0

các dạng bài tập về kế toán thuế

22 1,093 0
  • các dạng bài tập về kế toán thuế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2015, 09:20

Chương 2: Thuế và kế toán thuế giá trị gia tăng Lý thuyết 1. Thuế giá trị gia tăng là gì? Tại sao lại gọi là thuế GTGT, hãy nêu ưu và nhược điểm của loại thuế này? 2. Hãy nêu các tính chất cơ bản của thuế GTGT? Tại sao nói thuế GTGT là loại thuế gián thu? Nêu ví dụ minh họa. 3. Hãy phân biệt trường hợp không thuộc diện chịu thuế GTGT và trường hợp chịu thuế GTGT với thuế suất 0%. Cho biết ý nghĩa của việc áp dụng thuế suất 0%? 4. Nêu đặc điểm của những hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT theo quy định hiện hành ở nước ta. 5. Nêu và phân tích nguyên tắc, điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào. 6. Phân tích ưu và nhược điểm của phương pháp khấu trừ thuế? 7. Phân tích ưu và nhược điểm của phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng? 8. Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT nếu trong tháng không phát sinh doanh số bán hàng hóa, dịch vụ có phải kê khai và nộp tờ khai cho cơ quan thuế hay không? Thời gian nộp tờ khai đươc quy định như thế nào? 9. Nêu ý nghĩa của việc hoàn thuế GTGT. Theo quy định hiện hành, thuế GTGT ở nước ta thuế GTGT được hoàn trong những trường hợp nào? 10. Cơ sở sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT để lại tiêu dùng nội bộ thì có phải nộp thuế GTGT không? 11. Giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu được xác định như thế nào? Tại sao giá tính thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu lại bao gồm cả thuế nhập khẩu? 12. Trình bày các quy định hiện hành về giá tính thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp sau: cho thuê tài sản, bán hàng trả góp, xây dựng lắp đặt, vận tải bốc xếp, hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn đặc thù. Bài tập Bài số 1: Tính thuế GTGT phải nộp đối với các đơn vị A,B,C,D sau đây. Biết rằng các đơn A,B,C,D tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Đơn vị tính: 1.000 đồng Đơn vị Giá mua (chưa GTGT) Thuế GTGT đầu vào Giá (mua) thanh Giá bán (chưa thuế Thuế GTGT đầu ra Giá (bán) thanh Thuế GTGT phải Thuế suất Số tiền Thuế suất Số tiền A 55.000 10% 75.000 10% B 99.000 5% 120.000 0% C 112.000 10% 100.000 5% D 175.000 5% 150.000 10% Tổng Cộng Bài 2: Các đơn vị A, B, C, D trong bài tập sau đây có quan hệ mua bán hàng hoá cho nhau như sau: A bán hàng cho B, B bán hàng cho C, C bán hàng cho D (D là doanh 1 nghiệp bán lẻ hàng hoá đến người tiêu dùng E) Biết rằng : Các đơn vị A, B, C, D tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. a, Đơn vị tính: 1.000 đồng Đơn vị Giá bán (chưa thuế Thuế GTGT đầu ra Giá thanh toán Thuế GTGT Thuế suất Số tiền Đầu ra Đầu vào A 2000 10% 0 B 4500 10% C 7000 10% D 9000 10% Tổng cộng b, Đơn vị tính: 1.000 đồng Đơn vị Giá bán (chưa thuế GTGT) Thuế GTGT đầu ra Giá thanh toán Thuế GTGT Thuế suất Số tiền Đầu ra Đầu vào A 5.000 10% 0 B 9.000 5% C 12.000 5% D 75.000 10% Tổng cộng Bài 3: Một cơ sở kinh doanh hàng điện tử trong tháng 10/2014 có tình hình sau: - Tồn đầu tháng: + 100 sản phẩm A, trong đó 40 sản phẩm có hoá đơn GTGT ghi giá mua chưa có thuế là 4.000.000 đ/ sản phẩm, số còn lại có hoá đơn bán hàng ghi giá thanh toán là 4.200.000 đ/ sản phẩm. + 30 sản phẩm B, hoá đơn GTGT ghi giá chưa có thuế là 2.000.000 đ/ sản phẩm. + 20 sản phẩm C có hoá đơn thông thường ghi giá thanh toán là 6.000.000 đ/ sản phẩm. - Mua vào trong tháng: + 150 sản phẩm A hoá đơn GTGT ghi chép đúng quy định, giá chưa có thuế GTGT là 4.100.000 đ/sản phẩm. (50 sản phẩm được thanh toán chuyển khoản cho người bán, số còn lại trả bằng tiền mặt) Doanh nghiệp thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với: + 15 sản phẩm B, trong đó 10 sản phẩm có hoá đơn GTGT ghi chép đúng quy định, giá chưa có thuế GTGT 2.100.000 đ/sản phẩm, số còn lại có hoá đơn bán hàng ghi giá thanh toán là 2.200.000 đ/ sản phẩm. + 10 sản phẩm C có hoá đơn GTGT ghi giá chưa có thuế là 5.800.000 đ/ sản phẩm, trong đó có 5 sản phẩm hoá đơn GTGT không ghi mã số thuế của người bán. - Tiêu thụ trong tháng: Cơ sở đã tiêu thụ hết sản phẩm A và C, còn sản phẩm B còn tồn kho 5 sản phẩm với giá bán như sau: 2 + Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm A là 4.300.000 đ/sản phẩm. + Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm B là 2.200.000 đ/sản phẩm. + Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm C là 6.000.000 đ/sản phẩm. - Thuế GTGT của các chi phí mua ngoài khác được khấu trừ trong tháng là 3 triệu đồng. Yêu cầu: Xác định thuế GTGT cơ sở phải nộp trong tháng biết thuế suất thuế GTGT của tất cả các mặt hàng trên đều là 10%, cơ sở nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thực hiện tốt chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ. Bài 4 : Một nông trường trồng và chế biến chè có tình hình sản xuất và tiêu thụ trong tháng như sau: - Nông trường bán 12 tấn chè sơ chế cho một công ty sản xuất chè khác, giá bán là 30.000 đồng/kg. Sử dụng 6 tấn chè đã chế biến để đóng hộp, loại hộp 0,5 kg/hộp. - Trong tháng nông trường bán trong nước 8.000 hộp, giá bán chưa có thuế GTGT là 30.000 đồng/hộp. - Xuất khẩu qua công ty ủy thác xuất khẩu 2.000 hộp, giá xuất khẩu là 35.000 đồng/hộp. Hoa hồng ủy thác đã trả cho bên nhận ủy thác theo giá chưa thuế GTGT 5% trên giá xuất khẩu. - Sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý giao 2.000 hộp cho cơ sở đại lý bán đúng giá, giá chưa có thuế GTGT 30.000 đồng/hộp. Cuối kỳ đại lý báo về đã tiêu thụ được 1000 hộp. Hoa hồng đại lý: 3%/ doanh thu. - Thuế GTGT tập hợp trên các hoá đơn GTGT hợp lệ mua hàng hoá, dịch vụ trong nước dùng cho hoạt động sơ chế và đóng hộp chè trong tháng là 18.000.000 đồng (Trong đó thuế GTGT đầu vào dùng cho hoạt động sản xuất tiêu thụ chè hộp 8.000.000 đồng, thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất tiêu thụ chè sơ chế 2.000.000 đồng, số còn lại nông trường không hạch toán riêng được số thuế đầu vào dùng cho cho từng hoạt động). Hàng hoá, dịch vụ mua vào đều thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Biết rằng: + Thuế suất thuế GTGT của chè hộp là 10%. + Nông trường nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Đầu và cuối kỳ không có sản phẩm tồn kho Yêu cầu: 1. - Xác định số thuế GTGT nông trường phải nộp trong tháng đối với hoạt động trên. 2. Giả sử trong tháng nông trường xuất khẩu toàn bộ 12 tấn chè sơ chế, giá xuất khẩu là 32.000.000 đồng/tấn. Xác định lại số thuế GTGT nông trường phải nộp trong tháng. 3. Giả sử trong tháng nông trường xuất khẩu toàn bộ số chè đã đóng hộp, xác định lại số thuế GTGT nông trường phải nộp 4. Giả định trong tháng nông trường chỉ xuất khẩu qua công ty uỷ thác xuất khẩu 1000 hộp chè. Số còn lại để tiêu thụ trong nước, xác định lại số thuế GTGT nông trường phải nộp? Bài 5: Một doanh nghiệp có trụ sở chính ở Hà Nội trong kỳ tính thuế có số liệu sau: - Mua 3.000 sản phẩm, hoá đơn GTGT ghi chép đúng quy định ghi giá chưa có thuế GTGT 260.000 đồng/ sản phẩm. 3 - Mua 100 sản phẩm của một hộ kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, trị giá mua vào ghi trên hoá đơn bán hàng 27.500.000 đồng. - Tiêu thụ 10.000 sản phẩm với giá chưa có thuế GTGT 300.000 đ/ Sp - Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ xuất cho cửa hàng trực thuộc đóng trên địa bàn Hà nội 500 sản phẩm, cuối kỳ cửa hàng báo về đã tiêu thụ được 400 sản phẩm với giá chưa có thuế GTGT 310.000 đ/Sp. - Sử dụng hoá đơn GTGT xuất cho cơ sở hạch toán phụ thuộc không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản tiền gửi tại ngân hàng ở Hải phòng 2.000 sản phẩm. Cuối kỳ cơ sở báo về đã tiêu thụ được 1.500 sản phẩm với giá chưa có thuế GTGT 310.000 đ/Sp. Cơ sở trực thuộc đã kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan thuế tại Hải phòng. - Thuế GTGT đầu vào của các chi phí mua ngoài khác được khấu trừ trong kỳ của doanh nghiệp là 5.000.000 đồng. Yêu cầu: Xác định thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp tại Hà Nội, và số thuế GTGT cơ sở trực thuộc phải nộp tại Hải Phòng. Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thực hiện tốt chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ. Thuế suất thuế GTGT của sản phẩm tiêu thụ 10%. Bài 6: Trong tháng 2/2014, tại một doanh nghịêp sản xuất hàng tiêu dùng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có các số liệu sau: 1. Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong tháng: a, Để sản xuất sản phẩm A: - Mua sản phẩm từ Công ty X: 15.000 kg nguyên liệu với giá chưa thuế GTGT là 75.000 đồng/kg. - Mua sản phẩm từ Công ty Y theo Hoá đơn GTGT, tiền thuế GTGT là 380 triệu đồng. - Tập hợp các Hoá đơn bán hàng tương ứng trong tháng, trị giá hàng hoá, dịch vụ mua vào là 520 triệu đồng b, Để sản xuất sản phẩm B: - Mua sản phẩm từ Công ty M: trị giá hàng hoá dịch vụ chưa thuế GTGT là 120 triệu đồng - Mua sản phẩm từ Công ty Y trị giá hàng hoá dịch vụ đã có thuế GTGT là 330 triệu đồng - Tập hợp các Hoá đơn bán hàng tương ứng trong tháng, trị giá hàng hoá, dịch vụ mua vào là 350 triệu đồng c, Để sử dụng chung cho sản xuất 2 sản phẩm A và B Tập hợp các hoá đơn GTGT, trị giá hàng hoá dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT là 510 triệu đồng. 2, Tiêu thụ sản phẩm trong tháng: a, Sản phẩm A: Giá bán không có thuế GTGT (sản phẩm không chịu thuế) - Bán cho Công ty Thương Mai An Khang 100.000 sản phẩm (sp), giá bán 150.000 đồng / sản phẩm (đ/sp) 4 - Bán cho Doanh nghiệp tư nhân X 50.000 sản phẩm (sp), giá bán 160.000 đồng / sản phẩm (đ/sp) b, Sản phẩm B: Giá bán đã có thuế GTGT - Bán qua các đại lý bán lẻ 50.000 sp, giá bán 132.000đ/sp - Bán cho công ty Xuất nhập khẩu X 5.000sp, giá bán 110.000đ/sp Biết rằng: Thuế suất thuế GTGT của HHDV mua vào và bán ra là 10% Yêu cầu: Xác định thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp trong tháng. Bài 7: Trích tài liệu của doanh nghiệp X chuyên đánh bắt, chế biến thuỷ hải sản, trong tháng 2/200x có tình hình sau: 1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ trong tháng: Trong kỳ đánh bắt được 100 tấn thuỷ sản và sử dụng vào các mục đích sau: - Dùng 50 tấn thuỷ sản để sản xuất nước chấm và bán hết số nước chấm này với giá bán chưa có thuế GTGT là 500 triệu đồng. - Dùng 50 tấn thuỷ sản phơi khô, chế biến thành sản phẩm thuỷ sản ăn liền và đã bán hết số sản phẩm này với giá bán đã có thuế GTGT là 600 triệu đồng. 2. Tình hình hàng hoá, dịch vụ mua vào trong tháng: - Phục vụ sản xuất nước chấm, có hoá đơn GTGT với giá mua chưa thuế là 200 triệu đồng - Phục vụ sản xuất thuỷ sản ăn liền, có hoá đơn GTGT với giá mua chưa thuế 220 triệu đồng Ngoài ra, có một số dịch vụ mua vào dùng chung cho những hoạt động trên nhưng không hạch toán riêng được, có hoá đơn GTGT với giá mua chưa thuế GTGT 100 triệu đồng. Yêu cầu: xác định số thuế GTGT doanh nghiệp X phải nộp trong tháng 2/200x? Tài liệu bổ sung: - Thuế suất thuế GTGT nước chấm, thuỷ sản ăn liền, hàng hoá, dịch vụ mua vào là 10%. - Hàng hoá, dịch vụ mua vào đều có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Bài 8. Công ty Gia Khang có trụ sở đặt tại Bình Dương (mã số thuế là 3700258800) có một chi nhánh đặt tại Đà Nẵng (mã số thuế là 3700258800-001). Chi nhánh Đà Nẵng không có chức năng sản xuất mà chỉ có chức năng thương mại, nhận sản phẩm sản xuất từ trụ sở chính để bán cho thị trường tại Đà Nẵng. Ngày 10/1/20x0, Gia Khang xuất 200 tấn hàng E ra Đà Nẵng, giá xuất kho là 14 trđ/tấn, giá bán nội bộ là 14,5 trđ/tấn, thuế suất thuế GTGT là 5%, chưa thu tiền. Hãy lập hóa đơn GTGT phát sinh trong trường hợp này và định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Gia Khang và Chi nhánh của Gia Khang. Bài 9. Doanh nghiệp A là đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sản xuất mặt hàng vừa chịu thuế vừa không chịu thuế GTGT Trong kỳ có các NVKT phát sinh như sau (ĐVT:trđ) 1. Mua NVL dùng vào sản xuất mặt hàng chịu thuế GTGT, hoá đơn GTGT ghi, giá mua chưa thuế 100, thuế GTGT 10% đã trả người bán 1/2 bằng TGNH, số còn lại kỳ sau sẽ 5 trả.Chi phí vận chuyển đã trả bằng tiền mặt theo hóa đơn GTGT ghi tổng số tiền phải thanh toán là 5,5 triệu đồng, thuế GTGT 10%. 2. Mua NVL về dùng chung cho hoạt động vừa chịu thuế vừa không chịu thuế GTGT, Hoá đơn GTGT ghi, tổng số tiền thanh toán 220, thuế GTGT 10% đã trả người bán bằng tiền vay ngắn hạn. 3. Chi tiền mặt cho nhân viên A vận chuyển hàng chịu thuế GTGT đi bán theo hoá đơn đặc thù là 4,4, thuế GTGT 10%. 4. Mua công cụ dụng cụ dùng ngay vào sản xuất hàng chịu thuế GTGT và không chịu thuế, hoá đơn GTGT ghi, giá mua chưa thuế 20, thuế GTGT 10% chưa trả tiền người bán. 5. Mua NVL dùng ngay vào sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT, hoá đơn GTGT ghi, giá thanh toán 330, thuế GTGT 10%, đã trả người bán 1/2 bằng TGNH. 6. Mua một TSCĐ dùng chung cho hoạt động sản xuất mặt hàng vừa chịu thuế vừa không chịu thuế GTGT, hoá đơn GTGT ghi, giá mua chưa thuế 350, thuế GTGT 10% đã thanh toán 1/2 bằng TGNH, số còn lại sẽ trả bằng tiền mặt. 7. Xuất thành phẩm bán, giá xuất kho 900, hoá đơn GTGT ghi, giá bán chưa thuế 1.500, thuế GTGT 10% người mua đã chấp nhận thanh toán. 8. Xuất thành phẩm bán, hoá đơn GTGT ghi, giá bán không có thuế GTGT 500 đã thu bằng bằng TGNH. 9. Đã được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và nộp thuế GTGT bằng TGNH (nếu có) Yêu cầu. 1. Tính số thuế GTGT đầu vào phát sinh, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp?. 2. Định khoản các NVKT phát sinh (Biết rằng: 50% số thuế GTGT không được khấu trừ được hạch toán vào giá vốn hàng bán trong kỳ, số còn lại kết chuyển kỳ sau). Bài 10. Doanh nghiệp A là đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sản xuất mặt hàng vừa chịu thuế vừa không chịu thuế GTGT. Trong tháng 1/2014 có các NVKT phát sinh như sau (ĐVT:trđ). 1, Hoá đơn GTGT số 023 ghi, mua NVL của công ty A với giá mua chưa thuế 15, thuế GTGT 10% đã thanh toán bằng tiền mặt. 2, Mua CCDC của công ty B không nhập kho mà dùng ngay vào sản xuất, hoá đơn GTGT ghi tổng số tiền thanh toán 5,5, thuế GTGT 10% chưa trả người bán. 3, Mua hàng hoá của công ty C, hoá đơn GTGT ghi giá mua chưa thuế 20, thuế GTGT 10% đã thanh toán 1/2 bằng TGNH, số còn lại kỳ sau sẽ trả. Số hàng này doanh nghiệp không nhập kho mà tiến hành gửi bán thẳng. 4, Mua một TSCĐ của công ty X, hoá đơn GTGT ghi tổng số tiền thanh toán 330, thuế GTGT 10% chưa trả tiền người bán. Chi phí vận chuyển,lắp đặt chạy thử thanh toán bằng tiền mặt theo hoá đơn đặc thù là 7,7,thuế GTGT 10%. 6 5, Thanh toán bằng tiền mặt cho lãnh đạo đơn vị đi công tác theo ve máy bay số A 0456 ghi, tổng giá thanh toán 2,2, thuế suất thuế GTGT 10%. 6, Mua NVL của công ty K, Hoá đơn GTGT ghi giá mua có cả thuế 33, thuế GTGT 10% đã thanh toán bằng tiền vay ngắn hạn. 7, Mua bảo hộ lao động xuất dùng ngay cho công nhân sản xuất, hoá đơn GTGT ghi, giá mua chưa thuế 11, thuế GTGT 10%. 8, Xuất thành phẩm bán, Hoá đơn GTGT ghi giá bán chưa thuế 700, thuế GTGT 10% đã thu 1/2 bằng TGNH . Giá thành sản xuất của sản phẩm tiêu thụ 400. 9, Xuất hàng hoá bán, Hoá đơn GTGT ghi tổng số tiền thanh toán 660, thuế GTGT 10%, người bán đã chuyển tiền qua ngân hàng nhưng DN chưa nhận được GBC, giá vốn 350. 10, Xuất một số sản phẩm để đổi lấy NVL với công ty X, hoá đơn ghi trị giá chưa thuế của sản phẩm trao đổi 150, thuế GTGT 10%. NVL nhận về theo Hoá đơn GTGT của công ty X ghi trị giá chưa thuế 200, thuế GTGT 5%. Phần chênh lệch hai bên đã thanh toán cho nhau bằng TGNH. 11, Xuất thành phẩm không chịu thuế bán, hoá đơn ghi giá bán 720. 12, Xuất kho một số sản phẩm, hoá đơn GTGT ghi xuất sản phẩm trả lương cho CNV. Giá bán chưa thuế của sản phẩm này trên thị trường là 150, giá vốn 80. 13, Xuất sản phẩm bán cho công ty L, hoá đơn GTGT ghi tổng số tiền thanh toán 165, thuế GTGT 10%. Đã thu bằng TGNH, giá vốn 90. 14, Đã được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, kết chuyển thuế GTGT không được khấu trừ, và nộp thuế GTGT bằng TGNH (nếu có) Yêu cầu: 1. Tính số thuế GTGT đầu vào, đầu ra phát sinh, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, không được khấu trừ, thuế GTGT phải nôp? 2. Định khoản các nghiệp vụ trên. Tài liệu bổ sung. - Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cuối tháng trước chuyển qua là 20. - Số thuế GTGT không được khấu trừ chủ yếu liên quan đến hàng đã bán. - Toàn bộ các hoạt động mua vào trong kỳ đều dùng chung cho cả hoạt động chịu thuế và không chịu thuế Bài 11: Doanh nghiệp X là đơn vị sản xuất mặt hàng chịu thuế GTGT và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau (ĐVT:đồng). 1. Mua NVL của công ty C hoáty đơn GTGT số 023 ghi, giá thanh toán 66.000.000đ, thuế GTGT 10% đã thanh toán cho người bán 1/2 bằng tiền mặt, số còn lại kỳ sẽ thanh toán bằng TGNH. 2. Chi tiền mặt (tiền ăn, ở, đi lại) đào tạo nhân viên tập huấn chế độ kế toán theo hoá đơn GTGT số 097 ghi, giá thanh toán 16.500.000đ, thuế GTGT 10%. 3. Chi tiền mặt đào tạo nâng cao tay nghề cho CNV, hoá đơn GTGT số 016 ghi, giá thanh toán 7.7.000.000đ thuế GTGT 10%. 7 4. Chi tiền mặt thanh toán tiền điện nước điện thoại theo hoá đơn GTGT số 045 ghi, giá thanh toán 13.200.000đ. 5. Nhập khẩu một TSCĐ, tờ khai hải quan số 98 ghi, giá nhập khẩu 20.000$, thuế nhập khẩu 25%, thuế TTĐB 70%, thuế GTGT 10%, Tiền hàng đã trả 1/2 bằng TGNH. 1$ = 20.500VNĐ 6. Xuất kho thành phẩm bán cho công ty K, hoá đơn GTGT ghi tổng giá thanh toán 550.000.000đ, thuế GTGT 10% đã thu bằng TGNH. Chi phí vận chuyển hàng đi bán thanh toán bằng tiền mặt theo hoá đơn đặc thù số AA087 là 11.00.000đ, thuế GTGT 10%. 7. Hoá đơn GTGT số 056 ghi, thu bằng TGNH tiền hoa hồng được hưởng theo giá thanh toán 44.000.000đ, thuế GTGT 10%. 8. Xuất thành phẩm bán cho công ty X, giá vốn, hoá đơn GTGT số 002 ghi, giá bán chưa thuế GTGT 500.000.000đ, thuế GTGT 10% đã thu 1/2 bằng TGNH. 9. Cho công ty A thuê TSCĐ (loại cho thuê hoạt động), thời gian cho thuê là 5 năm, Hoá đơn GTGT số 003 ghi, tổng số tiền nhận trước chưa có thuế GTGT 400.000.000đ, thuế GTGT 10%, khách hàng đã đồng ý chuyển tiền qua ngân hàng. 10. Xuất kho một số sản phẩm bán cho công ty B theo phương thức trả góp, hoá đơn GTGT số 004 ghi, giá bán trả ngay chưa có thuế GTGT 300.000.000đ, lãi trả góp trong 3 tháng 7.200.000đ đã thu tháng đàu tiên bằng TGNH. 11. Xuất tiền gửi ngân hàng góp liên doanh dài dạn 200.000.000đ. 12. Chi tiền mặt cho hoạt động liên doanh liên kết 12.000.000đ. 13. Hoá đơn số 056 ghi, thu tiền mặt từ thanh lý nhượng bán TSCĐ theo giá thanh toán 33.000.000đ, thuế GTGT 10%. 14. Chi tiền mặt nộp phạt do kê khai nộp thuế chậm 1.500.000đ. 15. Được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. 16. Nộp thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế NK bằng TGNH. Yêu cầu: 1. Tính thuế GTGT, thuế TTĐB phải nộp. 2. Định khoản các nghiệp vụ trên. Chương 3: Thuế và kế toán thuế xuất khẩu, nhâp khẩu Câu hỏi: 1. Khái niệm, đặc điểm thuế xuất khẩu, nhập khẩu? 8 2. Trình bày những nội dung cơ bản trong pháp luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu hiện hành? 3. Trình bày phương pháp hạch toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp xuất khẩu trực tiếp, nhập khẩu trực tiếp? Cho ví dụ minh họa. Bài tập: Bài 1. Tại công ty XNK A có tình hình như sau. 1. Nhập khẩu 100 tấn NVL, giá CIF.Hải phòng của cả lô hàng là 10.000$, thuế nhập khẩu 30%, thuế GTGT 10%. 2. Nhập khẩu một TSCĐ, giá FOB.London là 50.000$. Chi phí vân tải là 5.000$, phí bảo hiểm quốc tế là 1.500$, thuế nhập khẩu 80%, thuế GTGT 10%. 3. Uỷ thác nhập khẩu một lô hàng, giá tính thuế nhập khẩu 15.000$, thuế nhập khẩu 20%, thuế TTĐB 70%, thuế GTGT 10%. 4. Nhập khẩu 1.000 linh kiện điện tử, giá FOB.Liverpool là 17$/linh kiện. Chi phí vận tải và bảo hiểm quốc tế cho cả lô hàng là 2.500$ (chi phí này do người mua chịu), thuế nhập khẩu 45%, thuế GTGT 10%. Yêu cầu: Tính các loại thuế công ty phải nộp? 1$ =20.800VNĐ. Bài 2. Tại công ty XNK A có tình hình như sau 1. Xuất 50.000 sản phẩm A, giá FOB.ThuậnAn là 15.000$, thuế xuất khẩu 5%. 2. Xuất khẩu 100tẩn đường, giá CIF.London là 5,5trđ/tấn, thuế xuất khẩu 4%.Chi phí vận tải là 0,7trđ/tấn và bảo hiểm quốc tế là 0,3trđ/tấn. 3. Uỷ thác xuất khẩu 20.000sản phẩm, giá FOB.Đà nẵng 10.000$, thuế xuất khẩu 4%, chi phí vận tải và bảo hiểm quốc tế 500$. 4. Xuất khẩu qua đại lý 100tấn gạo, giá CIF.Rôttecđam là 17.000$, chi phí vận tải và bảo biểm quốc tế là 45$/tấn, thuế xuất khẩu 4%. Cuối thàng đại lý báo cáo còn 20tấn không xuất khẩu được vì hàng kém chất lượng. Yêu cầu: Tính thuế xuất khẩu công ty B phải nộp? 1$= 20.000VNĐ Bài 3. Tại công ty XNK B có tình hình như sau. 1. Nhập khẩu một chiếc ôtô, giá FOB.Osaka là 25.000$, thuế nhập khẩu 30%, thuế TTĐB 80%, thuế GTGT 10%.Chi phí vẩn tải 1.500$ và bảo hiểm quốc tế 1200$. 2. Nhờ nhập khẩu uỷ thác 200tấn NVL, giá nhập khẩu 1.300$/tấn, thuế nhập khẩu 25%, thuế TTĐB 70%, thuế GTGT 5%.Chi phí vận tải là 4500$ (lô hàng này được giảm thuế nhập khẩu 50%). 3. Nhập khẩu một thiết bị sản xuất, trị giá tính thuế nhập khẩu là 22.000$, thuế nhập khẩu 30%, thuế TTĐB 70%, thuế GTGT 10%. Mặt hàng này thuộc loại trong nước chưa sản xuất được. Yêu cầu: Tính các loại thuế công ty B phải nộp? 1$= 20.600VNĐ 9 Bài 4. 1, Nhập khẩu 3 lô hàng xuất xứ tại Mỹ, cả 3 lô hàng đều mua theo điều kiện FOB. Tổng chi phí chuyên chở cho 3 lô hàng từ cảng nước Mỹ tới Việt Nam là 10.000 USD. - Lô hàng A có tổng giá trị là 18.000 USD, mua bảo hiểm là 2% giá FOB - Lô hàng B gồm 15.000 SP, đơn giá 5 USD/SP, mua bảo hiểm 1,5% giá FOB - Lô hàng C gồm 2.000 SP, đơn giá 100 USD/SP, mua bảo hiểm 1% giá FOB 2, Công ty kí hợp đồng gia công cho nước ngoài, theo hợp đồng công ty nhập khẩu 50.000kg nguyên liệu theo giá CIF quy ra đồng VN là 20.000đ/kg. Theo định mức được giao thì phía VN phải hoàn thành 5.000 SP từ số nguyên liệu nói trên. Tuy nhiên khi giao hàng thì có 1.000 SP không đạt yêu cầu chất lượng nên bên nước ngoài trả lại phải tiêu dùng nội địa với giá bán chưa thuế GTGT là 300.000đ/ SP. Yêu cầu: Hãy tính thuế XNK, thuế GTGT mà danh nghiệp phải nộp. Biết rằng thuế suất thuế XNK của A là 10%, của B là 15%, của C là 12%. Nguyên liệu 10%, thành phẩm 2%, thuế GTGT là 10%, 1USD = 20.500đ. Bài 5. Công ty XNK A là đối tựợng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh như sau (trđ). 1. Nhập khẩu NVL A dùng vào SXKD hàng chịu thuế GTGT, giá CIF. Hải phòng là 300 trong đó chi phí vânh tải là 45, phí bảo hiểm là 20 đã trả bằng TGNH, thuế nhập khẩu 20%, thuế GTGT 10% .Tiền hàng chưa trả tiền người bán. 2. Nhập khẩu NVL B dùng vào hoạt động SXKD không chịu thuế GTGT, giá nhập khẩu 200, thuế nhập khẩu 20%, thuế GTGT 10% đã trả người bán bằng TGNH. 3. Nộp toàn bộ các khoản thuế trên bằng TGNH. 4. Được hoàn lại thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng TGNH. Yêu cầu: Định khoản và phản ánh vào tài khoản liên quan. Chương 4: thuế và kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt Câu hỏi: 1. Thế nào là thuế TTĐB? Lý do đánh thuế TTĐB? 2. Trình bày các quy định xác định giá tính thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu, hàng sản xuất bán ra trong nước, hàng gia công chịu thuế TTĐB? Cho ví dụ minh họa 3. Trình bày các quy định xác định giá tính thuế TTĐB đối với dịch vụ karaoke, vũ trường, masgge xông hơi? Cho ví dụ minh họa 4. Trình bày nội dung khấu trừ thuế TTĐB? So sánh với khấu trừ thuế GTGT? 5. So sánh thuế GTGT với thuế TTĐB? Cho ví dụ 6. Trình bày phương pháp hạch toán thuế TTĐB phải nộp đối với hàng nhập khẩu chịu thuế TTĐB và hàng hóa dịch vụ bán ra trong nước chịu thuế TTĐB? 10 [...]... thanh toán toàn bộ bằng TGNH và đã dùng TGNH nộp các khoản thuế liên quan Yêu cầu: Xác định các loại thuế đơn vị phải kê khai, phải nộp trong kỳ, biết rằng: - Thuế suất thuế xuất khẩu thuốc lá là 0% Thuế suất thuế nhập khẩu của điều hoà nhiệt độ là 20% - Thuế suất thuế TTĐB của thuốc lá là 65% Thuế suất thuế TTĐB của điều hoà nhiệt độ là 10% - Thuế suất thuế GTGT của các sản phẩm nói trên đều là 10% Thuế. .. a) Xác định thuế TNDN tạm nộp quý theo dữ liệu trên Định khoản kế toán Biết THT nộp thuế TNDN tạm nộp bằng TGNH và thuế suất thuế TNDN 25% b) Xác định số thuế TNDN phải nộp cả năm 20x0 và định khoản các nghiệp vụ liên quan đến thuế TNDN còn phải nộp (hoặc nộp thừa) Bài 7: Kế toán thuế TNDN hiện hành Đầu năm 200x DN thương mại A còn số lỗ năm trước 20x1 được kết chuyển sang năm sau tính trừ thuế TNDN... - Tổng các khoản chi còn lại được xác định là các khoản chi hợp lý: 6.680.000 - Số thuế thu nhập doanh nghiệp, ngân hàng đã nộp trong năm: 2.000.000 Yêu cầu a, Quyết toán thuế TNDN Biết rằng ngân hàng không được ưu đãi gì về thuế thu nhập doanh nghiệp b, Trong các khoản thu đã nêu trên, khoản nào phải chịu thuế GTGT và nộp thuế GTGT theo phương pháp nào? Bài 6 Công ty TNHH THT có số liệu kế toán năm... thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt Biết rằng Thuế XK là 5% đối với thuốc lá, Thuế suất thuế XK đối với điều hòa nhiệt độ là 20% Thuế suất thuế TTĐB của thuốc lá là 65%, của điều hòa là 15% Thuế NK là 35%, tỷ giá 20.500đ/USD Bài 4 Doanh nghiệp A là đơn vị sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Trong tháng 3/2013 có các nghiệp vụ như sau 1 Nhập khẩu NVL về. .. nhuận kế toán trước thuế 13.Chi phí thuế TNDN hiện hành 14 chi phí thuế TNDN hoãn lại 15 Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 2 150 120 ? 30 10 35 25 ? 20 25 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Yêu cầu: Hãy tính thuế tạm nộp từng quý và quyết toán thuế TNDN cuối năm Hạch toán và hoàn thành bảng số liệu trên Thuế suất thuế TNDN là 22% Doanh nghiệp có chứng từ đầy đủ là hợp pháp hợp lệ được tính vào thu nhập chịu thuế. .. quan thuế đã chấp nhận cho giảm thuế nhập khẩu Hãy xác định lại số thuế nhập khẩu mà doanh nghiệp phải nộp Chương 5: Thuế và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Câu hỏi: 1 Thuế TNDN là gì? Mục đích ý nghĩa của việc ban hành thuế TNDN ở nước ta.? 2 Ở Việt Nam thuế TNDN được ban hành năm nào và có hiệu lực thi hành khi nào và được thay thế cho thuế nào trước đây? Vì sao có sự thay đổi đó? 3 Căn cứ tính thuế. .. bao gồm những khoản nào? 11 Thuế TNDN phải nộp có được coi là chi phí không? 12 Phân biệt lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế Theo bạn chỉ tiêu nào lớn hơn? Giải thích? BÀI TẬP Bài 1 Lợi nhuận kế toán trước thuế của công ty CP ATM năm 20x1 là 2.000 trđ Trong năm có một số khác biệt giữa thuế và kế toán như sau: 15 - Chi phí quảng cáo không có hóa đơn chứng từ: 40 trđ - Lợi nhuận nhận được từ liên... 5.000.000đ) 8 Các khoản thuế, phí phải nộp trong năm: - Thuế môn bài : 3.000.000đ - Tiền thuê đất: 2.500.000đ - Phí giao thông : 1.000.000đ (trong đó có 200.000đ là tiền phạt vi phạm giao thông phát hiện sau khi đã hạch toán vào phí giao thông) 9 Thuế suất của các loại thuế + Thuế suất thuế GTGT cho hàng mua vào, bán ra: 10% + Thuế suất thuế TTĐB: 25% + Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 22% 10 Doanh nghiệp.. .Bài tập Bài 1: Công ty B là đơn vị sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB, trong kỳ có nghiệp vụ phát sinh như sau? Mua 80.000 lít rượu nguyên liệu về sản xuất rượu thuốc đã nộp thuế TTĐB 100trđ Trong tháng sử dụng 60.000 lít sản xuất được 120.000 chai rượu thuốc, đã bán được 80.000 chai với giá bán có cả thuế GTGT là 245.000đ/chai, thuế GTGT 10%, thuế TTĐB 50% Yêu cầu Tính thuế TTĐB, thuế GTGT... nộp thuế TNDN theo số liệu trên Khi thực hiện quyết toán thuế TNDN, kế toán đã bốc tách được một số trường hợp khác biệt sau: 1 Chi phí tiếp khách không có chứng từ 12 trđ 2 Bị phạt vi phạm hành chính về thuế do hành vi kê khai thuế TNDN khi quyết toán các năm trước 154 trđ 3 Công ty liên doanh thực chia lợi nhuận bằng tiền 120 trđ 4 Khoảng lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho sẽ khó được cơ quan thuế . 9.000 5% C 12.000 5% D 75.000 10% Tổng cộng Bài 3: Một cơ sở kinh doanh hàng điện tử trong tháng 10 /2014 có tình hình sau: - Tồn đầu tháng: + 100 sản phẩm A, trong đó 40 sản phẩm có hoá đơn GTGT ghi. kế toán, hoá đơn, chứng từ. Thuế suất thuế GTGT của sản phẩm tiêu thụ 10%. Bài 6: Trong tháng 2 /2014, tại một doanh nghịêp sản xuất hàng tiêu dùng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có các số. phương pháp khấu trừ, sản xuất mặt hàng vừa chịu thuế vừa không chịu thuế GTGT. Trong tháng 1 /2014 có các NVKT phát sinh như sau (ĐVT:trđ). 1, Hoá đơn GTGT số 023 ghi, mua NVL của công ty A
- Xem thêm -

Xem thêm: các dạng bài tập về kế toán thuế, các dạng bài tập về kế toán thuế, các dạng bài tập về kế toán thuế

Từ khóa liên quan