế và thuế suất xuất khẩu CHƯƠNG 3: QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BÀ RỊA – VŨNG TÀU ( BASEAFOOD) CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH I) Quy trình tổ chức nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản BR – VT chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 1. Nắm vững quy định hiện hành 2. Ký kết hợp đồng Nội thương 3. Phân tích hợp đồng cụ thể 4. Chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu 5. Kiểm tra hàng hóa xuất khẩu 6. Thuê phương tiện vận tải ( Book Container, thuê tàu) 7. Tập kết- đóng hàng tại các đơn vị và Kiểm đếm hàng xuất khẩu 8. Vận chuyển Container hàng đến cảng 9. Làm thủ tục hải quan a. Chuẩn bị bộ chứng từ hải quan b. Mở tờ khai c. Thanh lý tờ khai và vào sổ tàu d. Thực xuất 10. Mua bảo hiểm cho hàng hóa 11. Lập bộ chứng từ thanh toán 12. Khách hàng thanh toán tiền hàng II) Phân tích- so sánh lý luận vói hoạt động thực tiễn III) Phương hướng phát triển và dự báo khả năng xuất khẩu hàng thủy sản trong thời gian tới 1. Phương hướng phát triển 2. Dự báo khả năng xuất khẩu trong thời gian tới CHƯƠNG 4: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BR – VT CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH I) Nhận xét 1. Ưu điểm 2. Khuyết điêm II) Những giải pháp nâng cao hiêu quả hoạt động nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Chế biến XNK Thủy sản BR – VT chi nhánh TP.Hồ Chí Minh a. Về phía Chi nhánh Công ty b. Về phía Hải quan c. Về phía Nhà nước Kết luận Phụ lục 1: Bộ chứng từ Phụ lục 2: Các giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn trong chế biến thủy sản Tài liệu tham khảo Sau quá trình học tập và nghiên cứu đi vào thực tiễn, em đã tiếp thu được những ý kiến quý báo và được sự hướng dẫn tận tâm của quý Thầy, Cô cùng các Chú, Anh chị trong việc truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm về Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu. Đó cũng chính là nền tảng giúp em vận dụng lý thuyết để dễ dàng tiếp cận với thực tế về lĩnh vực chuyên môn của mình. Trước khi thực hiện bài báo cáo này, em xin chân thành cảm ơn:  Tập thể Giáo Viên Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ CHí Minh, Khoa Du lịch- Thương mại. Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Thầy TRẦN HỮU DŨNG, người đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo này với tất cả tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt thành. LỜI CẢM ƠN  Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Chế biến Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu ( BASEAFOOD) chi nhánh TP.Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho em được đếùn học tập và thực hành những kiến thức đã học tại Chi nhánh, cùng các cô chú- anh chị trong phòng Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu của Công ty đã rất thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ, chỉ dẫn và tạo mọi điều kiện cho em có cơ hội được tiếp xúc với thực tế để kiểm tra lại kiến thức của mình đã học với hoạt động của thực tế, học hỏi kinh nghiệm và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và Kính chúc quý Thầy, Cô cùng toàn thể Ban Lãnh đạo Công ty, Các Chú, Anh Chị phòng Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu lời chúc sức khỏe và thành đạt. Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, với xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa đang diễn ra sôi động làm cho các nền kinh tế của các nước trên thế giới có điều kiện để phát triển nhanh chóng. Thị trường thế giới ngày càng trở nên thống nhất và ranh giới giữa các thị trường nội địa ngày càng trở nên mờ nhạt. Xu hướng này không chỉ dành riêng cho các nước phát triển tham gia mà còn dành cho cả những nước đang phát triển, kể cả những nước kém phát triển cũng có thể tham gia. Mỗi nước đều có thể đem hàng hóa của mình để trao đổi, buôn bán trên thị trường thế giới. Việt Nam cũng đã và đang hội nhập vào ngôi nhà chung của thế giới, đặc biệt là trở thành Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới ( WTO). Đây là chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta để thúc đẩy nền kinh tế của nước ta phát triển nhanh chóng. Hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới nghĩa là chấp nhận xu hướng hợp tác trong cạnh tranh, đồng thời từng bước học hỏi, nâng cao năng lực và trở thành một bộ phận của thế giới. Muốn việc hội nhập được diễn ra thuận lợi, hàng hóa Việt Nam được nhanh chóng đưa ra thị truờng thế giới thì hoạt động Đối ngoại trong nước phải phát triển. Một trong những họat động của ngành kinh doanh Xuất Nhập Khẩu giúp cho hàng hóa được thông quan dễ dàng từ nước này sang nước khác, đó là hoạt động giao nhận hàng hóa. Hoạt động này ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của đất nước ta, một nước đang mở cửa để giao lưu, buôn bán hàng hóa với thế giới. Hoạt động này ngày càng phát triển đa dạng và phong phú với các loại hình cũng như phạm vi kinh doanh khác nhau. Hoạt động ngoại thương phát triển không những mang lại nguồn ngoại tệ cho đất nước mà nó còn góp phaàn làm cho nền kinh tế của đất nước ta hội nhập nhanh hơn vào nền kinh tế của thế giới. Hàng hóa Xuất Nhập Khẩu vào nước ta ngày càng tăng lên với khối lượng lớn thì vai trò hoạt Giao nhận hàng càng thể hiện rỏ. Đặc biệt, Nhà nước ta khuyến khích đẩy mạnh hàng hóa Xuất Khẩu tạo nguồn thu ngoại tệ để nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính tầm quan trọng đó đã thúc đẩy em chọn đề tài: “ Nghiệp vụ Giao nhận hàng hóa Xuất Khẩu tại Công ty Cổ Phần Chế biến Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Bà Rịa – Vũng tàu chi nhánh TP. Hồ Chí Minh” để làm báo cáo thực tập của mình. Với lượng thời gian thực tập ngắn ngủi cùng với thực tế chưa nhiều cũng như trình độ nhận thức chưa cao nên có nhiều sai sót và hạn chế. Em rất mong sự thông cảm và góp ý kiến của Quý Thầy Cô Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; các anh chị phòng Kinh doanh XNK Công ty để bài báo cáo của em có thể hoàn thiện và chính xác hơn. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BÀ RỊA- VŨNG TÀU ( BASEAFOOD) I) Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 1) Khái quát về Công ty • Tên đơn vị: Công ty CP Chế biến Xuất Nhập khẩu Thủy sản bà rịa – Vũng tàu • Tên giao dịch: Baria-Vungtau Seafood Processing and Import –Export Join Stock Company • Tên viết tắt: Baseafood Company • Địa chỉ: 460 Trương Công Định P.8, TP.Vũng Tàu, tỉnh BR –VT • Điện thoại: 0643.580085 –Fax: 0643.837372 –Email: bseafoodvn@vnn.vn • Website: www.bseafood.vn • Tổng Giám đốc/ Giám đốc: Trần Văn Dũng Ngnh ngh, nhúm mt hng sn xut, kinh doanh ch yu: nuụi trng, kinh doanh nụng lõm thy sn, kinh doanh cõy con, kinh doanh xe chuyờn dng Nhón mỏc sn phm: BASEAFOOD Tiờu chun qun lý cht lng: ISO 9001 : 2000, HACCP, HALAL, CODEEU Th trng xut khu ch yu: Chõu Aõu, Chõu , Bc M, Trung ụng Lỳc u cụng ty l mt doanh nghip nh nc ùc thnh lp theo quyt nh s 02/ Q_UB Ngy 08/10/1992 ca UBND Tnh BR - VT vi tờn gi l Cụng ty ch bin XNK Thy Sn BR - VT. Qua mt thi gian hot ng n thỏng 9 nm 2004 cụng ty ó c c phn húa v i tờn thaứnh Cụng ty CP ch bin XNK Thy sn BRVT, gm 5 xớ nghip, mt chi nhỏnh HCM, mt phũng kinh doanh, mt phũng nhõn s tin lng v xớ nghip kinh doanh, dch v. 2) Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty a) Lch s hỡnh thnh Cụng ty CP ch bin XNK Thy sn( BASEAFOOD) l mt doanh nghip c phn cú qui mụ ln c thnh lp t nm 1992, gia lỳc nn kinh t nc ta ang ri vo cuc khng hong thiu trm trng cỏc ngun nguyờn nhieõn liu, c ch quan liờu bao cp lỳc ú ó kỡm hóm s phỏt trin ca cỏc doanh nghip trong nc. b) Quỏ trỡnh phỏt trin Sau hn 16 nm xõy dng v phỏt trin, hin cụng ty cú i ng cỏn b qun lý cú kinh nghim vaứ trỡnh chuyờn sõu v ch bin thy sn, cú i ng cụng nhõn lnh ngh vi trờn 1500 ngi, trong ú cú mt s c o to t nc ngoi. Ngoi ra cụng ty ó trang b h thng mỏy múc thit b hin i cú th ch bin cỏc mt hng xut khu cú cht lng cao cú th ỏp ng c nhu cau ca cỏc th trng khú tớnh nht. Cụng ty cú nhiu xớ nghip sn xut t tiờu chun chõu õu DL34, DL20, HK173, tiờu chun v sinh an ton thc phm Vit Nam HACCP, chng ch ISO 9001: 2000. [...]... tắc giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cảng, Biển 1 Phương thức giao nhận Là giao nhận hàng hóa giữa người vận chuyển với người nhận hàng Lúc này người nhận hàng có thể là chủ hàng hay một đại lý giao nhận hàng nào đó Các phương thức giao nhận hàng hóa là: • Giao nhận ngun bao, ngun kiện, ngun bó; • Giao nhận ngun hầm, giao nhận còn cặp chì; • Giao nhận theo số lượng, trọng lượng hoặc thể tích; • Giao. .. là chế biến và xuất khẩu các sản phẩm thủy sản  Nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng được nhu cầu gay gắt của thị trường nước ngồi  Mở rộng sản xuất để tăng thêm số lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HỐ XUẤT NHẬP KHẨU A) Tổng quan về nghiệp vụ giao nhận hàng hóa Xuất Nhập Khẩu( Forwarding) I) Khái niệm chung về nghiệp vụ giao nhận hàng hóa. .. Trường hợp hàng lưu kho bãi thì chủ hàng phải giao nhận trực tiếp với người vận chuyển, đồng thời giao nhận với cảng khối lượng hàng lưu kho bãi cảng IV) Nhiệm vụ của cơ quan tham gia giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng 1 Đối với cảng  Ký kết hợp đồng bốc dỡ, giao nhận, bảo quản, lưu kho hàng hóa với chủ hàng;  Giao hàng xuất khẩu cho tàu;  Kết tốn với tàu về việc giao nhận hàng hóa và lập... cứ vào nghiệp vụ kinh doanh  Giao nhận thuần túy Là hoạt động chỉ bao gồm thuần túy việc gởi hàng đi hoặc nhận hàng đến  Giao nhận tổng hợp Là hoạt động giao nhận bao gồm tất cả các hoạt động như: xếp, dỡ, vận chuyển c Căn cứ vào phương thức vận tải  Giao nhận hàng hóa bằng đường biển  Giao nhận hàng hóa bằng đường thủy  Giao nhận hàng hóa bằng đường hàng khơng  Giao nhận hàng hóa bằng hóa bằng... sắt  Giao nhận hàng hóa bằng đường ơ tơ  Giao nhận hàng hóa bằng đường bưu điện  Giao nhận vận tải liên hợp, vận tải đa phương thức d Căn cứ vào tính chất giao nhận  Giao nhận riêng Là hoạt động do người kinh doanh tự tổ chức ( giao nhận hàng hóa truyền thống)  Giao nhận chun ngiệp Là hoạt động giao nhận của các tổ chức cơng ty chun kinh doanh dịch vụ giao nhận theo sự ủy thác của khách hàng (... các dịch vụ khác có liên quan để giao hàng cho người nhận theo sự ủy thác của chủ hàng, của người vận tải hoặc của người giao nhận khác ( gọi chung là khách hàng) 2 Phân loại hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu a Căn cứ vào phạm vi hoạt động giao nhận Căn cứ vào phạm vi hoạt động giao nhận ta có:  Giao nhận nội địa ( giao nhận truyền thống):  Chủ yếu là các khâu nghiệp vụ do chủ hàng trực... chuyển, bảo quản lưu kho hàng hóa đối o với cảng; o Cung cấp cho cảng thơng tin về hàng hố và tàu; o Cung cấp các chứng từ cho cảng giao nhận hàng hóa; o Đối với hàng xuất khẩu chủ hàng phải cung cấp những chứng từ như: Danh mục hàng hóa xuất khẩu( 24 giờ trước khi tàu đến vị trí hóa tiêu), sơ đồ xếp dở hàng hóa( 8 giờ trước khi bốc hàng xuống tàu) ; Theo dõi q trình giao nhận hàng hóa để giải quyết những... được chủ hàng ủy thác giao nhận trực tiếp với người vận tải tàu  Khi được ủy thác giao nhận hàng hóa XNK với tàu cảng nhận hàng bằng phương thức nào đó thì phải giao hàng bằng phương thức đó  Cảng khơng chịu trách nhiệm về hàng hóa khi hàng đã ra khỏi kho bãi  Khi nhận hàng tại cảng thì chủ hàng hoặc ngừời được ủy thác phải xuất trình những chứng từ hợp lệ xác định quyền được nhận hàng và phải nhận. .. nhiệm về hàng hóa ở bên trong nếu bao kiện hoặc dấu seal khơng còn ngun vẹn, hoặc ký mã hiệu hàng hóa bị sai hoặc khơng rõ 2 Đối với chủ hàng ngoại thương Ký kết hợp đồng ủy thác giao nhận với cảng trong trường hợp o hàng qua cảng; Tiến hành việc giao nhận hàng hóa với tàu trong trường hợp o hàng khơng qua cảng hoặc tiến hành giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu với cảng trong trường hợp hàng hóa qua cảng;... với hàng khơng phải lưu kho: Hàng hóa do chủ hàng vận chuyển từ nơi trong nước để xuất khẩu, có thể để tại các kho riêng của mình và giao trực tiếp cho tàu 3 Đối với hàng hóa xuất khẩu đóng trong container:  Nếu là hàng ngun( FCL/FCL) a Người gửi hàng điền vào Booking note rồi giao cho đại diện chủ tàu để xin kí cùng với bảng danh mục hàng hóa xuất khẩu; b Hãng tàu kí Booking note và cấp lệnh giao . HÀNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BÀ RỊA – VŨNG TÀU ( BASEAFOOD) CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH I) Quy trình tổ chức nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu tại công. HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU A) Tổng quan về nghiệp vụ giao nhận hàng hóa Xuất Nhập Khẩu (Forwarding) I) Khái niệm chung về nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 1. Khái. TẾ Khoa Thương Mại – Du Lịch    ĐỀ TÀI : NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BÀ RỊA – VŨNG TÀU CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giảng
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu tại công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thủy sản bà rịa –vũng tàu, nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu tại công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thủy sản bà rịa –vũng tàu,

Từ khóa liên quan