0

hiện trạng môi trường tỉnh đồng nai 2003

71 455 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 14:58

MTX.VN 1 PHẦN MỞ ĐẦU Đồng Nai là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ và nằm trong Vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam, tỉnh có vò trí đòa lý rất thuận lợi: + Phía Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng và Bình Dương. + Phía Nam giáp tỉnh Bà Ròa – Vũng Tàu + Phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận + Phía Tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh Theo niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2003, diện tích tự nhiên của tỉnh là 5.894,73 km 2 , dân số là 2.149.030 người, lực lượng lao động dồi dào (chỉ tính riêng trong tỉnh đã có 1.007.217 người). Cộng với ưu thế về vò trí đòa lý, tài nguyên thiên nhiên phong phú nên Đồng Nai đã đẩy nhanh được tốc độ phát triển kinh tế với ngành chủ lực là công nghiệp. Hiện nay, Đồng Nai là một trong những đòa phương đi đầu trong cả nước về phát triển công nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung. Trong năm 2003, nền nhiệt độ trung bình của tỉnh có xu hướng giảm so với năm 2002, có tháng giảm còn 24,1 0 C (thấp nhất trong 3 năm trở lại đây). Trong khi đó lượng mưa trung bình năm tăng cao, cá biệt vào tháng 9/2003 lượng mưa trung bình lên đến 681,4mm (cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây). Mực nước trên sông Đồng Nai tại thượng nguồn giảm so với các năm, mực nước thấp nhất ghi nhận được tại trạm Tà Lài tháng 12/2003 xuống chỉ còn 102,5m so với mặt nước biển, mức giảm mực nước thấp nhất trung bình so với 3 năm trở lại đây là 7m. Tỉnh Đồng Nai gồm 11 đơn vò hành chính, trong đó Tp. Biên Hoà là trung tâm chính trò, kinh tế, văn hoá của tỉnh. Ngoài ra còn các Tx. Long Khánh, huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Thống Nhất, Vónh Cửu, Xuân Lộc, Trảng Bom, Cẩm Mỹ, Đònh Quán, Tân Phú. Trong năm 2003, tổng GDP của tỉnh theo giá hiện hành là 20.111 tỷ đồng (tăng 16% so với năm 2002). Trong đó khu vực kinh tế trong nước chiếm 67,3% và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 32,7%. Trong thành phần kinh tế trong nước, kinh tế ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng cao (gần 60%), trong đó kinh tế cá thể chiếm đến gần 70%. Trong GDP của tỉnh, ngành công nghiệp – xây dựng của tỉnh là 56,2% (với tốc độ tăng so với năm 2002 là 17%), ngành nông lâm ngư nghiệp chiếm 17,6% và ngành thương mại dòch vụ chiếm 26,2%. GDP bình quân đầu người của tỉnh năm 2003 là 9,35 triệu đồng (tăng 4% so với năm 2002). MTX.VN 2 Ngành công nghiệp vẫn là ngành mũi nhọn của tỉnh, giá trò sản xuất công nghiệp trên đòa bàn (gía thực tế) gia tăng mạnh hàng năm. Trong năm 2003, giá trò sản xuất công nghiệp đạt 66.220,5 nghìn tỷ đồng (tăng 19,5% so với năm 2002 và tăng 56,8% so với năm 2000). Trong cơ cấu ngành công nghiệp, ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống luôn dẫn đầu về số lượng cơ sở và gía trò sản xuất (chiếm 47,8% số cơ sở công nghiệp và đóng góp 20,6% giá trò sản xuất công nghiệp toàn tỉnh). Tốc độ phát triển ngành nông nghiệp là 7,6% và đạt giá trò 5.967 tỷ đồng năm 2003. Hai thành phần kinh tế mũi nhọn của ngành nông nghiệp là chăn nuôi gia súc (chiếm 26,1% giá trò sản xuất nông nghiệp) và trồng cây công nghiệp lâu năm (chiếm 23,9%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa dòch vụ trong năm 2003 là 9.714 tỷ đồng, tăng 14,1% so với năm 2002. Trong đó thương mại dòch vụ khu vực tư nhân cá thể và hỗn hợp chiếm tỷ trọng cao nhất 80,97%, trong khi đó khối tập thể (hợp tác xã) đóng góp rất thấp trong cơ cấu thương mại dòch vụ (22,7 tỷ đồng, chiếm 2%). Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về môi trường hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã tiến hành xây dựng báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Đồng Nai năm 2004. Báo cáo này nhằm mục đích đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường, cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để xem xét các tác động tiêu cực và tích cực của phát triển kinh tế xã hội đối với môi trường và kiến nghò với các cấp những vấn đề cụ thể cần quan tâm giải quyết, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tỉnh nhà cũng như của đất nước. Theo tinh thần Công văn số 314/BTNMT-MT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo Hiện trạng môi trường năm nay sẽ không trình bày tổng quan, dàn trải mà tập trung vào các vấn đề môi trường bức xúc, các vấn đề cần quan tâm và ưu tiên giải quyết nhất. Trong trường hợp cụ thể ở tỉnh Đồng Nai, các vấn đề môi trường bức xúc là : Ô nhiễm môi trường đô thò, các khu công nghiệp, các lưu vực sông, hồ, các làng nghề, suy thoái các vùng đất ngập nước…. Ngòai ra,báo cáo cũng sẽ đánh giá hiệu quả và tồn tại trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường để từ đó có các kiến nghò cũng như đề xuất các giải pháp đáp ứng cụ thể trong thời gian tới. Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Đồng Nai năm 2004 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai chủ trì thực hiện với sự phối hợp của Trung tâm Công nghệ Môi trường (Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam), Phòng Môi trường, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường (Sở tài nguyên và Môi trường Đồng Nai). Ngoài ra, Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai còn nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vò như: Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, Sở Y Tế, Sở Công nghiệp, các phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố, thò xã và các huyện thuộc tỉnh Đồng Nai. MTX.VN 3 BAÛN ÑOÀ HAØNH CHÍNH TÆNH ÑOÀNG NAI MTX.VN 4 PHẦN I : HIỆN TRẠNG CHẤT LƯNG MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI MTX.VN 5 CHƯƠNG I HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC ĐÔ THỊ I.1 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH ĐỒNG NAI Năm 2003 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm (2001 – 2005) phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai. Trong năm 2003 và đầu năm 2004, tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Nhiều dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thò được triển khai, bộ mặt các đô thò ngày một văn minh, sạch đẹp hơn. Phát triển công nghiệp và mở rộng đô thò đã kéo theo sự gia tăng dân số đô thò, trong đó chủ yếu là gia tăng cơ học. Trong năm 2003, dân số đô thò tỉnh Đồng Nai là 675.154 người (tăng 19.166 người so với năm 2002). Hiện trên đòa bàn tỉnh có gần 50 dự án xây dựng các khu dân cư mới, hiện đại đang được triển khai xây dựng. Trong đó phần lớn tập trung vào các đô thò như Tp. Biên Hòa, Nhơn Trạch, Vónh Cửu và Long Thành. Hơn nữa, vừa qua Thủ tướng chính phủ đã ra quyết đònh nâng cấp thò trấn Long Khánh lên thành Thò xã và thành lập hai huyện mới là Trảng Bom và Cẩm Mỹ trên cơ sở chia tách các huyện Thống Nhất, Long Khánh và Xuân Lộc. Tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thò và các khu dân cư tập trung trên đòa bàn tỉnh đến năm 2020 (Quyết đònh số 67/QĐ.CT.UBT ngày 07/01/2003). Theo đó, tỉnh sẽ có 2 thành phố (1 đô thò loại I, 1 đô thò loại II), 1 thò xã (đô thò loại III), 02 đô thò loại IV và 16 đô thò loại V vào giai đoạn 2010 – 2020. I.2 HIỆN TRẠNG CẤP NƯỚC TẠI CÁC ĐÔ THỊ TỈNH ĐỒNG NAI Hiện nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội và sự gia tăng dân số tại các đô thò trên đòa bàn tỉnh thì nhu cầu cung cấp nước sạch cũng ngày một cao. Để đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước của người dân đô thò thì UBND tỉnh đã và đang chỉ đạo các ban ngành thực hiện nhiều chương trình thiết thực nhằm cung cấp nước sạch, quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên nước mặt, nước ngầm. Theo báo cáo của Sở Xây Dựng trong chương trình tổ chức triển khai thực hiện chỉ thò số 04/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quản lý cấp nước và tiêu thụ nước sạch thì hiện trạng hệ thống cấp nước tại các đô thò tỉnh Đồng Nai như sau : - Hiện nay, tổng công suất của toàn bộ hệ thống cấp nước trong toàn tỉnh Đồng Nai là 239.800 m 3 /ngày (trong đó sử dụng nguồn nước mặt là 184.400 m 3 /ngày và nguồn nước ngầm là 55.400 m 3 /ngày) bao gồm : MTX.VN 6 + Nhà máy nước Thiện Tân : 100.000 m 3 /ngày + Nhà máy nước Biên Hoà : 36.000 m 3 /ngày + Nhà máy nước Long Bình : 30.000 m 3 /ngày + Nhà máy nước Vónh An : 2.000 m 3 /ngày + Xí nghiệp nước Xuân Lộc : 3.000 m 3 /ngày + Xí nghiệp nước Long Khánh 7.000 m 3 /ngày + Nhà máy nước Tâm Hưng Hoà : 3.000 m 3 /ngày + Trạm cấp nước thô Hoá An : 6.000 m 3 /ngày + Trạm cấp nước xã Bàu Hàm 300 m 3 /ngày + Trạm cấp nước xã Sông Ray 300 m 3 /ngày + Trạm cấp nước Đại Phước – Phú Hữu : 800 m 3 /ngày + Nhà máy nước Việt Thăng Long : 5.000 m 3 /ngày + Nhà máy nước KCN Nhơn Trạch I : 15.000 m 3 /ngày + Nhà máy nước KCN Amata 2.000 m 3 /ngày + Nhà máy nước ngầm Vedan : 20.000 m 3 /ngày + Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ – Nhơn Trạch : 10.000 m 3 /ngày - Hiện nay, thành phố Biên Hoà có tỷ lệ hộ dân được dùng nước máy đạt 77,70 %. Có 25/26 phường xã trong thành phố có nguồn nước máy cung cấp đến đòa bàn (Còn 01 xã chưa có nguồn nước máy của Công ty cấp nước Đồng Nai là xã Tân Hạnh). Một số phường đã có hệ thống cấp nước nhưng chưa đáp ứng được số dân sử dụng mà chỉ cung cấp được ở mức 10 – 40% số dân như xã Hiệp Hoà, Hoá An, Tân Vạn, Trảng Dài, Tân Hiệp, Long Bình, Long Bình tân, Tân Biên, Tân Hoà, Hố Nai. - Các trung tâm huyện, thò tấn, thò xã đã có hệ thống cấp nước như: Thò xã Long Khánh, thò trấn Gia Ray (Xuân Lộc), thò trấn Vónh An (Vónh Cửu), trung tâm huyện Nhơn Trạch. - Tình hình sử dụng nước tại các thò trấn, thò xã hiện nay như sau : + Nhà máy nước Tâm Hưng Hoà – Xuân Lộc đã sử dụng được 28% so với công suất; + Nhà máy nước Gia Ray – Xuân Lộc đã sử dụng được 54% công suất; + Nhà máy nước Long Khánh đã sử dụng 85% công suất; + Nhà máy nước nước ngầm Tuy Hạ – Nhơn Trạch đã sử dụng được 66% công suất; + Nhà máy nước Vónh An đã sử dụng 39% công suất; + Trạm cấp nước Sông Ray – Xuân Lộc đã sử dụng được 26% công suất; MTX.VN 7 + Trạm Bàu Hàm – Trảng Bom đã sử dụng 64% công suất; + Trạm Đ phước-Phú hữu – Nhơn Trạch đã sử dụng được 74% công suất. - Các trung tâm huyện Tân Phú, Đònh Quán, Thống Nhất, Long Thành, Cẩm Mỹ và Trảng Bom đang triển khai xây dựng hệ thống cấp nước tập trung. Toàn bộ dân cư trong các khu vực này hiện đang sử dụng nước chủ yếu từ các nguồn tự khai thác từ các giếng do dân cư tự khoan, giếng đào, từ nguồn nước mưa và các nguồn nước mặt khác. I.3 HIỆN TRẠNG THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ I.3.1. Tình hình tiêu thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt đô thò (1). Khu vực đô thò Biên Hòa: Hiện nay hệ thống thoát nước đô thò Biên Hoà bao gồm mương hở đậy bằng tấm đan bê tông chiếm khoảng 40%, cống thoát nước chỉ chiếm 50 - 60%. Nước mưa, nước thải được dẫn từ mương, cống thải thẳng vào sông Cái và ra sông Đồng Nai, ra ruộng, ra hồ và các suối chảy qua các phường trong đô thò. Hiện tại Biên Hòa có 18 điểm xả nước trực tiếp ra sông Đồng Nai, tập trung chủ yếu tại 3 phường là phường Hoà Bình (5 điểm), Thanh Bình (8 điểm) và Quyết Thắng (4 điểm). Các điểm còn lại xả vào suối Rạch Lung rồi cũng đổ ra sông Đồng Nai. Các cửa xả có đường kính từ 400 đến 1.000 mm. Các trục đường chính trong thành phố hầu hết đều có mương hoặc cống thoát nước, chủ yếu tập trung ở 5 phường nội ô. Tổng chiều dài hệ thống thoát nước của 5 phường khoảng 17,6 km. Trong đó hệ thống cống là 10,5 km còn lại là mương có nắp đan bê tông. Hiện nay nhiều đoạn mương bò vỡ, bò hỏng đan bê tông, một số đoạn bò tắc nghẹt do rác thải. Nhiều hẻm lớn trong các phường có hệ thống thoát nước không đảm bảo do mương thoát trong nhà thấp hơn mương thoát ngoài đường phố, các hẻm nhỏ chủ yếu là thoát nước bề mặt. Số hẻm có mương thoát nước nằm chủ yếu ở các phường Hoà Bình, Thanh Bình, Trung Dũng, Quyết Thắng và chiếm tỉ lệ 70 - 80%. Riêng phường Quang Vinh và Tân Mai có tới 80 - 90% số hẻm thoát nước trên bề mặt đường. Do chất lượng hệ thống mương, cống thoát nước chưa đảm bảo, đặc biệt chưa đủ số lượng để đáp ứng được nhu cầu xả thải và tiêu thoát nên khu vực trung tâm thành phố Biên Hoà vẫn còn tình trạng ngập úng ở một số điểm vào mùa mưa. Phường Quyết Thắng, Quang Vinh và Trung Dũng là 3 phường có số điểm ngập khá sâu, trung bình từ 40 – 50 cm. Cá biệt có khu vực Tập đoàn 29 thuộc phường Quang Vinh có nơi ngập sâu 70 – 80 cm. Các phường còn lại của thành phố Biên Hoà có đòa hình cao, có tỉ lệ phân bố dân cư thưa, quỹ đất ruộng vườn còn nhiều nên việc tiêu thoát nước thường là tự chảy theo đòa hình ra sông suối hoặc tự thấm. MTX.VN 8 (2). Khu vực các đô thò khác: - Thò xã Long Khánh có 20,358 km hệ thống mương và cống thoát nước, nước mưa và nước thải sinh hoạt theo hệ thống này chảy về suối Cải và suối Rết. - Thò trấn Long Thành có khoảng 5 km đường cống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt chung và đổ về suối Quán Thủ - Thò trấn Trảng Bom có tổng cộng 6,84 km đường cống thoát nước mưa và nước thải và thải ra hồ Suối Đá. - Thò trấn Gia Ray có 7,9 km đường cống thoát nước dọc theo các tuyến Ql 1, TL 766 và đường vành đai. Nguồn tiếp nhận là Hồ Núi Le và suối Gia Măn. - Thò trấn Tân Phú: có 26 km cống rãnh thoát nước, chủ yếu thoát vào các vùng trũng hoặc các suối nhỏ lân cận. - Đô thò Nhơn Trạch: Hiện nay khu vực trung tâm huyện Nhơn Trạch đã được đầu tư hệ thống cống thoát nước, chủ yếu tập trung tại khu vực hành chính trung tâm, các khu dân cư mới và khu vực Long Thọ – Phước An. Các thò trấn, thò tứ còn lại, tình hình thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt chưa được quan tâm đầu tư. Một số khu vực tại các đô thò vẫn còn tình trạng ngập úng như tại khu vực trước Nhà văn hoá trung tâm huyện Long thành, đoạn này thường rất hay ngập nước mỗi khi có mưa lớn, chiều dài đoạn ngập khoảng 100 mét; Khu vực thò trấn Vónh An chỉ có một hệ thống cống thoát nhỏ nên khu vực này cũng thường hay bò ngập úng bởi các trận mưa lớn…, tình hình ngập úng cũng thường xảy ra ở các chợ của các thò trấn. Hiện nay UBND tỉnh đã quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước mưa và vệ sinh môi trường cho đô thò và KCN thuộc đòa bàn thành phố Biên Hoà(giai đoạn 2003 – 2020) tại quyết đònh số1891/QĐ.CT.UBT ngày 21/5/2004. Đã triển khai thực hiện các dự án cải tạo và nạo vét các suối Bà Bột, Tân Mai, suối Linh và dự án cải tại hệ thống thoát nước các phường nội ô thành phố Biên Hoà như phường Thanh Bình, Quang Vinh để giải quyết tình trạng nghập úng cho thành phố. Nhìn chung, tình hình tiêu thoát nước trong các đô thò trên đòa bàn tỉnh nói chung và thành phố Biên Hoà nói riêng hiện nay đã được cải thiện đáng kể so với các năm trước. Hệ thống cống, mương thoát nước được đầu tư cải tạo nâng cấp và phát triển mới song song với hệ thống giao thông và việc hình thành các khu dân cư mới. MTX.VN 9 I.3.2. Tình hình xử lý nước thải đô thò Hiện nay nước thải sinh hoạt tại tất cả các đô thò chưa được xử lý tập trung. Nước thải tại các hộ gia đình được cho thấm tự nhiên hoặc được xử lý bằng bể tự hoại rồi thải ra các vùng đất trũng, sông suối, hồ… Đáng chú ý là các cơ sở sản xuất, thương mại dòch vụ và chăn nuôi nằm rãi rác trong các đô thò, nước thải từ các loại hình này có thành phần và tính chất ô nhiễm cao nhưng phần lớn vẫn chưa được xử lý và thải thẳng ra các nguồn tiếp nhận. Tính chất ô nhiễm do nước thải đô thò có thể ghi nhận được từ kết quả phân tích 03 suối chính trên đòa bàn Thành phố Biên Hòa (là nguồn tiếp nhận chính nước thải đô thò) được lấy mẫu và phân tích vào tháng 6 năm 2004 và được đưa ra trong bảng 1. Bảng 1. Kết quả phân tích nước mặt tại một số vò trí trên đòa bàn Tp. Biên Hoà. Stt Chỉ tiêu Đơn vò Kết quả TCVN 5942- 1995 (loại B) M1 M2 M3 1 pH 7,6 6,8 7,3 5,5 – 9 2 DO mgO 2 /l 0,1 6,0 0,1 >= 2 3 BOD 5 mgO 2 /l 82 6 723 < 25 4 COD mgO 2 /l 176 8 1.309 < 35 5 TSS mg/l 120 150 460 80 6 TDS mg/l 399 177 1.036 - 7 N-NH 4 + mg/l 24,1 24,1 83,4 - 8 N-NO 3 - mg/l 0,12 0,58 0,12 15 9 N-NO 2 - mg/l 0,011 0,089 0,020 0,05 10 Tổng P mg/l 6,54 0,16 25,20 - 11 Tổng Fe mg/l 4,71 3,66 6,54 2 12 Dầu mỡ mg/l 55,3 0,55 6,10 0,3 13 Coliform MPN/100ml 9,3×10 6 6,4×10 2 7,5×10 6 10.000 Nguồn : Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường - tháng 6/2004 Ghi chú: M1 : Mẫu nước mặt tại suối Săn Máu M2 : Mẫu nước mặt tại suối Bà Lúa M3 : Mẫu nước mặt tại suối Linh, lấy mẫu vaò giờ cao điểm lúc xả thải. Qua số liệu quan trắc ở bảng 1 cho thấy: Hiện nay chất lượng nước mặt tại một số con suối chính tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ thành phố Biên Hoà là chưa đạt tiêu chuẩn cho phép, đặc biệt là chất lượng nước mặt tại các suối Săn Máu và Suối Linh. MTX.VN 10 Chỉ tiêu TSS vượt Tiêu chuẩn từ 1,5 – 5,7 lần; Tổng Fe tại tất cả các suối đều vượt từ 1,8 – 3,5 lần; chỉ tiêu dầu mỡ ở các suối đều cao hơn TCCP nhiều lần, cá biệt chỉ tiêu này tại suối Săn Máu vượt tiêu chuẩn tới 184 lần; BOD và COD cũng vượt tiêu chuẩn rất cao. Chỉ tiêu BOD vượt 3,2 lần đối với suối Săn Máu và vượt 29 lần đối với suối Linh; COD vượt 5 lần (suối Săn Máu) và vượt gần 40 lần (suối Linh). Riêng chỉ tiêu N-NO 2 chỉ vượt nhẹ (gần 2 lần) ở suối Bà Lúa. Chỉ tiêu DO ở cả suối Linh và suối Săn Máu đều thấp hơn TCCP đến 20 lần (nồng độ ghi nhận được là 0,1 mg/l). Đặc biệt chỉ tiêu Coliform vượt TCCP rất cao, gấp 750 lần ở suối Linh và vượt 930 lần ở suối Săn Máu. Kết quả nói trên đã phản ánh được phần nào về tình hình ô nhiễm do nước thải đô thò Biên Hoà. Riêng về mức độ ô nhiễm được đánh giá ở đây có thể chỉ mang tính cục bộ do tần suất quan trắc còn ít, chưa liên tục, hoặc có thể thời điểm lấy mẫu gặp giờ cao điểm (VD : nước suối Linh được quan trắc lúc trời nắng, suối nông, đúng vào thời điểm xả thải của các hộ dân sống ven suối). Để giảm bớt tình trạng ô nhiễm trên, hiện nay theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ngành Xây dựng đang xúc tiến triển khai dự án thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt cho các phường nội ô thành phố Biên Hòa (Bao gồm các phường Thanh Bình, Trung Dũng, Hòa Bình, Quang Vinh, Quyết Thắng, và các phường liền kề: Thống Nhất, Tân Mai, Tam Hiệp, Tân Tiến). Dự án này do Công ty Nước và Môi trường Việt Nam thực hiện với quy mô tính toán cho lưu vực khoảng 740 ha – có tính dài hạn đến năm 2020 cho 1020 ha. Với kinh phí dự kiến khoảng 314,8 tỉ đồng từ nguồn vốn vay kết hợp nguồn ngân sách của tỉnh. Hiện nay, Công ty Nước và Môi trường Việt Nam đang khảo sát điều tra xây dựng 01 trạm xử lý nước thải tập trung với công suất 24.000m 3 /ngày đêm tại phía Đông Nam Tp. Biên Hòa (phường Tam Hiệp) gần điểm hợp lưu của Suối Linh với nhánh sông Cái của Sông Đồng Nai. I.4 TÌNH HÌNH THU GOM VÀ XỬ LÝ CTR SINH HỌAT ĐÔ THỊ I.4.1. Hiện trạng thu gom rác thải sinh hoạt tại các đô thò (1). Khu vực thành phố Biên Hòa: Thành phố Biên Hoà vơí số dân 512.580 người, bao gồm 27 phường xã với 95.089 hộ. Hiện nay, Công ty Dòch vụ Môi trường Đô thò Biên Hoà chòu trách nhiệm thu gom rác công cộng trên đòa bàn 21 phường xã trong thành phố, riêng phường Tân Vạn tự thu gom và xử lý rác thải. Lượng rác thu gom được trên đòa bàn hàng năm không ngừng tăng lên, cụ thể theo thống kê của Công ty năm 2003 lượng rác thu gom được khoảng 175.200 m 3 . Trong thực tế lượng rác phát sinh hàng ngày trên đòa bàn thành phố còn lớn hơn rất nhiều. Theo thống kê của Công ty thì hiện nay tình hình thu gom rác đô thò trên đòa bàn các phường như bảng 2. [...]... dụng các hình thức xử lý này hiện nay còn thấp, trong nhiều trường hợp chưa mang lại hiệu qủa cao III.4.2 Ô nhiễm môi trường do dòch cúm gia cầm 28 Cũng như các tỉnh trong cả nước, trong năm 2003 tỉnh Đồng Nai cũng phải gánh chòu hậu quả nặng nề của dòch cúm gia cầm Dòch cúm gia cầm xảy ra không những gây thiệt hại lớn về kinh tế của tỉnh mà còn ảnh hưởng rất lớn đến môi trường Theo báo cáo tổng kết... …… M UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo Sở TN&MT thực hiện công tác quản lý và xử lý các đơn vò gây ô nhiễm môi trường do khai thác khoáng sản Thực tế cho thấy hầu hết các doanh nghiệp chỉ tuân thủ việc lập Báo đánh giá tác động môi trường, sau đó chưa quan tâm nhiều đến công tác bảo vệ môi trường như đã cam kết, như chưa thực hiện chương trình giám sát đònh kỳ, chưa thực hiện ký quỹ phục hồi môi trường, ... V X T M 17 CHƯƠNG II HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KCN II.1 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KCN Có thể nói Đồng Nai là một trong những đòa phương có quy mô và tốc độ phát triển KCN mạnh nhất cả nước Trong quy hoạch phát triển KCN đến năm 2010, Đồng Nai có tổng số 18 KCN, với tổng diện tích đất quy hoạch lên tới 7.826 ha Theo kết quả thống kê của Ban quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai thì tính đến ngày... trên đòa bàn tỉnh Đồng Nai hàng năm là rất lớn Thực hiện nghiêm chỉnh luật Bảo vệ Môi trường và nghò đònh 175 của Chính phủ Tất cả các mỏ khoáng sản trước khi đi vào hoạt động khai thác phải lập và trình các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành thẩm đònh, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó yêu cầu suốt quá trình hoạt động khai thác phải thực hiện chương trình giám sát môi trường đònh... Sông Mây và Hố Nai với tần suất 6 tháng/lần Kết quả phân tích chất lượng không khí cho thấy: Nồng độ bụi, CO, NO2, SO2 đều thấp hơn tiêu chuẩn cho phép 23 (Biểu đồ nồng độ bụi tại các KCN) N V X T M 24 CHƯƠNG III HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI KHU VỰC NÔNG THÔN III.1 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI Giá trò sản xuất nông nghiệp (gía thực tế) của tỉnh năm 2003 khoảng 5.967 nghìn triệu đồng (tăng... huyện còn lại chưa có con số thống kê Tuy nhiên, nhìn chung hiện tượng ngập úng ít khi xảy ra ở các vùng nông thôn do ở đây có hệ thống tiêu nước tự nhiên khá phong phú như ao hồ, sông suối, đồng ruộng,… III.4 X T M Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI III.4.1 Ô nhiễm môi trường do chất thải của vật nuôi Hiện nay ngành chăn nuôi của tỉnh Đồng Nai rất phát triển Các lọai hình chăn nuôi chủ yếu như nuôi... cáo tổng kết công tác phòng chống dòch gia cầm trên đòa bàn tỉnh của Phòng môi trường thuộc sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai thì trong đợt cúm gia cầm vừa qua, toàn tỉnh đã phải tiêu huỷ 6.445.291 con gia cầm mắc bệnh và có nguy cơ mắc nguồn bệnh, chiếm 61,77% tổng đàn gia cầm nuôi tập trung của tỉnh (bao gồm gà, vòt, chim cút, ) Toàn tỉnh cũng đã tiêu huỷ 2.177.072 quả trứng gà và 12.378.209 quả... dụng nước hợp vệ sinh tỉnh Đồng Nai năm 2001 -2003 Stt Đòa phương Năm 2001 Năm 2002 01 Tp Biên Hòa 85,0 89,0 02 Vónh Cửu 78,0 80,0 03 Tân Phú 68,0 70,0 04 Đònh Quán 75,0 80,0 05 Xuân Lộc 70,0 75,0 06 Long Khánh 80,0 88,5 07 Thống Nhất 92,0 91,0 08 Long Thành 81,0 87,0 09 Nhơn Trạch 72,0 82,4 Trung bình toàn tỉnh 80,0 84,0 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng nai năm 2003) Năm 2003 93,0 85,0 70,0 86,0... tắt dòch gia cầm của UBND tỉnh Đến ngày 16/3/2004 UBND tỉnh đã ban hành quyết đònh công bố hết dòch gia cầm trên đòa bàn III.5 N Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN V III.5.1 Tình hình khai thác khoáng sản tỉnh Đồng Nai Hiện nay trên đòa bàn tỉnh Đồng Nai tình hình khai thác, chế biến khoáng sản đang diễn ra mạnh mẽ Khoáng sản được khai thác nhiều nhất ở đây là đá, cát xây dựng, sét làm... loại hình chăn nuôi tập trung có quy mô lớn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhất là môi trường nước và không khí Ước tính trung bình lượng nước và phân thải ra của một đầu heo là 0,05m3/ngày thì tình trạng thải loại nước thải chăn nuôi heo tại các đòa phương như bảng 5 27 Bảng 5: Phân bố nước thải chăn nuôi heo trên đòa bàn tỉnh Đồng Nai (năm 2003) Stt Đòa phương Số lượng heo (con) 01 Biên Hòa 156.370 . tỷ đồng, chiếm 2%). Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về môi trường hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã tiến hành xây dựng báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Đồng Nai. LƯNG MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI MTX.VN 5 CHƯƠNG I HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC ĐÔ THỊ I.1 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH ĐỒNG NAI Năm 2003 là. tỉnh Đồng Nai chủ trì thực hiện với sự phối hợp của Trung tâm Công nghệ Môi trường (Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam), Phòng Môi trường, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: hiện trạng môi trường tỉnh đồng nai 2003, hiện trạng môi trường tỉnh đồng nai 2003,

Từ khóa liên quan