nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện thanh nhàn giai đoạn 2004-2008

26 1.2K 1
nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện thanh nhàn giai đoạn 2004-2008

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh viện là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Một trong những nhân tố quan trọng có ảnh hưởng lớn đến chất lượng công tác khám chữa bệnh của bệnh viện là vấn đề cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả và hợp lý. Hiện nay, công tác cung ứng thuốc trong bệnh viện đã đạt được những thành tựu nhất định. Hầu hết các bệnh viện đều đã thành lập Hội đồng thuốc và điều trị, 96% khoa dược bệnh viện cung cấp đủ thuốc cho nhu cầu điều trị, 99% bệnh viện đảm bảo đúng thuốc trong danh mục của bệnh viện và ở 94% bệnh viện bảo đảm chất lượng, số lượng, nguồn gốc thuốc. Việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, tiết kiệm đã có tiến bộ. Hệ thống bệnh viện đang sử dụng 65% thuốc sản xuất trong nước về chủng loại, phần còn lại là thuốc nhập từ nước ngoài. Tuy nhiên về giá trị, thuốc trong nước chỉ chiếm gần 50 % do giá rẻ hơn, và đa số là thuốc mang tên gốc. Công tác theo dõi tác dụng phụ của thuốc được tăng cường. Các khoa dược bệnh viện từng bước vươn lên đảm nhiệm chức năng thông tin, tư vấn sử dụng thuốc, bước đầu thiết lập mối quan hệ giữa bác sĩ, dược sĩ và y tá nhằm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, có hiệu quả cho người bệnh [5]. Tuy nhiên công tác cung ứng thuốc còn có nhiều bất cập. Có quá nhiều nguồn cung ứng thuốc cho bệnh viện. Ảnh hưởng của các hoạt động marketing đối với việc kê đơn của bác sĩ ngày càng nghiêm trọng. Hiện tượng kê quá nhiều thuốc trong một đơn, kê thuốc với tên biệt dược gây tình trạng lạm dụng thuốc và sử dụng không hợp lý. Nhiều bệnh viện chưa đảm bảo cung ứng đủ thuốc chủ yếu, người bệnh nội trú phải tự mua thuốc. Có một số bệnh viện giá thuốc cao hơn so với thị trường Bệnh viện Thanh Nhàn – Hà Nội là bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Sở y tế Hà Nội với 2 chuyên khoa đầu ngành là Nội và Chẩn đoán hình ảnh. Với nhiệm vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân nội, ngoại thành Hà Nội, hiện nay bệnh viện Thanh Nhàn có khoảng 460 giường bệnh, với 6 nhà khám chữa bệnh và hơn 800 cán bộ nhân viên. Với sự lớn mạnh nhanh chóng của bệnh viện, nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng tăng cao, công tác cung ứng thuốc của bệnh viện càng cần được quan tâm và chú trọng. Nhằm góp phần nhận thức rõ thực trạng hoạt động cung ứng thuốc của bệnh viện Thanh Nhàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng thuốc, chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu: “ Nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện Thanh Nhàn giai đoạn 2004-2008” nhằm mục tiêu: 1. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện Thanh Nhàn giai đoạn 2004-2008 2. Hoạch định một số chiến lược phát triển hoạt động thông tin thuốc tại bệnh viện Thanh Nhàn năm 2010 Phần 1 - TỔNG QUAN 1.1 BỆNH VIỆN THANH NHÀN HÀ NỘI 1.1.1 Chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện 1.1.1.1 Cấp cứu – Khám bệnh - Chữa bệnh - Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc các bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú. - Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khoẻ theo quy định của Nhà nước. - Có trách nhiệm giải quyết hầu hết các bệnh tật trong tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các ngành. - Tổ chức khám giám định sức khoẻ, giám định pháp y khi hội đồng giám định y khoa tỉnh thành phố hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu - Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến trên khi vượt quá khả năng của bệnh viện.[4] 1.1.1.2 Đào tạo cán bộ y tế - Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn và kĩ năng quản lý chăm sóc sức khoẻ ban đầu. 1.1.1.3 Nghiên cứu khoa học về y học - Tổ chức tổng kết, đánh giá các đề tài và chương trình về chăm sóc sức khoẻ ban đầu. - Tham gia các công trình nghiên cứu về y tế cộng đồng và dịch tễ học trong công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cấp Bộ và cấp cơ sở. - Nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc. 1.1.1.4 Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật - Lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới ( phòng khám đa khoa, y tế cơ sở) thực hiện các phác đồ chẩn đoán và điều trị. - Tổ chức chỉ đạo các xã, phường thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu và thực hiện các chương trình y tế địa phương. 1.1.1.5 Phòng bệnh - Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch. - Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng. 1.1.1.6 Hợp tác quốc tế Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở ngơài nước theo đúng qui định của nhà nước. 1.1.1.7 Quản lý kinh tế y tế - Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí. - Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế. - Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về thu, chi ngân sách của bệnh viện; từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh. 1.1.2 Mô hình tổ chức của bệnh viện Các phòng chức năng Ban giám đốc Khoa dược Phòng kế hoạch Tổng hợp Phòng chỉ đạo tuyến Phòng hành chính QT Phòng tổ chức cán bộ Phòng điều dưỡng Phòng tài chính Kế Toán Khoa chống Nhiễm khuẩn Phòng tài chính Kế toán Khoa chống Nhiễm khuẩn Khối lâm sàng Khoa thần kinh Khoa liên chuyên khoa Khoa nội Khoa tiêu hoá Khoa các bệnh chuyển hoá Các phòng chKhoa phục hồi chức năng ức năng Khoa nhi Khoa tim mạch Khoa thận Khối cận lâm sàng Khoa khám bệnh Đơn nguyên CC tổng hợp Khoa sản Khoa gây mê hồi sức Khoa hồi sức cấp cứu Khoa ngoại sọ não chấn thương chỉnh hình Khoa ngoại Tổng Hợp Khoa bệnh nghề nghiệp Khoa Y Học Cổ Tuyền Khoa hoá sinh Khoa huyết học Khoa chẩn đoán Hình Ảnh Khoa giải phẩu bệnh lý Khoa vi sinh Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức bệnh viện Thanh Nhàn 1.1.3 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của khoa dược bệnh viện - Khoa dược là một khoa chuyên môn thuộc sự quản lý điều hành trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, góp phần trách nhiệm với bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh. Khoa dược là nơi thực thi chính sách quốc gia về thuốc. - Chức năng , nhiệm vụ: Quy chế bệnh viện đã nêu rõ chức năng, nhiệm vụ của khoa Dược bệnh viện: - Cơ cấu nhân lực của khoa dược bệnh viện Thanh Nhàn Bảng 1.1 Cơ cấu nhân lực khoa dược Năm Trình độ 2004 2005 2006 2007 2008 - Sơ đồ tổ chức khoa dược Hình 1.2 Sơ đồ tổ chức khoa dược 1.1.4 Tình hình khám chữa bệnh tại bệnh viện Thanh nhàn Số lượng bệnh nhân đến tham gia khám chữa bệnh tại bệnh viện Thanh Nhàn trong các năm vừa qua thể hiện theo bảng sau: Tổ khoTổ thông tin thuốc và DLS Tổ thống kê Tổ cấp phát TRƯỞNG KHOA DƯỢC BAN GIÁM ĐỐC HĐT& ĐT Bảng 1.2 Số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện Thanh Nhàn giai đoạn 2004 - 2008 Năm Đối tượng 2004 2005 2006 2007 2008 Bệnh nhân khám dịch vụ Bệnh nhân điều trị nội trú Bệnh nhân khám bảo hiểm 1.2 HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thuốc và điều trị - Chức năng: Hội đồng thuốc và điều trị làm nhiệm vụ tư vấn thường xuyên cho giám đốc về cung ứng, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả; cụ thể hoá các phác đồ điều trị phù hợp với điều kiện bệnh viện. - Nhiệm vụ: + xây dựng danh mục thuốc phù hợp với đặc thù bệnh tật và chi phí về thuốc, vật tư tiêu hao điều trị của bệnh viện. + Giám sát việc thực hiện quy chế chẩn đoán bệnh, kê đơn, sử dụng thuốc + Theo dõi ADR + Thông tin về thuốc, theo dõi thuốc mới trong bệnh viện + Xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa dược sĩ, bác sĩ và y tá (điều dưỡng); trong đó dược sĩ là tư vấn, bác sĩ chịu trách nhiệm về chỉ định và y tá (điều dưỡng) là người thực hiện y lệnh.[4] 1.2.2 Tổ chức hội đồng thuốc và điều trị Do giám đốc bệnh viện ra quyết định thành lập gồm: - Chủ tịch Hội đồng thuốc và điều trị là giám đốc hoặc phó giám đốc phụ trách chuyên môn. - Phó chủ tịch hội đồng kiêm uỷ viên thường trực là dược sĩ đại học, trưởng khoa dược bệnh viện. - Thư ký hội đồng là trưởng phòng kế hoạch tổng hợp. - Uỷ viên gồm một số trưởng khoa điều trị chủ chốt và trưởng phòng y tá ( điều dưỡng). Trưởng phòng hành chính kế toán là uỷ viên không thường xuyên.[4] 1.3 QUẢN LÝ THÔNG TIN THUỐC TRONG BỆNH VIỆN 1.3.1 Nhiệm vụ của đơn vị thông tin thuốc - Cung cấp thông tin thuốc cho cán bộ y tế, bác sĩ , dược sĩ khác trong cộng đồng và trong bệnh viện - Thu thập thông tin về phản ứng có hại của thuốc và thuốc không đảm bảo chất lượng.[7] 1.3.2 Nội dung các thông tin về thuốc - ADR - Các khuyến cáo về: liều dùng, dược động học, sinh khả dụng của các biệt dược - Thông tin về: tương tác thuốc, CCĐ của các thuốc, đặc biệt đối với các trường hợp bệnh nhân đặc biệt. - Các thông báo về: những thuốc được lưu hành ở Việt Nam, thuốc bị đình chỉ, bị cấm sử dụng [7] 1.3.3 Phương pháp thông tin - Tuỳ đối tượng, tính chất câu hỏi mà người làm thông tin thuốc phải trả lời thích hợp. - Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin thuốc tạo hiệu quả cao hơn.[7] 1.4 CUNG ỨNG THUỐC BỆNH VIỆN 1.4.1 Chu trình quản lý cung ứng thuốc - Quản lý cung ứng thuốc bệnh viện là một chu trình khép kín gồm các bước thể hiện theo sơ đồ sau [2] Hình 1.3 Chu trình cung ứng thuốc bệnh viện 1.4.1.1 Lựa chọn thuốc - Danh mục thuốc bệnh viện do hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện xây dựng, dựa trên một số cơ sở sau: + Mô hình bệnh tật của bệnh viện + Danh mục thuốc thiết yếu do Bộ Y Tế ban hành + Danh mục thuốc chủ yếu tại các cơ sở khám chữa bệnh + Phác đồ điều trị của bệnh viện + Kinh phí mua thuốc + Trình độ chuyên môn của bác sĩ LỰA CHỌN ( Selection) MUA THUỐC ( Procurement) CẤP PHÁT ( Distribution) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ( Use) Mô hình bệnh tật Phác đồ điều trị Ngân sách Thông tin Kinh tế Khoa học Công nghệ - Nhu cầu thuốc của bệnh viện thể hiện số lượng từng chủng loại thuốc trong danh mục để đáp ứng cho hoạt động cung ứng thuốc hiệu quả và kịp thời. 1.4.1.2 Mua thuốc Quản lý mua thuốc thể hiện trong sơ đồ sau:[11] Hình 1.4 Chu trình mua thuốc - Chọn phương thức mua: Theo chỉ thị 03/BYT-CT ngày 25/02/1997 của bộ y tế đã chỉ rõ: “ việc mua bán thuốc phải thực hiện qua thể thức đấu thầu, chọn thầu, chỉ định thầu công khai theo qui định của nhà nước” . Tuỳ thuộc đặc điểm của gói thầu mà chọn phương thức mua theo qui chế đấu thầu của nhà nước. - Chọn nhà cung ứng: Sau khi chọn được phương thức mua, tiến hành tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà cung ứng phù hợp với yêu cầu của bệnh viện. Xác định nhu cầu Thu thập thông tin về sử dụng, đánh giá Cân đối kinh phí và nhu cầu Thanh toán Chọn phương thức mua Nhận thuốc và kiểm tra Chọn nhà cung ứng Đặt hàng và theo dõi [...]... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2.1 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN GIAI ĐOẠN 2004 - 2008 2.1.1 Lựa chọn thuốc 2.1.1.1 Quy trình lựa chọn thuốc - Quy trình lựa chọn thuốc tại bệnh viện Thanh Nhàn - Sơ đồ quy trình lựa chọn thuốc - Hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị 2.1.1.2 Danh mục thuốc bệnh viện - Phụ lục danh mục thuốc của bệnh viện - Bảng 3.1 Cơ cấu danh mục thuốc bệnh viện theo... đến tháng 09/2009 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Nội dung nghiên cứu thể hiện trong sơ đồ sau: NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2004 - 2008 Mục tiêu 1: Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cung ứng thuốc Lựa chọn thuốc: - Quy trình lựa chọn thuốc - Danh mục thuốc bệnh viện - Phân tích tính thích ứng cua danh mục thuốc bệnh viện Mục tiêu 2: Hoạch định một... đánh giá một số hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện Thanh Nhàn giai đoạn 2004 – 2007, Khoá luận tốt nghiệp dược sĩ đại học 7 Nguyễn Anh Phương (2005) – Đánh giá tình hình cung ứng thuốc tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giai đoạn 2000 – 2004, Luận văn thạc sĩ dược học 8 Nguyễn Đình tuyển ( 2004) – Đánh giá hoạt động quản lý cung ứng và sử dụng thuốc của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nội giai đoạn 2000 –... DUNG, VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viên - Hồ sơ lưu trữ bệnh tật hàng năm, hồ sơ bệnh án - Đơn thuốc lưu tại khoa - Sổ sách xuất nhập, thống kê sử dụng thuốc hàng năm lưu tại khoa dược - Chứng từ, hoá đơn lưu tại bệnh viện - Các văn bản, tài liệu liên quan đến vấn đề cung ứng thuốc tại bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội - Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 03/2009... phân tích hoạt động cung ứng thuốc của bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội, đưa ra những đánh giá sát thực, kết luận về thực trạng cung ứng tại địa bàn này, từ đó tìm ra các nguyên nhân và đưa ra các giải pháp cải thiện hoạt động cung ứng tại Bệnh viện này - Đề nghị xây dựng hệ thống TTT tại bệnh viện nhằm tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, theo dõi ADR, tăng cường công tác dược lâm sàng tại bệnh viện 4.2... sử dụng thuốc trong bệnh viện - Giám sát hoạt động sử dụng thuốc thông qua các hoạt động hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý an toàn hiệu quả, kiểm tra tuân theo qui chế kê đơn 1.4.2 Một số tiêu chuẩn đánh giá cung ứng thuốc - Thuận tiện - Kịp thời - Chất lượng thuốc đảm bảo - Giá cả hợp lý - Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý - Kinh tế.[ 2 ] 1.4.3 Tình hình cung ứng thuốc bệnh viện hiện nay tại Việt... mục thuốc - Quy trình bổ sung, thay thế, loại bỏ thuốc khỏi danh mục thuốc bệnh viện - Tình hình sử dụng một số nhóm thuốc tại bệnh viện Bảng 3.15 Tỷ lệ giá trị các nhóm thuốc sử dụng tại bệnh viện Nhóm thuốc 2004 Giá Tỷ trị lệ 2005 Giá Tỷ lệ trị 2006 Giá Tỷ lệ trị 2007 Giá Tỷ lệ trị 2008 Giá Tỷ lệ trị - Công tác quản lý kê đơn thuốc trong bệnh viện 2.1.4.2 Công tác dược lâm sàng và thông tin thuốc. .. Tính thích ứng của danh mục thuốc và kinh phí của bệnh viện Bảng 3.6 Tỷ lệ kinh phí mua thuốc so với kinh phí của bệnh viện Năm Tổng kinh phí TL % so với Số lượng năm trước Số lượng Kinh phí mua thuốc TL % so với TL % so với năm trước kinh phí tổng 2004 2005 2006 2007 2008 Bảng 3.7 Cơ cấu thuốc nội, thuốc ngoại trong danh mục thuốc bệnh viện Danh mục Năm 2004 SL TL thuốc bệnh Thuốc nội Thuốc ngoại... thông tin thuốc - Bảng 3.16 Số lượng báo cáo về ADR qua các năm Năm Số lượng 2.2 2004 2005 2006 2007 2008 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN THUỐC TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN TRONG NĂM 2010 2.2.1 Mục tiêu - Từ thực trạng công tác dược lâm sàng và hoạt động thông tin thuốc đã nêu trên -> mục tiêu của hoạch định: - Xây dựng tổ thông tin thuốc của bệnh viện - Xây dựng hoạt động cua tổ... thầu thầu - Nhập thuốc và thanh toán: Thủ tục nhập thuốc, hình thức thanh toán, công nợ - Phân tích những điểm mạnh và điểm yếu trong hoạt động mua thuốc của bệnh viện 2.1.3 Cấp phát thuốc - Các chu trình cấp phát thuốc: nội trú, ngoại trú, bệnh nhân bảo hiểm - Bảo quản tồn trữ thuốc + Hệ thống kho và các trang thiết bị Bảng 3.12 Số lượng các trang thiết bị bảo quản thuốc của bệnh viện Trang Thiết . cung ứng thuốc của bệnh viện Thanh Nhàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng thuốc, chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu: “ Nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện Thanh. thích ứng cua danh mục thuốc bệnh viện NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2004 - 2008 Mục tiêu 1: Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cung ứng thuốc Mục. QUẢ NGHIÊN CỨU 2.1 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN GIAI ĐOẠN 2004 - 2008 2.1.1 Lựa chọn thuốc 2.1.1.1 Quy trình lựa chọn thuốc - Quy trình lựa chọn thuốc tại bệnh viện

Ngày đăng: 16/01/2015, 07:12

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan