0

hiện trạng môi trường vịnh bái tử long ( quảng ninh) và chân mây ( thừa thiên huế)

56 446 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 15:09

Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam Viện Tài nguyên và Môi trờng biển _____________________________________________ Đề tài cấp Nhà nớc KC. 09 - 22 Đánh giá hiện trạng, dự báo biến động và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên một số vũng - vịnh chủ yếu ven bờ biển Việt Nam Chủ nhiệm: TS. Trần Đức Thạnh Phó chủ nhiệm: TS. Mai Trọng Thông TS. Đỗ Công Thung Th ký: TS. Nguyễn Hữu Cử báo cáo tổng kết chuyên đề Phơng pháp luận nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên vũng - vịnh Thực hiện: TS. Trần Đức Thạnh, TS. Nguyễn Hữu Cử CN. Bùi Văn Vợng, KS. Nguyễn Thị Kim Anh 6125-8 26/9/2006 Hải Phòng, 2005 1 Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam Viện Tài nguyên và Môi trờng biển Đề tài cấp Nhà nớc KC. 09 - 22 Đánh giá hiện trạng, dự báo biến động và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên một số vũng - vịnh chủ yếu ven bờ biển Việt Nam Chủ nhiệm: TS. Trần Đức Thạnh Phó chủ nhiệm: TS. Mai Trọng Thông TS. Đỗ Công Thung Th ký: TS. Nguyễn Hữu Cử Chuyên đề Phơng pháp luận nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên vũng - vịnh Thực hiện: TS. Trần Đức Thạnh, TS. Nguyễn Hữu Cử CN. Bùi Văn Vợng, KS. Nguyễn Thị Kim Anh Hải Phòng, 2005 2 Mở đầu Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên là một chủ đề trọng tâm của phát triển bền vững. Vũng - vịnh là một bộ phận của vùng biển ven bờ, nên việc sử dụng hợp lý tài nguyên vũng - vịnh cũng nằm trong khuôn khổ của sử dụng hợp lý tài nguyên dải ven bờ. Tuy nhiên, ở dải ven bờ biển tồn tại các thực thể tự nhiên khác nhau nh cửa sông, đầm phá, vũng - vịnh và vùng biển hở. Mỗi thực thể có chủng loại và cấu trúc tài nguyên khác nhau, đồng thời, đặc điểm động lực và tiến hoá chúng, những vấn đề môi trờng nảy sinh khi khai thác tài nguyên, mức độ rủi ro do thiên tai khi sử dụng tài nguyên cũng rất khác nhau, đòi hỏi những cách thức riêng cho từng loại hình thuỷ vực ven bờ. ở Việt Nam, vũng - vịnh là đối tợng địa lý khá quen thuộc, nhng còn ít đợc nghiên cứu có hệ thống. Vì vậy, còn rất thiếu các phân tích, đánh giá quy chuẩn về khoa học để có các mô hình quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý. Do tính chất mới mẻ của vấn đề, đề tài KC.09 - 22 Đánh giá hiện trạng, dự báo biến động và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên một số vũng - vịnh chủ yếu ven biển Việt Nam đặt ra nhiệm vụ chuyên đề xác định cơ sở phơng pháp luận cho nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên vũng - vịnh. Nội dung chủ yếu chuyên đề nhằm làm rõ các luận cứ sau đây: - Phân loại hệ thống vũng - vịnh ven bờ biển và các thuộc tính cơ bản của chúng. - Các chỉ tiêu hình thái động lực vũng - vịnh và phân vùng tự nhiên chúng. - Nhận thức mới về giá trị, phơng thức và mục đích sử dụng tài nguyên vũng - vịnh. - Tiếp cận quản lý tổng hợp đối với sử dụng hợp lý tài nguyên vũng - vịnh. - Nhận thức về mô hình sử dụng hợp lý cho một đối tợng vũng - vịnh cụ thể. Nhận thức về phơng pháp luận là một quá trình. Vì vậy, những ý tởng đề xuất trong chuyên đề này mới chỉ là bớc đầu. Thực tiễn sử dụng cho những nghiên cứu, đánh giá chuyên sâu sau này hy vọng sẽ đóng góp và hoàn chỉnh Phơng pháp luận nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên vũng - vịnh. I. Những vấn đề chung 1. Tầm quan trọng của vũng - vịnh đối với phát triển kinh tế - xã hội 3 Các vũng - vịnh rất phổ biến ở bờ biển nhiều quốc gia trên thế giới, vì thế tài nguyên của chúng là đối tợng điều tra nghiên cứu quan trọng và chủ yếu nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. Các nớc phát triển có nhiều vũng - vịnh nh: Mỹ, Nga, Nhật Bản, Canada và Italia từ lâu đã tiến hành điều tra nghiên cứu toàn diện và chi tiết tài nguyên phi sinh vật và sinh vật. ở các nớc này các hoạt động điều tra khảo sát hiện nay tập trung vào giám sát, bảo vệ nguồn tài nguyên và đặc biệt chú trọng đến các dạng tài nguyên môi trờng nhằm phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn tự nhiên biển. Do có chiến lợc quy hoạch và sử dụng tài nguyên hợp lý, nhiều vũng - vịnh có cảng thuộc loại lớn nhất thế giới (ví dụ cảng: Yakohama, Osaka, Kobê ở Nhật, Pusan ở Hàn Quốc, Cao Hùng ở Đoài Loan, Vancourver ở Canada, Los - Angeles và Long Beaches ở Mỹ, v.v), đồng thời là các trung tâm du lịch, nghỉ dỡng nổi tiếng. Các vũng - vịnh thuộc các nớc trong dải nhiệt đới có tài nguyên sinh vật phong phú và đa dạng cho phép phát triển nghề cá biển. Cảnh quan đẹp và tài nguyên sinh vật các vịnh, đặc biệt là các rạn san hô trong vịnh đã mang lại lợi ích kinh tế du lịch biển rất lớn cho các nớc trong khu vực Đông Nam á nh Malaysia, Indonesia, Philippin. Tuy nhiên, cũng ở nhiều nơi, tài nguyên vũng - vịnh bị khai thác cạn kiệt hoặc bị suy thoái nghiêm trọng do tác động tiêu cực của con ngời. Vịnh Manila (Philippin) bị ô nhiễm do hoạt động cảng và công nghiệp gần nh hủy hoại hoàn toàn tài nguyên sinh vật trong vịnh và có một dự án dự kiến 3 tỉ USD để phục hồi tài nguyên và môi trờng cho vịnh này. Hiện nay, trên thế giới có những quan điểm mới về quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên vũng - vịnh cho mực đích phát triển bền vững. Theo đó, tài nguyên môi trờng vũng - vịnh là một nhóm tài nguyên đặc biệt liên quan đến chất lợng cuộc sống và khả năng khai thác du lịch, dịch vụ. Giá trị tài nguyên cũng đợc đánh giá theo phơng thức sử dụng trực tiếp, gián tiếp, lu lại và bảo tồn. Việc sử dụng hợp lý tài nguyên có xu hớng đặt trong khuôn khổ quản lý tổng hợp vũng - vịnh và dung hoà các mâu thuẫn lợi ích. Định hớng này thể hiện trong kết quả của một số dự án trình diễn của UNDP đối với tr ờng hợp vịnh Batangas ở Philippin, vịnh Hạ Môn ở Trung Quốc. Những kết quả điều tra, nghiên cứu đã có cho thấy, mặc dù diện tích mặt nớc các vũng - vịnh chỉ bằng khoảng 1,1% diện tích đất liền và khoảng 0,4% diện tích vùng biển, nhng là các vị trí trọng điểm, vô cùng quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của đất nớc. Các vũng - vịnh là cửa mở hớng ra biển, đối ngoại, khai thác biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Các khu bờ vũng - vịnh, thờng là đồng bằng thềm biển hoặc đồng bằng aluvi - biển tập trung các trung tâm dân c, kinh tế của dải ven biển. Nhiều thành phố và thị xã nằm trên bờ vịnh nh: Cẩm Phả, Hạ Long, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, Rạch Giá. Nhiều thành phố, thị xã lớn khác nằm cạnh bờ vũng - vịnh trong tầm dới 30 km nh Hải Phòng, Đà Nẵng, Dung Quất, v.v. Nhiều vũng - vịnh có vị trí chiến lợc đặc biệt quan trọng đối với an ninh quốc phòng nh Cam Ranh, Bái Tử Long, Hạ Long, Đà Nẵng. 4 Sức hấp dẫn phát triển kinh tế - xã hội nói trên là nhờ có tài nguyên thiên nhiên vũng - vịnh giàu và đa dạng, kể cả tài nguyên phi sinh vật, sinh vật và tài nguyên môi trờng. Điều kiện kín gió, nớc sâu, ít bị sa bồi cho phép nhiều cảng biển lớn đã và đang đợc quy hoạch xây dựng ở các vũng - vịnh nh: vịnh Bái Tử Long, Cửa Lục, Chân Mây, Đà Nẵng, Dung Quất, Quy Nhơn, Văn Phong và đặc biệt là quân cảng ở vịnh Cam Ranh. Sự phát triển của cảng vũng - vịnh là tiền đề phát triển các khu công nghiệp, dịch vụ khu vực ven bờ vịnh kèm theo đô thị hoá. Sự phát triển giao thông - cảng còn tạo ra quá trình phát triển kinh tế lan toả trên các "vùng hấp dẫn" rộng lớn, tạo nên mạch máu giao lu kinh tế chảy khắp đất nớc và sang cả các nớc lân cận. Vũng - vịnh là nơi neo đậu an toàn cho hầu hết tàu thuyền vận tải và đánh cá trên vùng biển Việt Nam mỗi khi có giông bão, sóng lớn, đảm bảo sinh mạng và tài sản cho những ngời khai thác biển. Các vũng - vịnh còn là nơi có hàng trăm bến cá, cảng cá và các cơ sở dịch vụ nghề cá biển đi kèm. Đây là nơi xuất phát ra khơi đánh cá, là đầu mối tập trung sản phẩm đánh bắt, tiêu thụ của hàng chục ngàn ng thuyền từ các ng trờng xa gần. Tất cả các vũng - vịnh đều là ng trờng đánh bắt truyền thống ven bờ của nhân dân. Tiềm năng nuôi trồng hải sản của chúng rất lớn, đặc biệt là nghề nuôi lồng giàn nớc mặn đang phát triển mạnh các đối tợng có giá trị thơng phẩm cao, có nhu cầu xuất khẩu lớn nh: tôm hùm, tôm sú, cá song, ngọc trai, bào ng, v.v. Với tổ hợp tài nguyên cảnh quan rất đẹp, nổi và ngầm (hầu hết các vũng - vịnh đều có rạn san hô), nớc biển trong sạch, bãi tắm tốt, nhiều vũng - vịnh trở thành các trung tâm du lịch nổi tiếng nh: Hạ Long - Bái Tử Long, Chân Mây, Văn Phong, Phan Thiết, v.v. Hiện nay, du khách đến biển, phần lớn gắn với vũng - vịnh, ngày càng tăng, mang lại lợi ích lớn cho kinh tế du lịch. Các vịnh là nơi có nhiều khoáng sản quan trọng nh: cát thủy tinh, cát xây dựng, đá vôi, đá ốp lát, mĩ nghệ, sa khoáng titan - zircon - monazit, v.v. Các vũng - vịnh có tài nguyên sinh vật phong phú, đa dạng. Đa dạng sinh học các vũng - vịnh đều cao với các hệ sinh thái đặc thù nh: rạn san hô, thảm cỏ biển, bãi cát biển, bãi triều đá đáy cứng và đáy mềm. Các hệ sinh thái vũng - vịnh có cấu trúc, chức năng khác nhau nh ng nhìn chung đều là nơi c trú, bãi giống, bãi đẻ của hàng ngàn loài sinh vật biển, vì thế có đa dạng sinh học cao và tiềm chứa nguồn tài nguyên sinh vật lớn ở dải ven biển. Với tài nguyên vật thể phong phú, đặc biệt là đa dạng sinh học cao, nhiều loài quý hiếm và cảnh quan thiên nhiên đẹp, chất lợng môi trờng còn tốt, nhiều vũng - vịnh có giá trị và tiềm năng lớn bảo tồn tự nhiên. Tại đây tất cả các loài động, thực vật quý hiếm, các giá trị cảnh quan, giá trị tự nhiên khác sẽ đợc bảo vệ, phát triển và gìn giữ cho các thế hệ mai sau. Vịnh Hạ Long hai lần đợc công nhận là di sản thế giới về mỹ học và địa chất học. Nhiều vũng - vịnh khác chứa đựng hoặc kề cận các khu bảo tồn thiên nhiên biển đã hoặc đang đợc xây dựng nh: Bái Tử Long; Lan Hạ - Hạ Long (Cát Bà); Chân Mây (Sơn Chà - Hải Vân), Nha Trang (Hòn Mun), v.v. 2. Nhu cầu sử dụng hợp lý tài nguyên vũng - vịnh 5 Hiện nay, sức ép phát triển kinh tế - xã hội và dân số đã dẫn đến những vấn đề bất hợp lý và bức xúc về quản lý và khai thác, sử dụng tài nguyên vũng - vịnh. Nhiều loại tài nguyên kể cả tái tạo và không tái tạo có nguy cơ bị khai thác quá mức, cạn kiệt. Một trong những ví dụ tiêu biểu là sự huỷ hoại các rạn san hô tại các vũng - vịnh gây tổn hại rất lớn trực tiếp và gián tiếp, trớc mắt và lâu dài. Một số loại tài nguyên quý, cha đợc sử dụng có hiệu quả đã bị suy giảm nghiêm trọng do các hoạt động của con ngời hủy hoại trực tiếp, hoặc thông qua tác động tiêu cực đến môi trờng, đặc biệt là ô nhiễm, phá vỡ cảnh quan, cân bằng động lực và sinh thái vũng - vịnh. Việc khai thác sử dụng tài nguyên nhiều khi không đúng mục đích và giá trị dẫn đến hiệu quả thấp và chịu nhiều rủi ro, thiên tai, hoặc gây ra các tác động môi trờng tiêu cực, hoặc hậu quả xấu cho hoạt động kinh tế khác. Mâu thuẫn lợi ích sử dụng tài nguyên ngày càng căng thẳng, đặc biệt giữa các lĩnh vực giao thông cảng, du lịch và nghề cá. Nhu cầu bảo vệ tài nguyên ngày càng bức xúc. Một trong những ví dụ điển hình là vấn đề tơng quan phát triển cảng với du lịch và bảo tồn tự nhiên ở các vịnh Hạ Long và Văn Phong. Một số điều tra, nghiên cứu bớc đầu cho thấy, sau nhiều năm, tài nguyên các vũng - vịnh đã có những biến động đáng kể do tác động của tự nhiên và con ngời. Nhận thức về tiềm năng và giá trị sử dụng của chúng cũng thay đổi theo thời gian. Mặt khác, áp lực phát triển và mâu thuẫn lợi ích sử dụng ngày càng lớn, đòi hỏi phải có một nhận thức mới về tài nguyên vũng - vịnh đặt ra yêu cầu cấp bách phải dự trữ, duy trì và bảo vệ tài nguyên để phát triển bền vững kinh tế - xã hội các khu vực vũng - vịnh, tâm điểm của kinh tế - xã hội dải ven bờ. Trớc tình hình nh vậy, việc thực hiện đề tài này là hết sức cần thiết. 3. Mục đích nghiên cứu sử dụng hợp lý vũng - vịnh 3.1. Đối với kinh tế - x hội Kết quả nghiên cứu sẽ phục vụ trực tiếp cho các dự án đầu t phát triển kinh tế vũng - vịnh, các dự án bảo vệ môi trờng, bảo tồn tự nhiên và các phơng án phòng thủ quốc gia; sẽ đợc sử dụng cho các cơ quan quản lý, lập qui hoạch trung ơng và địa phơng, đặc biệt là các tỉnh trọng điểm có vũng - vịnh nh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, v.v (các Sở Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trờng, Kế hoạch và Đầu t , Du lịch, Thủy sản, Công nghiệp, v.v.), các cơ quan nghiên cứu khoa học và bảo vệ tài nguyên và môi trờng, các chủ dự án đầu t và các đơn vị quốc phòng (Hải quân, Biên phòng, Bộ đội địa phơng). - ứng dụng các kết quả nghiên cứu và thực hiện các giải pháp, mô hình đề xuất của sẽ giúp cho sử dụng tài nguyên vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. - Nâng cao hiệu quả kinh tế khai thác, sử dụng các dạng tài nguyên, giảm tổn thất tài nguyên, tránh và giảm thiểu các rủi ro xuất hiện trong quá trình sử dụng, đầu t phát triển. 6 - Mô hình sử dụng hợp lý và tối u giải quyết đợc những mâu thuẫn gay gắt trong các hoạt động phát triển, hài hòa giữa kinh tế và quốc phòng, hợp lý giữa phát triển và bảo vệ, mang lại lợi ích tổng thể và có trị số tổng hợp cao nhất. - Duy trì khả năng tái tạo tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên sinh vật, đảm bảo đời sống ổn định, thu nhập ổn định cho cộng đồng địa phơng, nhất là ng dân. - Khai thác và chuyển đổi các giá trị gián tiếp của tài nguyên thành lợi ích kinh tế cao tạo cơ hội việc làm và nâng cao đời sống cộng đồng. - Thực hiện đảm bảo an ninh tài nguyên và dự trữ chiến lợc tài nguyên cho phát triển tơng lai, lu tồn và để giành tài nguyên cho các thế hệ mai sau. - Có thêm những căn cứ để điều chỉnh, bổ sung thể chế, chính sách có liên quan đến quản lý tài nguyên vũng - vịnh. Có căn cứ và cơ sở để giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị và ý thức bảo vệ tài nguyên vũng - vịnh. 3.2. Đối với khoa học Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên vũng - vịnh nhằm đa ra những nhận định, đánh giá hệ thống và liên kết các mối quan hệ về bản chất tự nhiên, tài nguyên, kinh tế - xã hội, môi trờng và quan hệ phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trờng và bảo tồn tự nhiên vũng - vịnh, đa ra những nhận định tầm vĩ mô đối với sử dụng hợp lý tài nguyên hệ thống vũng - vịnh ven biển và các mô hình đặc thù cho các vũng - vịnh cụ thể, nhng có thể áp dụng mở rộng cho các vũng - vịnh có bản chất tự nhiên tơng tự. - Kết quả nghiên cứu nhằm đóng góp t liệu và gắn kết các lĩnh vực khoa học liên quan đến dải ven biển nh thủy văn và thủy động lực, địa chất - địa mạo, sinh học và sinh thái học, khoa học môi trờng và kinh tế dải ven biển. - Góp phần làm sáng tỏ bản chất sinh thành và giá trị tài nguyên các vũng - vịnh nhiệt đới gió mùa với các tính chất địa đới và phi địa đới. - Nâng cao hiểu biết và tiếp cận một số định hớng khoa học mới của thế giới nh tơng tác lục địa - biển ở dải ven bờ và biến động bờ, tác động tài nguyên và môi trờng dải ven biển. - Tiếp cận t duy mới về hệ thống tài nguyên dải ven biển, kể cả nhận dạng và đánh giá giá trị tài nguyên. - Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở quan trọng để tiến tới quản lý tổng hợp vũng - vịnh hớng tới phát triển bền vững. - Phơng pháp luận và hệ phơng pháp triển khai của đề tài có thể tham khảo mở rộng cho các loại hình thuỷ vực khác ở ven biển Việt Nam nh các vùng cửa sông và đầm phá. 7 4. Cách tiếp cận nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên vũng - vịnh Để sử dụng hợp lý tài nguyên vũng - vịnh, cần phải có phơng pháp tiếp cận mới về nghiên cứu, phân tích, đánh giá giá trị và khả năng sử dụng tài nguyên vũng - vịnh. - Tiếp cận hệ thống: bản thân mỗi vũng - vịnh ven bờ biển cần đợc xem là một dạng tài nguyên tổng hợp ven bờ, một hệ thống tài nguyên hoàn chỉnh. Đi vào các dạng cụ thể, tài nguyên vũng - vịnh đợc xem nh là các hợp phần cấu trúc trong một địa hệ - hệ sinh thái ven bờ biển. Việc khai thác, sử dụng một dạng tài nguyên nào đó có thể phá vỡ cân bằng địa hệ - sinh thái và gây tổn hại cho dạng tài nguyên khác trong hệ thống. Vì thế, khai thác, sử dụng tài nguyên phải dựa trên quan điểm động, không phá vỡ cân bằng tự nhiên - sinh thái và cơ cấu của hệ thống tài nguyên. - Tiếp cận nhận thức mới về kiểu loại và giá trị tài nguyên. Ngoài các nhóm tài nguyên sinh vật, phi sinh vật truyền thống còn có tài nguyên môi trờng. Giá trị tài nguyên môi trờng của vũng - vịnh đợc hiểu là giá trị thay thế mà con ngời phải chịu để đảm bảo an toàn môi trờng và phát triển bền vững. Ngoài cách đánh giá truyền thống tài nguyên tái tạo và không tái tạo, giá trị tài nguyên đợc đánh giá theo các nhóm giá trị sử dụng và giá trị không sử dụng. - Tiếp cận nhận thức mới về tiềm năng và khả năng sử dụng tài nguyên. Một dạng tài nguyên có thể đợc sử dụng cho một hay nhiều mục tiêu, lợi ích khác nhau. Ngợc lại, nhiều dạng tài nguyên có thể sử dụng kết hợp cho một mục tiêu, lợi ích. - Tiếp cận sử dụng hệ sinh thái trong vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên vũng - vịnh, trên nguyên tắc tài nguyên là các hợp phần của hệ sinh thái và việc khai thác, sử dụng chúng không gây tổn thơng, không làm đảo lộn cân bằng sinh thái vũng - vịnh. - Tiếp cận liên ngành đối với sử dụng hợp lý tài nguyên vũng - vịnh. Tài nguyên một vũng - vịnh có thể sử dụng phát triển một số lĩnh vực kinh tế quan trọng nh thuỷ sản, giao thông - cảng, du lịch sinh thái, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đô thị hoá, phòng thủ bờ biển đảm bảo cho an ninh - quốc phòng. Việc sử dụng tài nguyên phải bảo đảm tổng hiệu quả hiệu kinh tế, dung hòa mâu thuẫn lợi ích sử dụng, đảm bảo tôn trọng các yếu tố cấu trúc cộng đồng, truyền thống sử dụng, bảo tồn và phát huy đợc các giá trị tự nhiên và nhân văn. - Tiếp cận quản lý tổng hợp vũng - vịnh trong sử dụng, quản lý tài nguyên để phát triển bền vững. Việc khai thác, sử dụng tài nguyên cần đặt trong khuôn khổ, hoặc hớng theo, tới quản lý tổng hợp nhằm phát triển bền vững vũng - vịnh và dải ven bờ biển. II. Bản chất tự nhiên vũng - vịnh 1. Phân tích hệ thống 8 Xuất phát từ quan điểm mỗi vũng - vịnh là một dạng tài nguyên tổng hợp, một hệ thống tài nguyên, nên việc sử dụng hợp lý tài nguyên vũng - vịnh theo cách tiếp cận nêu trên cần phải hiểu rõ đợc bản chất tự nhiên vũng - vịnh, tức là cần phải hiểu rõ bản chất vật chất, hình thể, cấu trúc, phân bố, động thái của các hợp phần và quan hệ giữa chúng với nhau và tiến hoá của vũng - vịnh. Việc xác định đúng phạm vi, ranh giới của vũng - vịnh có ý nghĩa quyết định xác định đúng đắn bản chất của chúng (Pritchard. D. W, 1967). Trong trờng hợp phạm vi vũng - vịnh đợc xác định rộng hơn hoặc hẹp hơn ranh giới thật của nó, nó sẽ bớt đi hoặc thêm vào một số thuộc tính, hợp phần làm sai lệch bản chất hệ. Bốn chiều ranh giới của thủy vực vũng - vịnh có khả năng phân định khác nhau. Chiều phía lục địa, thờng là biên cứng dễ phân định đối với các vũng - vịnh (trờng hợp với vùng cửa sông đôi khi khá phức tạp, có khi theo hình thái, có khi theo thủy văn - ảnh hởng của triều, xâm nhập mặn và có khi phải theo chỉ thị sinh học, nh sự xuất hiện của các động thực vật a mặn lợ. Hai chiều phía dọc bờ đợc phân định cũng tơng đối đơn giản, vì thờng vũng - vịnh đợc phân định bằng các mũi nhô. Tuynhiên, ranh giới chiều phía biển đôi khi phân định khá phức tạp trong trờng hợp có nhiều đảo tham gia che chắn phía ngoài vũng - vịnh nh trờng hợp vịnh Hạ Long, Bái Tử Long. Trong trờng hợp này phải sử dựng tổ hợp các yếu tố: biến đổi địa hình đáy, trầm tích đáy, tính chất hóa, lý của các khối nớc, chỉ thị sinh học (sự có mặt của các rạn san hô, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, sự thay đổi cấu trúc quần xã động vật đáy, v.v.). Cần thiết phải tiến hành nghiên cứu quan hệ của vũng - vịnh với các thủy vực, địa hệ bên cạnh, đặc biệt quan hệ với lu vực thợng nguồn vì vũng - vịnh ven bờ là nơi xảy ra tơng tác mạnh mẽ giữa lục địa và biển (Trần Đức Thạnh, 1999). 1.1. Đánh giá các yếu tố tự nhiên của vũng - vịnh Nhờ tài liệu thu thập và khảo sát, có thể đánh giá có hệ thống các yếu tố tự nhiên của vũng - vịnh. Theo truyền thống, các yếu tố tự nhiên đợc đánh giá lần lợt theo các vấn đề hình thái, địa mạo - địa chất, khí tợng - khí hậu, thủy văn và sinh vật. Một bức tranh tổng thể, toàn diện các yếu tố tự nhiên là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, theo loại hình vũng - vịnh và t t ởng định hớng sử dụng mà có thể lựa chọn đánh giá sâu các yếu tố trọng điểm. Ví dụ, chỉ riêng với các yếu tố thủy văn, đối với vịnh biển cần u tiên chế độ sóng, khác với cửa sông hình phễu u tiên chế độ thủy triều và với cửa sông châu thổ rất chú trọng dòng chảy sông, còn đối với đầm phá nên quan tâm đến dòng mật độ và tính phân tầng của khối nớc, dù rằng độ sâu đầm phá rất nhỏ. 1.2. Nghiên cứu cấu trúc và các hợp phần cấu trúc của vũng - vịnh 9 Các vũng - vịnh ven bờ biển, đơng nhiên bao gồm các hợp phần của 4 quyển (địa quyển, thủy quyển, khí quyển và sinh quyển). Tuy nhiên sự khác biệt về bản chất giữa chúng đợc bắt đầu từ nền tảng địa quyển. Đồng thời khác biệt về địa quyển của các vũng - vịnh dễ nhận biết và có tính ổn định cao. Vì thế, nghiên cứu cấu trúc vũng - vịnh, căn bản nên dựa trên phân tích cấu trúc địa hệ (Ixachenco. A. G, 1979). Cấu trúc thẳng đứng của địa hệ đợc xem xét theo phần móng đá cứng gần bề mặt, lớp phủ trầm tích bở rời, lớp phủ nớc và sinh vật. Lớp phủ trầm tích có thể phân định thành các thành tạo nhỏ hơn nh trầm tích Pleistocene, Holocene và trầm tích mới nhất. Lớp phủ nớc theo chiều thẳng đứng có thể gần đồng nhất, phân tầng hoặc thậm chí xuất hiện các nêm, các khối nớc phủ chờm lên nhau. Cấu trúc nằm ngang của địa hệ đợc xem xét theo mối quan hệ phân bố của các phụ hệ hoặc các tiểu phụ hệ tùy theo mức độ chi tiết. Chúng thờng tơng ứng với các phụ hệ sinh thái nằm trong hệ sinh thái vực nớc. Một vịnh biển, theo cấu trúc ngang có thể bao gồm các tiểu hệ (hợp phần) nh bờ đá gốc, bãi tảng, bãi cát, đáy cứng, đáy mềm, rạn san hô áp sát bờ hoặc chắn bờ, v.v. Trong khi ở vùng cửa sông hình phễu yếu tố quan trọng là các kênh, lạch triều và bãi triều, còn ở đầm phá yếu tố quan trọng nhất lại là vực nớc đầm phá, cồn chắn và lạch cửa. 1.3.Nghiên cứu tơng tác giữa các hợp phần và động lực, tiến hóa vũng - vịnh Bản chất tự nhiên của thủy vực ven bờ có thể bị thay đổi phụ thuộc vào tơng tác giữa các hợp phần tự nhiên. Xác định đợc các mối tơng tác quyết định bản chất động lực hệ là rất quan trọng (Permetta et all, 1995). Các mối tơng tác ở tầm vĩ mô ở một vũng - vịnh cần đợc xem xét là: nội sinh - ngoại sinh, lục địa - biển, biển - khí. Sản phẩm của quá trình tơng tác là sự thay đổi về hình thể, dòng vật chất và năng lợng của hệ cũng cần đợc đánh giá kèm theo. Mỗi loại hình thủy vực ven bờ biển có thể có những tơng tác có tính quyết định đến động lực và tiến hóa hệ. Ví dụ, ở các vùng cửa sông, tơng tác lục địa - biển có vai trò rất quan trọng, trong khi ở các vũng - vịnh ven biển, tơng tác biển - khí, tạo nên các tác nhân sóng, n ớc dâng trong bão có thể gây biến cải sâu sắc hình thể (đáy, bờ) và phân bố vật chất trong vũng - vịnh. Tác động tơng tác của các yếu tố, hợp phần tự nhiên có thể ở qui mô nhỏ hơn và gây ra những hệ quả cụ thể. Đối với tơng tác vật chất, cần quan tâm đến các dòng vật chất trầm tích, nớc, dinh dỡng bao gồm các quá trình cung cấp, phân tán, tập trung, đặc biệt là sự chuyển hóa vật chất giữa môi trờng tự nhiên và sinh vật. Đơng nhiên, mục tiêu định hớng sử dụng vũng - vịnh cho phép phân tích lựa chọn tơng tác động lực chủ đạo. Nếu là định hớng sử dụng vũng - vịnh cho phát triển cảng - giao thông cần chú trọng tơng tác biển - khí và động lực biến dạng luồng đáy. Nếu là sử dụng theo hớng phát triển nghề cá hay bảo vệ tự nhiên, vấn đề tơng tác vật chất dinh dỡng và động lực hệ sinh thái, quan hệ chuỗi thức ăn trở thành quan trọng hàng đầu. [...]... Vĩ độ Bắc 1 Vịnh Tiên YênHà Cối 2 Vịnh Bái Tử Long 3 Vụng Quán Lạn 4 Vịnh Hạ Long 5 Vịnh Cửa Lục 6 Vụng Cô Tô 7 Vịnh Lan Hạ 8 Vụng Nghi Sơn 9 Vụng Quỳnh Lu 10 Vịnh Diễn Châu 11 12 13 14 Đông bắc Quảng Ninh: Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên Đông bắc Quảng Ninh: Vân Đồn, Cẩm Phả Đông bắc Quảng Ninh: Vân Đồn Đông nam Quảng Ninh: TP Hạ Long Bắc vịnh Hạ Long Đông bắc Quảng Ninh: Cô Tô Đông nam Cát Bà (Hải Phòng)... - vịnh có độ sâu lớn và trung bình chủ yếu tập trung tại Trung Bộ, từ Vịnh Diễn Châu (Nghệ An) đến vịnh Phan Thiết (Bình Thuận) và các đảo tơng đối xa bờ (vịnh Cô Tô, vịnh Côn Sơn, v.v) Vũng - vịnh có độ sâu nhỏ chủ yếu phân bố ở phần đông bắc bờ biển Việt Nam: vịnh Tiên Yên - Hà Cối, Quán Lạn (Vân Đồn), Bái Tử Long, v.v 4.3 Hình thái vũng - vịnh Hình thái vũng - vịnh ven bờ Việt Nam rất đa dạng và. .. chung là vũng - vịnh, chúng tôi đề nghị chia vũng - vịnh ven bờ Việt Nam thành 3 cấp cơ bản - Cấp 1: vịnh biển (Gulf) 17 - Cấp 2: vịnh ven bờ (bay), trong đó có cả vịnh bờ đá - Cấp 3: vũng hoặc vụng (Bight và Shelter), trong đó vũng chỉ hình thái hở hơn và vụng chỉ hình thái kín hơn Có thể dẫn ra ví dụ về tơng quan các cấp vũng - vịnh: vịnh Bắc Bộ - vịnh Hạ Long - vụng Cửa Lục; vịnh Bắc Bộ - vịnh Lan Hạ... Vũng (vụng) Độc lập hoặc là một bộ phận của vịnh ven bờ hay vịnh bờ đá Khá kín, hình thái đờng bờ thờng khúc khuỷu phức tạp kiểu tùng và áng 2 2.2 Vũng - vịnh và các cấp độ Trong khuôn khổ của đề tài này, các vũng - vịnh bao gồm vịnh ven bờ (bay), vịnh bờ đá (embayment) - gọi chung là vịnh, và các vụng (bight va shlter) Tất cả chúng đều nằm ở dải bờ biển Một cách tơng đối, vịnh ở cấp độ lớn hơn vũng và. .. là vịnh Bái Tử Long, Quán Lạn, Hạ Long, Lan Hạ (Bắc Bộ), Nghi Sơn (Bắc Trung Bộ), Làng Mai, Cù Mông, Xuân Đài, v.v (Nam trung Bộ), hoặc ven các đảo nh vịnh Cô Tô, Lan Hạ, Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Hòn Tre (Nha Trang - Khánh Hoà), Côn Sơn, Đông Bắc ( ảo Côn Sơn) Nhóm vũng - vịnh cấu tạo từ bờ cát, chủ yếu phân bố ở miền Trung Nhóm vũng - vịnh đợc cấu tạo từ bờ bùn chiếm một tỷ lệ rất ít, điển hình là vịnh. .. cuối (Vịnh Bắc Bộ và Vịnh Thái Lan ở Việt Nam) Trong khi đó, hầu hết các Bay nằm ở dải ven bờ (theo nghiã hẹp), độ sâu không lớn và chỉ đợc hình thành và phát triển trong thời gian biển tiến sau băng lần cuối (biển tiến Holocen) Rất nhiều trờng hợp, vịnh (Gulf) bao gồm khá nhiều vịnh (Bay) Vì thế, có thể gọi gulf là vịnh biển, còn bay là vịnh ven bờ Tuy nhiên, có thể gọi tắt cả hai trờng hợp đều là vịnh. .. chính của vũng - vịnh và sâu dần ra phía cửa Một số vịnh ven bờ Đông bắc nh Hạ Long và Bái Tử Long có các luồng lạch rất sâu - Cửa vũng - vịnh: đó là khoảng không gian nằm giữa hai mũi nhô xa nhất của vịnh Phía ngoài cửa vũng - vịnh là chế độ biển hở Phía trong cửa vịnh, chế độ hoàn lu nớc mang đặc điểm khác - Đảo chắn hoặc đảo nằm trong vịnh: có thể một hoặc nhiều, góp phần khép kín vịnh và làm phức tạp... thái vịnh và tên gọi dân gian có khi vẫn quen gọi là vịnh nh trờng hợp vịnh Tiên Yên - Hà Cối (Trần Đức Thạnh, 1991; Nguyễn Hữu Cử và nnk, 2003), vịnh Cửa Lục (Nguyễn Hữu Cử và nnk, 1996), vịnh cửa sông Bạch Đằng (Lê Bá Thảo, 1990) hay cả vịnh Ghềnh Rái ở vùng cửa sông hình phễu Đồng Nai Tuy nhiên, về bản chất nguồn gốc hình thành, động lực nội tại và tiến hoá, chúng thuộc về vùng cửa sông hình phễu (Estuary)... quan trọng ít vịnh có nguồn trầm tích từ sông đổ vào đáng kể nh trờng hợp vịnh Đà Nẵng Những vịnh có thủy triều thống trị, dòng triều hoà cùng dòng chảy ven bờ mang đến và lắng đọng vật chất mịn nh bùn bột nhỏ hoặc bùn sét bột, nh trờng hợp các vịnh Hạ Long và Bái Tử Long Môi trờng trầm tích trong vũng - vịnh khá đa dạng, mặc dù có diện phân bố rất khác nhau Có thể phân biệt các dạng môi trờng chính... Nam vào khoảng 457,8 km2, trong đó hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên - Huế) là lớn nhất và cũng thuộc loại lớn trên thế giới ( ứng sau các lagun Mard (dài 200 km) và Santo Domingo (dài 100 km) Theo hình thái động lực, Nichols, M and Allen, G (1 981), đã phân biệt lagun ven bờ đại dơng thế giới thành 4 kiểu - Lagun cửa sông (estuarine lagoon), lagun hở (open lagoon), lagun kín từng phần (partly . đang đợc xây dựng nh: Bái Tử Long; Lan Hạ - Hạ Long (Cát Bà); Chân Mây (Sơn Chà - Hải Vân), Nha Trang (Hòn Mun), v.v. 2. Nhu cầu sử dụng hợp lý tài nguyên vũng - vịnh 5 Hiện nay, sức ép phát. kiểu tùng và áng. 2. 2.2. Vũng - vịnh và các cấp độ Trong khuôn khổ của đề tài này, các vũng - vịnh bao gồm vịnh ven bờ (bay), vịnh bờ đá (embayment) - gọi chung là vịnh, và các vụng (bight. dựng ở các vũng - vịnh nh: vịnh Bái Tử Long, Cửa Lục, Chân Mây, Đà Nẵng, Dung Quất, Quy Nhơn, Văn Phong và đặc biệt là quân cảng ở vịnh Cam Ranh. Sự phát triển của cảng vũng - vịnh là tiền đề
- Xem thêm -

Xem thêm: hiện trạng môi trường vịnh bái tử long ( quảng ninh) và chân mây ( thừa thiên huế), hiện trạng môi trường vịnh bái tử long ( quảng ninh) và chân mây ( thừa thiên huế),

Từ khóa liên quan